Fundamentarea unui proiect de investiții

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 19580
Mărime: 547.62KB (arhivat)
Publicat de: Petronela C.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Zaiț Dumitru
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI PRIN ADAPTAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII 7
 2. 1.1. Rolul și importanța proiectelor de investiții turistice pentru dezvoltarea economică 7
 3. 1.2. Dezvoltarea spatiului turistic rural în România 12
 4. 1.3. Managementul în agroturismul Românesc 15
 5. CAPITOLUL II: FUNDAMENTAREA SI ELABORAREA UNEI INVESTIȚII IN AGROTURISM 18
 6. 2.1. Terminologia si introducerea in managementul proiectelor europene 19
 7. 2.2. Structura de finanțare și criteriile unei investiții 24
 8. 2.3. Evaluare și eligibilitatea proiectelor 28
 9. CAPITOLUL III: STUDIU PRIVIND POTENȚIALUL INVESTIȚIONAL TURISTIC ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA 33
 10. 3.1. Potențialul turistic al comunei Greci 33
 11. 3.2. Descrierea proiectului 37
 12. 3.3. Date generale ale proiectului 41
 13. 3.4. Date tehnice ale investiției 46
 14. 3.5. Condițiile de eligibilate 47
 15. 3.5.1. Durata de realizare (luni) şi etape principale 49
 16. 3.5.2. Date privind forţa de muncă 51
 17. 3.5.3. Viabilitatea investiţiei prin proiecţiile financiare si indicatori financiari 51
 18. CONCLUZII 53
 19. BIBLIOGRAFIE 57

Extras din licență

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și socială considerabilă, dacă acesta susține antreprenorii întreprinderilor mici și mijlocii. Prin diverse studii de cercetare a pieței economice se stabilesc zonele de investiții și se anticipează cifra de afaceri. Aceste determinări reprezintă punctul de plecare în alegerea unui proiect de dezvoltare economică, ele constituie strategia investițională realistă în scopul dobândirii de câștiguri financiare. Este știut faptul că principiul investițiilor este echivalent cu plasarea unor disponibilități ce aparțin firmelor, economiilor, bunurilor de mare valoare ale populației, de la care investitorul așteaptă anumite avantaje sau necesare financiare și sociale pe termen lung. Deși în majoritatea domeniilor economice există o limită de investiții, în România se poate explora la infinit spațiul geografic. Ca urmare a multor studii de fezabilitate, acesta generează cele mai rentabile posibilități de investiții turistice. Mai mult decât atât spre agroturism sunt îndreptate foarte multe fonduri structurale europene, antreprenorul român nu trebuie decât să vrea să învețe cum să acceseze aceste posibilități financiare.

În acest sens lucrarea de față, intitulată sugestiv „Fundamentarea unui proiect de investiții”, dorește să vină în sprijinul potențialilor antreprenori în domeniul turismului sau agriculturii în România prin accesarea unui program european. După un studiu de fezabilitate în zona Parcului Național Munții Măcinului, care demonstrează lipsa locurilor de cazare pentru turiștii români și/ sau străini dornici să exploreze spațiul geografic de aici și să retrăiască elemente tradiționale specifice spațiului cultural, am propus spre cercetare potențialul investițional în Comuna Greci, județul Tulcea, considerând foarte rentabilă dezvoltarea unei agropensiuni, denumită atractiv pentru turiști LA IANCU.

Ideea de a construi o pensiune în zona Dobrogei a fost sustenabilă și în urma studierii coeficienților de alegere a proiectelor din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală finanțat de Uniunea Europeană și de Guvernul României prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală prin care se poate solicita un ajutor financiar nerambursabil, cf. Axa III „Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale”, Măsura 313 - „Încurajarea activităților turistice”.

După o scurtă prezentare a noțiunilor teoretice privitoare la principalele caracteristici ale investițiilor și la importanța proiectelor de investiții pentru dezvoltarea economică în general și pentru dezvoltarea agroturismului românesc în special, ca parte integrantă a economiei statului, lucrarea trece în revistă potențialul turistic natural al României, cu precădere cel rural, care oferă și o încărcătură cultural-istorică inestimabilă spațiului geografic de o maximă varietate de relief, vegetație, faună etc. Aceste considerente justifică sustenabilitatea proiectului propus și argumentează fundamentarea și elaborarea unei investiții în agroturism. De aceea am considerat important să expun în prezenta lucrare, înainte de studiul practic al investiției, și terminologia pe care o presupune managementul proiectelor europene, a programelor structurale, astfel încât orice lector interesat să poată pătrunde mai ușor în acest domeniu al investițiilor și să înțeleagă care sunt criteriile de alegere, evaluare și eligibilitate a proiectelor.

Date fiind elementele teoretice și argumentarea alegerii proiectului propus în domeniul agroturismului, în paginile următoare este redat studiul de fezabilitate privind potențialul investițional în Comuna Greci, județul Tulcea, caracteristicile investiției, datele tehnice, cheltuielile și strategiile de management, inclusiv cele de marketing pentru sustenabilitatea proiectului. Astfel, studiul de fezabilitate conține cadrul legal, produsele și comercializarea lor, tehnologia, situația economică și strategia de dezvoltare. Sunt prezentate traseele turistice din Parcul Național Munții Măcinului și obiectivele strategice ale Comunei Greci pentru dezvoltarea agroturismului, apoi rezumatul proiectului. Mai apoi, sunt derulate elementele proiectului de fezabilitate, inclusiv cifrele și analizele care țin de evaluarea proiectului, de estimarea acestuia și de indicatorii financiari.

Tema pe care am ales-o se numește ”Fundamentarea unui proiect de finanțare” ce are ca scop realizarea unui studiu privind posibilitatea construirii unei pensiuni în regiunea Dobrogei, prin solicitarea unui sprijin financiar nerambursabil prin solicitarea în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurala finanţat de Uniunea Europeana si Guvernul României prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala a unui ajutor financiar nerambursabil, Axa III- Îmbunătăţirea calităţii vieţii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Măsura 313 - ,,Încurajarea activităţilor turistice”.

Am ales acestă temă deorece am identificat problema lipsei cazărilor din zona Parcului Național Munții Măcinului, ce au un potențial turistic ce devine tot am cunoscut și explorat. Pensiune va fi de tipul agroprensiune, având specificații tradiționale, ce au tendința de a se pierde tot mai mult.

Pentru atingerea scopului și anume construirea pensiunii agroturistice, în lucrarea de față în primul capitol am ales să vorbesc despre investiții, caracticile investițiilor după care despre turism și turismul din Romania, cu atât mai mult despe turismul în mediul rural și agroturism. Am dorit sa să trec în revistă aceste aspect pentru a înțelege încă din primul capitol cât potențial turistic există în România, că există beneficii economice destul de dezvoltate si mai ales că în momentul de față tendința pieței este în creștere, valorile turismul rural fiind tot mai căutate. Am înțeles din acest capitol că cea mai mare provocare a turismului din România este reprezentat de transformarea țării dintr-o țară cu resurse şi potenţial turistic, într-o ţară cu un turism de o calitate superioare ce ajunge să-şi valorifica majoritatea formelor de relief dar si să-şi facă cunoscute bogăţiile din toate regiunile.

Pentru a realiza acest lucru, în capitolul al II-lea am readus din nou în ochii cititorului cât de importante sunt investițiile, care sunt esențialele caracteristice ce ne ajută să realizăm dacă investițiile pot fi realizate sau nu. Dar de ce există și investiții ce deși au potențial si calculele matematice sunt ajutătoare pentru fundamentare, nu reușesc să-si atingă scopul? Specialiști spun că managementul are o influența mare în investiții. Tocmai de accea managementul investițiilor și managementul proiectelor are o importanță cu un grad ridicat în cadrul proiectului ce se dorește a fi accesat.

Al III-lea capitol al lucrării prezintă un studiu cu referire la potențialul investițional în comuna Greci, Județul Tulcea. În acest scop sunt reluate punctele de la capitolul II, practic am realizat un studiu de fezabilitate, din care reies caracteristice investițiilor, potențialul turistic al acestei zone, inclusiv datele tehnice, cheltuielile și strategiile de management, inclusiv cele de marketing pentru sustenabilitatea proiectului.

În concluzie pentru realizarea unei investiții pe langă practică, elementele ce duc la practică sunt cele teoretice fără de care investiția poate sa nu fie sustenabilă. Așadar, cercetarea de față își propune să analizeze principalele caracteristici ale investițiilor, concepțiile teoretice, analize financiare. Această analiză financiară se va realiza trecând în revistă ceea ce înseamnă a investi din punct de vedere economic cât de important este managementul pentru o investiție prosperă, care este legatura dintre gestiunea investițiilor și managementul proiectelor. Subiectul este liber discuției continue, permanent supus posibilităților de optimizare, pentru ca proiectul de fezabilitate din acest domeniu studiat și din orice domeniu să fie unul de succes.

CAPITOLUL I:

DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI PRIN ADAPTAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII

1.1.Rolul și importanța proiectelor de investiții turistice pentru dezvoltarea economică

Cuvântul investiţie a devenit de multă vreme unul uzual, fiind însă perceput în sensuri şi cu semnificaţii destul de diferite. Mai mult chiar substantivele ”investiţie” sunt utilizate într-un sens mai restictiv şi uneori chiar în dezacord cu verbul “a investi”, deşi ele nu sunt legate printr-o “rădăcina”comună.

În sens uzual, investiţia desemnează un plasament sau chiar numai valoarea bănească a acestui plasament. Acțiunea prin care se realizează un asemenea plasament este desemnată sub diferite forme, prin care poate trece verbul infinitivului ”a investi”. În teorie şi practica financiară, aspectele privitoare la investiţii nu admit însă prea multe şi mai ales prea dferite interpretări. Aici este nevoie de riguare şi operativitate conceptuală.

Bibliografie

1.Balogh Marton, Balogh Natalia (2014-2015), Managementul proiectelor, suport de curs, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din Cluj;

2.Bârgăoanu, A. (2006), Managementul Proiectelor - curs, Ed. Comunicare, Bucureşti;

3.Cojocaru Sabina (2005), Managementul calităţii serviciilor din turism, Ed. THRCG, Bucureşti;

4.Comănescu Laura (2006), România - potențial turistic, Ed. Codecs, București;

5.Cosmescu I. (1998), Turismul -fenomen complex contemporan, Ed. Economica, București;

6.Cristureanu C., Zadig R., Baron P. (1982), Curs de economia turismului, Academia de Studii Economice, Bucureşti;

7.Dionisie Cristina (2012), Managementul turistic, Ed. Junimea, Iași;

8.Henche Blanca Garcia (2005), Marketing în turismul rural, Ed. Irecson, București;

9.Iațco Constantin, Brezuleanu Stejărel (2007), Managementul proiectelor, Ed. Tipografia Moldova, Iași;

10.Lache Cătalina (2004), Marketing turistic, Ed. TipoMoldova, Iași;

11.Meşniţă, G., Popescu, D. (2010), Managementul proiectelor - suport de lucrări practice, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

12.Morris Joe, Bailey Alisson (2010), Rural and planning Management, Edward Elgar Publishing, Northampton;

13.Muhcină Silvia (2008), Marketingul în turism-servicii, Ed. Muntenia și Leda, Constanța;

14.Neagu Cibela (2010), Managementul proiectelor, Ed. Tritonic, București;

15.Nica Panaite, Iftimescu Aurelian (2003), Management - Concepte și Aplicații, Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași;

16.Niculae Alecu (2006), Agroturism si Marketing Agroturistic, Ed. Ceres, București;

17.Niță Ilie, Niță Constantin (2008), Piața turistică a României, editia a 2-a, Ed. Economică, București;

18.Oprea, D. (2001), Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Ed. Sedcom Libris, Iaşi;

19.Oprea, D., Meşniță, G. (2007), Fonduri Europene pentru România, în perioada 2007-2013, Ed. Sedcom Libris, Iaşi;

20.Oprea, D., Meşniţă, G. (2010), Managementul proiectelor - suport de curs, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi;

21.Stanciulescu Gabriela (2010), Managementul operațiunilor de turism, Ed. AllBeck, București;

22.Turcu Daniela, Weisz Janeta (2008), Economia turismului, Ed. Eurostampa, Timişoara;

23.Zait Dumitru (2008), Evaluare și gestiunea investiilor directe, Ed. Sedcom Libres, Iași;

II.ARTICOLE ȘI PUBLICAȚII DE SPECIALITATE

24.Blumer Andrei, Iacobaş Paul (2009), Strategia de Management al Vizitatorilor în Parcul Naţional Munţii Măcinului , www.parcmacin.ro, accesat la 26.05.2015;

25.Direcţia Judeţeana de Statistică Tulcea, www.tulcea.insse.ro;

26.Ghibuţiu Agnes (2010), Fluxurile de servicii, competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, p. 15, http://oeconomica.org.ro/files/pdf/104.pdf;

27.Ghidul Solicitantului, Domeniul major de intervenţie D.1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a înterprinderilor, în special a IMM;

28.Guvernul României (2015), Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor, p. 6, ://www.fonduri-ue.ro/posdru/images/doc2015/pocu_metodologie.pdf;

29.Mazilu Mirela (2005), Turismul - o relaţie privilegiată cu dezvoltarea durabilă, Revista de Marketing Online - Vol.1, Nr. 4, http://www.editurauranus.ro/marketing-online/14/pdf/10.pdf;

Preview document

Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 1
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 2
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 3
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 4
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 5
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 6
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 7
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 8
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 9
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 10
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 11
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 12
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 13
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 14
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 15
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 16
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 17
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 18
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 19
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 20
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 21
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 22
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 23
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 24
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 25
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 26
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 27
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 28
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 29
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 30
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 31
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 32
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 33
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 34
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 35
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 36
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 37
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 38
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 39
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 40
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 41
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 42
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 43
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 44
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 45
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 46
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 47
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 48
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 49
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 50
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 51
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 52
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 53
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 54
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 55
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 56
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 57
Fundamentarea unui proiect de investiții - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Fundamentarea unui proiect de investitii.docx

Alții au mai descărcat și

Finanțarea unui proiect de investiții

INTRODUCERE În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură...

Politica europeană în domeniul transportului - Studiu de caz România

Introducere. Motivația alegerii temei și obiectivele urmărite. În cadrul dezvoltării relațiilor economice internaționale, a lărgirii și...

Importanța Studiului de Fezabilitate în Luarea Deciziei de Investiții

CAPITOLUL 1 INVESTIŢIA 1.1 Conceptul de investiţii. Definiţie și consideraţii generale Noţiunea de investiţie reprezintă o categorie financiară...

Politica Agricolă Comunitară

Politica agricola comuna consta într-o serie de masuri, unele dintre acestea vizând dezvoltarea rurala. Este important ca finantarea sa se faca...

Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

INTRODUCERE Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde...

Managementul Proiectelor Europene

INTRODUCERE Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele decenii au fost marcate de creşterea rapidă...

Fondul social european și sprijinirea eficienței administrației publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Politica agricolă comună

Introducere Lucrarea de față, intitulată „Politica Agricolă Comună”, aduce în discuție una din cele mai vechi politici adoptate de UE în anul...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea unui Proiect de Investiții în Mediul Rural

1 Dezvoltarea rurală prin adaptarea proiectelor de investiţii 1.1 Rolul şi importanţa investiţiilor în dezvoltarea economică socială Noţiunea de...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Politica de Investiții

Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă privind politica de...

Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Caiet de practică - SC RER Ecologic Service SRL

I. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică: 280 Perioada de desfăşurare: De la 15.02.2010 până la 30.04.2010 Firma Gazdă: - denumire: SC...

Fundamentarea deciziei unui proiect de investiții

1. SURSE BIBLIOGRAFICE 1.1. Buhociu F. , „Evaluarea proiectelor de investiţii” Eficienţa economica este o noţiune cu caracter complex şi cu un...

Studiul de fezabilitate - SC Biophan Natura Naturans SRL

Orice lucrare de investiţii se materializează într-un obiectiv de investiţii, ce în final participă la realizarea proiectului de producţie sub...

Fundamentarea unui Proiect de Investiții

INTRODUCERE Lucrarea pe care am realizat-o cuprinde o analiză a situaţiilor financiare şi a unei investiţii de capital în capacitatea de...

Ai nevoie de altceva?