Șomajul în UE - prezent și tendințe

Referat
8/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5165
Mărime: 34.40KB (arhivat)
Publicat de: Alex Mocanu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Lutac
Universitatea “ Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Centrul de Studii Europene Modulul Dezvoltare Regională

Cuprins

  1. 1.Şomajul: concept, forme şi cauze pag 3
  2. 2.Evoluţia ratei şomajului în ţările din Uniunea Europeană pag 7
  3. 3.Consecinţele şomajului pag 9
  4. 4.Combaterea şomajului: o prioritate absolută pentru U.E pag 10
  5. 5. Concluzii pag 14
  6. 6.Bibliografie pag 16

Extras din referat

1.Şomajul:concept , forme şi cauze

Noţiunea de şomaj provine de la cuvântul “chomage” din limba franceză, la rândul său preluat din limba greacă “cauma” care însemnă “căldură mare” din cauza căreia se întrerupea orice activitate. La origine noţiunea de şomaj reprezintă întreruperea lucrului din cauza temperaturilor ridicate. Şomajul se poate caracteriza ca o stare negativă a economiei care afectează o parte din populaţia activă disponibilă prin neasigurarea locurilor de muncă.

Şomajul este un dezechilibru al pieţei muncii la nivelul ei naţional, un excedent al ofertei faţă de cererea de muncă cu niveluri şi sensuri de evoluţie diferite pe ţări şi perioade, ce are în prezent un caracter permanent, dar care nu exclude definitiv existenţa stării de ocupare deplină a forţei de muncă.

Acesta se mai poate defini şi ca o stare de inactivitate economică, totală sau parţială, proprie celor care nu au loc de muncă, sunt în căutarea unuia, dar nu-şi pot găsi de lucru ca salariaţi. Şomajul este locul de întâlnire şi de confruntare al cererii globale şi ofertei globale de muncă.

Şomajul a devenit o problemă, odată cu dezvoltarea industrială, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în perioadele de recesiune, când întreprinderile industriale îşi micşorau producţia şi, ca urmare, eliberau un număr important de muncitori, care deveneau şomeri. Şomajul apare ca rezultat exclusiv al ofertei de muncă sau de forţă de muncă, cererea nefiind luată în considerare. Numai în corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă permite aprecierea mai corectă asupra situaţiei de pe piaţa muncii, dacă există sau nu şomaj. O creştere a ofertei concomitentă cu scăderea cererii determină o deteriorare a situaţiei ocupării forţei de muncă. Dacă nu a existat până la acest moment, apare, iar dacă există, creşte.

Conform “Biroului Internaţional al Muncii” este şomer orice persoană care are mai mult de 15 ani şi îndeplineşte concomitent următoarele condiţii:

-este apt de muncă;

-nu are loc de muncă;

-esta disponibil pentru o muncă salariată;

-caută un loc de muncă.

Şomajul se caracterizează prin:

1.Nivelul la care a ajuns, ceea ce se poate exprima:

a)absolut, ca număr al şomerilor;

b)relativ, ca rată a şomajului, calculată sub forma raportului procentual dintre numărul şomerilor şi populaţia ocupată, iar alteori ca raport între numărul şomerilor şi populaţia activă sau disponibilă.

2) Intensitatea cu care se manifestă, dacă presupune pierderea locului de muncă şi încetarea totală a activităţii (şomaj total) sau numai diminuarea activităţii depuse cu scăderea duratei săptămânii de lucru şi scăderea corespunzătoare a salariului (şomaj parţial).

3) Durata, perioada de la momentul pierderii locului de muncă sau diminuarea activităţii depuse până la reluarea normală a muncii.

4) Structura sau componenţa pe categorii de vârstă, nivel de calificare, sex, rasă etc

FORME ALE ŞOMAJULUI

Şomajul involuntar se manifestă în diferite forme, după cauzele care îl generează, formele dominante de extindere ale şomajului întâlnite astăzi, sunt :

- Şomajul ciclic - este generat de evoluţia ciclului economic. În faza de criză, şomajul sporeşte ca urmare a scăderii producţiei, a activităţilor economice şi creşterii numărului de falimente, cu deosebire a întreprinderilor mici şi mijlocii, sau care decurge direct din restrângerea activităţii economice în anumite anotimpuri ale anului.

- Şomajul conjunctural - este efectul restrângerii activităţii economice în unele ramuri, sectoare economice, sub impactul unor factori conjuncturali economici, politici, sociali, interni şi internaţionali.

- Şomajul structural - apare ca efect al unei structuri înguste de ramuri şi subramuri, caracteristică pentru ţările în curs de dezvoltare. Diversificarea ramurilor ar oferii şanse mari de absorbţie a forţei de muncă.

Preview document

Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 1
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 2
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 3
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 4
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 5
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 6
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 7
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 8
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 9
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 10
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 11
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 12
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 13
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 14
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 15
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 16
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 17
Șomajul în UE - prezent și tendințe - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Somajul in UE - Prezent si Tendinte.doc

Alții au mai descărcat și

Legislația Uniunii Europene privind Politicile Sociale și Ocuparea Forței de Muncă

INTRODUCERE Dilemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de muncă se numără printre cele mai tensionate (arzătoare şi provocatoare) probleme...

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Șomajul

România traversează în prezent o perioadă de modificări profunde ce afectează toate sferele vieţii sociale. Una din cele mai importante modificări...

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările...

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc...

Șomajul - Dezechilibru al Pieței Muncii în Județul Cluj

Introducere Dezvoltarea economică a unei ţări sau regiuni este în corelaţie cu mai mulţi factori: resurse naturale, informaţionale, resurse umane....

Șomajul - Realitatea Vieții Sociale

Introducere Actualitatea temei cercetate. Această lucrare conţine unele dintre cele mai principale procese şi tendinţe din sfera şomajului şi...

Șomajul la nivel european

I . Prezentare generala Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiile tuturor tarilor. Notiunea de...

Munca în spațiul european și principalele sale implicări

INTRODUCERE Economiile moderne se bazează pe cunoaştere mai mult decât pe materii prime. Pentru a face faţă concurenţei reprezentate de noile...

Probleme ale Ocupării și Șomajului în România

INTRODUCERE În ansamblul factorilor de producţie, unul dintre cele mai importante elemente îl reprezintă omul, baza desfăşurării multor procese...

Ai nevoie de altceva?