Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 12020
Mărime: 213.89KB (arhivat)
Publicat de: Iulia R.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bleoju Geanina
A fost prezentat in cadrul cursului de previziuni macroeconomice la Facultatea Stiinte Economice, Galati pentru obtinerea unui punctaj necesar pentru examen.

Cuprins

 1. Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă 3
 2. Conceptul de dezvoltare durabilă in agricultură 5
 3. Dezvoltarea durabilă in viziunea Uniunii Europene 9
 4. Agricultura şi organizarea exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în U.E. 11
 5. Legislaţia şi organizaţiile la nivelul U.E. în agricultura biologică şi ecologică – bază a practicării agriculturii durabile 14
 6. Agricultura şi organizarea exploataţiilor agricole pe baza unei dezvoltări durabile în România 17
 7. Legislaţia şi organizaţiile la nivelul României în agricultura biologică şi ecologică 24
 8. Dezvoltarea rurală durabilă a României în contextul integrării europene 26
 9. Analiza comparativă a realitătilor din agricultura României şi a Uniunii Europene 32
 10. Bibliografie 38

Extras din referat

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă

Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fãrã a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a- şi satisface propriile nevoi. Pe scurt regula echivalenta ar fi: “Lasã locul în acelasi fel în care ţi-ar place sã-l gãseşti” şi, adãugãm noi “puţin mai bine chiar”.

In linii mari, conceptul de dezvoltare durabila este actualmente acceptat şi sprijinit pe plan mondial, mesajul sãu fiind preluat de Conferinţa de la Rio din anul 1992. Cu toate acestea, aplicarea practicã este dificil de realizat, mai ales în ceea ce priveşte obiectivele concertate la nivel internaţional, în care scara valorilor şi a nevoilor este diferitã.

Obiectivul general al dezvoltãrii durabile este de a gãsi un echilibru al interacþiunii dintre patru sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic, într-un proces funcþional dinamic şi flexibil. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltãri de lungã duratã care poate fi susþinutã de cãtre cele patru sisteme. Pentru ca modelul sã fie operaţional, trebuie ca aceastã susţinere sau viabilitate sã fie aplicabilã la toate subsistemele ce se circumscriu celor patru dimensiuni ale dezvoltãrii durabile, adicã, plecând de la energie, transporturi, agricultura, industrie şi pânã la investiţii, aşezãri umane şi conservarea biodiversitãţii. De peste 20 de ani, începând cu Conferinţa asupra Mediului, de la Stockholm din 1972, omenirea a început sã recunoascã faptul cã problemele mediului înconjurãtor sunt inseparabile de cele ale bunãstãrii şi de procesele economice, în general. In acest sens a fost stabilitã Comisia Mondialã asupra Mediului şi Dezvoltãrii de pe lângã ONU, care a finalizat studiile cu o serie de recomandãri. Pânã în anul 1987 au fost identificate 60 de definiţii ale conceptului ce trebuia sã redea conţinutul acelui proces de dezvoltare care sã nu stopeze creşterea economicã aşa cum se preconiza în primul raport al Clubului de la Roma şi nici sã absolutizeze rolul mediului precum o fac "verzii". In Raportul Bruntland, intitulat "Viitorul nostru comun", Comisia pleda pentru o reconciliere între economie şi mediul înconjurãtor pe o nouã cale de dezvoltare care sã susþinã progresul uman nu numai în

câteva locuri şi pentru câţiva ani, ci pentru întreaga planeta şi pentru unviitor îndelungat.

Dezvoltarea durabila a fost conceptul inovator de dezvoltare, urmând ca, de la planul general şi teoretic de dezvoltare, sã fie gãsite soluţiile de particularizare ale acestuia pe domenii de activitate, concomitent cu mãsurile potrivite de realizare practicã a principiilor conceptului. Dezvoltarea durabilã este necesitatea integrãrii obiectivelor economice cu cele ecologice şi de protecţie a mediului.

Dezvoltarea durabilã este o abordare care are ca scop echilibrareaproblemelor sociale, economice şi impactul acţiunilor noastre asupra mediului înconjurãtor. Dezvoltarea durabilã impune revizuirea nevoilor prezente: securitate economicã, adãpost, mâncare, educaţie, spaţii libere, reprezentare politicã, contactul cu natura, fãrã a compromite posibilitãţile generaţiei viitoare. Reducând folosirea resurselor neregenerabile ca: petrolul, uleiul şi gazul, reducând deşeul şi poluarea, protejãm sistemele naturale.

In ultimul timp opinia publicã şi-a exprimat tot mai acut nevoile economice şi sociale. Toatã lumea trebuie sã aibã acces la acele lucruri care îmbunãtãţesc calitatea vieţii precum securitatea economicã, adãpost, sãnãtate, educaţie, libertate şi reprezentare politicã.

Preview document

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 1
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 2
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 3
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 4
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 5
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 6
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 7
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 8
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 9
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 10
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 11
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 12
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 13
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 14
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 15
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 16
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 17
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 18
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 19
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 20
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 21
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 22
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 23
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 24
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 25
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 26
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 27
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 28
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 29
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 30
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 31
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 32
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 33
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 34
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 35
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 36
Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană - Pagina 37

Conținut arhivă zip

 • Agricultura si Dezvoltarea Durabila in Romania si in Uniunea Europeana.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza eficienței economice a producției agricole și căi de creștere a acesteia - SC Romagribuz

CAP.I 1.1. AGRICULTURA – RAMURĂ A ECONOMIEI NAŢIONALE “Prima dintre arte, baza bogăţiei naţionale, cea mai mare industrie care procură omului tot...

Managementul resurselor umane și creșterea economică la SC Agrocomplex SA Bârlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Sisteme de agricultură - agricultură durabilă

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc....

Prezentare Generală a Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România

Cap. 1. AGRICULTURA INTRODUCERE Anul 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, marchează o epocă nouă în economia agricolă şi de...

Dezvoltarea Rurală în România

CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE IN ROMANIA Descrierea generala a spatiului rural Spatiul rural este un concept deosebit de complex fapt ce a generat...

Management exploatație agricolă

Societatea agricola BOGDAN S.R.L s-a constituit de catre proprietarii de terenuri in anul 1995. Ea exista ca persoana juridical romana si...

Modelarea și Simularea Sistemelor Agricole

MODELAREA SI SIMULAREA ACTIVITATILOR INTR-O EXPLOATATIE AGRICOLA INTRODUCERE Suprafata de 100 de hectare va fi impartita egal intre cele 5...

Piața produselor apicole ecologice

Apicultura şi produsele apicole Calificarea produselor apicole ca şi ecologice este legată de: - tratamentele aplicate stupilor; - calitatea...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc

INTRODUCERE Agricultura românească se află la un nou inceput. Lumea satului, specialişti, toţi cei care se dăruiesc lucrării pământului speră...

Apele Reziduale

Poluarea reprezinta orice alterare fizica, chimica, biologica sau bacteriologica a apei, peste o limita admisibila stabila, inclusiv depasirea...

Fondurile structurale și rolul lor în dezvoltarea economică a României

Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în Uniunea...

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Predeal

- 1. Cadrul de referință Oraşul Predeal este renumit la nivel naţional prin faptul că este oraşul situat la cea mai ridicată altitudine din ţară,...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Ai nevoie de altceva?