Dezvoltare Durabilă

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 27389
Mărime: 1.04MB (arhivat)
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CUPRINS:
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I. REPERE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN UE 5
 4. 1.1. DEZVOLTAREA DURABILĂ: REPERE CONCEPTUALE. 5
 5. 1.2. INSTITUȚII ȘI STRATEGII EUROPENE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN FAȚA CRIZEI. 9
 6. 1.3. PROVOCĂRILE DEZVOLTĂRII DURABILE LA NIVEL EUROPEAN. 15
 7. CAPITOLUL II: INFLUENȚA CRIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE 18
 8. 2.1. CAUZELE DECLANȘĂRII CRIZEI ECONOMICO-FINACIARE DIN 2008. 18
 9. 2.2. EVOLUȚIA CRIZEI ÎN EUROPA: EFECTE ȘI CONSECINȚE 25
 10. 2.3. MECANISME DE RASPUNS IN FATA CRIZEI: FINANŢAREA DEZVOLTĂRII DURABILE 33
 11. CAPITOLUL III. MODALITĂȚILE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A IMPACTULUI CRIZEI ȘI DE PERFECȚIONARE A POLITICILOR DE DEZVOLTARE DURABILA DIN PERSPECTIVA STRATEGIEI EUROPA 2020 40
 12. 3.1. PRIORITĂŢILE STRATEGIEI UE 2020 PE TERMEN LUNG 40
 13. 3.2. IEȘIREA DIN CRIZĂ: PRIMII PAȘI CĂTRE EUROPA 2020. 47
 14. 3.3. COMPETITIVITATEA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI ŞI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CADRUL STRATEGIEI EUROPA 2020 51
 15. CONCLUZII 64
 16. BIBLIOGRAFIE 67
 17. ANEXE 70

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi, de aceea, se studiază cauzele, modul de apariţie şi manifestări ale acestora, consecinţele lor. Crizele sunt astfel de disfuncţionalităţi. Ele au implicaţii majore în viaţa şi activitatea oamenilor, existând consecinţe şi urmări aproape întotdeauna nedorite.

Criza care a zguduit toate sistemele financiare ale lumii în ultimii 5 ani este imboldul de care avea nevoie economia mondială pentru a trece spre ceea ce specialiștii numesc dezvoltare sustenabilă. In ultimii 30 de ani PIB-ul mondial s-a dublat, dar creșterea economică inregistrată a avut la bază utilizarea neraționala a resurselor, care s-au diminuat dramatic. Ritmul actual al creșterii nu mai poate fi menținut, iar o soluție probabilă pentru ieșirea din impas este dezvoltarea durabilă.

Toate țările se află acum în așa zisa tranziție la dezvoltare durabilă, de consum redus de carbon și de aplicare a tehnologiilor verzi.

Dezvoltarea durabilă urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Măsurile în sine vizează creșterea profitului prin scăderea considerabilă a cheltuielilor de regie, de producție și de transport, pe scurt “să obții mai mult cu resurse mai puține”.

Concret este vorba de:

- limitarea costurilor prin reducerea consumului de energie

- asigurarea unor sisteme producție și de transport mai eficiente

- folosirea materiilor prime la maximum și reducerea pierderilor de orice fel

Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și echitate între state, nu numai intre generații.

Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor şi degradarea continuă a mediului, care caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, sub aspect economic dar şi social.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socioeconomică, al căror fundament il reprezintă in primul rand asigurarea unui echilibru intre sistemele socioeconomice și elementele capitalului natural.Dezvoltarea durabilă urmăreste și incearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor in orice situație in care se regăseste un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul inconjurător, economic sau social.

Criza economică curentă a desfiinţat soluţiile temporare care au dominat economia mondială începând cu mijlocul anilor 1980. Profiturile nu erau create prin producţie, ci prin circulaţie şi schimb. Fundamentaliştii pieţei laissez-faire din ultimii 20 de ani au picat testul realităţii. Dereglementarea financiară a creat premisele pentru acumularea unor poziţii riscante care au împins economia globală într-o deflaţie a datoriilor care poate fi contracarată numai prin inflaţia guvernamentală a datoriilor.

Mai mult decât atât, am dorit să reliefăm care au fost și sunt vulnerabilitățile statelor care au fost cele mai afectate de criză, pe do o parte și pe de altă parte am dorit să demonstrăm că influența crizei asupra dezvoltării durabile nu s-a manifestat cu foarte mare magnitudine în primii ani ai crizei, ci mai degrabă vom asista în următorii ani la influențe majore a acesteia supra ei.

Aderarea la UE a coincis prectic cu izbucnirea unei crize politice de durată, dar și criza financiară mondială, fapt care a făcut imposibile adoptarea unei strategii pentru perioada postaderare şi repoziţionarea României ca actor al Uniunii Europene.

Obiectivul de bază al tezei de licență îl constituie analiza dezvoltării durabile a UE, în perioada recentă de criză financiară și economică.

Obiectivele speciale ale tezei de licență, prin intermediul cărora s-a realizat scopul principal al analizei, au fost:

• Abordarea teoretic-conceptuală şi pragmatică a dezvoltării durabile;

• Premisele şi realizarea efectivă a politicilor de dezvoltare durabilă a UE;

• Priorităţile strategice ale de Dezvoltare durabilă a UE 2007-2013;

Structura lucrării se bazează pe evidențierea treptată a aspectelor teoretice privitor la dezvoltarea durabilă, în capitolul întâi și aspectele practice ale acesteia dezvoltate în capitolul doi și trei.

Lucrarea se finalizează cu un set de concluzii din care rezultă actualitatea, complexitatea şi originalitatea cercetării, aportul personal în elaborarea acesteia. Această lucrare are la bază o bibliografie naţională şi internaţională de specialitate.

CAPITOLUL I. REPERE ALE DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN UE

1.1. Dezvoltarea durabilă: repere conceptuale.

Enunțat încă din anii 1970, în conditiile în care se anunța criza petrolieră și a resurselor naturale la nivel mondial, și apoi impus în context internațional sub egida ONU, prin Raportul Comisiei Brudtland (1987), conceptul dezvoltării durabile a cunoscut epoca sa de glorie în ultimul deceniu al secolului trecut. De ce s-a ajuns la nivel mondial la edificarea unor noi strategii durabile, este ușor de constatat, având în vedere contextul în care exploatare resurselor naturale s-a efectuat fără a fi luat în considerație limita acestora.

Prin documentele Conferinței Mondiale de la Rio de Janeiro din 1992 și apoi prin urmările sale, strategiile elaborate la nivel național în aplicarea Agendei 21 și alte asemenea demersuri i-au trasat conturul în planul realităților concrete. Pare evidentă și ampla dezbatere teoretică a acestui concept atât de important pentru evoluția globală a a sectorului social-economic.

Preview document

Dezvoltare Durabilă - Pagina 1
Dezvoltare Durabilă - Pagina 2
Dezvoltare Durabilă - Pagina 3
Dezvoltare Durabilă - Pagina 4
Dezvoltare Durabilă - Pagina 5
Dezvoltare Durabilă - Pagina 6
Dezvoltare Durabilă - Pagina 7
Dezvoltare Durabilă - Pagina 8
Dezvoltare Durabilă - Pagina 9
Dezvoltare Durabilă - Pagina 10
Dezvoltare Durabilă - Pagina 11
Dezvoltare Durabilă - Pagina 12
Dezvoltare Durabilă - Pagina 13
Dezvoltare Durabilă - Pagina 14
Dezvoltare Durabilă - Pagina 15
Dezvoltare Durabilă - Pagina 16
Dezvoltare Durabilă - Pagina 17
Dezvoltare Durabilă - Pagina 18
Dezvoltare Durabilă - Pagina 19
Dezvoltare Durabilă - Pagina 20
Dezvoltare Durabilă - Pagina 21
Dezvoltare Durabilă - Pagina 22
Dezvoltare Durabilă - Pagina 23
Dezvoltare Durabilă - Pagina 24
Dezvoltare Durabilă - Pagina 25
Dezvoltare Durabilă - Pagina 26
Dezvoltare Durabilă - Pagina 27
Dezvoltare Durabilă - Pagina 28
Dezvoltare Durabilă - Pagina 29
Dezvoltare Durabilă - Pagina 30
Dezvoltare Durabilă - Pagina 31
Dezvoltare Durabilă - Pagina 32
Dezvoltare Durabilă - Pagina 33
Dezvoltare Durabilă - Pagina 34
Dezvoltare Durabilă - Pagina 35
Dezvoltare Durabilă - Pagina 36
Dezvoltare Durabilă - Pagina 37
Dezvoltare Durabilă - Pagina 38
Dezvoltare Durabilă - Pagina 39
Dezvoltare Durabilă - Pagina 40
Dezvoltare Durabilă - Pagina 41
Dezvoltare Durabilă - Pagina 42
Dezvoltare Durabilă - Pagina 43
Dezvoltare Durabilă - Pagina 44
Dezvoltare Durabilă - Pagina 45
Dezvoltare Durabilă - Pagina 46
Dezvoltare Durabilă - Pagina 47
Dezvoltare Durabilă - Pagina 48
Dezvoltare Durabilă - Pagina 49
Dezvoltare Durabilă - Pagina 50
Dezvoltare Durabilă - Pagina 51
Dezvoltare Durabilă - Pagina 52
Dezvoltare Durabilă - Pagina 53
Dezvoltare Durabilă - Pagina 54
Dezvoltare Durabilă - Pagina 55
Dezvoltare Durabilă - Pagina 56
Dezvoltare Durabilă - Pagina 57
Dezvoltare Durabilă - Pagina 58
Dezvoltare Durabilă - Pagina 59
Dezvoltare Durabilă - Pagina 60
Dezvoltare Durabilă - Pagina 61
Dezvoltare Durabilă - Pagina 62
Dezvoltare Durabilă - Pagina 63
Dezvoltare Durabilă - Pagina 64
Dezvoltare Durabilă - Pagina 65
Dezvoltare Durabilă - Pagina 66
Dezvoltare Durabilă - Pagina 67
Dezvoltare Durabilă - Pagina 68
Dezvoltare Durabilă - Pagina 69
Dezvoltare Durabilă - Pagina 70
Dezvoltare Durabilă - Pagina 71
Dezvoltare Durabilă - Pagina 72
Dezvoltare Durabilă - Pagina 73
Dezvoltare Durabilă - Pagina 74
Dezvoltare Durabilă - Pagina 75
Dezvoltare Durabilă - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltare Durabila.doc

Alții au mai descărcat și

Politica industrială a uniunii europene

Introducere Politica industrială este inclusă în legislaţia UE încă de la Tratatul de la Maastricht. Această politică este reglementată de...

Guvernanța UE

Introducere Guvernările locale au intrat într-o nouă eră, caracterizată printr-un set complex şi divers de instituţii şi procese . Crizele...

Politica de mediu în România postdecembristă

I. Politica de mediu în Romania 1. Scurt istoric Industrializarea rapidă de la al Doilea Razboi Mondial a cauzat de apă pe scară largă şi...

Șomajul în UE - prezent și tendințe

1.Şomajul:concept , forme şi cauze Noţiunea de şomaj provine de la cuvântul “chomage” din limba franceză, la rândul său preluat din limba greacă...

Globalizare și Identitate Națională

Globalizarea şi cultura naţională sunt două concepte asupra cărora au fost emise cele mai multe judecăţi, unele contradictorii. De mai bine de un...

Oficiul European de Luptă Împotriva Fraudei

Capitolul I. Generalități Se estimează că, din bugetul anual de peste 100 miliarde de Euro, aproape un miliard este fraudat. De aceea, pretejarea...

Concepții și interpretări asupra doctrinei naționaliste

Pentru inceput trebuie mentionat faptul ca doctrina nationalista a fost si este interpretata in cele mai diverse feluri. Voi aminti mai jos o parte...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Protecția juridică a fondului forestier în contextul dezvoltării durabile

1. Observații introductive 1.1 Argument Subiectul protecției fondului forestier în contextul dezvoltării durabile este unul de actualitate, în...

Dezvoltarea durabilă - strategii - politici de mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Dezvoltarea durabilă - Element cheie al politicii comunitare privind mediul înconjurător

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a conturat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice...

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Caracteristici și Perspective de Dezvoltare Turistică în Zona Montană în România

INTRODUCERE ZONA MONTANĂ: ZONĂ TURISTICĂ DE BAZĂ A ROMÂNIEI Pentru cei ce doresc să se rupă din cotidian, pentru cei ce iubesc puritatea naturii...

Proiecte Strategice în Învățământul Superior

Motto: “Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine” Introducere Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o prioritate politică...

Dezvoltarea Durabilă - Modelul de Dezvoltare a Omenirii în Viitor

1.1. Scurt istoric al dezvoltării durabile În anii 60, un prim semn de exclamare apare odată cu apariţia unor cărţi precum “Primăvara liniştită”...

Ai nevoie de altceva?