Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 22963
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Matei Vasile
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector drd. KEUL MELINDA
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV SPECIALIZAREA: FINANŢE ŞI BĂNCI

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ANALIZA RISCURILOR ŞI REZULTATELOR PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
 3. 1.1 ANALIZA PERFORMANŢELOR ÎNTREPRINDERII PE BAZA RENTABILITĂŢII 6
 4. 1.2 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE 10
 5. 1.2.1 Rata rentabilităţii comerciale 10
 6. 1.2.2 Rata rentabilităţii resurselor consumate 11
 7. 1.2.3 Rata rentabilităţii economice 11
 8. 1.2.4 Rata rentabilităţii financiare 13
 9. 1.2.5 Corelatia dintre Re (rentabilitatea economica) si Rf (rentabilitatea financiara) 14
 10. 1.3 ANALIZA RISCULUI ECONOMIC (DE EXPLOATARE) 15
 11. 1.3.1 Pragul de rentabilitate şi riscul de exploatare 15
 12. 1.3.2 Analiza riscului financiar 16
 13. 1.3.3 Analiza riscului de faliment 17
 14. 2.1 DENUMIRE- FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE 23
 15. 2.2. STRUCTURA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L. 25
 16. 2.2.1 Structura organizatorică a activităţii şi managementul societăţii 25
 17. Fig. 2.4 Ponderea principalilor furnizori 2008 23
 18. 3. ANALIZA DIAGNOSTIC A PROFITULUI ŞI RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST S.R.L 6
 19. 3.1 ANALIZA RENTABILITĂŢII PRIN METODA RATELOR 6
 20. 3.1.1 Principalii indicatori 24
 21. 3.3 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 29
 22. 3.3.1 ANALIZA LICHIDITATI 29
 23. 3.3.2 ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII 31
 24. 3.3.3 ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR 31
 25. 3.4 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 33
 26. 3.4.1 ANALIZA FONDULUI DE RULMENT 40
 27. 3.4.2 ANALIZA TREZORERIEI NETE 41
 28. 3.4 Analiza echilibrului economico-financiar prin metoda ratelor 48
 29. 3.4.1. Ratele de rentabilitate comercială 49
 30. 3.4.2 Ratele de rentabilitate economică 50
 31. Măsoara eficienţa mijloacelor materiale şi financiare alocate întregii activităţi a firmei. 50
 32. 3.4.3 Ratele de rentabilitate financiară 50
 33. Studiu de caz pe baza ratelor de rentabilitate la SC AUTO MOTO INVEST SRL 51
 34. 4. ANALIZA CORELAŢIEI RISC – RENTABILITATE, RESPECTIV A CORELAŢIEI COST – VOLUM – PROFIT 53
 35. 4.1 CORELATIA COST–VOLUM-PROFIT 53
 36. 4.1.1 Analiza cost-volum-profit 53
 37. 4.1.2 Analiza pragului de rentabilitate pe produs 54
 38. 4.1.3 Analiza pragului de rentabilitate la nivelul întreprinderii 55
 39. 4.2 STUDIU DE CAZ PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE LA S.C. AUTO MOTO INVEST SRL 56
 40. 4.2.1 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI 36
 41. 4.2.2 ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI 39
 42. 4.2.3. RATA INDATORARII 41
 43. 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA RISCURILOR ŞI IMBUNĂTĂŢIREA RENTABILITAŢII 43
 44. 5.1 CONCLUZII 44
 45. 5.2 PROPUNERI 47
 46. RECOMANDARI GENERALE 48
 47. B I B L I O G R A F I E 49
 48. A N E X E 50

Extras din licență

I N T R O D U C E R E

Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în procesul de adoptare a deciziilor care obligă la abandonarea rutinei şi utilizarea unor metode ştiinţifice bazate pe studiul aprofundat al realitaţii, în scopul stabilirii legăturilor de cauzalitate dintre fenomenele şi procesele economice.

Abordarea problemelor ce vizează activitatea economico-financiară a întreprinderii impune studiul activităţii de producţie, consumatoare de resurse umane, materiale şi financiare cu reflectarea în costuri şi în rezultatele finale.

Obiectivul principal al acestei lucrări este cel de studiere în mod complex a rezultatelor economico-financiare obţinute de către societate precum şi cunoaşterea factorilor şi a cauzelor care provoacă abateri în funcţionarea acesteia.

Analiza performanţelor societăţii este necesară pentru o apreciere corectă şi pentru o evaluare a eventualelor modificări esenţiale privind resursele economice pe care le-ar putea controla în viitor.

Lucrarea de faţă foloseste ca bibliografie Legea contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii contabilităţii, a Planului de conturi general şi normelor de utilizare a acestuia, a legislaţiei în vigoare până la data elaborării ei, a unor lucrări de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi a documentării făcute la diferite societăţi şi a experienţei proprii acumulate.

Starea unei întreprinderi poate să se încadreze într-una dintre cele trei categorii de mai jos, funcţie de care obiectivele analizei economico-financiare diferă.:

- Întreprinderi în dificultate, obiectivele analizei economico-financiare sunt: asigurarea informaţiilor privind cauzele care au determinat pierderea, evidenţierea posibilităţilor de remediere (dacă există şanse de remediere ale companiei) şi a măsuririlor de remediere.

- Întreprinderi cu performanţe normale, analiza economico-financiara trebuie să ofere informaţii care să asigure menţinerea stării de performanţă (sau chair de îmbunătăţire)

- Întreprinderi cu performanţe superioare, analiza economico-financiara trebuie să identifice cauzele şi ce măsuri se pot lua pentru asigurarea continuităţii de performanţă superioară.

Analiza economico-financiara presupune furnizarea de informaţii, pentru a îndeplinii această funcţie, însă, trebuie să fie cunoscute nişte informaţii primare care sunt furnizate fie:

1. prin intermediul contabilităţii:

a. contabilitatea financiară (situaţiile financiare anuale: balanţă, cont de profit şi pierdere)

b. contabilitatea de gestiune (calculul costurilor, ponderea cheltuielilor, structura CA) – permite analiza activităţii economice întreprinderii

c. contabilitatea previzională (bugetele de venituri şi cheltuieli, evoluţia reală a întreprinderii)

2. prin intermediul altor surse

a. surse interne (serviciul aprovizionare, serviciul audit, serviciul personal)

b. surse externe (sondaje, reviste de specialitate)

Analiza economico-financiara presupune utilizarea unui anumit ansamblu de metode, tehnici, în sensul caracterizării activităţii unei întreprinderi.

Bibliografie

Băileşteanu Gh., - Diagnostic, risc şi eficienţa în afaceri, Ed. Mirton, Timişoara, 1998;

Bătrâncea I., - Analiză financiară, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001

Brezeanu P., Boştinaru A., Prăjişteanu, - Diagnostic financiar – instrument de analiză financiară, Editura Economica, 2003

Drumea Cristina – „Analiza economico-financiară a firmei: Notă de curs şi lucrări aplicative”, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2000

Dumitrescu D., Dragotă V., - Evaluarea întreprinderilor, Editura Econonică, Bucureşti, 2002

Gheorghe C., - Analiza economico-financiară a întreprinderii, Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008

Gherasim A. - Tipologia riscurilor, Tribuna Economică, 1995, nr.44-45.

Gherasim I. - Risc şi incertitudine în economia de piaţă, Tribuna Economică, 1995

Işfãnescu A., Robu V., Anghel I., - Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001

Kotler, P., Armstrong, G. – Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2003

Lafuente Ana Maria Gil, - Analiza financiară în condiţii de incertitudine, Editura AIT Laboratories S.R.L., Bucureşti, 1994

Manaţe D., - Diagnosticul şi evaluarea întreprinderilor cotate şi necotate, Institutul Român de Cercetări în evaluare IROVAL, Bucureşti, 2002,

Mărgulescu D., şi colab. – Analiza economico-financiară a întreprinderii-metode şi tehnici, Bucureşti, 2000

Moşteanu T. - Finanţe publice. - Bucureşti: Editura Tribuna Economică, 2002

Niculescu M., - Diagonostic financiar, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Niculescu M., - Diagonstic economic, Edituta Economică, Bucureşti, 2003

Niculescu M., - Diagnostic global strategic, Ed. Economică, 1997

Petrescu Silvia, – Diagnostic economico-financiar: Metodologie. Studii de caz, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004

Petrescu Silvia – Analiza şi diagnostic financiar contabil, Editura CECCAR, 2006

Robu, V., Georgescu N., - Analiză economic-financiară, Editura Omnia Uni S.A.S.T. S.R.L., Braşov, 2000

Stancu I., - Gestiunea financiară a agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 2002

Stãnescu, C., Işfãnescu, A., Bãicuşi, A.- Analizã economico-financiarã, Editura Economicã, Bucureşti, 1996

Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N., - Analiză economico - financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2003

Vâlceanu Gh., Robu V., Georgescu N. - Analizã economico-financiarã, Editura Economicã, Bucureşti, 2005

Vintilă, G. – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, 2004

Preview document

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 1
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 2
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 3
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 4
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 5
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 6
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 7
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 8
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 9
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 10
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 11
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 12
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 13
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 14
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 15
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 16
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 17
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 18
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 19
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 20
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 21
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 22
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 23
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 24
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 25
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 26
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 27
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 28
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 29
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 30
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 31
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 32
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 33
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 34
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 35
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 36
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 37
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 38
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 39
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 40
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 41
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 42
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 43
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 44
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 45
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 46
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 47
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 48
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 49
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 50
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 51
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 52
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 53
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 54
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 55
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 56
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 57
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 58
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 59
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 60
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 61
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 62
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 63
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 64
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 65
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 66
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 67
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 68
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 69
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 70
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 71
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 72
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 73
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 74
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 75
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 76
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 77
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 78
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 79
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 80
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 81
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 82
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 83
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 84
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 85
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 86
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 87
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 88
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 89
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 90
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 91
Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații - Pagina 92

Conținut arhivă zip

 • Analiza Corelatiei Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative si Calitative de Analiza a Riscului si Rentabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Politici și Tratamente Contabile Privind Beneficiile Angajaților

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștinţe, care afirmă că ”firma este o structură de piaţă a cărei resursă principală este...

Contabilitatea Decontărilor Bănești

INTRODUCERE Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Te-ar putea interesa și

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face...

Contabilitatea Mărfurilor în Sistemul EN-GROS

INTRODUCERE Am ales ca temă contabilitatea mărfurilor deoarece azi 50% din societăţii comerciale se ocupă de comercializarea mărfurilor sub forme....

Analiză economico-financiară

Capitolul I: Fundamentele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare 1.1. Fundamente teoretice 1.1.1. Tipuri de analiză...

Stațiunea de cercetare și producție legumicolă Buzău

CAPITOLUL I PREZENT SI PERSPECTIVA LA S.C.P.L. BUZAU 1.1. Scurt istoric privind S.C.P.L. BUZAU Date generale Statiunea de Cercetare si...

Analiza Economică

Introducere Aceasta lucrare îsi propune o analiza asupra situatiei economice a firmei în vederea identificarii puctelor tari si slabe, care sunt...

Analiza diagnostic la SC Recomplast SRL Buzău

INTRODUCERE În condiţiile tranziţiei ţării noastre la economia de piaţă, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Analiza economico-financiară

Activitatea oricarei firme, în contextul reformei si al tranzitiei la economia de piata, se desfasoara într-un mediu dinamic si agresiv. În...

Ai nevoie de altceva?