Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 25685
Mărime: 652.45KB (arhivat)
Publicat de: Cristea Ioniță
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popeanga Vasile
UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” FACULTATEA DE FINANŢE-BĂNCI

Cuprins

 1. Cuprins 1
 2. Introducere 3
 3. Capitolul I: Sistemul fiscal – cadrul general de abordare 3
 4. 1.1. Definirea sistemului fiscal 3
 5. 1.2. Evoluţia sistemelor fiscale 6
 6. 1.3. Rolul şi funcţiile sistemului fiscal 13
 7. 1.4. Principiile unui sistem fiscal optimal 17
 8. 1.5. Presiunea fiscală. Curba Laffer 22
 9. Capitolul II: Evaziunea fiscală 26
 10. 2.1. Conceptul de evaziune fiscală 26
 11. 2.2 Formele evaziunii fiscale 32
 12. 2.2.1. Evaziunea fiscală la nivel naţional 32
 13. 2.2.1.1 Evaziunea fiscală licită 33
 14. 2.2.1.2 Frauda fiscală 36
 15. 2.2.2. Evaziunea fiscală internaţională 43
 16. 2.3 Evaziunea fiscală între cauze şi efecte 49
 17. 2.3.1 Factorii favorizanţi ai fenomenului evazionist 49
 18. 2.3.1.1 Factori psiho-sociali 50
 19. 2.3.1.2 Factori economici 53
 20. 2.3.1.3 Factori de ordin legislativ şi administrativ 54
 21. 2.3.2 Implicaţii ale fenomenului evazionist 60
 22. Capitolul III: Evoluţia nivelului şi structurii prelevărilor fiscale în
 23. România şi implicaţiile acestora asupra evaziunii fiscale 63
 24. 3.1 Analiza evoluţiei gradului de fiscalitate în România. Comparaţii internaţionale 63
 25. 3.2 Analiza structurii prelevărilor fiscale în România. Comparaţii internaţionale 69
 26. 3.3 Influenţa presiunii fiscale asupra încasării veniturilor fiscale. Curba Laffer pentru România 80
 27. 3.4. Evoluţia evaziunii fiscale în România 85
 28. Concluzii 88
 29. Bibliografie 90

Extras din proiect

INTRODUCERE

În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de altă parte, un sistem fiscal trebuie să aibă ca obiective susţinerea dezvoltării economice a ţării şi sprijinirea categoriilor sociale defavorizate.

Realizarea acestor obiective trebuie să fie însoţită de preocuparea permanentă a administraţiei fiscale pentru creşterea eficienţei sale. În acest proces, un factor de o importanţă deosebită este reprezentat de reducerea evaziunii fiscale, în condiţiile în care aceasta contribuie la diminuarea eficienţei structurilor statale, fiind în acelaşi timp un factor generator de corupţie.

Fenomen tot atât de vechi pe cât este însăşi existenţa impozitului propriu-zis, evaziunea fiscală nu are graniţe de timp sau de spaţiu. Cu toate acestea, amploarea acestui fenomen prezintă diferenţe sensibile de la o ţară la alta, în general considerându-se că în ţările cu economii dezorganizate, instabile, unde corupţia se manifestă din plin, economia subterană şi evaziunea fiscală sunt la ele acasă.

Trecând de la abordarea conceptuală a noţiunilor de sistem fiscal şi evaziune fiscală, la prezentarea cauzelor şi implicaţiilor fenomenului evazionist, prezenta lucrare analizează în ultimul capitol legătura existentă intre sistemul fiscal şi fenomenul evazionist. Presiunea exercitată de structura unui sistem fiscal are influenţe asupra veniturilor fiscale, şi acest lucru poate fi observat analizând evoluţia structurii veniturilor fiscale ale României pe o perioadă de 16 ani. De asemenea, analizând nivelul presiunii fiscale din România putem vedea influenţa acestuia asupra nivelului sustragerii de la impozitare. Comparativ cu alte ţări din Uniunea Europeană, în România putem vorbi de o fiscalitate moderată, cu tendinţe de reducere a nivelului fiscalităţii, dar cu o evaziune fiscală ridicată.

Capitolul I

Sistemul fiscal – cadrul general de abordare

1.1 Definirea sistemului fiscal

Sistemul fiscal este, în mod normal, expresie a voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul programelor care o reprezintă, să se doteze cu o întregă serie de reguli juridice şi, în special, fiscal.

În orice perioadă şi în orice tip de societate fiscalitatea este privită ca o inoportunitate pentru orice contribuabil, oricât cinism fiscal ar dovedi acesta. Existenţa şi manifestarea ei este justificată deoarece funcţionarea oricărei societăţi implică numeroase costuri care trebuie să fie acoperite din resurse suficiente.

Dacă resursele proprii pe care statul le poate obţine, care provin, de exemplu, din proprietăţile publice (domeniile statului), nu sunt suficiente, ceea ce se întâmplă in general, atunci trebuie prelevate impozite. De fapt, impozitele plătite de către persoane fizice şi persoane juridice pot fi considerate remuneraţii ale serviciilor de orice natură pe care le asigura statul sau instituţiile sale.

Conceput iniţial pentru a răspunde unor obiective pur financiare ale statului, la care s-au adăugat ulterior, ca urmare a evoluţiei societăţii umane, o serie de obiective de natură economico-socială, sistemul fiscal este rezultatul gândirii, deciziei şi acţiunii factorului uman, “expresie a voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat si dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor care o reprezentă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi, în special, fiscale”

În literatura de specialiteate există diferite opinii privind structura sistemului fiscal, potrivit cărora sistemul fiscal cuprinde doar impozitele, taxele şi reglementările fiscal sau în structura acestuia se cuprind totalitatea impozitelor şi taxelor împruenă cu reglementările legale de natură fiscală, inclusive metodele şi tehnicile de aşezare, urmărire şi percepere a acestora.

Preview document

Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 1
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 2
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 3
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 4
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 5
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 6
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 7
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 8
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 9
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 10
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 11
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 12
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 13
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 14
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 15
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 16
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 17
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 18
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 19
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 20
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 21
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 22
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 23
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 24
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 25
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 26
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 27
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 28
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 29
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 30
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 31
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 32
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 33
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 34
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 35
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 36
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 37
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 38
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 39
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 40
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 41
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 42
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 43
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 44
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 45
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 46
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 47
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 48
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 49
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 50
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 51
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 52
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 53
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 54
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 55
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 56
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 57
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 58
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 59
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 60
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 61
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 62
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 63
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 64
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 65
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 66
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 67
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 68
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 69
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 70
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 71
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 72
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 73
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 74
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 75
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 76
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 77
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 78
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 79
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 80
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 81
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 82
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 83
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 84
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 85
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 86
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 87
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 88
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 89
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 90
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 91
Sistemul Fiscal și Evaziunea Fiscală - Abordare Comparativă - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Fiscal si Evaziunea Fiscala - Abordare Comparativa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Presiunii Fiscale în România

INTRODUCERE "Spiritul unui popor, nivelul cultural, structura socială, faptele politice, toate acestea şi încă multe altele se pot regăsi în...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală și efectele asupra economiei

INTRODUCERE Unul din fenomenele cele mai distructive în consolidarea unui stat suveran şi a unei societaţi democratice este evaziunea fiscală,...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Forme ale Evaziunii Fiscale Internaționale și Implicații ale Acesteia

1. Fenomenul de evaziune fiscală internațională 1.1 Conceptul și metodele de evaluare ale evaziunii fiscale Impozitul a însoţit în decursul...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Caracterizare generală privind impozitele Impozitele constituie prin mărimea, ariile de manifestare şi vechime forma principală de constituire a...

Perspective asupra Psihologiei Judiciare

Psihologia judiciară este o disciplină distinctă a psihologiei generale care studiază geneza delincvenţei, prevenirea ei, caracteristicile...

Ai nevoie de altceva?