Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 7213
Mărime: 148.59KB (arhivat)
Publicat de: Abel Niculescu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr.: Iuliana Militaru
Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale
Universitatea Romano-Americana, Bucuresti

Cuprins

 1. Capitolul I STRUCTURA FINANACIARĂ OPTIMĂ A UNEI FIRME pagina 1
 2. 1. Criterii de selectare a structurii financiare a unei firme pagina 3
 3. 1.1 Criteriul rentabilității pagina 5
 4. Capitolul II Performanțele financiare ale unei firme pagina 5
 5. 2.1 Ratele de apreciere a performanțelor firmei pagina 5
 6. 2.2 Soldurile intermediare de gestiune pagina 7
 7. Capitolul III Influența structurii financiare a S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A. asupra performanțelor financiare ale acesteia pagina 14
 8. 3.1 Prezentare S.C. Arcellormittal Tubular Products Roman S.A pagina 14
 9. 3.2 Performanțele financiare ale S.C Arcellormittal Tubular Products Roman S.A pagina 17
 10. Capitolul IV Concluzii și propuneri pagina 31

Extras din licență

Decizia de finanțare este una din deciziile fundamentale strategice adoptate de managerii unei întreprinderi, care constă în selectarea uneia dintre cele mai convenabile surse de finanțare; adoptarea unei decizii de finanțare presupune alegerea între capitaluri proprii și împrumutate, consecință a acestei decizii regăsindu-se în structura financiară a întreprinderii. În general, pentru o firmă existstă posibilitatea alegerii dintre mai multe structuri financiare alternative. În acest context apare ca relevantă stabilirea semnificației, alături de termenul general de structură de capital, a unui concept conex, precum cel de structură optima a capitalului. Astfel, pentru un proiect de investiții, o firmă poate alege oricare dintre surse sau poate să le combine în diferite forme dar se pune problema care sursă sau ce combinație este mai bună pentru a maximiza valoarea firmei, obiectivul final. Ca urmare, structura capitalului ar trebui examinată din punct de vedere al impactului asuprea valorii firmei. Structura optimă a capitalului pentru o întreprindere este reprezentată de acea combinație între capitalul propriu și cel împrumutat care duce la maximizarea prețului de piață a acțiunilor întreprinderii respective. În acelasi timp, structura financiară optima constituie acel mix de surse de finanțare care determină minimizare a costului mediu ponderat a capitalurilor firmei. În acest sens, structura capitalului poate fi interpretată în termini de structură țintită a capitalului care să echilibreze gradul de risc cu rata de rentabilitate. Utilizarea capitalului împrumutat în proporție mai mare determină creșterea gradului de risc al câștigurilor firmei, dar o rată mai mare a îndatorării înseamnă în același timp, și o rată de rentabilitate estimată la o valoare superioară. Gradul mai mare de risc asociat cu o rată mai mare a îndatorării tinde sa scadă prețul acțiunilor pe piață, dar estimarea unei rate superioare de rentabilitate duce la creșterea acestui preț și se ajunge la echilibru. Astfel structura optimă a capitalului este cea care realizează un echilibru între gradul de risc și rata de rentabilitate și maximizează în acest fel, prețul de piață al acțiunilor. Constituirea capitalului oricărei entități are la bază o multitudine de surse, care schematic pot fi redate în felul următor:

Figure 1 Sursele de constituire a capitalului.

Surse/contribuții interne Autofinanțarea Autofinanțarea reprezintă surplusul monetar obținut de o companie pe parcursul exercițiului financiar încheiat , fiind considerate cea mai practică și eficientă metodă de finanțare, deobicei acest capital de finanțare se presupune a avea cost zero. Autofinanțarea are un rol esential în cadrul finanțării societății, date fiind avantajele pe care le oferă atât întreprinderii ca persoană juridică, cât și acționarilor. Autofinanțarea constituie un mod de finanțare privilegiat în economia întreprinderii care provine dintr-un surplus monetar rezultatat din operațiunile de producție și de schimb ale acesteia. Autofinanțarea se determină ca diferență dintre capacitatea de autofinanțare și dividendele distribuite. Capacitatea de autofinanțare reprezintă o sursă interna pusă la dispoziția firmei. Ea este destinată să asigure: finanțarea unor nevoi ale gestiunii curente, creșterea fondului de rulment, finanțarea totală sau partial a noilor investiții, rambursarea împrumuturilor contractate, remunerarea capitalurilor investite.

1.3 CRITERII DE SELECTARE A STRUCTURII FINANCIARE A UNEI FIRME

1.3.1 CRITERIUL RENTABILITĂȚII

Bibliografie

1.Bran, P., Finanțele întreprinderii, Editura Logos, Chișinău, 1995

2.Cistelcan, L. M., Economia, eficiență și finanțarea investițiilor, Editura Economică, București, 2002

3.Deppalens, G., Gestion financiere de l’entreprise, Editura Sirey, Paris, 1998

4.Epstein, B.J., Mirza, A.A, Interpretarea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate și Raportare Financiară, BMT Publishing House, 2005

5.Gavrilaș, G., Costul capitalului, Ed. Economică, București, 2007

6.Halpern, P., Weston, J. F., Brigham, E. F., “Finanţe manageriale”, Editura Economică, Bucureşti, 1998

7.Hoanță, N., Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003

8.Hurduzeu, Gh., Tehnica plăților și finanțării internaționale, Editura Universul Juridic, București, 2006

9.Ionescu, L. și Colectiv, Băncile și operațiunile bancare, Editura Economică, București 1996

10.Levasseur, M., Quintart, M.A., Finance, Editura Economica, Paris, 1992

11.Lezeu, D.N., Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2004

12.Manolescu, Gh., Petre, I., Finanţele întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999

13.Neagoe, I., Finanţele întreprinderii, Editura Ankarom, Iaşi, 1997

14.Perochon, C., Dubrulle,L., Contabilitate financiară, Editura Economică, București , 2002

15.Petcu M., Analiza economico-financiară a întreprinderii. Probleme, abordări, metode, aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003

16.Predescu, I., Activitatea bancară între performață și risc, Editura Expert, București, 2005

17.Predescu, I., Toader, S., Finanțe Corporative, Editura Universitară, București 2010

18.Sichigea, N., Giurcă, Vasilescu, L., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2007

19.Stancu, I. , Finanţe. Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2002

20.Toma, M.,Alexandru, F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere , Editura Economică, Bucureşti, 2003

21.Tudose, M.B., Gestiunea capitalurilor întreprinderii, Editura Economică, 2006

22.Vasile, I., Gestiunea Financiară a întreprinderii, Editura Meteora Press, București, 2002

23.Vintilă, G. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2004

24.Legea nr. 571/22 decembrie 2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr.927/23 decembrie 2003), republicată

25.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 306/26.02.2002 ( M. Of. 279/25.04.2002)

26.Anualele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, RATA RENTABILITĂŢII FINANCIARE. IMPACTUL RATEI RENTABILITĂŢII FINANCIARE ASUPRA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERII, Seria Economie, Nr. 2/2009, http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2009-02/9_CONSTANTIN_CARUNTU.pdf

27.Corrigan, E.G., Are Banks Special, Federal Reserve Bank, Annual Report 1992

28.Gavrilaș, Gh., Considerații cu privire la conceptual de capital, Revista Finanțe Publice și Contabilitate,nr.4, aprilie 2003

29.Revista „ Finanțe, Credit, Contabilitate”, nr.2/2000

30.http://www.businessdictionary.com/definition/legal-reserves.html

31.http://www.studiudefezabilitate.ro/cuprins.html

32.http://creativcubanii.ro/ce-sunt-provizioanele

33.http://www.economiaintreprinderii.ro/cap27/s4.htm

34.http://www.efin.ro/credite/glosar_economic_C/credit_comercial.html

35. http://www.macrostandard.ro/indicatori_analiza_financiara.html

36.http://www.macrostandard.ro/indicatori_analiza_financiara.html

37.http://www.scritub.com/economie/ANALIZA-INDICATORILOR-ECONOMIC81959.php

38.https://www.scribd.com/doc/3380640/Contractul-de-leasing

Preview document

Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 1
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 2
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 3
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 4
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 5
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 6
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 7
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 8
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 9
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 10
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 11
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 12
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 13
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 14
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 15
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 16
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 17
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 18
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 19
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 20
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 21
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 22
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 23
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 24
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 25
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 26
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 27
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 28
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 29
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 30
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 31
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 32
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 33
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 34
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 35
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 36
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 37
Influența structurii financiare a unei firme asupra performanțelor acesteia - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Influenta structurii financiare a unei firme asupra performantelor acesteia.docx

Alții au mai descărcat și

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Analiza Trezoreriei la SC Getex SA

CAPITOLUL 1 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GETEX S.A. FILIPEŞTII DE PĂDURE Apariţia pe harta ţării a acestui obiectiv industrial a fost...

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Impactul impozitului pe profit asupra indicatorilor de performanță financiară

INTRODUCERE Pentru dezvoltarea și creșterea oricărei societăți, furnizarea unei infrastructuri de bază este foarte esențială. Acest lucru explică...

Elemente ale managementului calității - SC Tremula Constanța SA

INTRODUCERE Într-o economie aflată în tranziţie spre economia de piaţă şi care doreşte o integrare în structurile europene, se simte tot mai acut...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Reproiectarea Sistemului de Management la SC Connel 94

CAPITOLUL I DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1 DOCUMENTAREA PRELIMINARA 1.1.1 Prezentarea generala a S.C. “CONNEL 94”...

SC Mecanica Rotes SA

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE SOCIETĂŢII COMERCIALE MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVIŞTE S.C. MECANICA ROTES S.A., cu sediul în Târgovişte, Şoseaua...

Analiza fluxurilor financiar monetare la SC Alfa SRL Botoșani

TEMA: ANALIZA SI PROIECTAREA FLUXURILOR FINANCIAR- MONETARE ALE SC ALFA SRL BOTOSANI Partea I CAP. 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII SC ALFA...

Ai nevoie de altceva?