Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14794
Mărime: 119.22KB (arhivat)
Publicat de: Daniela N.
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE .1
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND INVESTIȚIILE .3
 3. 1.1. Conceptul de investiție 3
 4. 1.2. Atributele principale ale investițiilor ... ... 6
 5. 1.3. Fundamentarea economico-financiara a investițiilor . ..7
 6. 1.4. Procesul investițional ... . .10
 7. 1.5. Metode de estimare a investițiilor .11
 8. 1.6. Etapele procesului de investiții .. ... 12
 9. 1.7. Clasificarea proiectelor de investiții . ..13
 10. 1.8. Criterii de selecție a proiectelor de investiții . 16
 11. CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLICATIILE ECONOMICO-FINANCIARE DURABILE ALE INVESTITIILOR LA COMPANIA S.C. GENERAL BUSINESS SYSTEM S.R.L .. 19
 12. 2.1. Prezentarea companiei S.C. General Business System S.R.L. . 19
 13. 2.2. Caracteristicile proiectului de investitii intentionat de S.C. General Business Systems S.R.L. . 23
 14. 2.2.1. Analiza resurselor existente ... 23
 15. 2.2.2. Analiza indicatorilor .. . 27
 16. 2.2.3. Analiza comercială . .. ... 28
 17. 2.3. Indicatori de eficiență a proiectului de investiții ai companiei S.C. GeneralBusiness System S.R.L . 29
 18. 2.3.1. Investiții directe în reclamă și publicitate ..29
 19. 2.3.2. Investiții pentru promovare de produs ..30
 20. 2.3.3. Implicații economico - financiare ale investițiilor de promovare ...31
 21. 2.3.4. Investiții cu personalul 33
 22. 2.3.5. Investiții în stocuri și implicații economico-financiare .34
 23. 2.3.6. Fundamentarea deciziei de investiții ..35
 24. 2.3.7. Planul de investiții 42
 25. CONCLUZII ȘI PROPUNERI ..45
 26. B I B L I O G R A F I E 47

Extras din licență

INTRODUCERE

Termenului sau mai bine spus procesului de a investi i s-au atribuit pâna în acest moment o multitudine de definiții. Spre exemplu, una dintre definiții, prezintă investițiile drept achiziționarea unui activ în vederea producerii unui câștig de capital la momentul vânzării acestuia sau obținerea unui venit constant, putând fi și o combinație a acestora. Investițiile presupun totodată alocarea de fonduri bănești sau capital unei întreprinderi, având drept scop obținerea de profit. Utilizarea banilor sau a capitalului prin intermediul unor vehicule, sau alocarea de timp și de efort, pentru obținerea unui venit sau o creștere a capitalului reprezintă o altă modalitate de a descrie investiția. Așadar, definițiile sunt multiple, însă înțelesul acestora este același, și anume, alocarea de numerar sau capital în prezent cu scopul de a obține în viitor un câștig, indiferent dacă este vorba de un venit constant în timp sau de un câștig de capital obținut la momentul revânzării activului.

În sfera economico-socială, investițiile ocupă un loc central, între domeniul producției de bunuri și servicii și cel al consumului, fiind un factor care influențează simultan atât cererea cât și oferta. Argumentul în favoarea acestei afirmații este dat de procesele de antrenare și multiplicare a efectelor pe care le generează orice proiect de investiții, indiferent de sectorul de activitate în care se aplică. Implementarea unui proiect în sfera producției de bunuri și/sau servicii are ca efect sporirea și diversificarea ofertei și implicit, dacă aceasta este validată de piață, creșterea veniturilor agenților economici. Concomitent, va fi influențat direct sau prin efectul de antrenare, gradul de ocupare a forței de muncă, iar creșterea numărului de angajați și/sau a câștigurilor lor salariale conduce, în ultimă instanță, la sporirea cererii de bunuri și servicii.

Așadar, într-un sistem economic, activitatea de investiții joacă un dublu rol; în primul rând agenții economici declanșatori de acțiuni investiționale, care implementează diverse proiecte de investiții, își sporesc oferta de bunuri și servicii prin creșterea capacității lor productive, realizând venituri suplimentare, iar în al doilea rând orice proiect de investiții va genera nevoi sau cereri suplimentare în sectoare conexe, in amonte (furnizare de materii prime, materiale, utilități) sau in aval (distribuitoare sau consumatoare a bunurilor și serviciilor nou create).

Implicit va avea loc o creștere în lanț a veniturilor la toți agenții economici antrenați. Realizarea de proiecte sau programe de investiții conduce, în principal la creșterea stocului de capital fix.

Ca atare, investițiile constituie principala pârghie de realizare a unei restructurări ecomice reale, prin crearea de noi structuri mai performante în acord cu opțiunile strategice ale societății.

În plan social, investițiile joacă un rol important în ocuparea forței de muncă și îmbunătățirea calității vieții. Implementarea unor proiecte sau programe de investiții antrenează modificări pe piața forței de muncă, creând o nevoie suplimentară de forță de muncă în sectoarele care pregătesc și implementează aceste acțiuni investiționale (cercetare - dezvoltare, producția de echipamente și instalații de lucru ș.a.).

Peter Drucker numește IMM-urile“micile afaceri care reprezintă catalizatorul principal al creșterii economice.” Prin intermediul acestor afaceri are loc realizarea obiectivelor și o creștere a economiei unei țări. Noțiunii de întreprindere sau SRL i s-a atribuit următoarea semnificație: ”orice formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte și fapte de comerț, în scopul obținerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piață, în condiții de concurență”

Termenul acoperă o gamă largă de definiții și măsuri, care variază de la o țară la alta. Unele dintre criteriile utilizate în mod obișnuit este determinat de către numărul de angajați, totalul activelor nete, vânzări și nivelul de investiții. Cu toate acestea, cea mai importantă este ocuparea forței de muncă.

Înterprindele mici mijlocii reprezintă o importantă sursă pentru economia unei țări. În cadrul Uniunii Europene, IMM-urile au o pondere de 99,8% în totalul companiilor, iar acestea întregistrează o pondere semnificativă în produsul intern brut în valoare de 60% . Prin intermediul IMM-urilor se crează locuri de muncă, aceasta înregistrând o pondere de 70% din totalul forței de muncă. În cadrul economiile emergente, IMM-urile joacă un rol foarte important contribuind la formarea de locuri de muncă într-un procent de 45%.Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) joacă un rol important în majoritatea economiilor, în special în țările în curs de dezvoltare. IMM-urile formale contribuie cu până la 45 la sută din totalul ocupării forței de muncă și până la 33 la sută din venitul național (PIB) în economiile emergente.

Conform estimărilor, va fi nevoie de 600 de milioane de locuri de muncă în următorii 15 ani pentru a absorbi forța de muncă la nivel mondial în creștere, în special în Asia și Africa. Cincizeci la suta din IMM-urile nu au acces la credite. Per total, aproximativ 70 la suta din toate IMM-uri de pe piețele emergente nu au acces la credite.

Un studiu de Grupul Băncii Mondiale sugerează există între 365-445 milioane de micro, întreprinderile mici și mijlocii pe piețele emergente: 25-30 milioane sunt IMM-uri oficiale; 55-70 milioane sunt întreprinderi formale micro; și 285-345 milioane sunt întreprinderi informale.

Mutarea IMM-urile informale în sectorul formal poate avea avantaje considerabile pentru IMM-uri (de exemplu, un acces mai bun la serviciile de credit și de guvern) și la economia globală (de exemplu, venituri fiscale mai mari, o mai bună reglementare). De asemenea, îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și găsirea de soluții pentru a debloca surse de capital este crucială pentru a permite acestui sector potențial dinamic să crească și să ofere locuri de muncă necesare.

Bibliografie

1. V.Dumitrașcu; R.A.Dumitrașcu, Managementul investițiilor, Editura Universitară, București, 2014

2. R.A. Dumitrașcu, Gestiunea Financiară a întreprinderii, Editura Universitară,2016

3. V. Dumitrașcu;R.A. Dumitrașcu, Diagnostic financiar si evaluare, Editura Universitară, 2015

4. V.Dumitrașcu; S.R.Ciupitu, Bazele investițiilor Editura Universitară,2015

5. V.Dumitrașcu; S.R.Ciupitu, Bazele Managementului, Editura Pro Universitaria, București, 2013

6. Brealey, R.A., Myers, S.C., Allen, F. (2012), Principles of Corporate Finance, ediția a X-a, McGraw-Hill Irwin, New York.

7. Buhociu F.; G.Negoescu-Evaluarea proiectelor de investiții, Editura Algorithm, 1998

8. Elena Valentina Țilică, Radu Ciobanu, Finanțe și management financiar, Editura CECCAR, Bucuresti, 2019

9. Florin Buhociu, Gheorghe Negoescu - Investițiile în economia de tranziție, Editura Evrika, 1998

10. Marilen PIRTEA, Horia CRISTEA, Cristina NICOLESCU, Claudiu BOȚOC, Managementul financiar al companiei, Editura Mirton, Timișoara, 2010

11. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J., Jordan, B.D. (2016), Corporate Finance, ediția a XI-a, McGraw-Hill, New York.

12. Sîrbu C.; R.Pripoaie-Diagnostic și evaluarea firmei, Editura Universitară Danubius, 2016

13. Stancu, I., Obreja Brașoveanu, L., Stancu, A.T. (2015), Finanțe corporative, Editura Economică, București.

14. Stoica M., - Proiectarea obiectivelor de investiții, Editura Economică, București, 2001

15. Alina Vasiescu, articol Ziarul BURSA #Internațional, 09 iulie 2007

16. www.samsonite.ro

17. www.emis.com

18. www.bursa.ro

19. www.wikipedia.org

Preview document

Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 1
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 2
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 3
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 4
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 5
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 6
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 7
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 8
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 9
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 10
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 11
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 12
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 13
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 14
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 15
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 16
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 17
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 18
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 19
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 20
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 21
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 22
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 23
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 24
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 25
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 26
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 27
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 28
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 29
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 30
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 31
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 32
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 33
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 34
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 35
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 36
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 37
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 38
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 39
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 40
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 41
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 42
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 43
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 44
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 45
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 46
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 47
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 48
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 49
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 50
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 51
Implicații economico-financiare durabile ale investițiilor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Implicatii economico-financiare durabile ale investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiară a SC Electroprim SA

Capitolul 1. Prezentarea genelară a societatii S.C ELECTRO PRIM S.A. 1.1. Prezentarea societăţii Denumirea societatii: S.C ELECTRO PRIM S.A. NR....

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Analiza Cheltuielilor de Mediu în România

INTRODUCERE Mult timp, calitatea mediului înconjurǎtor a fost perceputǎ ca o grijǎ nefondatǎ dar acum, aceasta constituie una din cele mai...

Managementul Proiectelor Europene

INTRODUCERE Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele decenii au fost marcate de creşterea rapidă...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Finanțarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Europene de pre-aderare

INTRODUCERE Existenta unui mediu concurential normal si preluarea acquis-ului comunitar reprezinta fundamente ale consolidarii optiunii României...

Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița

Capitolul I RESURSELE DE FOND FUNCIAR AGRICOL 1.1. Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol Fondul funciar sau fondul de terenuri...

Faleza Dunării Galați - locație turistică

Promovarea zonei Galaţi ca destinaţie turistică de referinţă pentru sectorul fluvio-maritim dunărean ar aduce numeroase avantaje diferitelor...

Ai nevoie de altceva?