Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 13920
Mărime: 229.47KB (arhivat)
Publicat de: Dana M.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Viorica Ioan
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea Dunarea de Jos, Galati

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1. Creditele bancare pe termen scurt și finanțarea curentă a întreprinderii 7
 3. 1.1.Politica de creditare a agenților economici 9
 4. 1.2. Decizia de creditare bancară a IMM-urilor 10
 5. Capitolul 2. Noțiuni generale privind activitatea de diagnosticare a agenților economici 14
 6. 2.1. Modalități de diagnostic financiar 15
 7. 2.2. Metode ale diagnosticului financiar 18
 8. 2.3. Elemente componente ale diagnosticului financiar 19
 9. Capitolul 3. Analiza comparativă dintre băncile BCR, BRD, BT și Raiffeisen Bank privind politica de creditare 23
 10. 3.1. Modelul Băncii Comerciale Române 23
 11. 3.2. Metoda BRD - Groupe Société Générale 33
 12. 3.3. Modelul Băncii Transilvania 40
 13. 3.4. Metoda Băncii Raiffeisen 52
 14. Capitolul 5. Concluzii și propuneri 63
 15. Bibliografie 66
 16. Lista figurilor 68
 17. Lista tabelelor 69

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de licență prezintă creditarea bancară a persoanelor juridice, cu precădere asupra IMM-urilor. Decizia de creditare se face după ce se analizează situația economico-financiară a firmei, se calculează factorii financiari care exprimă performanța întreprinderii, capacitatea de a rambursa creditul și dobânda aferentă acestuia pe perioada de creditare.

Am ales această temă din dorința de a cerceta aspectele financiare, economice, manageriale ale activității unei firme prin care se identifică punctele slabe și forte ale acesteia urmând ca apoi să se formuleze concluzii cu privirea la starea financiară a ei.

Obiectivele temei sunt înțelegerea sistemului de creditare a firmelor, cunoașterea și analiza situației financiare a firmei cu scopul de a lua sau nu decizia de creditare și în cele din urmă finanțarea societății. Metoda de cercetare folosită este analiza cărților din bibliografie.

Am dorit să urmăresc modul în care băncile analizează bonitatea clienților, ca în final să le poată acorda creditul solicitat dacă îndeplinesc diferite performanțe financiare în funcție de fiecare caz.

Pentru o creditare bancară credibilitatea este factorul esențial fără de care nu se poate acorda un împrumut bancar. Instituțiile financiare pentru a decide dacă acordă finanțare firmelor folosesc analiza bonității activității clienților.

Lucrarea de licență este structurată pe trei capitole pe care le voi prezenta pe scurt și se încheie cu concluzii și propuneri.

În capitolul unu voi prezenta politica de creditare a agenților economici și în principal voi analiza creditarea IMM-urilor.

Rolul benefic al creditului pentru agenții economici este acela de a-și acoperi nevoia de capital financiar sau de a fi folosit în investire. Investiția pentru entitățile economice sunt surse economisite de aceștia din emisiunea de acțiuni, din profitul repartizat sau din vânzarea de mijloace fixe, iar ei decid după dacă să investească aceste sume pentru a-și majora capitalul. Creditele bancare sunt o sursă importantă de finanțare mai ales în perioada în care sursele proprii ale firmelor nu sunt suficiente. Creditul bancar este necesar când resursele fianciare interne sunt insuficiente și presupun folosirea acestei surse de finanțare complementare pentru a schimba procesul de redresare a economiei naționale. Sunt benefice pentru retehnologizarea unor ramuri industriale moderne prin folosirea unor tehnologii și instalații perfecționate.

IMM-urile au un rol esențial în economie, reprezintă principalul motor al acesteia, este o sursă de abilități antreprenoriale, inovare și creare de noi locuri de muncă, în Uniunea Europeană asigură aproximativ 76 de milioane de locuri de muncă. Un IMM poate beneficia de un credit dacă perioada de activitate desfășurată este de cel puțin un an, deoarece băncile socot că riscul de neplată la IMM-urile care sunt la început de activitate este prea mare. Instituțiile pun la dispoziția IMM-urilor următoarele tipuri de credite: linia de credit, credite globale de exploatare în lei, credite pentru active constituite temporar, credite pentru producția de export și exportul de produse și credite pe documente remise spre încasare.

În concluzie, rolul creditului în economie este deosebit, ajută firmele să iasă dintr-un impas financiar și le ajută să se dezvolte.

În capitolul doi voi descrie noțiunile generale, metodele, componentele și caracteristicile diagnosticului financiar.

Diagnosticul financiar determină situația financiară a firmelor și trebuie făcut periodic pentru a identifica termenii favorabili și nefavorabili care vor afecta acṭiunea viitoare a firmei. Caracteristicile diagnosticului financiar sunt: caracterul post-operativ, diagnosticul este realizat după desfășurarea proceselor analizate, caracterul previzional, se preconizează o intensificare a capacității de durabilitate economică, multidisciplinaritatea diagnosticării, realizarea unui diagnostic este efectul unui grup multidisciplinar de specialiști și abordarea cauzală a punctelor forte și slabe.

Pe baza unui bun diagnostic financiar, întreprinderii i se poate acorda sau refuza un împrumut, iar investitorul îl folosește pentru vânzarea sau cumpărarea acțiunilor.

Un diagnostic eficient presupune parcurgerea mai multor etape precum pregătirea diagnosticului, analiza documentelor și informațiilor, stabilirea măsurilor necesare, analiza propriu-zisă, alcătuirea raportului de diagnostic și postdiagnosticul.

Diagnosticul financiar utilizează în principal două metode de analiză a performanțelor financiare a întreprinderilor metoda SWOT și metoda grilelor de evaluare.

În concluzie, diagnosticul firmei necesită atât aprecierea stării evenimentelor și a cauzelor care le generează, cât și efectuarea unor programe de redresare și îmbunătățire a performanțelor economico-financiare obținute. Pentru a efectua diagnosticul financiar se preiau informaṭii din bilanṭ, contul de profit și pierdere, anexele bilanṭului.

Capitolul trei cuprinde studiul de caz ce prezintă un agent economic care dorește finanțare printr-un credit bancar și o analiză comparativă între cele patru bănci de la care agentul solicită creditul BCR, BRD, BT și Raiffeisen Bank. Firma studiază aceste bănci și indicatorii pe care îi calculează analistul de credite de la fiecare bancă timp de cinci ani pentru a decide care bancă este mai avantajoasă pentru creditul dorit de acesta.

În ultimul capitol voi prezenta cele mai importante concluzii și propuneri care reies din lucrare.

În principal, ce bancă este mai avantajoasă pentru firma care a solicitat creditul. Punctajul obținut de întreprindere la fiecare bancă și în ce categorie de bonitate se încadrează în funcție de cererile fiecărei instituții financiare. Analiza performanțelor firmei este diferită pentru fiecare bancă, acestea analizează indicatori financiari și nefinanciari pentru a vedea dacă firma se încadrează în criteriile fiecărei instituții în parte și dacă ea se expune la risc.

Voi încheia lucrarea cu câteva propuneri privind politica de creditare a băncilor, o scurtă bibliografie ce cuprinde cărțile studiate și lista figurilor și tabelelor prezentate în aceasta.

Bibliografie

1. Achim, M., Diagnostic financiar-contabil, Cluj Napoca, 2015, pag. 28.

2. Basno, C., Monedă, credit, Bănci, EDP, București 1996, pag 10-50.

3. Bătrâncea, I., Raportări financiare, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006, pag. 67;

4. Bătrâncea, M., Analiza financiară a întreprinderii, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005;

5. Bran, P., Finanțele întreprinderii, București, 1994, pag. 81.

6. Bucătaru D., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2006;

7. Cerna, S., Banii și creditul în economiile contemporane, Ed. Enciclopedică, 1994, pag. 45.

8. Dedu, V., Management bancar, Editura Mondan, București, 1997.

9. Dragomir Georgeta, Monedă și credit, Editura UDJG, Galați, 1996, pag. 38-60.

10. Filip, A., Finanțarea firmei:marketing relațional, Editura Economică, București, 2010, pag. 57-59.

11. Georgescu, M. A., Diagnosticul financiar al întreprinderii, Ed. Pro Universitaria, București, 2012.

12. Hoanță, N., Gestiunea Finanțelor Firmei, Editura Economică, București, 1999, pag. 8-201.

13. Hoanță, N., Finanțele firmei, Editura Economică, București, 2003, pag. 285-313.

14. Hoanță, N., Capitalul firmei, Editor: „Tribuna Economică”, București, 1998, p. 190-197.

15. Horneț, C., Diagnosticul și strategia firmei, Ed. Zigotto, Galați, 2006, p. 167.

16. Iacovoiu, V. B., Analiza economico-financiară, Ed. Pro universitaria, București, 2015, pag. 14-20.

17. Ioan Viorica, Monedă și Credit, Editura UDJG, Galați, 2010, pag. 4-26.

18. Moroșan, I., Analiza economico-financiară, Editura Fundației România de mâine, București, 2006.

19. Predescu, I., Activitatea bancară între performanță și risc, Ed. Expert, 2005.

20. Pripoaie, R., Evaluarea firmei, Editura Didactică și pedagogică, 2004, p. 5-19.

21. Roșca, T., Monedă și credit, Editura Samara, Cluj-Napoca, 1996, p. 39.

22. Rădoi, M.A., Gestiune bancară, Editura economică, București, 2009.

23. Siminică, M., Diagnosticul financiar al firmei, Ed. Universitaria, Craiova, 2012, pag. 7-16.

24. Turliuc, V., Monedă și credit, Ed. Ankaron, Iași, 1997, p. 15-100.

25. Turliuc, V., Monedă și credit, Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, pag. 99-110.

26. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică și pedagogică, București 1997.

Resurse web:

27. https://www.bancatransilvania.ro/Manual%20Educatie%20Financiara_.pdf, accesat la data de 26.05.2020, ora 16:00.

28. https://www.bcr.ro/content/dam/ro/bcr/www_bcr_ro/Business/Informatiiutile/conditiigeneralecreditaregarantare/Conditii_Generale_de_Creditare_aplicabile_%C3%AEncep%C3A2nd_c data_de_16_februarie_2018.pdf, accesat la data de 25.05.2020, ora 12:25.

29. https://www.brd.ro/, accesat la data de 23.05.2020, ora 14:46.

30. https://www.bnr.ro/Centrala-Riscului-de-Credit-(CRC)--2107-Mobile.aspx, accesat la data de 02.06.2020, ora 18:13.

31. https://www.raiffeisen.ro/, accesat la data de 11.06.2020, ora 11:53.

Preview document

Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 1
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 2
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 3
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 4
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 5
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 6
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 7
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 8
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 9
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 10
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 11
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 12
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 13
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 14
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 15
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 16
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 17
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 18
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 19
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 20
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 21
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 22
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 23
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 24
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 25
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 26
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 27
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 28
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 29
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 30
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 31
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 32
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 33
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 34
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 35
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 36
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 37
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 38
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 39
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 40
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 41
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 42
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 43
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 44
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 45
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 46
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 47
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 48
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 49
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 50
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 51
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 52
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 53
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 54
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 55
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 56
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 57
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 58
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 59
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 60
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 61
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 62
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 63
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 64
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 65
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 66
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 67
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 68
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 69
Creditul bancar, diagnosticul financiar și finanțarea firmei - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Creditul bancar, diagnosticul financiar si finantarea firmei.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Finanțarea unui program de dezvoltare prin intermediul unei linii de credit

1. PREZENTAREA FIRMEI PENTRU CARE SE REALIZEAZA DIAGNOSTICUL SI EVALUAREA 1.1. DIAGNOSTICUL JURIDIC AL S.C. OVER STIL S.A. Societatea comercialã...

Analiza financiară pe exemplul SC Casielma SRL Ivești

INTRODUCERE Analiza financiară, ca parte componentă a analizei economico-financiare, este inclusă în categoria disciplinelor cu caracter...

Posibilități de Finanțare a IMM-urilor în România

1. Introducere Întreprinderile mici şi mijlocii (cunoscute generic sub abrevierea de IMM-uri) nu au beneficiat dintotdeauna de importanţa necesară...

Plan de Afaceri pentru Modernizarea și Dezvoltarea SC Parc Mamaia SRL

INTRODUCERE Astăzi, cel care decide este cumpărătorul de servicii turistice, iar organizatorii şi prestatorii sunt obligaţi să-şi adapteze oferta...

Studiu de Fezabilitate SC Computer Impex SRL

Computer …add performance to your business Introducere Proiectul de faţă îşi propune să analizeze performanţa societăţii „Computer Impex” şi...

Plan de Afaceri Mondorom

Denumirea societǎţii: Mondorom Sediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu...

Ai nevoie de altceva?