Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6539
Mărime: 56.27KB (arhivat)
Publicat de: Profira Niculae
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. Capitolul 1. Direcţii de armonizarea a sistemelor fiscale în UE.3
 2. 1.1. Implementarea acquis-ului comunitar.3
 3. 1.2. Comparaţii între structurile sistemelor fiscale din Uniunea Europeană şi România.5
 4. 1.3. Paralele între impozitele directe şi indirecte.7
 5. Capitolul 2. Armonizarea impozite indirecte.9
 6. 2.1. Directive europene privind impozitele indirecte.9
 7. 2.2. Taxa pe valoare adăugată.10
 8. 2.2.1. Principii şi reglementări privind taxa pe valoare adăugată.11
 9. 2.2.2. Forme de manifestare a taxei pe valoare adăugată.12
 10. 2.2.3. Taxa pe valoare adaugată în diferite ţări din UE.13
 11. 2.2.4. Taxa pe valoare adaugată în România.14
 12. 2.3. Accizele.
 13. Capitolul 3. Armonizarea impozitele directe.15
 14. 2.1. Directive europene privind impozitele directe.15
 15. 2.2. Impozitele pe venit .16
 16. 2.2.1. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice .16
 17. 2.2.2. Impozitul pe profitul persoanelor juridice.18
 18. 2.3. Impozitele pe avere .19
 19. Capitolul 4. Taxele.21
 20. Concluzii.22
 21. Bibliografie.23

Extras din referat

1. Direcţii de armonizarea a sistemelor fiscale în UE

Pocesul de armonizare fiscală a devenit necesar în contextul integrării în U.E. Aşadar încă de la constituire Comunitatea Economică Europeană şi-a propus să promoveze o dezvoltare armonioasă, continuă şi echitabilă a activităţii economice prin aproprierea sistemelor fiscale asigurând astfel o creştere rapidă a nivelului de trai şi a relaţiilor între statele membre.

Armonizarea legislaţiei privind impozitele asigură o bună desfăşurare a pieţei unice. Diferenţele mari dintre ratele de impozitare pentru anumite mărfuri între ţări diferite, influenţau activitatea comercială considerabil. Aşadar a devenit necesară crearea unei pieţe unice, consumatorii putând să cumpere bunuri dintr-o ţară în alta fără a plăti taxe vamale.

Măsurile de armonizarea a sistemelor de impozite şi taxe create în cadrul Uniunii Europene au repercusiuni diferite asupra statelor membre, în funcţie de gradul de dezvoltare a acestora, generând, totodată, reacţii diferite din partea cetătenilor faţă de aplicarea acestora.

1.1. Implementarea aquis-ului comunitar

Aquis-ul comunitar reprezintă ansamblu de drepturi şi obligaţii ce unesc statele din Uniunea Europeană, totalitatea normelor ce reglementeză instituţiile UE şi politicile monetare.

Obiectivul principal al Tratatului Comunităţii Europene este evidenţiat în articolul 3 şi anume-eliminarea taxelor vamale între statele Uniunii Europene. Articolul 93(99) face referire doar la impozitele indirecte, iar măsurile de prevenire a distorsiunilor pieţei se adoptă pe baza Articolului 96(100) completat ulterior cu Articolele 96(96) şi 97(102), iar prin articolul 293(220) se recomandă semnarea tratatelor de evitare a dublei impunere. Prin Articolul 104 al Tratatului se impune statelor participante la Moneda Unică penalizări în condiţiile în care acestea nu evit deficitele excesive. Cerinţa de evitare a deficitelor excesive este valabilă şi pentru ţările neparticipante la Moneda Unică.

Finalizarea Uniunii Monetare şi crearea pieţei unice a provocat temeri în sensul că bazele impozitare naţionale ar putea fi erodate de concurenţă, provocând asftel o deplasare a sarcinii fiscale de la capital către forţa de muncă, cu consecinţe negative asupra forţei de muncă şi protecţiei sociale.

Prin politica generală de impozitare, Comunitatea Economică Europeană urmăreşte o serie de obiective: în cazul impozitelor indirecte se urmăreşte evitarea diferenţelor dintre cote de impozitare care ar putea crea distorsiuni ale concurenţei în interiorul pieţei unice; iar în ceea ce priveşte impozitele directe, un prim obiectiv a fost de “Eliminare a ambiguităţilor legislative” astfel evitându-se evaziunea fiscală, iar un alt obiect avut în vedere de Comunitatea Europeană era evitarea dublei impuneri.

Obiectivul general al prevederile Tratatului de la Maastricht a fost ca bugetele statelor membre să se menţină în echilibru de-a lungul ciclului economic, aşadar o creştere a cheltuielilor publice trebuia finanţată printr-o creştere a impozitelor.

Deşi toate aceste obiective au fost general acceptate, ţările membre au fost reticente în vederea armonizării sistemelor de impozite. Potrivit aquis-ului comunitar armonizarea fiscală se realizează distinctiv pe cele două mari categorii de impozite: directe şi indirecte. Până în prezent, progresele înregistrate la nivelul Uniunii Europene ne confirmă faptul că posibilităţile de armonizare par a fi mai reduse în cazul impozitelor direct, faţă de cele indirecte. Din acest motiv, Tratatul Comunităţii Europene nu specifică armonizarea sistemelor de impozitare, lasând libertatea statelor membre de a face reglementările în conformitate cu necesităţile lor.

În cazul unor situaţii precum dubla impunere sau activitaţiile economice de tranfrontaliere, a făcut necesară adoptarea unor măsuri legislative valabile tuturor statelor membre. Aceste măsuri au fost iniţiate în anul 1990, materializate în două directive, şi respectiv o convenţie. Cea referitoarea la abolirea dublei impuneri a profitului distribuit între societăţile mamă aflate într-un stat membru şi finialele acestora aflate în alt stat membru a fost Directiva 90/435/CEE, iar cea de-a doua directivă reduce povara fiscală ce poate impiedica reorganizarea societăţilor. Iar Convencţia 90/436/CEE introduce o procedură de evitare a dublei impuneri a profitului dintre două societăţi asociate aflate în state diferite în cadrul Uniunii Europene.

Cerinţa Uniunii Europene pentru toate ţările care doresc intergarea în Uniune este ca acestea să aibă legislaţia conformă cu acqis-ul comunitar şi să il respecte în totalitate.

Acquis-ul comunitar vizează în primul rănd impozitele indirecte, deoarece acestea influenţează buna desfăşurare a circuitului economic- libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor, referindu-se în special la armonizarea accizelor şi taxei pe valoare adăugată în cadrul Uniunii. În ceea ce priveşte impozitele directe, acquis-ul comunitar reglementează în mod direct impozitul pe profit al societăţilor.

Preview document

Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 1
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 2
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 3
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 4
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 5
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 6
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 7
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 8
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 9
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 10
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 11
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 12
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 13
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 14
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 15
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 16
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 17
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 18
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 19
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 20
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 21
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 22
Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Armonizarea Sistemelor de Impozite si Taxe in Cadrul Tarilor UE.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Fiscale Comparate

Cartea de exceptie “Fiscalitate europeana”, aparuta in 2005 la editura Economica ii are ca autori pe Prof.univ.dr.Petre Brezeanu, Conf.univ.dr.Ilie...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Studiu Comparativ privind Impozitele Practicate în Spațiul Economic European

1.Fiscalitatea în economia de piaţă. 1.1 Conţinut şi interpretări privind fiscalitatea în economia de piaţă. Într-un stat de drept repartizarea...

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Politica fiscală a Uniunii Europene - prezent și perspective

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Analiza Comparativă a Impozitelor Directe și Indirecte

ARGUMENT Într-o economie de piaţă ‚’’explozivă’’ în care mărfurile şi banii au ajuns să circule cu viteze uluitoare, marile tranzacţii se fac cu...

Comparații fiscale ale țărilor din Uniunea Europeană

Cap 1: Coordonate ale politicii fiscale europene 1.1: Obiectivele politicii fiscale europene: Coerenţa politicii fiscal- bugetare condiţionează,...

Armonizarea Fiscală în Uniunea Europeană

Capitolul 1. Coordonate teoretice privind politica fiscală în Uniunea Europeană 1.1 Delimitări conceptuale privind fiscalitatea şi politica...

Ai nevoie de altceva?