Politica agricolă comună

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 14607
Mărime: 185.33KB (arhivat)
Publicat de: Anca Botezatu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Mihaela Cristina Drăgoi
Facultatea de Relatii Economice Internationale
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 Prezentare generală, trăsăturile, obiectivele și principalele instrumente PAC 3
 3. 1.1 Prezentare generală Politica Agricolă Comună 4
 4. 1.2Trasăturile PAC 6
 5. 1.3 Obiectivele PAC 7
 6. 1.4 Principalele instrumente PAC 9
 7. Capitolul 2 PAC și România 11
 8. 2.1 Politica agricolă comună în România 11
 9. 2.2 Problemele agriculturii românești 23
 10. 2.3 România și UE în contextul schimburilor comerciale cu produse agricole 26
 11. Capitolul 3 Studiu de caz - Absorția fondurilor europene la nivel rural în România 30
 12. 3.1 Prezentare sM 6.1 Instalarea tinerilor fermieri și beneficiarii eligibili 34
 13. 3.2 Valoarea spijinului nerambursabil 35
 14. 3.3 Condițiile pe care un proiect trebuie să le îndeplinească pentru a fi declarat eligibil 36
 15. Concluzii și recomandări de îmbunătățire a sectorului agricol românesc 38
 16. Referințe bibliografice 39
 17. Anexe 40

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul 1962. Premisele apariției acesteia sunt combaterea problemelor alimentare care au avut loc după cel de al Doilea Război Mondial. Primul capitol al lucrării prezintă un scurt istoric al PAC, trăsăturile, obiectivele și principalele instrumente practicate în cadrul politicii agricole, pentru a ne familiariza cu noțiunea de politicăagricolă comună și a înțelege modul de funcționare și obiectivele care stau la baza sa.

Cel de al doilea capitol își îndreaptă atenția asupra României și a modului de aplicare a politicii agricole la noi în țară. Sunt prezentate principalele programe de finanțare de preaderare: SAPARD, PHARE și IPSA, de al căror sprijin a beneficiat România, dar și programele de după aderarea la UE, PNDR 2007-2013 ȘI PNDR 2014-2020. Tot în cadrul acestui capitol se vorbește și despre principalele problemele ale agriculturii românești prin comparație cu cele ale UE și comerțul cu produse agricole dintre România și regiunile europene sau țările terțe. În capitolul trei al acestei lucrări, cel de cercetare prezentat sub forma unui studiu de caz în care la început vorbesc despre absorția fondurilor europene la nivel rural în România, prin programele de dezvoltare rurală 2007-2013, 2014-2020 , iar ulterior voi prezenta una din cele mai accesate măsuri de finanțare din mediul rural de către fermierii români: sM 6.1 - „Instalarea tinerilor fermieri”. În ceea ce privește această măsură de finanțare voi aduce în discuție pricipalele condiții ce trebuie îndeplinite de solicitanți, valoarea sprijinului și multe alte aspecte detaliate în acest capitol.

În finalul lucrării se regăsesc concluziile cercetării și recomandările formulate în urma finalizării studiului de caz, atât în ceea ce privește sectorului agricol românesc.

Motivația alegerii acestei teme a constat în faptul că agricultura românescă este una cu potențial ridicat, care poate ajuta la creșterea economică, dar din păcate nu îi este acordată îndeajunsă atenție, economia axându-se mai mult pe dezvoltarea industriei și a serviilor. Din acest motiv consider că fondurile europene și tinerii sunt singura sursă de care țara noastră dispune în prezent, pentru a susține și dezvolta sectorul agricol, acest subiect constituind și tema studiului de caz.

Capitolul 1 Prezentare generală, trăsăturile, obiectivele și principalele instrumente PAC

Creată în anii ’50, Politica Agricolă Comună a fost printre primele politici adoptate în cadrul Comunității Economice Europene, pentru a rezolva gravele probleme alimentare cu care se confruntă Europa după cel de al Doilea Război Mondial. Sicco Mansholt este inițiatorul acestei politici și cel care propune în anii ’60 reformare PAC.

1.1 Prezentare generală Politica Agricolă Comună

Uniunea Europeană s-a născut în anul 1951 din cenușa războiului, în acest an este semnat Tratatul de la Paris pentru a se înființa Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO), de către Franța, Italia, Belgia, Germania,Luxemburg,Olanda.

Constituirea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului a reprezentat un prim pas spre o uniune a statelor europene, având ca scop eliminarea unor posibile războaie între membri semnatari,care s-a realizat prin schimburile comerciale între industriile grele ale acestora.

În anul 1957, cele șase state: Franța,Germania, Italia, Belgia, Olanda și Luxemburg semnează Tratatul de la Roma prin care se creează Comunitatea Economică Europeană, tot atunci începe și istoria PAC .

Statele semnatare și-au luat promisiunea că foametea care a afectat lumea dupa cel de al Doilea Război Mondial nu va mai lovi vreodata Europa. Penuria alimentelor a fost redusă, dar și așa unele alimente au fost raționate în țările din Vest , aproape până în anul 1950. În prezent acest lucru ni se pare imposibil dar pe atunci aceasta era realitatea cotidiană pe care bunicii noști au trăit-o.

Politica Agricolă Comună constituie totalitatea modalităților, mijloacelor și principiilor de acțiune prin care duc la îndeplinirea scopurilor generale în ceea ce privește domeniul agicol.

Timp de mulți ani PAC a fost singura politică comună a Uniunii Europene.

Sicco Mansholt (1908-1995) este considerat părintele PAC,om politic olandez, dar și fermier a fost primul comisar European pentru agricultură. Ideile sale au stat la baza construcției celei mai importante politicii europene. Mansholt a dorit o politică agricolă comună pentru țările europene și în 1950 a redactat planul potrivit căruia exista o piață comună aproduselor, dar care a fost prea ambițios pentru acele timpuri și a eșuat. În 1958 este readus în discuții, când Mansholt a devenit comisarul agriculturii în cadrul Comisiei Europene. Planul său pentru agricultură viza găsirea unui mix de combinații între plata subvențiilor pentru terenurile cultivate și mecanismele de susținere a prețurilor,aceasta includea și tarife sau prețuri minime garantate și cote pentru importul produselor din alte state. Toate aceste măsuri ajută productivitatea și astfel consumatorii profitau de aprovizionarea cu produse la prețuri accesibile tuturor.

Bibliografie

1. G.Popescu (1999),Politici agricole.Acorduri europene,Ed.Economică,București;

2. L.Novac, P.Brezeanu,(2005), Instituții financiare Internaționale,Ed.Economică, București;

3. N.Sută,S.Sută,(2003), Comerț internațional și politici comerciale contemporane, Ed.Economică , București;

4. N.Sută,(1995),Economia,comerțul exterior și politica comercială a României în perioada de tranziție la economia de piață, Ed.Economică,Rm.Vâlcea;

SITE-URI OFICIALE:

1.PARLAMENTUL EUROPEAN- http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/agri/draft-reports.html ;

2.COMISIA EUROPEANĂ- https://ec.europa.eu/info/food-farming_ro ;

3.AFIR https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri .

ALTE SITE-URI WEB:

1. https://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_en.pd, acccesat la data de 24.03.2017;

2. https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2017/03/Raport_PwC-agricultura.pdf , accesat la data de 2.04.2017;

3.http://www.capital.ro/rata-de-absorbtie-a-fondurilor-europene-prin-pndr-2014-2020-se-ap.html?&page=4 , accesat la data de 10.05.2017;

4. http://www.fonduri-ue.ro/acord-parteneriat , accesat la data de 15.05.2017;

5. http://accesarefonduri.ro/wp-content/uploads/2015/03/Fisa-de-prezentare-PNDR-6.1.pdf , accesat la 02.06.2017;

6. http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/14970/madr-a-publicat-fisele-masurilor-aferente-pndr-2014-2020-in-versiune-draft , accesat la data de 03.06.2017.

Preview document

Politica agricolă comună - Pagina 1
Politica agricolă comună - Pagina 2
Politica agricolă comună - Pagina 3
Politica agricolă comună - Pagina 4
Politica agricolă comună - Pagina 5
Politica agricolă comună - Pagina 6
Politica agricolă comună - Pagina 7
Politica agricolă comună - Pagina 8
Politica agricolă comună - Pagina 9
Politica agricolă comună - Pagina 10
Politica agricolă comună - Pagina 11
Politica agricolă comună - Pagina 12
Politica agricolă comună - Pagina 13
Politica agricolă comună - Pagina 14
Politica agricolă comună - Pagina 15
Politica agricolă comună - Pagina 16
Politica agricolă comună - Pagina 17
Politica agricolă comună - Pagina 18
Politica agricolă comună - Pagina 19
Politica agricolă comună - Pagina 20
Politica agricolă comună - Pagina 21
Politica agricolă comună - Pagina 22
Politica agricolă comună - Pagina 23
Politica agricolă comună - Pagina 24
Politica agricolă comună - Pagina 25
Politica agricolă comună - Pagina 26
Politica agricolă comună - Pagina 27
Politica agricolă comună - Pagina 28
Politica agricolă comună - Pagina 29
Politica agricolă comună - Pagina 30
Politica agricolă comună - Pagina 31
Politica agricolă comună - Pagina 32
Politica agricolă comună - Pagina 33
Politica agricolă comună - Pagina 34
Politica agricolă comună - Pagina 35
Politica agricolă comună - Pagina 36
Politica agricolă comună - Pagina 37
Politica agricolă comună - Pagina 38
Politica agricolă comună - Pagina 39
Politica agricolă comună - Pagina 40
Politica agricolă comună - Pagina 41
Politica agricolă comună - Pagina 42
Politica agricolă comună - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Politica agricola comuna.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind piața produselor agroalimentare

Statul de-a lungul timpului, indiferent de forma sa de organizare, şi-a creat întotdeauna un sistem de control ale cărui principale obiective au...

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura...

Implementarea unui sistem logistic performant la SC Brădet SRL

INTRODUCERE „ Conceptul de logistică a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. Logistica era privită ca o parte a artei războiului,...

Politica Agricolă Comună

1. Istoricul Politicii Agricole Comune Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai vechi, dar şi cele mai încercate politici comune....

România și Uniunea Europeană - politica agricolă comună

Introducere Politica Agricola Comuna (PAC) este adoptata de Uniunea Europeana, pe atunci Comunitatea Economica Europeana, printre primele politici...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Politică Agricolă Comună (PAC) a fost creată astfel încât oamenii să se poată bucura de alimente bune la prețuri accesibile, iar...

Politica agricolă comună - Agenda 2000

Introducere În lucrarea de față ne-am propus să prezentăm și să analizăm politica agricolă a Uniunii Europene, în deosebi reforma propusă de...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ. ISTORIE ȘI DEZVOLTARE 1.1. ÎNCEPUTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE Statele fondatoare ale Comunităţii...

Te-ar putea interesa și

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE...

Politica Agricolă Comună

INTRODUCERE Politica Agricolă Comună (PAC) este printre primele politici comune adoptate de Uniunea Europeană – pe atunci, Comunitatea Economică...

Politica Agricolă Comună

1.INTRODUCERE Intre politicile Uniunii Europene, politica agricola comuna (PAC) este privita ca una dintre cele mai importante. Aceasta nu numai...

Politica Agricolă Comună

1. Istoricul Politicii Agricole Comune Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai vechi, dar şi cele mai încercate politici comune....

Politică agricolă comună - Studiu comparativ România-Franța

1. Scurtă prezentare a țărilor Franța este cel mai mai mare stat ca suprafața din Europa Occidentala, cu doua fațade maritime (Oceanul Atlantic și...

Politica agricolă comună - Agenda 2000

Introducere În lucrarea de față ne-am propus să prezentăm și să analizăm politica agricolă a Uniunii Europene, în deosebi reforma propusă de...

Politica Agricolă Comună

CAPITOLUL I POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ. ISTORIE ȘI DEZVOLTARE 1.1. ÎNCEPUTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE Statele fondatoare ale Comunităţii...

Reformă Politicii Agricole Comune

REFORMĂ POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC) 1. Politica Agricola Comuna (PAC) Politică Agricolă Comună (PAC) este una dintre primele politici comune...

Ai nevoie de altceva?