Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 302 în total
Cuvinte : 115829
Mărime: 1.50MB (arhivat)
Publicat de: Cornel Marin
Puncte necesare: 11
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND
 3. EVALUAREA UNITĂŢILOR ECONOMICE 12
 4. 1.1. Concepte de bază în evaluarea unităţilor economice 12
 5. 1.2. Organizarea activităţii de evaluare pe plan internaţional şi naţional 24
 6. 1.3. Dezvoltarea activităţii de evaluare în contextul aplicării Standardelor
 7. de Evaluare 38
 8. Capitolul II. DIMENSIUNI ALE EVALUĂRII UNITĂŢILOR ECONOMICE
 9. ÎN SISTEMUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA 60
 10. 2.1. Relevanţa evaluării şi a politicii de creditare în băncile comerciale 60
 11. 2.2. Mecanismul de creditare a unităţilor economice în condiţiile actuale
 12. de dezvoltare a Republicii Moldova 72
 13. 2.3. Riscul în activitatea de creditare şi garanţiile ca modalitate de asigurare
 14. a creditului 81
 15. Capitolul III. PARTICULARITĂŢILE EVALUĂRII UNITĂŢILOR
 16. ECONOMICE ÎN SISTEMUL BANCAR 102
 17. 3.1. Modalităţi de evaluare a unităţilor economice pentru raportarea financiară 102
 18. 3.2. Metodologia evaluării unităţilor economice utilizată pe plan internaţional 125
 19. 3.3. Metode de evaluare a unităţilor economice aplicate în băncile comerciale
 20. din Republica Moldova 150
 21. Capitolul IV. OPŢIUNI PRIVIND PERFECŢIONAREA EVALUĂRII
 22. UNITĂŢILOR ECONOMICE DIN REPUBLICA MOLDOVA 171
 23. 4.1. Propuneri privind perfecţionarea procesului de evaluare a unităţilor
 24. economice din Republica Moldova 171
 25. 4.2. Metodologia ,,Sistemului-expert” de diagnostic al întreprinderii în scopul
 26. creditării (în baza informaţiei S.A. ,,Covoare-Ungheni”) 187
 27. 4.3. Estimarea valorii întreprinderii prin metodele bazate pe venit şi metodele
 28. comparative (în baza informaţiei S.A. ,,Covoare-Ungheni”) 196
 29. Sinteza rezultatelor obţinute 214
 30. Concluzii şi recomandări 216
 31. Bibliografie 227
 32. Adnotare 237
 33. Lista abrevierilor 240
 34. Cuvinte-cheie 241
 35. Anexe 242

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare

Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu

economic şi financiar bine organizat şi determinat, aplicând, în acest scop, tehnici specifice şi

instrumente manageriale caracteristice economiei de piaţă printre care şi evaluarea. Dezvoltarea, în

Republica Moldova, a activităţii de evaluare a fost condiţionată de transformările radicale ce au

intervenit în economie începând cu anii ′90. Extinderea procesului de globalizare, direcţionarea

economiei spre o dezvoltare durabilă, tendinţele de mobilizare a capitalurilor au condus spre

amplificarea activităţii de evaluare şi dezvoltarea proceselor de evaluare a bunurilor economice,

inclusiv a întreprinderilor. Printre cauzele mai importante ale unei astfel de amplificări, pot fi

considerate: reorganizarea şi privatizarea întreprinderilor, contopirea, fuziunea, arendarea şi gajarea

acestora, formarea întreprinderilor cu capital mixt, eficientizarea afacerilor în scopul acumulării

valorii etc. În acest sens, vom menţiona că evaluarea unităţilor economice a fost un proces binevenit

pentru mediul economic al ţării, reprezentând un „câştig” important pentru proprietari şi finanţatori,

dar şi pentru piaţa financiară, deoarece, în multe cazuri, capitalurile sunt investite în valori mobiliare.

Deşi amploarea activităţii de evaluare este fără precedent, practic nu au fost realizate cercetări ample

în acest domeniu. Cunoaşterea valorii unităţilor economice, sub impactul condiţiilor pieţei, poate fi

luată drept bază în procesul de determinare a preţului de piaţă al acestora, fapt ce determină obiectul

evaluării. În contextul schimbărilor economice din ţara noastră legate de economia de piaţă, evaluarea

devine un concept actual, care se corelează cu cererea de pe piaţa serviciilor de evaluare, principalii

participanţi ai căreia sunt statul, întreprinzătorii, băncile comerciale, care acordă împrumuturi în

schimbul unor garanţii asigurătorii. De aici apare necesitatea stabilirii valorii juste a patrimoniului,

care se oferă în gaj băncilor, evaluatorii confruntându-se cu un spectru larg de probleme legate de

corectitudinea estimării valorii gajului şi alegerea metodelor şi tehnicilor de evaluare adecvate, care

impun reconsiderarea conceptului şi noţiunii evaluării ţinând cont de condiţiile economice ale

Republicii Moldova, perfecţionarea cadrului evaluării şi a procesului propriu-zis de evaluare.

Amplitudinea soluţionării problemelor menţionate depinde de nivelul dezvoltării aspectelor

legale, profesionale şi metodologice; de scopul şi sarcinile participanţilor la procesul de evaluare,

printre care instituţiile financiare, inclusiv băncile financiare. Interesul sporit al finanţatorilor pentru

evaluare este condiţionat de stabilirea valorii juste a garanţiilor constituite la credite în vederea

finanţării, pentru evitarea subevaluării sau a supraevaluării gajului, pentru diminuarea riscului

creditar şi a creditelor problematice, ceea ce necesită revederea permanentă a strategiilor bancare

privind creditarea agenţilor economici şi gestiunea riscurilor bancare.

4

Problemele menţionate implică dezvoltarea continuă a cadrului evaluării în Republica

Moldova, care, fiind la un nivel incipient de dezvoltare, trebuie tratat distinct şi laborios.

Băncile Comerciale din Republica Moldova îşi desfăşoară procesele de evaluare în

conformitate cu Regulamentele de creditare ale BNM, Manualele de creditare şi Instrucţiunile

metodice elaborate în mod individual de către bănci în baza Legii cu privire la activitatea de

evaluare nr.989-XV din 18.04.2002, Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile

nr.958 din 04.08.2003.

În actualul context economic, Republica Moldova nu dispune de acte legislative, standarde de

evaluare care să reglementeze activitatea de evaluare în vederea creditării, precum nici de o

metodologie unică de evaluare a garanţiilor constituite la credite sub formă de întreprinderi în

calitate de complexuri patrimoniale (sau a unor părţi din acestea), fapt ce a condiţionat cercetarea

problematicii abordate în lucrare.

Bazele evaluării unităţilor economice ca garanţii constituite la credite sunt reflectate în

Standardele Europene de Evaluare şi Standardele Internaţionale de Evaluare, aplicarea mai amplă a

cărora, în opinia noastră, ar facilita desfăşurarea proceselor de evaluare în Republica Moldova, fiind

luate în considerare condiţiile economice şi politice actuale, ceea ce implică cercetarea continuă a

spaţiului evaluării în ţara noastră.

Preview document

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 1
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 2
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 3
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 4
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 5
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 6
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 7
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 8
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 9
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 10
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 11
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 12
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 13
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 14
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 15
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 16
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 17
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 18
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 19
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 20
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 21
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 22
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 23
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 24
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 25
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 26
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 27
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 28
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 29
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 30
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 31
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 32
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 33
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 34
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 35
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 36
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 37
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 38
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 39
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 40
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 41
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 42
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 43
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 44
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 45
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 46
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 47
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 48
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 49
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 50
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 51
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 52
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 53
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 54
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 55
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 56
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 57
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 58
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 59
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 60
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 61
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 62
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 63
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 64
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 65
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 66
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 67
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 68
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 69
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 70
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 71
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 72
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 73
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 74
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 75
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 76
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 77
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 78
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 79
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 80
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 81
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 82
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 83
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 84
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 85
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 86
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 87
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 88
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 89
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 90
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 91
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 92
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 93
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 94
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 95
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 96
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 97
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 98
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 99
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 100
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 101
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 102
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 103
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 104
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 105
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 106
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 107
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 108
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 109
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 110
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 111
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 112
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 113
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 114
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 115
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 116
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 117
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 118
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 119
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 120
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 121
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 122
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 123
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 124
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 125
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 126
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 127
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 128
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 129
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 130
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 131
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 132
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 133
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 134
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 135
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 136
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 137
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 138
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 139
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 140
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 141
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 142
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 143
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 144
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 145
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 146
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 147
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 148
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 149
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 150
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 151
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 152
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 153
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 154
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 155
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 156
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 157
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 158
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 159
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 160
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 161
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 162
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 163
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 164
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 165
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 166
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 167
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 168
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 169
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 170
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 171
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 172
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 173
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 174
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 175
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 176
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 177
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 178
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 179
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 180
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 181
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 182
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 183
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 184
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 185
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 186
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 187
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 188
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 189
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 190
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 191
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 192
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 193
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 194
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 195
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 196
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 197
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 198
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 199
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 200
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 201
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 202
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 203
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 204
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 205
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 206
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 207
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 208
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 209
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 210
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 211
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 212
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 213
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 214
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 215
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 216
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 217
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 218
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 219
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 220
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 221
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 222
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 223
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 224
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 225
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 226
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 227
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 228
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 229
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 230
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 231
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 232
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 233
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 234
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 235
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 236
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 237
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 238
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 239
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 240
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 241
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 242
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 243
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 244
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 245
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 246
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 247
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 248
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 249
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 250
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 251
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 252
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 253
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 254
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 255
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 256
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 257
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 258
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 259
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 260
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 261
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 262
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 263
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 264
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 265
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 266
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 267
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 268
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 269
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 270
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 271
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 272
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 273
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 274
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 275
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 276
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 277
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 278
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 279
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 280
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 281
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 282
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 283
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 284
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 285
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 286
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 287
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 288
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 289
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 290
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 291
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 292
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 293
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 294
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 295
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 296
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 297
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 298
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 299
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 300
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 301
Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare - Pagina 302

Conținut arhivă zip

 • Teoria si Practica de Evaluare a Unitatilor Economice in Baza Cerintelor Actuale Bancare.pdf

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂȚII 1.1. PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Sediul societăţii : Galati, str. Prelungirea Traian nr. 2, bloc V3,...

Produsele Bancare

INTRODUCERE In toate tarile exista firme ce apartin administratiei de stat, centrale sau locale, care produc bunuri si servicii, incadranduse in...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I: PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI Denumirea Societății: S.C. „Fabrica de Brînzeturi Cahul” S.A. Sediul societăţii...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Procese Economice

Introducere Procesele economice actuale şi tendinţele de dezvoltare conturate în economie, precum şi speranţele în vederea ameliorării stări reale...

Altman vs Springate

Studiul de faţă reprezintă o sintetizare a informaţiilor cu privire la analiza riscului de faliment şi facand referire la două dintre cele mai...

Ai nevoie de altceva?