Prețul - element hotărâtor

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18040
Mărime: 112.45KB (arhivat)
Publicat de: Iulian Chiriac
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE ..
 2. CAPITOLUL I : PREȚUL,ELEMENT HOTĂRÂTOR ,PÂRGHIE IMPORTANTĂ A ACTULUI DECIZIONAL AL FIRMEI ÎN CONDIȚII DE CONCURENȚĂ
 3. 1.1 Noțiunea de preț în economia de piață contemporană
 4. 1.2 Funcțiile prețurilor
 5. 1.3 Sistemul prețurilor și tarifelor în România
 6. 1.4 Categoriile de prețuri și structura lor
 7. 1.5 Formele prețurilor și tarifelor
 8. CAPITOLUL II : METODE DE FORMARE (DETERMINARE) A PREȚULUI
 9. 2.1 Factorii de influență
 10. 2.2 Alegerea prețului final și adaptarea lui la cerințele pieței concurențiale
 11. 2,2,1 Obiectivele Concurenței
 12. 2,2,2 Funcțiile Concurenței
 13. 2.3 Metoda adaosului
 14. 2.4 Metoda venitului
 15. 2.5 Metoda valorii percepute
 16. 2.6 Metoda valorii
 17. 2.7 Metoda competitivă
 18. 2.8 Metoda licitației
 19. CAPITOLUL III : STUDIU DE CAZ, S.C. PREMIUM S.R.L. SIBIU
 20. 3.1 Date generale despre firmă (prezentarea societății)
 21. 3.2 Descrierea activității și a produselor oferite clienților
 22. 3.3 Descrierea circulației mărfurilor între depozit și magazinele proprii
 23. 3.4 Mărfurile în depozitul cu ridicata și principalii parteneri
 24. 3.5 Piața activității de comerț
 25. 3.6 Prezentarea principalilor concurenți
 26. 3.7 Evoluția prețurilor la principalele produse oferite
 27. 3,8 Determinarea prețului prin metoda adaosului la produsul Zahăr Vrac Luduș
 28. 3.9 Concluzii și previzionarea situației economico-financiare a firmei
 29. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Extras din disertație

INTRODUCERE

Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el rezultă din confruntarea cererii și ofertei pe piață în condițiile concurenței și se formează prin negociere și consens tinzând către un preț de echilibru al celor două mari complexe care se confruntă permanent pe piață cererea și oferta.

Prin sistemul de preț putem înțelege categoriile și formele prețurilor ,strucura ,nivelul și relațiile dintre ele ,principiile de determinare ,stabilire și aplicarea lor.

Prețul cu ridicata reprezintă nivelul prețurilor negociate la care circulă produsele,în general ,între firme sau între firme și instituții.Ele cuprind costurile și profitul ,ca regulă generală , iar pentru unele produse ,stabilite prin acte normative ,prețurile cu ridicata cuprind accizele (după caz)și T.V.A-ul datorat bugetului de stat.

Lucrarea „Particularități ale formării prețurilor în comerțul cu ridicata” prezintă elemente teoretice și practice ale prețurilor, formarea și funcționarea acestora structurate în două părți ,o parte teoretică în care am încercat să abordez conceptul de preț,funcțiile prețurilor și metode de formare ale acestora și o parte practică în care am evidențiat metodele de determinare și formare a prețului la S,C, PREMIUM S,R,L SIBIU firmă in cadrul căreia eu îmi desfăfășor activitatea prezenă și probabil imediat următoare .

Lucrarea este sintetizată pe trei capitole după cum urmează:

În primul capitol pe care l-am intitulat “PREȚUL ELEMENT HOTĂRÂTOR ,PÂRGHIE IMPORTANTĂ A ACTULUI DECIZIONAL AL FIRMEI IN CONDIȚII DE CONCURENȚĂ”am prezentat noțiunea de preț ,funcțiile prețurilor ,sistemul prețurilor și tarifelor în România cât și categorii de prețuri cu structura lor și a tarifelor .

Cpitolul doi intitulat METODE DE FORMARE (DETERMINARE)A PREȚURILOR abordează metode de formare a prețului și anume:a adaosului,venitului,valorii percepute,valorii,competitivă și a licitației.

În ultimul capitol am prezentat un studiu de caz la S.C.PREMIUM S.R.L SIBIU în care am încercat să prezint principalele date despre firmă ,descrierea activității acesteia ,piața activității de comerț cu principalii furnizori și clienți cât și evoluția prețurilor la principalele produse oferite ,unde am evidențiat determinarea prețului folosind metoda adaosului la câteva dintre produsele analzate.

Lucrarea se încheie cu câteva considerații finale și recomandări generale referitoare la formarea prețului în scopul estimării unui profit maximal ce poate fi obținut de firmă,cât și o previzionare a situației economico - financiare a firmei pe următorii ani.

Capitolul 1

Pretul ,element hotărâtor ,pârghie importantă a actului decizional al firmei în condiții de concurență

1.1..Notiunea de preț în economia de piață contemporană

Privit în termeni generali, prețul poate reprezenta o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obținerea unui bun sau serviciu. Cum în viața de toate zilele, omul cumpără sau vinde nenumărate bunuri și servicii, prețul este omniprezent, fiind puține cuvinte care să aibă frecvența, circulația si dinamismul cuvântului “preț”. Începând cu prețul pâinii și continuând cu prețul unui bilet de spectacol, al unui obiect de folosință îndelungată, al unui obiect de artă sau chiar al timpului, în relațiile dintre oameni, oriunde și oricând, totul are un preț.

Din punct de vedere economic, prezența prețului este și mai evidentă: producția, mărfurile, munca, informația, capitalul, valutele, investițiile, transporturile, serviciile, folosirea pamântului etc. totul se proiectează, se realizează, există sau circulă și au un preț și o valoare în funcție de acest preț. Realitățile acestea au făcut și fac din problema prețurilor o problemă centrală a teoriei și practicii economice.

Definit sub aspect economic, prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie totodată o categorie economică.

Istoria ne-a demonstrat că prețul a apărut odată cu apariția producției de mărfuri și a relațiilor marfă-bani. Folosirea, acțiunea și evoluția prețurilor sunt strâns legate de evoluția producției de mărfuri și de acțiunea legii valorii și a legii cererii și ofertei.

Ca o categorie economică, prețul exprimă relațiile bănești care apar și se derulează între firme, între acestea și instituții și populație, între cetățeni, între firme și state etc. cu privire la exprimarea în bani a valorii mărfurilor care fac obiectul schimbului. În economia de piață, prețul nu se limitează doar la valoarea bunurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului, ci cuprinde în sfera sa și alte acte și fapte, putându-se astfel vorbi de: prețul acțiunilor, al obligațiunilor și al altor titluri de valoare, prețul concesiunilor (redevența), prețul locațiilor de gestiune, prețul capitalului împrumutat (dobânda) sau a celui utilizat (amortizarea, chiria) etc.

Bibliografie

BEJU VIOREL

Prețuri,Ed.Economică,Bucuresti,2000

MOGA ILIE

Prețuri și Concurență,Edituta Universității Lucian Blaga din Sibiu,2009

MOGA ILIE Prețuri prin concurență ,Concurență prin prețuri ,Ed.Continent,Sibiu,2004

MOSTEANU TATIANA Prețuri și Concurență,Ed.Didactică și Pedagogică ,Bucuresti ,2001

MOSTEANU TATIANA Prețuri și Concurență,Ed.Universitară ,Bucuresti ,2006

POPESCU DAN Economie Politică,Ed Universității Lucian Blaga ,Ed Continent Sibiu-București 2000

SIMION DOINA MARIA Bazele statisticii Editura Alma Mater Sibiu

BELASCU LUCIAN mag specializate

- Legea nr,15/1990 privind reorganizarea unităților comerciale de stat ,ca regii autonome și societăți comerciale

- Ordonanța Guvernului României nr.3/1992,privind taxa pe valoarea adăugată și normele de aplicare.

- Art .4,alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996 cu modificarile și competările ulterioare.

- O.U.G nr.36/2001 cu modificările și completările ulterioare

Preview document

Prețul - element hotărâtor - Pagina 1
Prețul - element hotărâtor - Pagina 2
Prețul - element hotărâtor - Pagina 3
Prețul - element hotărâtor - Pagina 4
Prețul - element hotărâtor - Pagina 5
Prețul - element hotărâtor - Pagina 6
Prețul - element hotărâtor - Pagina 7
Prețul - element hotărâtor - Pagina 8
Prețul - element hotărâtor - Pagina 9
Prețul - element hotărâtor - Pagina 10
Prețul - element hotărâtor - Pagina 11
Prețul - element hotărâtor - Pagina 12
Prețul - element hotărâtor - Pagina 13
Prețul - element hotărâtor - Pagina 14
Prețul - element hotărâtor - Pagina 15
Prețul - element hotărâtor - Pagina 16
Prețul - element hotărâtor - Pagina 17
Prețul - element hotărâtor - Pagina 18
Prețul - element hotărâtor - Pagina 19
Prețul - element hotărâtor - Pagina 20
Prețul - element hotărâtor - Pagina 21
Prețul - element hotărâtor - Pagina 22
Prețul - element hotărâtor - Pagina 23
Prețul - element hotărâtor - Pagina 24
Prețul - element hotărâtor - Pagina 25
Prețul - element hotărâtor - Pagina 26
Prețul - element hotărâtor - Pagina 27
Prețul - element hotărâtor - Pagina 28
Prețul - element hotărâtor - Pagina 29
Prețul - element hotărâtor - Pagina 30
Prețul - element hotărâtor - Pagina 31
Prețul - element hotărâtor - Pagina 32
Prețul - element hotărâtor - Pagina 33
Prețul - element hotărâtor - Pagina 34
Prețul - element hotărâtor - Pagina 35
Prețul - element hotărâtor - Pagina 36
Prețul - element hotărâtor - Pagina 37
Prețul - element hotărâtor - Pagina 38
Prețul - element hotărâtor - Pagina 39
Prețul - element hotărâtor - Pagina 40
Prețul - element hotărâtor - Pagina 41
Prețul - element hotărâtor - Pagina 42
Prețul - element hotărâtor - Pagina 43
Prețul - element hotărâtor - Pagina 44
Prețul - element hotărâtor - Pagina 45
Prețul - element hotărâtor - Pagina 46
Prețul - element hotărâtor - Pagina 47
Prețul - element hotărâtor - Pagina 48
Prețul - element hotărâtor - Pagina 49
Prețul - element hotărâtor - Pagina 50
Prețul - element hotărâtor - Pagina 51
Prețul - element hotărâtor - Pagina 52
Prețul - element hotărâtor - Pagina 53
Prețul - element hotărâtor - Pagina 54
Prețul - element hotărâtor - Pagina 55
Prețul - element hotărâtor - Pagina 56
Prețul - element hotărâtor - Pagina 57
Prețul - element hotărâtor - Pagina 58
Prețul - element hotărâtor - Pagina 59
Prețul - element hotărâtor - Pagina 60
Prețul - element hotărâtor - Pagina 61
Prețul - element hotărâtor - Pagina 62
Prețul - element hotărâtor - Pagina 63
Prețul - element hotărâtor - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Pretul - element hotarator.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Analiza Concurenței prin Prețuri

INTRODUCERE Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa...

Circulația mărfurilor în alimentația publică

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Cercetare de marketing privind atitudinea consumatorului față de raportul calitate-preț la produsele lactate

Capitolul 1 Abordări teoretice despre comportamentul consumatorului Conceptul actual de marketing începe de la ideea că orice activitate...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Te-ar putea interesa și

Traseu Naval Valencia - Hong Kong

CAPITOLUL -I- NAVA PORT CONTAINER DE 4000 TEU. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI OPERAŢIONALE. 1.1. GENERALITĂŢI A. Tipul navei Nava este construită şi...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Analiza viabilității economice și manageriale în cadrul S.C. Stimas S.A. Suceava

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei viabilităţii economice şi manageriale Determinarea potenţialului de viabilitate al unei organizaţii se...

Politică de preț Holcim

INTRODUCERE Holcim (Romania) SA este o companie dinamica si moderna, care si-a dovedit spiritul de inovatie si profesionalism lansand pe piata...

Politică de preț - studiu de caz la SC Agricola Internațional SA

Introducere Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Relațiile contractuale în prestarea serviciilor turistice

Inroducere Turismul este un sector important al economiei mondiale şi are o tendinţă de creştere permanentă la nivel internaţional. Industria...

Influența Prețurilor asupra Eficienței Producătorilor și Consumatorilor

INTRODUCERE Lucrarea „Influenţa preţurilor asupra eficienţei producătorilor şi consumatorilor” prezintă elemente teoretice şi practice ale...

Ai nevoie de altceva?