Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 17105
Mărime: 105.77KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

  1. CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere 3
  2. 1.1. Politica de preț 4
  3. 1.2. Politica de distribuție factor ce influieanțează decizia de preț 8
  4. CAP. II - Funcțiile prețului în contextul gestiunii financiare a întreprinderii 19
  5. CAP. III - Influența politicii de preț asupra performanțelor financiare ale întreprinderii 25
  6. CAP. IV - Studiu de caz: Metode de realizare a politicii de preț în cadrul întreprinderii 38
  7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 51
  8. BIBLIOGRAFIE 53

Extras din disertație

CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere

Prețul reprezintă una din pârghiile economico-financiare de bază în cadrul mecanismului pieței. Orice modificare a nivelului și structurii prețului poate avea urmări de ordin economic, social și, chiar, politic.

Prețul este un important indicator al conjuncturii pieței care reflectă structura și raportul dintre cerere și ofertă, relațiile de distribuire a resurselor financiare și amplasarea teritorială a producției.

De asemenea, prețul este un instrument de formare a profitului, de dimensionare a bazei impozabile, un factor de influență a inflației și de stimulare a investițiilor.

El este un important parametru care măsoară nivelul de trai al populației, determinând veniturile reale ale diferitelor grupuri sociale. Din aceste considerente, relevăm importanța studierii factorilor ce influențează formarea prețurilor, precum și necesitatea analizei legităților și tendințelor caracteristice acestui domeniu.

Numai în acest fel vom putea concluziona în ce măsură prețul își îndeplinește funcțiile, înglobând atât nivelul microeconomic, cât și pe cel macroeconomic.

Domeniul formării prețurilor este recunoscut de către managerii întreprinderilor ca un domeniu foarte complicat datorită unei serii de cauze și factori, dar, în special, datorită lipsei sau, uneori, datorită excedentului de informație.

Potrivit unui sondaj petrecut pe un eșantion de 57 de întreprinderi în SUA și 129 de întreprinderi în Europa, deciziile cu privire la preț au acumulat 4,3 puncte din maximum 5 posibile după gradul de complexitate și dificultate.

Considerăm că analiza factorilor ce își răsfrâng influența asupra prețurilor trebuie să fie îndreptată spre următoarele aspecte fundamentale :

1. De pe poziția statului: abordarea prețului drept un instrument al eficienței pieței, drept un factor ce influențează nivelul vieții, drept un component important al procesului inflaționist; studierea incidenței prețurilor asupra pieței muncii, prognozarea consecințelor modificării prețurilor; abordarea prețului în vederea recalculării indicatorilor valorici în cadrul formării veniturilor bugetare; analiza evoluției prețurilor în contextul controlului masei monetare, în vederea reglementării prețurilor la produsele de primă necesitate și la cele strategice. Un important aspect îl prezintă depistarea ramurilor atractive din punct de vedere investițional.

2. De pe poziția producătorilor: analiza prețurilor ca factor esențial de formare a rezultatelor financiare, modelarea dependențelor dintre nivelul prețurilor și caracteristicile produselor, analiza prețurilor produselor similare și a substituenților oferiți de concurenți, depistarea posibilităților de diferențiere a prețurilor.

3. De pe poziția cumpărătorilor: studierea prețurilor ca factor de indexare a veniturilor, influența prețurilor la produse și a tarifelor la servicii asupra formării coșului minim de consum; determinarea influenței prețului asupra nivelului de trai al diferitelor grupuri sociale; analiza corelației dintre prețul și calitatea bunurilor, dintre preț și gradul de utilitate.

Studierea factorilor determinanți ai politicii și strategiei de preț este un proces complex care implică mediul interior și exterior al întreprinderii.

Ca rezultat, apare oportunitatea depistării rezervelor îndreptate spre sporirea eficienței procesului de producție, dar și spre modificarea activității ramurilor, sectoarelor și a economiei naționale.

1.1. Politica de preț

a) Locul prețului în mixul de marketing

Prețul este un element al pieței, acorporal care însoțește produsul pe toată durata vieții sale. Produsul rămâne neschimbat în timp ce prețul se poate schimba de mai multe ori. Prin preț, produsul se poate adapta mai rapid pe piață .

În cadrul mixului de marketing, prețul este ca o consecință a politicii de produs, care influențează produsul în sensul formării imaginii lui în mintea consumatorilor, în facilitarea vânzării pe diferite căi de distribuție cărora li se adaptează rapid.

În faza de lansare și chiar de concepere a produsului se proiectează și prețul care va putea fi acceptat de intreprindere pe piață.

În cea mai generală accepțiune, politica de preț se reduce la negocierea lui între deținătorii produsului si a prețului care-l însoțește, în calitate de ofertanți și cumpărători. Părțile, referitoare la prețuri, trebuie să stabilească condițiile de calitate a produselor pentru care s-a negociat un anumit preț, să stabilească costurile legate de încărcare-descărcare și transport,precum și asigurarea riscurilor.

Bibliografie

1. Alexandru F., - Fiscalitate și prețuri în economia de piață, București, Editura Economică, 2002.

2. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007

3. Ciubotaru M., - Mecanismul de formare a prețurilor în economia națională, Revista „Economie și finanțe”, 1997, nr. 4.

4. Constantinescu D. (coord.) - Managementul întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2000;

5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6. Demetrescu M.C. - Metode de analiza in marketing, Ed. Științifică, București, 1971;

7. Keynes J.M., - Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii și a banilor, București, Editura Științfică, 1970;

8. Kotler Ph., - Managementul marketingului, București, Editura Teora, 1997.

9. Grigore A. - Rolul relațiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Științifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța, 2007

10. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007

11. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

12. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

13. Ionescu Gh. - Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.

14. Moșteanu T., - Prețuri, echilibru concurențial și bunăstare socială, Editura Economică, București, 2007.

15. Nica C., Panaite (coord.) - Managementul firmei, Ed. Condor, Brăila, 2004.

16. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Ed.Economica, Bucuresti, 2006;

17. Nicolescu O. (coord.) - Sistemul decizional al organizatiei, Ed. Economica, Bucuresti,1998.

18. Niculescu M., - Diagnostic global strategic, Editura Economică, București, 2007.

19. Porter Michael E., - Strategie concurențială, București, Editura Teora, 2006.

20. Prodan Mariana, - Caracteristica ramurilor economiei cu mediul concurențial cel mai viabil, Revista “Economica”, 2005, nr. 4;

21. Pușcaciu, V. / Pușcaciu, F.D. - Prețuri Și Concurență - Brăila, Editura Evrika, 2000

22. Toma M., Alexandru F., - Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, București, 2006.

23. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

24. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

Preview document

Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 1
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 2
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 3
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 4
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 5
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 6
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 7
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 8
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 9
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 10
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 11
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 12
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 13
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 14
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 15
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 16
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 17
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 18
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 19
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 20
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 21
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 22
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 23
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 24
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 25
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 26
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 27
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 28
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 29
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 30
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 31
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 32
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 33
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 34
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 35
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 36
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 37
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 38
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 39
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 40
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 41
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 42
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 43
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 44
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 45
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 46
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 47
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 48
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 49
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 50
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 51
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 52
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 53
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 54
Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Realizarea politicii de pret in cadrul intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Influenței Factorilor de Fundamentare a Politicii de Preț

CAPITOLUL 1. INTEGRAREA POLITICII DE PREŢ ÎN PROCESUL DE PLANIFICARE STRATEGICĂ A ÎNTREPRINDERII Dată fiind universalitatea şi complexitatea sa,...

Analiza și Cercetarea Concurențiilor Întreprinderii Elko pe Piața IT

Concurenta reprezinta un fenomen deosebit de important pentru sanatatea unei economii, intrucat ea genereaza motive pentru ca actorii unei piete sa...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Organizarea unei Ferme Familiale în Microzona mălini-suceava

INTRODUCERE Agricultura constituie una din ramurile importante ale economiei româneşti , importanţa ei creşte astăzi când necesarul de produse...

Politică de preț

CAP. 1. ELEMENTE DEFINITORII ALE POLITICII DE PRET Politica de pret a intreprinderii poate fi pe deplin utilizata in folosul intrprinderii doar in...

Concurența de oligopol

1. INTRODUCERE Relatiile dintre agentii economici pe piata, în functie de interesele lor, constituie un sistem economic de concurenta, în care...

Teoria prețului - formarea prețului în diferite structuri de piață

Capitolul 1 "Teoria preţului" 1.1"Teoria obiectivă a preţului" Teoria economică dominantă a epocii lui Adam Smith,teoria obiectivă a valorii,este...

Prețul și formarea acestuia

CAP 1. PREȚUL 1.1.Definiție Prețul este un instrument al pieței și un indicator al realității. În virtutea funcției de corelare a cererii cu...

Te-ar putea interesa și

Organizarea activității de marketing la Societatea Comercială Braiconf SA Brăila

1.1.ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII În literatura de specilalitate există numeroase accepţiuni ale organizării care diferă în anumite privinţe. Aceste...

Mixul de Marketing într-o Întreprindere Turistică cu Referire la Agenția de Turism Movi Tour

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Politici de Marketing în Domeniul Vinurilor Spumante

CAPITOLUL I ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND POLITICA DE MARKETING A INTREPRINDERII Arta marketingului consta in a sti sa planifici si sa organizezi...

Mecanismul prețului în economia contemporană

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În...

Managementul Calității Totale la Întreprindere

INTRODUCERE “Deficienţele calitative ale produselor destinate satisfacerii cerinţelor umane pot să conducă şi chiar conduc la serioase nemulţumiri...

Bazele economiei întreprinderii - teste grilă

Capitolul 1 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII ÎN CADRUL ŞTIINŢELOR ECONOMICE 1) Comportamentul de maximizare a profitului este: a) moral, b) imoral, c)...

Analiza pieței fast-food din România

CAP 1. TEORIE 1.1 SEGMENTAREA PIETEI Segmentarea pieţei reprezintă activitatea de împărţire a pieţei potenţiale într-un număr de segmente de...

Lucrare practică - SC Auromedia SRL

Cap.I Management si marketing Considerat de multi specialisti drept o functie a managementului, marketingul a devenit o disciplina de sine...

Ai nevoie de altceva?