Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 7660
Mărime: 132.19KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Vasilache
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Fănuța Pop
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. MOTIVATIA, METODOLOGIA 5
 3. CAP I PREZENTARE S.C. SALPREST SRL SA CLUJ-NAPOCA 6
 4. CAP II ANALIZA DE ANSAMBLU A POZIȚIEI FINANCIARE 8
 5. 2.1 Analiza evoluției poziției financiare 8
 6. 2.1.1. Analiza evoluției activului 8
 7. 2.1.2. Analiza evoluției datoriilor și capitalurilor proprii 11
 8. 2.2 Analiza structurii poziției financiare 14
 9. 2.2.1 Analiza structurii activelor 14
 10. 2.2.2 Analiza structurii datoriilor și capitalurilor proprii 16
 11. CAP III ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 18
 12. 3.1 Analiza indicatorilor de activitate (viteza de rotatie) 18
 13. 3.2 Analiza lichiditatii 19
 14. 3.3 Analiza solvabilitatii 21
 15. CAP IV ANALIZA PERFORMANȚELOR FINANCIARE 24
 16. 4.1 Analiza pe nivele a performantei financiare ( de exploatare, financiara, globala) 24
 17. 4.2 Analiza performantelor financiare pe baza ratelor de rentabilitate 29
 18. CAP V. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT 34
 19. CONCLUZII SI PROPUNERI 37
 20. BIBLIOGRAFIE 39
 21. ANEXE 40

Extras din licență

INTRODUCERE

Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele și tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic privind activitatea firmei și pe baza acesteia se pot elabora programe și strategii care duc la îmbunătățirea activității societăți în viitor.

Analiza economică și financiară, prin modelele și procedeele sale, constituie un element indispensabil activității manageriale a societăților comerciale, întrucât oferă soluții practice în vederea prevenirii și înlăturării factorilor cu acțiune distructivă și crearea pe această bază a condițiilor manifestării neîngrădite a factorilor cu influență pozitivă.Ea se înscrie ca și obiect de studio în urmărirea sistemelor echilibrelor economice, financiare, patrimoniale, de trezorerie, cauzele modificării lor, efectele și măsurile necesare pentru reechilibrarea lor în scopul asigurării unei eficiente economice maxime.

Prezenta lucrare este structurata pe cinci, după cum urmeza :

Primul capitol conține prezentarea societății SC Salprest Rampa SA, care va face obiectul de studiu al întregii lucrări de licență. Al doilea si al treilea capitol prezintă modelele de analiza financiară complexe care ilustrează, print-o abordare globală, situația financiară a agentului economic sub două aspecte : sunt prezentate modelele de analiza statică și dinamică a bilanțului contabil și e arătat modul în care s-a realizat și consecințele în planul lichidității, solvabilității și capacității de plată.

Ce de-al patrulea si cel de-al cincilea capitol sunt rezervate pentru analiza performantelor si estimarea riscurilor financiare ale societatii, pentru acestea din urma fiind utilizate modele de estimare Alman si Conan Holder.

Sursele informaționale utilizate pentru realizarea studiului de caz sunt : situația financiară pe baza bilanțului contabil, contul de profit și pierdere, precum și alte informații culese de la personalul firmei. Analiza s-a efectuat pe cinci ani : 2014-2016.

MOTIVATIA, METODOLOGIA

În contextul economiei de piață care se află în permanentă mișcare și transformare ca rezultat al acțiunilor factorilor economici, sociali, politici, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaștere a stării economico-financiare a unui agent economic. Necesitatea anlizei reiese din sporirea eficienței întregii activități a societății comerciale, care este obiectivul central al acestei analize.

Am ales această temă, din considerente de ordin teoretic, cât și practic, având în vedere importanța analizei economico-financiare asupra viitorului economic al societății comerciale, axându-mă pe obiectivele principale ale analizei, descrierea și formarea unei opinii în ceea ce privește entitatea Salprest Rampă SA.

Motivația alegerii temei constă în cunoașterea esenței fenomenelor și proceselor ce se derulează la nivel microeconomic, cu influență asupra entităților. Cercetând informațiile se poate ajunge la o imagine fidelă și reală asupra situației financiare, de asemenea se pot implementa programe de generare de beneficii viitoare. Toate acestea au o importanță subliniată de posibilitatea previzionării riscului la care se supune societatea pentru formarea de strategii de acaparare a lui, astfel încât societatea să-și poată îndeplini scopul.

Bazele teoretice ale investigației mele sunt lucrări ale unor economiști, profesori universitari, contabili, legistația și materiale de specialitate pe baza cărora am recurs la cuantificarea rezultatelor.

Bibliografie

1) Achim, M.V., Borlea, S.N. (2014), Analiza financiară actualizată cu prevederile IFRS, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

2) Albu, N., Albu, C. (2003), Instrumente de management al performanței, vol. II Control de gestiune, Editura Economică, București

3) Albu, N., Albu, C. (2005), , Soluții practice de eficientizare a activităților și de creștere a performanței organizaționale, Editura Economică, București

4) Avasilicăi, S., Managementul performanței, Suport de curs

5) Bătrâncea, M., Bătrâncea L.M., (2006), Standing financiar-bancar, Risoprint, Cluj-Napoca

6) Bătrâncea, I., Bătrâncea, L.M., Moscviciov, A. (2012), Analiza financiară a întreprinderilor românești, Editura Risoprint, Cluj-Napoca

7) Boldeanu, D.M. (2008), Sistem informatic pentru analiza performanțelor economico-financiare la nivel macroeconomic, Teză de doctorat, ASE București.

8) Gruian, C.M., (2010), Ce înțelegem prin performanța companiei?, Analele Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu, Seria Economie, Nr. 4, 243-255

9) Jianu, J. (2007), Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii. O abordare din prisma Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR

10) Helfert E.A., (2006), Tehnici de analiză financiară, ghid pentru crearea valorii, ediția 11, BMT Publishing House, București

11) Mironiuc, M., Pop, F., (2013), Analiză economică și financiară, Editura Risoprint, Cluj Napoca

12) Niculescu, M., (2005), Diagnostic global strategic, vol. II, Diagnostic financiar, Editura Economică, București

Preview document

Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 1
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 2
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 3
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 4
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 5
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 6
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 7
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 8
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 9
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 10
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 11
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 12
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 13
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 14
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 15
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 16
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 17
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 18
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 19
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 20
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 21
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 22
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 23
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 24
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 25
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 26
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 27
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 28
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 29
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 30
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 31
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 32
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 33
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 34
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 35
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 36
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 37
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 38
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 39
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 40
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 41
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 42
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 43
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 44
Analiza stării economico-financiare la Salprest Rampă SRL - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Analiza starii economico-financiare la Salprest Rampa SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiar - patrimoniale a SC IMGB SA

Asemenea unui organism viu, o întreprindere poate fi sănătoasă sau, dimpotrivă, se poate “îmbolnăvi”, uneori cu efecte dezastruoase, între care...

Analize - Metode și căile de creștere a rentabilității întreprinderii

În prezenta lucrare de licenţă ne propunem să analizăm căile de creştere a rentabilităţii la nivelul societăţii comerciale S.C. COMPA S.A. SIBIU....

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Reorganizarea întreprinderilor aflate în dificultate - plan de reorganizare al societății SC Design Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul...

Caiet de practică - SC RER Ecologic Service SRL

I. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică: 280 Perioada de desfăşurare: De la 15.02.2010 până la 30.04.2010 Firma Gazdă: - denumire: SC...

Analiza și anticiparea eșecul unei entități economice - studiu de caz la SC Red-Impex SRL

Cap I. Activitatea de producţie şi comercializare la S.C. RED-IMPEX S.R.L. 1.1. Prezentarea societăţii S.C. RED-IMPEX S.R.L. Societatea...

Proiect analiza economică

Aplicatie privind activitatea de comercializare la nivelul unei firme.Prezentarea indicatorilor specifici , calculul acestora si interpretarea lor....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Ai nevoie de altceva?