Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 26142
Mărime: 144.85KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Apostol
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: pro.univ.dr. Mihu Stefan

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. AGRICULTURA DIN ROMANIA IN CONDITIILE INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA
 4. 1.l Politica agricolă în Uniunea Europeană
 5. 1.2. Exigenţe ale integrarii agricole europene
 6. 1.3. Politica agricolă din România, criterii de dezvoltare in vederea aderării laUniunea Europeana
 7. 1.4. Agricultura românească si agricultura comunitară
 8. 1.5. Decalajul agriculturii românesti faţă de agricultura ţărilor UE şi soluţii de atenuare a decalajelor
 9. 1.6. Pregătirea agriculturii in vederea aderării in UE
 10. 1.7.Integrarea agriculturii româneşti în spaţiul Comunităţii Europene
 11. CAPITOLUL II
 12. DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE PRIN CREDITARE EXTERNA
 13. 2.1. Dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural
 14. 2.2. Agricultura în mileniul trei
 15. 2.3.Globalizarea pieţelor agroalimentare
 16. 2.4. Probleme şi concesii privind agricultura României
 17. 2.5. Asistenţa financiară externă în domeniul agriculturii
 18. CAPITOLUL III
 19. PROGRAMELE PHARE IN ROMANIA
 20. 3.1. Programul PHARE în România
 21. 3.1.1. Conţinutul programului
 22. 3.1.2. Agenţia PHARE
 23. 3.2. Programul PHARE şi implementarea pentru dezvoltarea comunei Maliuc
 24. 3.2.1.Comuna Maliuc-prezentare generală
 25. 3.2.2. Situatia economică
 26. 3.3. Extinderea retelei de alimentare cu apă în zonele de Nord şi Sud ale comunei prin finanţare PHARE
 27. CAPITOLUL IV
 28. ALTERNATIVE LA PROGRAMUL PHARE PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A COMUNEI MALIUC
 29. CONCLUZII
 30. BIBLIOGRAFIE 2

Extras din disertație

INTRODUCERE

Agricultura românească se află la un nou inceput. Lumea satului, specialişti, toţi cei care se dăruiesc lucrării pământului speră într-un reviriment, într-o adevărată revoluţie, dar nu în una pe hârtie ca până acum, ci în una care să umple hambarele ţăranilor şi ale ţarii şi mesele tuturor.

Obiectivul fundamental al programului de finanţare în acest domeniu al agriculturii îl constituie stoparea declinului, redresarea treptată şi asigurarea condiţiilor pentru relansarea agriculturii în concordanţă cu potenţialul natural, economic şi uman de care dispune România în scopul asigurării securitaţii alimentaţiei populaţiei şi pentru crearea de disponibilităţi destinate schimburilor economice internationale.

PHARE a fost creat la începutul anului 1989 pentru Polonia şi Ungaria, primele două ţări din regiune care au renunţat la comunism şi economia centralizată. Scopul său era de a ajuta aceste două ţări în procesul de tranziţie de la regimul comunist la cel democratic (de aici vine şi numele său: Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucoţia Economiei.

Obiectivele Programului PHARE au evoluat continuu. Astfel, în perioada 1989-1996, Programul PHARE a arătat o continuă flexibilitate în adoptarea sa la priorităţile aflate în plină schimbare şi caracter în procesul de reformă în fiecare dintre statele partenere.

Întărirea capacităţii instituţionale şi administrative a ţărilor candidate este o cerinţă cheie pentru a putea deveni membre ale Uniunii, situaţie în care vor trebui să adopte, să aplice şi să urmărească respectarea acquis-ului comunitar. Scopul dezvoltării instituţionale este de a ajuta ţările candidate să creeze bazele instituţionale necesare aderării. Acest tip de sprijin reprezintă aproximativ 30% din bugetul PHARE în fiecare ţară candidată.

Dezvoltarea instituţională nu este legată numai de armonizarea legislaţiei ţării candidate cu cea a Uniunii Europene. Se referă, de asemenea, şi la modul în care legislaţia este pusă în practică şi respectată. Acesta implică pregătirea unui număr mare de funcţionari publici, oficiali şi experţi, de la judecători şi inspectori financiari până la inspectori de protecţia mediului şi statisticieni.

Asistenţa acordată prin PHARE ia în general forma finanţărilor nerambursabile şi nu a împrumuturilor. Ajutorul financiar este acordat fie în mod independent de către Comunitate, fie prin co-finanţare din partea statelor membre, a Băncii Europene de Investiţii, a unor ţări terţe sau a unor organisme din ţările beneficiare.

Alocările indicative multianuale sunt stabilite de către Comisia Europeană pe baza, în principal, a populaţiei şi a PIB pe cap de locuitor, dar şi prin luarea în considerare a performanţelor, nevoilor, capacităţii de absorbţie si progresului înregistrat în implementarea Parteneriatului de Aderare.

Scopul acestor investiţii este crearea de locuri de muncă, creşterea nivelului competitivităţii şi în general o mai bună calitate a vieţii pentru locuitorii acestor regiuni. În Uniune există, de altfel, o politică a solidarităţii cu regiunile mai puţin dezvoltate şi cu oamenii care trăiesc acolo.

Programul PHARE se concentrază asupra a trei sectoare în România : dezvoltarea regională, dezvoltarea instituţională şi sprijinirea investiţiilor în vederea implementării acquis-ului comunitar. Fiecare dintre aceste sectoare vizează diferite obiective, în funcţie de natura sectorului, obiectivele repezentând aşadar, rezultatele scontate care trebuie să fie obţinute prin aplicarea programului.

Una dintre cele mai importante provocări ale integrării pentru ţările candidate o constituie în mod cert necesitatea întăririi capacităţii administrative şi juridice în vederea implementării acquis-ului comunitar. Încă din 1998, Comisia Europeană a mobilizat importante resurse umane şi financiare utilizând mecanismele de twining. Procesul de twining, finanţat prin Programul PHARE, are ca obiectiv pregătirea funcţionarilor publici şi acordarea de expertiză ţărilor candidate. Astfel între 2008-2012, în ţara noastră au fost derulate 132 de proiecte de twining, acoperind o arie larg de domenii: justiţie şi afaceri interne; piaţă internă; mediu, reforma administraţiei publice; agricultură; acordarea de suport pentru managementul Fondurilor Structurale şi cercetare.

Prin programul PHARE au fost alocate anual fonduri pentru acoperirea unei părţi din contribuţia de participare la programele comunitare: Socrates, Leonardo da Vinci, Cultura 2000, Combaterea discriminării, Combaterea excluziunii sociale, Programul multianual pentru întreprinderi şi spirit antreprenorial, Euratom şi altele.

Rata de absorbţie a fondurilor PHARE a fost stabilă, situându-se la 97% încă din anul 2000. Implementarea proiectelor este însă de cele mai multe ori întârziată comparativ cu termenele fixate prin Memorandumurile de Finanţare, întârzieri care sunt încheiate în ultimii 2 luni ale perioadei de contractare, lăsând astfel doar un an pentru implementare, ceea ce este puţin pentru majoritatea proiectelor.

Agricultura României trebuia astfel pregatită în perioada de răgaz până la aderare astfel incât să ajungă treptat la un sistem de susţinere similar cu cel viitor al Uniunii Europene orientat prioritar spre spaţiul rural.

In Capitolul 1 este dezbatută agricultura în România din perspectiva integrării în Uniunea Europeana, exigenţele integrării, decalajele dintre agricultura românească şi agricultura Uniunii Europene şi dezvolatrea durabilă a agriculturii şi a spaţiului rural. Procesul de negociere în ceea ce priveşte agricultura este foarte complicat, iar interesul pentru aderare al României a fost reprezentat în primul rând de garanţia unei stabilităţi politice şi economice. Tendinţa dominantă cu care se manifestă pe piaţa este aceea a egalizării şi omogenizării atitudinilor, comportamentelor consumatorilor şi grupurilor.

Preview document

Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 1
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 2
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 3
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 4
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 5
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 6
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 7
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 8
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 9
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 10
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 11
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 12
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 13
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 14
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 15
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 16
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 17
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 18
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 19
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 20
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 21
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 22
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 23
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 24
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 25
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 26
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 27
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 28
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 29
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 30
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 31
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 32
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 33
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 34
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 35
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 36
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 37
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 38
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 39
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 40
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 41
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 42
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 43
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 44
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 45
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 46
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 47
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 48
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 49
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 50
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 51
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 52
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 53
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 54
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 55
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 56
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 57
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 58
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 59
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 60
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 61
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 62
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 63
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 64
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 65
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 66
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 67
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 68
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 69
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 70
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 71
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 72
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 73
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 74
Dezvoltarea zonelor rurale prin creditare externă - Comuna Maliuc - Pagina 75

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea Zonelor Rurale prin Creditare Externa - Comuna Maliuc.doc

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Politica Agricolă Comunitară

Politica agricola comuna consta într-o serie de masuri, unele dintre acestea vizând dezvoltarea rurala. Este important ca finantarea sa se faca...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Politica agricolă comună

Introducere Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul...

Analiza, diagnoza și strategia dezvoltării economico-sociale a spațiului rural

INTRODUCERE Dezvoltаreа rurаlă а preocupаt orgаnizаţiile internаţionаle încă din аnii ' 70. F.А.O. cа orgаnizаţie а Nаţiunilor Unite, cаre se...

Politica concurențială din România și Uniunea Europeană

INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea...

Asistența financiară europeană - analiza capacității de absorbție a fondurilor comunitare în România

INTRODUCERE Structurată în patru capitole, lucrarea de faţă prezintă informaţii privind fondurile puse la dispoziţie de către Uniunea Europeană...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Ai nevoie de altceva?