Structura financiară a întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 17373
Mărime: 118.32KB (arhivat)
Publicat de: Dana I.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Emil Chirilă
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea din Oradea, Oradea

Cuprins

 1. Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4
 2. 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5
 3. 1.1.1.Surse de provenienta a capitalului 7
 4. 1.1.2.Modalitati de folosinta a capitalului 12
 5. 1.2. Funcțiile capitalului social 12
 6. 1.3. Caractere generale ale capitalului social 14
 7. 1.4.Capitalul social minim. Consecințele nerespectării capitalului social minim ..15
 8. Capitolul II. Structura capitalului societăților comerciale 16
 9. 2.1. Structura capitalului și riscul 16
 10. 2.2. Structura optimă a capitalului 21
 11. 2.3. Teorii privind structura capitalului 23
 12. 2.4 Factori de influență a deciziilor privind structura capitalului societaților comerciale..25
 13. 2.4.1. Prezentare de ansamblu a factorilor de influență ai structurii financiare .25
 14. 2.4.2. Echilibrul risc - rentabilitate .30
 15. 2.4.3 Factori specifici societații comerciale .32
 16. 2.4.4 Factori macroeconomici care influențează structura capitalului ..34
 17. 2.5 Analiza factorilor ce influențează structura financiară a societaților comerciale românești ..35
 18. 2.5.1 Sursele de finanțare ale societaților comerciale. Prezentare de ansamblu 35
 19. Capitolul III. Costul capitalului unei societăți comerciale 37
 20. 3.1. Costul capitalurilor proprii 37
 21. 3.1.1.Costul explicit al capitalului propriu 39
 22. 3.1.2.Costul implicit al capitalului propriu 39
 23. 3.2. Costul capitalului împrumutat 40
 24. 3.2.1.Cazul imprumutului ordinar 41
 25. 3.2.2.Cazul imprumutului obligatar cu prima de emisiune 42
 26. 3.3. Costul autofinanțării 43
 27. 3.4. Costul mediu ponderat al capitalului 45
 28. 3.4.1.Principalele surse de finantare a investitiilor 45
 29. 3.4.2.Structura financiara si costul capitalului 46
 30. 3.4.3.Teoria costului capitalului dependent de indatorare 49
 31. 3.4.4.Teoria dependentei costului indatorarii 50
 32. 3.5. Evoluția costului capitalului propriu și a costului mediu ponderat 52
 33. 3.5.1.Efectul de levier in valori de piata ale capitalurilor 53
 34. 3.5.2.Efectul de levier in valori de contabilitate ale capitalurilor 54
 35. 3.5.3.Evolutia costului mediu ponderat al capitalurilor 55
 36. Bibliografie 68

Extras din licență

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4

1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5

1.1.1.Surse de provenienta a capitalului 7

1.1.2.Modalitati de folosinta a capitalului 12

1.2. Funcțiile capitalului social 12

1.3. Caractere generale ale capitalului social 14

1.4.Capitalul social minim. Consecințele nerespectării capitalului social minim ..15

Capitolul II. Structura capitalului societăților comerciale 16

2.1. Structura capitalului și riscul 16

2.2. Structura optimă a capitalului 21

2.3. Teorii privind structura capitalului 23

2.4 Factori de influență a deciziilor privind structura capitalului societaților comerciale..25

2.4.1. Prezentare de ansamblu a factorilor de influență ai structurii financiare .25

2.4.2. Echilibrul risc - rentabilitate .30

2.4.3 Factori specifici societații comerciale .32

2.4.4 Factori macroeconomici care influențează structura capitalului ..34

2.5 Analiza factorilor ce influențează structura financiară a societaților comerciale românești ..35

2.5.1 Sursele de finanțare ale societaților comerciale. Prezentare de ansamblu 35

Capitolul III. Costul capitalului unei societăți comerciale 37

3.1. Costul capitalurilor proprii 37

3.1.1.Costul explicit al capitalului propriu 39

3.1.2.Costul implicit al capitalului propriu 39

3.2. Costul capitalului împrumutat 40

3.2.1.Cazul imprumutului ordinar 41

3.2.2.Cazul imprumutului obligatar cu prima de emisiune 42

3.3. Costul autofinanțării 43

3.4. Costul mediu ponderat al capitalului 45

3.4.1.Principalele surse de finantare a investitiilor 45

3.4.2.Structura financiara si costul capitalului 46

3.4.3.Teoria costului capitalului dependent de indatorare 49

3.4.4.Teoria dependentei costului indatorarii 50

3.5. Evoluția costului capitalului propriu și a costului mediu ponderat 52

3.5.1.Efectul de levier in valori de piata ale capitalurilor 53

3.5.2.Efectul de levier in valori de contabilitate ale capitalurilor 54

3.5.3.Evolutia costului mediu ponderat al capitalurilor 55

Bibliografie 68

Cap. I. DEFINIREA CAPITALULUI INTREPRINDERII

S-a demonstrat, de nenumărate ori, că funcționarea unei întreprinderi fără un capital adecvat este una din cauzele cele mai răspândite ale eșecului în afaceri. Pe lângă un capital suficient, întreprinderea trebuie să aibă și o structură a capitalului adecvată, adică o combinație corectă de capital propriu și împrumuturi.

Orice întreprindere are posibilitatea, cel puțin teoretic, să apeleze la două tipuri de finanțări : finanțare internă și finanțare externă. Finanțarea internă cunoscută și sub denumirea de autofinanțare cuprinde fluxurile de numerar rezultate din profitul reținut pentru dezvoltare și din cheltuielile cu amortizarea suportate de întreprindere. Finanțarea externă se referă atât la suma împrumuturilor (datoriilor) pe termen lung, mediu și scurt cât și la capitalul propriu nou emis de către întreprindere ca sursă de procurare a fondurilor necesare, precum și la operațiunile de leasing.

Dacă, în general, capitalul se definește ca fiind orice bun sau stoc de bunuri - financiare sau fizice - capabile să genereze venit, prin structura capitalului unei întreprinderi se ințelege proporția relativă a capitalului propriu și a împrumuturilor pe termen lung utilizate la finanțarea activelor acesteia . Cu alte cuvinte, structura capitalului unei întreprinderi reflectă compoziția capitalurilor ei. Dacă însa vorbim de structura financiară a întreprinderii, atunci ne referim la raportul existent între finanțarea internă și finanțarea externă, precum și între finanțările pe termen scurt și cele pe termen lung.

Societățile comerciale sunt unități patrimoniale cu personalitate juridică create prin libera voință și inițiativă a investitorilor, fiind deplin autonome în raport cu terții. Obiectul de activitate al societăților comercial, persoane fizice și juridice, poate fi fabricarea unui produs sau a unei game de produse, comercializarea produselor, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

Caracteristica acestor societăți diferă, în principal, în privința modului de constituire a capitalului și a limitelor răspunderii patrimoniale în raport cu terții.

Unitățile patrimoniale, indiferent de tipul și forma de organizare, trebuie să-și constituie capitalul, ca primă măsură și element important al patrimoniului care să le creeze posibilitatea stabilirii relațiilor cu terții pentru demararea și dezvoltarea obiectului activității.

1.1.DEFINIREA NOȚIUNII DE CAPITAL-ELEMENT ESENȚIAL AL AFACERII

Capitalul social este un element al patrimoniului social care exprimă, în monedă, valoarea totală a aporturilor în numerar și în natură subscrise de asociați la constituirea societății. Structura capitalului social definește partea fiecărui asociat în cadrul capitalului întreprinderii, ea determinând condițiile de exercitare a puterii și de repartiție a rezultatelor.

Dar, capitalul social este insuficient pentru a asigura întreprinderii capitalul economic într-un volum adecvat. Operațiunile de credit permit întreprinderii să dețină active fără să dispună în prealabil de monedă, iar operațiunile de împrumut îi permit să dispună și de alte mijloace monetare. Recursul la îndatorare este procedura care antrenează disocierea între capitalul economic și capitalul financiar investit de asociați.

S-a evidențiat cum întreprinderea degajă un surplus monetar din activitatea sa, parte din acest surplus conservat de către întreprindere și care aparține asociaților, constituind un mijloc de finanțare care se adaugă capitalului social.

În sens financiar, capitalul este măsurat prin capitalul investit de către asociați, adică prin diferența între capitalul economic și îndatorare. Capitalul financiar investit sau activul net este compus din capital social și surplusul monetar acumulat de către întreprindere.

În sens larg, capitalul social include orice sumă care este afectată definitiv de funcționarii societății, in regimul juridic al capitalului social. În acest sens, este semnificativă definiția dată capitalului social de Regulamentul de aplicare a Legii contabilității: “Capitalul social este egal cu valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale, respectiv cu valoarea aportului în natură sau în numerar, a rezervelor încorporate și a profitului repartizat pentru majorarea capitalului sau altor operațiuni care conduc la modificarea acestuia”

Bibliografie

1. Ion Băcanu, Majorarea capitalului social minim al societatilor comerciale, “Mesagerul economic”, săptămânal al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a municipiului Bucuresti, nr, 34, 31. VIII-6.IX.1998.

2. Ion Băcanu, Lichidarea capitalului social, “Capitalul social al societăților comerciale”, Editura Lumina Lex - București, 1999 pag. 237-238.

3. Paul Bran , Finanțele întreprinderii. Gestiunea fenomenului microfinanciar, Biblioteca digitală - www.ase.ro.

4. Emil Chirilă, “Finanțele întreprinderii”, Editura Universității din Oradea , 2006 .

5. R. Cobbaut, “Theorie financiere”, Economica, Paris,1994

6. Nicolae Hoanță, Definirea și clasificarea riscului, “Capitalul firmei”, Editura Tribuna Economică, București, 1998.

7. Gheorghe Manolescu, Irina Petre, “Finanțele întreprinderii”, Editura Fundației România de Mâine, București 1999

8. Dorina Popa , Analiza economico financiară , Elemente teoretice si aplicatii practice , Editura Universității din Oradea .

9. Ion Stancu, “Finanțe- Teoria piețelor financiare Finanțele întreprinderilor Analiza și gestiunea financiară”.

10. Adrian Șimon, Definirea capitalului pe surse de proveniență, “Finanțele întreprinderii”, pag. 10.

11. Mihai Toma, Felicia Alexandru, “Finanțe și gestiune financiară de întreprindere”

12. Vintilă, G., “Gestiunea financiară a întreprinderii”, EDP, București, 2000

Preview document

Structura financiară a întreprinderii - Pagina 1
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 2
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 3
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 4
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 5
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 6
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 7
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 8
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 9
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 10
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 11
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 12
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 13
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 14
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 15
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 16
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 17
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 18
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 19
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 20
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 21
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 22
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 23
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 24
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 25
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 26
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 27
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 28
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 29
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 30
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 31
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 32
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 33
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 34
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 35
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 36
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 37
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 38
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 39
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 40
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 41
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 42
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 43
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 44
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 45
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 46
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 47
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 48
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 49
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 50
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 51
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 52
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 53
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 54
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 55
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 56
Structura financiară a întreprinderii - Pagina 57

Conținut arhivă zip

 • Structura financiara a intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia

Decizia de finanțare este una din deciziile fundamentale strategice adoptate de managerii unei întreprinderi, care constă în selectarea uneia...

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Structura financiară a întreprinderii - studiu de caz la SC Artezi SRL

INTRODUCERE Identificarea surselor de finanțare a unei activități, precum și combinarea acestora în scopul de a obține un raport...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii financiare a întreprinderii și a costului capitalului

În lucrarea Analiza structurii financiare a întreprinderii şi a costului capitalului am încercat să surprind principalele noțiuni teoretice...

Structura Financiară a Întreprinderii

Structura financiara-concept, obiective si elemente Daca în perioada anilor ’60 o întreprindere încerca sa obtina o linie de creditare pe termen...

Optimizarea structurii financiare a întreprinderii prin evaluarea costului finanțării

INTRODUCERE Problematica structurii financiare a firmei constituie una din problemele importante ale managementului financiar. Alegerea structurii...

Structura financiară a întreprinderii - studiu de caz la SC Artezi SRL

INTRODUCERE Identificarea surselor de finanțare a unei activități, precum și combinarea acestora în scopul de a obține un raport...

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Structura financiară, riscul și optimizarea procesului de constituire, utilizare a capitalurilor întreprinderii

Introducere Finanţele întreprinderii reprezintă un ansamblu de măsuri şi activităţi al căror abiect este fenomenul financiar. Activitatea...

Structura financiară a întreprinderii SC Tonis Trade SRL

1.1.Continutul structurii financiare a intreprinderii Intreprinderea, indiferent de forma sa de organizare,de forma de utilizare a capitalului...

Diagnosticul întreprinderii de comerț și turism - Hotel Vandia

DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII DE COMERȚ ȘI TURISM Hotel Vandia oferă servicii hoteliere celor ce vizitează Timisoara în scop turistic sau pentru...

Ai nevoie de altceva?