Mecanismul prețului în economia contemporană

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15457
Mărime: 112.59KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Grigore Aurica
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

 1. CUPRINS: 2
 2. CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 3
 3. 1. 1. INTRODUCERE 3
 4. 1.2. Abordarea esenței prețului în teoriile economice 5
 5. 1.2. Locul politicii de preț în cadrul gestiunii financiare a întreprinderii 13
 6. CAP. II - STUDIU DE CAZ: DIRECȚII DE FUNDAMENTARE A POLITICII DE PREȚ ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVULUI „PROFIT- ȚINTĂ” 22
 7. 2.1. Incidența prețurilor asupra profitului unităților economice 22
 8. 2.2. Metodologia fundamentării politicii de preț în contextul obiectivului „profit-țintă” 33
 9. SINTEZA REZULTATELOR: 45
 10. CONCLUZII: 48
 11. BIBLIOGRAFIE: 50

Extras din disertație

CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

1. 1. INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare

În condițiile economiei de piață, problematica formării prețurilor devine esențială atât pentru întregul sistem economic, cât și pentru fiecare agent economic în parte. În acest context, obiectivele politicii de preț la nivel macroeconomic urmăresc, în egală măsură, dezvoltarea economiei, în general, și a activității întreprinderilor, în particular.

Politica de preț la nivel microeconomic presupune elaborarea principiilor metodologice de formare a prețurilor, cu accent pe nivelul și structura lor, în contextual scopurilor formulate.

Maximizarea profitului întreprinderii este condiționată de evidența și controlul costurilor, concurență, cerere și alți factori obiectivi sau subiectivi.

Un factor esențial, care diminuează riscurile legate de conjunctura pieței, este iscusința managerilor de a gestiona efectiv prețurile, greșelile la acest capitol soldându-se cu consecințe grave pentru situația financiară a întreprinderii.

Ținând cont de faptul că sistemul de prețuri are o contribuție importantă la dezvoltarea economiei naționale, fundamentarea politicii de preț în vederea asigurării stabilității financiare și realizării obiectivului maximizării profitului întreprinderii se instituie ca un domeniu nou de studiu. În această ordine de idei, actualitatea temei cercetate este certificată de următoarele aspecte:

- necesitatea adaptării procesului de fundamentare a prețurilor la exigențele economiei de piață;

- lipsa unei metodologii de determinare și argumentare a prețurilor în contextul obiectivelor întreprinderii;

- imperativul abordării complexe a informației și factorilor de influență în vederea definitivării deciziilor de preț;

- gestionarea prețurilor nu doar de pe poziția marketingului, ci și prin implicarea aspectului financiar.

În contextul actualității temei a fost formulat scopul lucrării, care constă în identificarea problematicii și conturarea principalelor direcții de perfecționare a mecanismului de gestiune a prețurilor în cadrul unităților economice.

Pentru atingerea scopului formulat, îmi propun realizarea următoarelor obiective:

- precizarea conținutului economic al prețului prin prisma teoriilor valorii și a rolului prețului în cadrul mixului de marketing;

- sistematizarea principalelor concepte, instrumente și factori de realizare a politicii de preț la întreprindere;

- analiza metodelor de determinare a prețului utilizate în practica autohtonă și în cea internațională;

- identificarea corelației dintre prețuri și gestiunea financiară a întreprinderii;

- selectarea unui sistem de indicatori meniți să cuantifice eficiența deciziilor de preț;

- elaborarea politicii de preț în vederea atingerii obiectivului „profit-țintă”.

Scopul și sarcinile formulate au determinat structura tezei care constă: introducere, două capitole, sinteza rezultatelor, concluzii și recomandări, bibliografie.

Subiectul cercetării îl constituie politica de preț din cadrul unităților economice.

Suportul metodologic. Scopul și sarcinile formulate au determinat metodele de cercetare utilizate la elaborarea tezei, și anume: analiza și sinteza, inducția și deducția, analiza comparativă statică și dinamică, corelația, metodele statistice, economico-matematice și reprezentarea grafică a fenomenelor studiate.

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galați, 2007

2. Becker G. S., Comportamentul uman. O abordare economică, București, Editura ALL, 1994.

3. Beju Viorel, Prețuri, București, Editura Economică , 2000.

4. Cătinianu Florian, Tehnica stabilirii prețurilor, Ed. Mirton, Timișoara, 1998.

5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iași, 2007

7. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

8. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundației Academice Danubius, Galați, 2008

9. Luca Gabriel-Petru, Olariu Neculai, Elemente de management financiar, Iași, Editura Dosoftei, 1994.

10. Madgearu Virgil N., Curs de economie politică, București, 1944.

11. Moșteanu T., Dumitrescu D., Floricel C., Prețuri și concurență, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997.

12. Platis M., Prețul și formarea lui, Editura Economică, București, 2005.

13. Stancu Ion, Finanțe, Teoria piețelor financiare. Finanțele întreprinderilor. Analiza și gestiunea financiară, Editura Economică, București, 1997.

14. Stiglitz Joseph E., Walsh Carl E., Economie, București, Editura Economică, 2005.

15. Balan I., Modul de aplicare a metodei “direct costing” de calculare a costului produselor, Revista „Economica”, 2005, nr. 3.

16. Grosu C., Considerații privind influența calculației costurilor asupra rezultatului, Revista „Finanțe, credit, contabilitate”, 2001, nr. 3.

17. Gumovschi A., Locul politicii de preț în cadrul gestiunii financiare a întreprinderilor, Revista „Economica”, 2006, nr. 3.

18. Constantinescu D. (coord.) - Managementul întreprinderii, Ed. Universitaria, Craiova, 2006.

19. Ionescu Gh. - Modelarea si optimizarea deciziilor manageriale, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999.

20. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Ed.Economica, Bucuresti, 2006.

21. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

22. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galați, Editura Fundației Academice Danubius, 2007

Preview document

Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 1
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 2
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 3
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 4
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 5
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 6
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 7
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 8
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 9
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 10
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 11
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 12
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 13
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 14
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 15
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 16
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 17
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 18
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 19
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 20
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 21
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 22
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 23
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 24
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 25
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 26
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 27
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 28
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 29
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 30
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 31
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 32
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 33
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 34
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 35
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 36
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 37
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 38
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 39
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 40
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 41
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 42
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 43
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 44
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 45
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 46
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 47
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 48
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 49
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 50
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 51
Mecanismul prețului în economia contemporană - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Mecanismul pretului in economia contemporana.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Analiza categoriilor de prețuri în contextul liberei concurențe

Rolul fundamental în mecanismul economiei de schimb şi al liberei iniţiative îl joacă preţurile. Deciziile membrilor societăţii din economia de...

Analiza Concurenței prin Prețuri

INTRODUCERE Mediul economic este, în prezent, în majoritatea ţărilor un mediu prin excelenţă dinamic şi puternic concurenţial, iar tendinţa...

Impozite și Taxe Locale la Primăria Municipiului Galați

CAPITOLUL I. NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE I.1. Continutul si structura veniturilor bugetelor locale Bugetele locale...

Planul de Afaceri al unei Firme - SC Milenium SA

ARGUMENT Planul de afaceri este rezultatul unei activitati utile de-alungul procesului de concepere si dezvoltare a proceselor noi si inventive....

Piața și Distribuția Producției de Legume la SC Matcoser SRL Matca

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMPORTAMENTULUI PRODUCĂTORULUI Obiectivele fundamentale ale producătorului dirijează comportamentul...

Dezvoltarea Spațiului Rural cu Ajutorul Activităților Alternative

Introducere Structura, intenţiile şi scopul acestei lucrări sunt axate pe analiza şi cercetarea problemelor actuale şi de perspectivă, în ceea ce...

Prețul - element hotărâtor

INTRODUCERE Prețul este expresia bănească a valorii mărfurilor și serviciilor care fac obiectul schimbului și constituie o categorie economică,el...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 1.1. Întreprinderea şi piaţa Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un...

Liberalizarea Financiară și Dilemele Politicii Monetare

Introducere Delicat şi dificil în acelaş timp, domeniul financiar şi cel monetar au atras mereu atenţia cercetatorilor de marcă de pretutindeni,...

Piața și Mecanismele Sale

Un rol important în economia moderna îl ocupa piata cu mecanismele ei, studierea carora permite nasterea interrelatiilor dintre productie si...

Managementul Negocierii

I. Semnificaţia deosebită a managementului şi a negocierii în economia contemporană .4 1. Factorii care determină creşterea rolului...

Economia de Piață

Economia de piaţă reprezintă o modalitate complexa şi deosebit de eficientă de realizare a activitaţi economice,adica de transformare a resurselor...

Forme de manifestare ale concurenței în perioada actuală

Piata formeaza un sistem de relatii intre agentii economici la care acestia participa in functie de interese. Formele concrete ale acestor relatii...

Prețurile

Preţurile 1. Noţiunea şi teoriile cu privire la preţ 2. Funcţiile, tipurile şi categoriile de preţuri 3. Formarea preţurilor pe piaţă Noţiunea...

Microeconomie

INTRODUCERE ÎN TEORIA ECONOMICA CONSTITUIREA ECONOMIEI CA STIINTA 3 1. Aparitia stiintei economice 3 2. Obiectul economiei Politice 9 3....

Ai nevoie de altceva?