Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 14157
Mărime: 115.26KB (arhivat)
Publicat de: Sandu Marin
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ.dr. Florentina Constantin
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

Cuprins

 1. Capitolul I. Resursele de fond funciar agricol
 2. 1.1. Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol
 3. 1.2. Fondul funciar al României
 4. 1.3. Fondul funciar agricol al judeţului Dâmboviţa
 5. Capitolul II. Îmbunătăţiri funciare la nivelul judeţului Dâmboviţa
 6. 2.1. Abordări generale
 7. 2.2. Necesitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
 8. 2.3. Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Sucursala
 9. Dâmboviţa – SN "IF"
 10. 2.3.1. Date generale
 11. 2.3.2. Lucrări privind combaterea eroziunii solului
 12. 2.3.3. Lucrări de irigaţii a terenurilor agricole
 13. 2.3.4. Lucrări de desecare
 14. 2.3.5. Lucrări agropedoameliorative
 15. 2.3.6. Administrarea de îngrăşăminte chimice
 16. 2.4. Evoluţia terenurilor agricole degradate pe teritoriul judeţului Dâmboviţa
 17. Capitolul III. Studiu privind resursele funciare din agricultura din teritoriul
 18. administrativ Pucioasa
 19. 3.1. Aşezarea geografică
 20. 3.2. Folosinţa actuală a terenurilor
 21. 3.3. Activităţi întreprinse în vederea utilizării raţionale şi eficiente a
 22. terenurilor agricole de pe teritoriul administrativ Pucioasa
 23. 3.3.1. Lucrări de îmbunătăţiri funciare
 24. 3.3.2. Lucrări agropedoameliorative
 25. Concluzii
 26. ANEXE
 27. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul I

RESURSELE DE FOND FUNCIAR AGRICOL

1.1. Conceptul de fond funciar şi fond funciar agricol

Fondul funciar sau fondul de terenuri reprezintă totalitatea suprafeţelor terestre (inclusiv a celor acoperite permanent de apă) aflate în limitele unei unităţi administrative teritoriale (stat, judeţ, oraş, comună, etc.). Are în componenţă mai multe grupe de terenuri, în funcţie de destinaţia acestora: terenuri cu detinaţie agricolă; terenuri cu detinaţie forestieră; terenuri aflate permanent sub apă; alte terenuri (pentru terenuri si cu destinaţii speciale).

În timpul şi perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial, suprafaţa agricolă a scăzut cu aproape 700mii hectare, după care, în deceniile 6, 7 şi 8, a crescut sistematic datorită, mai ales lucrărilor de îndiguiri şi desecare-drenaj, precum şi prin înregistrarea pe bază de măsurători cadastrale a unor suprafeţe nedeclarate în evidenţele statistice. În ultimele două decenii s-a produs o usoară diminuare a suprafeţelor agricole ca urmare a extinderii terenurilor ocupate cu diverse construcţii, astfel ca la finele anului 1998, fondul funciar agricol al României reprezenta 98,6% din cel corespunzător anului 1938.

Având în vedere că terenul este finit şi fix, iar resursele care satisfac cerinţele populaţiei sunt limitate se impune, tot mai pregnant, necesitatea folosirii raţionale a fondului funciar, în general, şi a celui agricol, în special, în concordanţa cu evoluţia socială si fără a produce modificari cu repercursiuni dăunătoare în organizarea naturală a spaţiului geografic.

1.2. Fondul funciar al României

În prezent, fondul funciar al României este de 23.839,1 mii hectare, ceea ce reprezintă 0.18% din suprafaţa totală a lumii, poziţionând România pe locul 81.

Ca urmare a restructurării proprietăţii funciare (Legea 18/1991) s-a reconstituit şi constituit dreptul de proprietate privată asupra pământului; astfel, categoriile de folosinţă aflate în sectorul privat au ponderi diferite: 90,17%-arabil; 88,2%-paşuni naturale; 97,0%-fâneţe naturale; 84,6%-vii şi 79,2%-livezi, arabilul fiind cea mai importantă folosinţa economică din tara noastră, cu o pondere de 39,2% din fondul funciar.

Din totalul suprafeţei ţării noastre, 63,3% are destinaţie agricolă, această suprafaţă fiind structurată pe categorii de folosinţa, resimţind influenţa factorilor naturali, dar şi a celor economici şi social-economici.

Prepoderent este terenul arabil, reprezentând aproximativ 64% din suprafaţa agricolă, urmat de păşuni care deţin un proncentaj de 22,1% din totalul suprafeţei agricole. Terenul arabil a scăzut în anul 2000 la 63,2% din suprafaţa agricolă faţă de anul 1990, când acesta reprezenta 63,9% din suprafaţa agricolă a ţării, iar păşunile şi fâneţele crescându-şi ponderea deţinută din totalul suprafeţei agricole a ţării. Transformările survenite în structura terenului agricol pe categorii de folosinţă s-au produs până în anul 2000, manifestându-se prin convertirea categoriilor superioare de folosinţă (arabil, vii, livezi) în categorii inferioare de folosinţă (păşuni şi fâneţe), ceea ce indică orientarea României către o agricultură extensivă.(vezi Anexa nr. 1)

La nivel de judeţ, se observă o diminuare a terenurilor agricole în anul 2007 faţă de anul 1990 cu 1282 ha, respectiv :

- o scădere a arabilului cu 7544 ha ;

- o creştere a păşunilor cu 7924 ha;

- o creştere a fâneţelor şi pajiştilor naturale cu 1947 ha;

- o scădere a suprafeţelor cultivate cu vii cu 1072 ha;

- o scădere a suprafeţelor livezilor cu 2537ha. (vezi Anexa nr. 2)

Scăderea suprafeţelor cultivate cu vii şi livezi este o consecinţă a cheltuielilor foarte mari necesare menţinerii acestor culturi.

Deşi suprafaţa arabilă, la nivel naţional, a cunoscut o involuţie în perioada 1995-2005, suprafeţele cultivate cu porumb şi grâu au crescut în această perioadă: de la 2466700 hectare cultivate cu porumb în anul 1995 la 2628500 hectare cultivate în anul 2005 şi de la 2253200 hectare cultivate cu grâu în anul 1995 la 2476000 hectare cultivate cu grâu în anul 2005. (vezi Anexa nr. 3)

Preview document

Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 1
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 2
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 3
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 4
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 5
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 6
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 7
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 8
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 9
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 10
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 11
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 12
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 13
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 14
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 15
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 16
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 17
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 18
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 19
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 20
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 21
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 22
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 23
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 24
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 25
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 26
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 27
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 28
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 29
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 30
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 31
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 32
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 33
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 34
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 35
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 36
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 37
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 38
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 39
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 40
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 41
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 42
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 43
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 44
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 45
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 46
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 47
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 48
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 49
Politica de folosire rațională și eficientă a resurselor funciare din agricultură - studiu de caz - Județul Dâmbovița - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Politica de Folosire Rationala si Eficienta a Resurselor Funciare din Agricultura - Studiu de Caz - Judetul Dambovita.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Strategii de prevenire a riscurilor în cadrul intreprinderilor mici și mijlocii

CAP. I - STRATEGIILE DE PREVENIRE A RISCULUI 1.1. Strategia în activitatea întreprinderii - concept, caracteristici Termenul de strategie are o...

Ai nevoie de altceva?