Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 25615
Mărime: 191.55KB (arhivat)
Publicat de: Barbu Ene
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Noţiuni generale privind riscurile 4
 3. 1.1. Opinii cu privire la riscul în afaceri 4
 4. 1.2. Clasificarea riscurilor 5
 5. 1.2.1. Riscul în activitatea întreprinderilor 6
 6. 1.2.1.1. Riscul economic 6
 7. 1.2.1.2. Riscul comercial 9
 8. 1.2.1.3. Riscul financiar 10
 9. 1.2.1.4. Riscul de faliment 11
 10. 1.2.1.5. Riscul de investiţii 13
 11. 1.2.1.6. Riscul contractual 14
 12. 1.2.1.7. Riscul în activitatea de marketing 15
 13. 1.2.1.8. Riscul în activitatea de management 17
 14. 1.2.2. Riscul în activitatea bancară 18
 15. 1.2.2.1. Riscuri financiare 18
 16. 1.2.2.2. Riscuri comerciale 24
 17. 1.2.2.3. Riscuri de mediu 26
 18. Capitolul II. Riscul financiar la nivelul întreprinderilor 28
 19. 2.1. Creşterea firmei şi riscurile asociate ei 28
 20. 2.2. Gestiunea financiară a firmei 30
 21. 2.3. Diagnosticarea situaţiei financiare a întreprinderii 33
 22. 2.3.1. Componentele diagnosticării financiare 33
 23. 2.3.2. Asigurarea lichidităţilor, cerinţă de bază a evitării eşecului economic al întreprinderilor 36
 24. 2.4. Relaţia rentabilitate-risc la nivel de firmă 38
 25. 2.5. Capitalurile agentului economic 40
 26. 2.5.1. Capitalurile proprii 41
 27. 2.5.2. Capitalurile împrumutate 42
 28. 2.6. Modalităţi de evaluare a riscului financiar 47
 29. 2.6.1. Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabi-litate 49
 30. 2.6.2. Analiza riscului financiar prin intermediul efectului de levier financiar 50
 31. Capitolul III. Studiu de caz privind analiza riscului financiar la
 32. S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 54
 33. 3.1. Prezentarea generală a S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 54
 34. 3.1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al societăţii 54
 35. 3.1.2. Structura organizatorică a societăţii 55
 36. 3.1.3. Capitalurile societăţii 56
 37. 3.2. Principalii indicatori economico-financiari 57
 38. 3.2.1. Analiza cifrei de afaceri 57
 39. 3.2.2. Analiza nivelului marjei comerciale 59
 40. 3.2.3. Analiza rezultatului brut al exploatării 61
 41. 3.2.4. Analiza rezultatului brut al exerciţiului 62
 42. 3.2.5. Analiza rezultatului net al exerciţiului 66
 43. 3.3. Metode de analiză a riscului financiar la S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 67
 44. 3.3.1. Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabi-litate 70
 45. 3.3.2. Analiza riscului financiar prin intermediul efectului de levier financiar 76
 46. Concluzii 79
 47. Bibliografie 84

Extras din licență

Introducere

Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva intrării României în Uniunea Europeană necesită din partea conducerii întreprinderilor o rigoare crescândă în realizarea procesului de conducere.

Agenţii economici cu oarecare experienţă, analiştii profesionişti şi chiar observatorii neimplicaţi subscriu la ideea că riscul şi incertitudinea reprezintă însoţitorii permanenţi ai activităţii economice de pretutindeni. Cei care acceptă această viziune invocă neputinţa garantării, pentru un orizont de timp rezonabil, a obţinerii factorilor de producţie necesari, ca şi dificultăţile întâmpinate la vânzarea produselor create sau a prestării serviciilor oferite, pe măsură ce integrarea economiei mondiale avansează. Această problemă este binecunoscută, dar nu s-a acţionat până de curând cu suficientă claritate pentru identificarea celor mai bune căi de urmat pentru rezolvarea ei şi nici pentru a comensura cât de avantajoase sunt ele. Neglijarea în practică a complexei probleme a riscului şi incertitudinii se datorează necunoaşterii ei.

Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător dinamic şi în continuă schimbare şi acţionarea cu măsuri eficiente pentru a asigura şi creşte competitivitatea întreprinderii sunt cerinţe de bază la care trebuie să răspundă un conducător prin activitatea desfăşurată pentru a asigura creşterea întreprinderii.

Pentru a răspunde cât mai bine acestor cerinţe prezenta lucrare îşi propune să trateze unele aspecte de bază privind riscurile care pun în pericol funcţionarea normală şi sănătoasă a întreprinderilor, cunoaşterea modului de depistare a slăbiciunilor economice ale unei întreprinderi, prin folosirea unor metode şi tehnici adecvate şi a unor indicatori economico-financiari de diagnosticare a activităţii.

În prima parte a lucrării v-am prezentat tipologia riscurilor care ne înconjoară în viaţa economică contemporană, după care urmează detalierea şi analiza riscului financiar la nivelul unei societăţi comerciale, iar în ultima parte am aplicat practic analiza pe o societate comercială.

Scopul acestei lucrări a fost prezentarea şi analiza celor mai importante ipostaze sub care se prezintă riscul în economie şi să ofere sugestii şi procedee prin care efectele lui nedorite se pot evita, micşora sau controla, astfel încât performanţele umane să se îmbunătăţească.

Cap.I. Noţiuni generale privind riscurile

1.1. Opinii cu privire la riscul în afaceri

Fiecare întreprinzător trebuie ca odată cu evaluarea resurselor să cuantifice riscul pe care îl implică angajarea sa într-o anumită afacere. Pe de altă parte, odată cu finalizarea investiţiei, agentul economic trebuie să monitorizeze permanent modul de recuperare a investiţiei din veniturile încasate, în vederea preîntâmpinării eventualelor riscuri. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, termenul de risc provine din limba franceză de la cuvântul „risque” şi semnifică o „posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă: pericol posibil”.

Riscul echivalează cu vulnerabilitatea întreprinderii care poate apărea în toate sectoarele activităţii, astfel că analiza lui implică numeroase cercetări care să scoată în evidenţă punctele slabe ale activităţii economice şi financiare. Unii autori francezi apreciază că riscul este „un element de incertitudine care poate afecta activitatea unui agent sau derularea unei operaţiuni economice”. Maria Mihalciuc şi colaboratorii sunt de părere că termenul de risc în activitatea economică înseamnă o „gamă largă de incertitudini privind activitatea viitoare a unui agent economic”. O altă definiţie a riscului întâlnită în literatura economică arată că „riscul este o noţiune socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în posibilitatea ca o acţiune viitoare să genereze pierderi datorită informaţiilor incomplete în momentul luării deciziei sau inconsistenţei unor raţionamente de tip logic”

Prin risc se înţelege probabilitatea survenirii unui eveniment nedorit. Riscul unui activ se defineşte prin variabilitatea probabilă a rentabilităţii viitoare a activului. Riscul este probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc. Riscul poate fi definit şi ca probabilitatea succesului sau a eşecului, în care succesul înseamnă obţinerea unui profit şi eşecul presupune suferirea unei pierderi de bani dintr-o „investiţie”.

Preview document

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 1
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 2
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 3
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 4
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 5
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 6
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 7
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 8
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 9
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 10
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 11
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 12
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 13
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 14
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 15
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 16
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 17
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 18
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 19
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 20
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 21
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 22
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 23
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 24
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 25
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 26
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 27
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 28
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 29
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 30
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 31
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 32
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 33
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 34
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 35
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 36
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 37
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 38
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 39
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 40
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 41
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 42
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 43
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 44
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 45
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 46
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 47
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 48
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 49
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 50
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 51
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 52
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 53
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 54
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 55
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 56
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 57
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 58
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 59
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 60
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 61
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 62
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 63
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 64
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 65
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 66
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 67
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 68
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 69
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 70
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 71
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 72
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 73
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 74
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 75
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 76
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 77
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 78
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 79
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 80
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 81
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 82
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 83
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 84
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 85
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 86
Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale - Pagina 87

Conținut arhivă zip

 • Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Analiza Corelației Risc - Rentabilitate - Metode Cantitative și Calitative de Analiză a Riscului și Rentabilitații

I N T R O D U C E R E Creşterea complexităţii activităţii economice a întreprinderii, ca urmare a mecanismelor pieţei, are profunde implicaţii în...

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Analiza eonomico - financiară

ANALIZA FINANCIARA CAPITOLUL 1 BAZELE ZEORETICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 1.1. Necesitatea si utilizatorii analizei financiare Dictionarul...

Te-ar putea interesa și

Corelația cost-rentabilitate la SC Confort SA

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE ALE COSTURILOR Problematica costurilor apare - dată cu introducerea contabilităţii în partidă dublă,...

Proiect Marketing - BRD

Introducere Pentru ca studentul sa se familiarizeze mai bine cu mediul de afaceri si sa-si formeze deprinderea de analiza si solutionare a...

Incertitudine și risc în investiții

1.Semnificaţia noţiunilor de risc şi incertitudine Decizia de investiţie trebuie să ia în considerare incertitudinea şi riscul implicate de...

Creditul Documentar

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura sistemului bancar românesc Aparitia institutiilor de tip bancar a fost precedata de comertul...

Managementul Recompenselor - BRD

1. Prezentare firmă Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de creştere durabilă, bazată...

Caiet de practică la Banca BRD

1. Prezentarea de ansamblu a unitatii economice 1.1. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea si complexitatea activitatii BRD –...

Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Politică de dividende

1.Scurt istoric al teoriilor privind politica de dividend Teoria financiara considera politica de dividend drept un teren de studiu interesant...

Ai nevoie de altceva?