Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 11908
Mărime: 80.53KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Andrei

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR 6
 3. 1.1. Definirea noţiunii de impozit 6
 4. 1.2. Caracteristicile de bază ale impozitelor şi rolul lor în viaţa socio-economică 7
 5. 1.2.1. Caracteristicile de bază ale impozitelor 7
 6. 1.2.2. Rolul impozitelor în viaţa socio-economică 8
 7. 1.3. Structura impozitelor 9
 8. 1.4. Clasificarea impozitelor 12
 9. 1.4.1. Impozitele directe – definire, caracteristici generale, clasificare 15
 10. 1.5. Definirea fiscalităţii 16
 11. 1.5.1. Structura fiscalităţii 17
 12. 1.5.2. Principiile fiscalităţii 18
 13. CAPITOLUL II IMPOZITUL PE PROFIT 22
 14. 2.1. Elementele constitutive ale impozitului pe profit 22
 15. 2.2. Evoluţia legislativă post-decembristă a cotei impozitului pe profit în România 34
 16. CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ COMPARAŢIE ÎNTRE APLICAREA IMPOZITULUI PE VENITUL MICRO-ÎNTREPRINDERILOR ŞI IMPOZITUL PE PROFIT 40
 17. 3.1 Determinarea impozitului pe profit 40
 18. 3.2 Determinarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 43
 19. 3.3 Analiza situaţiilor posibile în cazul aceleaşi societăţi comerciale dacă ar aplica fie impozitul pe profit fie impozitul pe venitul microîntreprinderilor 48
 20. 3.3.1. Realizare unui profit mare 48
 21. 3.3.2. Societatea realizează un profit mai mic 50
 22. 3.3.3. Societatea înregistrează pierdere 52
 23. CONCLUZII 54
 24. BIBLIOGRAFIE 56

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată un real aport la viaţa socio-economică a comunităţilor riverane.

În primul capitol am evidenţiat delimitările teoretice privind conceptul de impozit, particularităţile acestuia, clasificarea impozitelor şi rolul acestora în viaţa socio-economică.

Cel de-al doilea capitol prezintă impozitul pe profit, elementele constitutive ale impozitului pe profit şi evoluţia legislativă post-decembristă a cotei impozitului pe profit în România.

Capitolul trei prezintă STUDIU DE CAZ COMPARAŢIE ÎNTRE APLICAREA IMPOZITULUI PE VENITUL MICROÎNTREPRIN-DERILOR ŞI IMPOZITUL PE PROFIT.

Cuvinte cheie: impozit, fiscalitate, buget, impozit pe profit, Uniunea Europeană, marketing, contabilitate, întreprindere.

CAPITOLUL I

CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR

1.1. Definirea noţiunii de impozit

Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces complex şi de durată, început o dată cu destrămarea comunei primitive, apariţia statului şi a proprietăţii private, scindarea societăţii în clase sociale, dezvoltarea forţelor de producţie şi a relaţiilor marfă-bani.

Unele state moderne state colectează impozite atât pentru finanţarea cheltuielilor, cât şi pentru îndeplinirea triplului său rol de alocare, de distribuire şi de stabilizare. Impozitele mai sunt utilizate şi ca pârghii de intervenţie în scopul stabilizării nivelului de ocupare a forţei de muncă şi a capacităţilor, a preţurilor şi a balanţei de plăţi, ca şi pentru realocarea mai eficientă a resurselor din societate.

Putem enumera trei moduri pentru definirea conceptuală a prelevărilor fiscale: monetară tehnico-operaţională şi financiară.

Într-o abordare monetară, prelevările fiscale constituie ansamblul încasărilor realizate prin intermediul impozitelor şi taxelor fiscale.

Din optică financiară, prelevările fiscale constituie obligaţii stabilite în baza autorităţii de care dispune statul, fără destinaţie specială (nu există o contraprestaţie directă între preţul serviciilor oferite de stat şi cuantumul obligaţiei, dar în condiţiile existenţei unei contraprestaţii indirecte sub formă de servicii publice oferite gratuit), obligaţiile care au un caracter pecuniar şi definiţia sub formă de impozite şi axe fiscale, destinate finanţării globale a unei părţi a cheltuielilor publice în diferite proporţii.

Impozitul este o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii bugetului de stat de către persoanele fizice şi persoanele juridice pentru veniturile pe care le obţin sau bunurile pe care le posedă.

Bibliografie

1. George D. Bistriceanu – Sistemul fiscal al României, Editura Universitară, Bucureşti, 2010;

2. Narcisa Roxana Moşteanu – Finanţe publice, ed 2, Editura Universitară, Bucureşti, 2011;

3. Donath Liliana – Finanţe publice şi elementele de administrare a impozitelor, Editura Marineasa, Timişoara, 2004;

4. Mădălin Irinel Niculeasa – Tratat de drept fiscal şi financiar public, ediţia a II-a, Editura Universul Juritic, Bucureşti, 2012;

5. Adrian Nica, Miricescu Emilian, Delia Cataramă – Fiscalitate. De la lege la practică. Ediţia 8, Editura CH Beck, 2013;

6. Văcărel Iulian, Anghelache Gabriela, Bistriceanu Gh. D., Moşteanu Tatiana, Bercea Florian, Bodnar Maria, Georgescu Florin – Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;

7. Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003;

8. Hotărârea Guvernului nr. 84 din 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013.

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013.

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68 din 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 778 din 19 noiembrie 2012

11. INTERNET: Pagină de legislaţie on-line: http://www.indaco.ro;

12. INTERNET: Pagina Ministerului Finanţelor Publice: http://www.mfinante.ro/;

13. INTERNET: Pagina Ministerului Integrării Europene: http://www.mie.ro/;

Preview document

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 1
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 2
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 3
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 4
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 5
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 6
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 7
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 8
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 9
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 10
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 11
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 12
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 13
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 14
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 15
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 16
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 17
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 18
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 19
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 20
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 21
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 22
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 23
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 24
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 25
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 26
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 27
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 28
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 29
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 30
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 31
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 32
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 33
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 34
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 35
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 36
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 37
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 38
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 39
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 40
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 41
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 42
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 43
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 44
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 45
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 46
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 47
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 48
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 49
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 50
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 51
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 52
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 53
Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • impozitul pe profit - comparatie la nivelul statelor membre ale uniunii europene.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

I N T R O D U C E R E Am ales şi tratat cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală şi utilă pentru teoria şi practica contabilă. Astfel...

Sistemul fiscal al României - caracterizare generală posibilități de perfecționare

CAPITOLUL 1 Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 1.1. Conceptul de sistem fiscal şi finalităţile acestuia Conceput iniţial pentru a...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Problematica Crizelor Financiare Internaționale

Introducere: Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru lumea din ziua...

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Te-ar putea interesa și

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice în România și statele UE

INTRODUCERE Timp de decenii sistemul de impozite al României a funcţionat şi s-a dezvoltat ca o componentă a modelului administrativ de conducere,...

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Impozitarea Persoanelor Fizice

INTRODUCERE Fiind greu de imaginat o societate fără impozite , criticile la adresa fiscalităţii vizează în special efectele economice ale...

Studiul privind Armonizarea Sistemului Fiscal Românesc cu Cel Comunitar

INTRODUCERE “O nouă civilizaţie ia naştere în viaţa noastră, iar orbii de pretutindeni încearcă să o suprime. Această civilizaţie aduce cu sine o...

Evoluția Politicii Fiscale în Vederea Integrării Europene

INTRODUCERE Un moment foarte important în istoria României, ca stat democratic, l-a constituit procesul de aderarea la Uniunea Europeană şi...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Fiscalitatea în România

1. Aspecte generale privind fiscalitatea Ceea ce deosebeste o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa...

Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Ai nevoie de altceva?