Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 19850
Mărime: 158.18KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Chelaru
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Cuprins 1
 2. Introducere 2
 3. CAP. I Consideraţii generale privind piaţa muncii.Motivaţia muncii 3
 4. 1.1. Conceptul de piaţă a muncii în context european 3
 5. 1.2. Libera circulaţie a persoanelor pe piaţa muncii în Uniunea Europeană 4
 6. CAP. II Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective 7
 7. 2.1. Şomajul – o provocare actuală pe piaţa muncii în Uniunea Europeană 7
 8. 2.2. Migraţia externă a forţei de muncă în spaţiul comunitar. Rol, efecte, evoluţie. 8
 9. 2.3. Mobilitatea forţei de muncă. 14
 10. 2.4. Munca temporară. 15
 11. 2.5. Tendinţe ale forţei de muncă în Uniunea Europeană 17
 12. CAP. III Studiu de caz. Impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra pieţei muncii. 21
 13. 3.1. Cadrul legislativ privind libera circulaţie a persoanelor odată cu aderarea României la Uniunea Europeană 21
 14. 3.2. Munca românilor în Uniunea Europeană dupa aderare. 23
 15. 3.3. Integrarea migranţilor români pe piaţa muncii din Uniunea Europeană, adaptarea şi asimilarea acestora 27
 16. 3.4. Abordări asupra cauzelor / motivelor fenomenului migraţionist 29
 17. 3.5. Analiza migraţiei pentru muncă a cetăţenilor români 34
 18. Concluzii şi recomandări. 43
 19. Bibliografie 46

Extras din proiect

Introducere

Lucrarea intitulată ,, Piaţa muncii în UE – Provocări şi perspective’’ analizează, pe parcursul a trei capitole, fenomenele ce au loc în prezent pe piaţa muncii, atât în România, cât şi la nivel european.

Primul capitol prezintă succint consideraţiile generale privind piaţa muncii în context comunitar şi de asemenea vorbeşte despre libera circulaţie a persoanelor pe piaţa muncii în Uniunea Europeană.

Ultima extindere a Uniunii Europene a creat milioane de noi cetăţeni europeni, iar piaţa europeană a forţei de muncă a fost supusă unor noi provocări. Aşadar, în cel de-al doilea capitol am tratat problemele principale pe care le ridică piaţa muncii la nivel european, probleme legate de şomaj, migraţia externă a forţei de muncă, mobilitatea forţei de muncă, munca temporară, precum şi unele tendinţe ale forţei de muncă în Uniunea Europeană.

În ultimul capitol, am tratat pe larg, sub forma unui studiu de caz, impactul integrării României în Uniunea Europeană asupra pieţei muncii, pe parcursul a cinci subcapitole ce cuprind : cadrul legislativ privind libera circulaţie a persoanelor , munca românilor în UE după aderare, analiza migraţiei pentru muncă şi câteva abordări asupra cauzelor fenomenului migraţionist.

În încheiere am prezentat concluziile lucrării, precum şi o serie de recomandări pentru soluţionarea problemelor expuse.

Lucrarea de faţă este o încercare de a dezbate şi evalua problemele, provocările şi perspectivele create recent pe piaţa europeană a forţei de muncă vizând în mod direct România ca stat membru al Uniunii Europene, dar şi unele state membre şi sistemele sociale aferente acestora.

Migraţia externă a forţei de muncă reprezintă la ora actuală un fenomen extrem de important şi într-o continuă ascensiune, mai ales dupa anul 1990. Fenomenul este important nu doar pentru individ şi societatea de origine/societatea de adopţie, cât mai ales pentru economia europeană.

CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind piaţa muncii

1.1. Conceptul de piaţă a muncii în context European. Motivaţia muncii

Factorul muncă, care contribuie la crearea, utilizarea şi dezvoltarea celorlalţi factori, se asigură prin intermediul pieţei muncii, aceasta ocupând un rol central în sistemul economico-social. Datorită acestui lucru, piaţa muncii are o influenţă directă asupra altor subsisteme şi ramuri economice şi determină diverse acţiuni asupra componentelor vieţii sociale. Piaţa muncii se bazează pe întâlnirea şi confruntarea cererii cu oferta de muncă, componente ale raportului dintre producţie şi consum.

Piaţa cuprinde întreaga gamă de acţiuni prin care vânzătorii şi cumpărătorii intră în contact pentru a schimba bunuri şi servicii, indiferent de locul unde se desfăşoară aceste acţiuni .

Pieţele pot fi clasificate după o varietate de criterii. După spaţiul geografic de desfăşurare a tranzacţiilor pieţele sunt: locale, regionale, naţionale, mondială (internaţională). După natura bunurilor tranzacţionate pieţele se clasifică în: piaţa bunurilor şi a serviciilor, piaţa factorilor de producţie (care cuprinde: piaţa muncii, piaţa pământului, piaţa capitalului) şi piaţa financiar valutară.

Piaţa are următoarele trăsături:

-este un spaţiu economico-geografic unde acţionează agenţii economici

-este locul de întâlnire al cererii cu oferta, deci al agenţilor economici producători şi consumatori

-este locul unde: se manifestă concurenţa, se formează preţurile, se încheie tranzacţiile .

Curente diferite în economie precum economia neoclasică şi cea instituţională prezintă definiţii deosebite ale pieţei. Astfel, piaţa este văzută ca şi “proces, deci are un caracter dinamic, şi este pusă în legătură cu fenomenul de diviziune a muncii şi cu proprietatea privată” (Ludwig von Mises). Din punctul de vedere al altui autor (Richard Lipsey)” piaţa este un teritoriu unde vânzătorii şi cumpărătorii negociază în vederea schimbului de mărfuri”. Curentul neoinstituţionalist defineşte piaţa ca sistem de instituţii sociale, instituţii care facilitează şi structurează schimbul; sunt importante mai ales acele instituţii care contribuie la comunicarea informaţiilor necesare pentru realizarea schimbului (informaţii privitoare la: produse, preţuri, cumpărători, vânzători). Pieţele sunt răspândite în toată lumea, acest fapt se explică prin costul mai redus al realizării de activităţi economice în interiorul pieţei decât în afara ei. Piaţa muncii implică următoarele elemente: muncitorii, angajatorii, locurile de muncă, angajările (tranzacţii între muncitori şi angajatori), reţelele (legături de comunicare între posibili ocupanţi ai locurilor de muncă şi diferite firme) şi contracte (acorduri cu privire la sarcini, efortul depus, condiţii de muncă, nivelul salariului) . Din perspectiva economiei neoclasice elementele care intră în componenţa pieţei sunt: cererea, oferta, preţul, mâna invizibilă (care reglează raportul cerere-oferta din exterior, dincolo de voinţele indivizilor).

Importanţa schimbului (înclinaţia de a face schimb este specifică tuturor oamenilor şi în acelaşi timp nu o întâlnim la alte specii de animale) este subliniată şi de Adam Smith în „Avuţia Naţiunilor” . Schimbul, înţelegerea şi cumpărarea sunt mijloacele prin care oamenii obţin cea mai mare parte din serviciile reciproce de care au nevoie.

Piaţa muncii (sau a forţei de muncă) se întemeiază pe întâlnirea şi confruntarea cererii cu oferta. Nevoia de muncă este prezentă pretutindeni, în orice societate; dar pentru ca nevoia de muncă să fie considerată în categoria cererii de muncă trebuie îndeplinită o condiţie: remunerarea/salarizarea muncii. Cererea de muncă reprezintă nevoia de muncă salariată care se formează la un moment dat într-o economie de piaţă. Oferta de muncă este formată din munca pe care o pot depune membrii societăţii în condiţii salariale .

Preview document

Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 1
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 2
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 3
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 4
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 5
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 6
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 7
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 8
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 9
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 10
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 11
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 12
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 13
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 14
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 15
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 16
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 17
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 18
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 19
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 20
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 21
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 22
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 23
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 24
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 25
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 26
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 27
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 28
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 29
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 30
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 31
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 32
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 33
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 34
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 35
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 36
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 37
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 38
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 39
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 40
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 41
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 42
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 43
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 44
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 45
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 46
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 47
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 48
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 49
Provocări și perspective pe piața muncii în Uniunea Europeană - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Provocari si Perspective pe Piata Muncii in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Salariul - venit fundamental stimulativ al forței de muncă

INTRODUCERE În multe ţări ale lumii, dezvoltarea managementului resurselor umane trece printr-o profundă schimbare, în conformitate cu strategiile...

Măsuri de prevenirea și combaterea șomajului

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Şomajul -fenomen social Fiind un fenomen care afectează în diferite proporţii , toate ţările , prin nivelul ,...

Șomajul analiză comparativă România și Spania 2010-2015

INTRODUCERE Potrivit datelor cuprinse in World Migration Report 2010, numarul total al migrantilor internationali la scara planetara este...

Evaziunea fiscală și posibilități de combatere a acesteia

INTRODUCERE Definiţa ca fiind o minimalizarea a obligaţiilor fiscale în mod legal şi prin mijloace de dezvaluire deplina faţa de autoritaţile...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Piața forței de muncă în România înainte și după 2007

INTRODUCERE În prezenta lucrare, ne vom focaliza preocupările de cercetare asupra unei teme care surprinde un important factor prezent în economia...

Protecția Consumatorului de Publicitate

INTRODUCERE Prima conditie ca un produs sa fie vandut este ca oamenii sa il cunoasca, si cine poate obtine astazi mai bine acest lucru daca nu...

Situația Economică a Uniunii Europene

INTRODUCERE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a fost exprimată prin diverse idei. În secolul trecut, marele scriitor francez...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Strategii de Flexisecuritate

Subiectul lucrării de licenţă este studiul strategiilor de flexisecuritate . Lucrarea este structurată în opt capitole ce cuprind la rândul lor 23...

Reforma Sistemului Educațional

PREFAŢĂ În prezenta lucrare de diplomă am propus tema „Reforma sistemului educaţional”. Am considerat drept deosebit de interesantă o abordare a...

Impactul aderararii României la UE asupra IMM

Introducere Obiectivul României a fost de a obţine statutul de membru al Uniunii Europene cu drepturi depline in anul 2007. La summit-ul de la...

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Aderarea României și Bulgariei la UE în 2007

INTRODUCERE Actualitatea temei Când Bulgaria şi România au aderat la UE la 1 ianuarie 2007, cele două ţări păreau să intre într-un domeniu al...

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

Impactul Extinderii Uniunii Europene Asupra Procesului de Integrare Europeană

Cap. 1: Integrare Europeană Integrarea europeană reprezintă un proces gradual de schimbare pentru economia și societatea românească in ansamblu,...

Ai nevoie de altceva?