Dezvoltarea durabilă în România

Licență
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 6 fișiere: doc, pdf, ppt
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 36458
Mărime: 1.86MB (arhivat)
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Duguleana c.
Univ. Transivlania din Brasov. contine lucrarea de licenta, anexa pdf de la ministerul mediului, anexe grafice si prezentare pps

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1 – NOTIUNI DE BAZA IN LEGATURA CU DEZVOLTAREA DURABILA 3
 3. CAPITOLUL 2 – ROMANIA IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE 13
 4. CAPITOLUL 3 – DEZVOLTARE DURABILA IN ROMANIA 23
 5. 3.1. Provocari ale dezvoltarii durabile 23
 6. 3.2. Dezvoltarea economica in Romania 31
 7. 3.3. Orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 46
 8. 3.4. Implementarea, monitorizarea si raportarea rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania 56
 9. CONCLUZII 59
 10. BIBLIOGRAFIE 63

Extras din licență

Introducere

Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie. Aceasta isi gaseste forma in dezvoltarea durabilă şi cauta in primul rand prezervarea calităţii mediului înconjurător. In prezent conceptul s-a extins asupra calităţii vieţii în complexitatea sa, şi sub aspect economic şi social. Obiect al dezvoltării durabile este acum şi preocuparea pentru dreptate şi echitate între state, nu numai între generaţii.

Conceptul dezvoltarii durabile determina o reevaluare permanenta a legaturilor dintre om si natura si pledeaza pentru solidaritatea intre generatii ca singura optiune viabila pentru dezvoltarea pe termen lung.

In prezenta lucrare, se expun si analizeaza tema impactului pe termen lung al aderarii asupra procesului dezvoltarii in Romania, a necesitatii trecerii spre o crestere economica durabila, dar si a existentei resurselor si posibilitatilor reale de stimulare si valorificare a factorilor economici in vederea trecerii la acest nou stadiu de dezvoltare.

Conceptul de Dezvoltare Durabilă reprezintă o nouă paradigmă a dezvoltării, concept promovat în cadrul Conferinţei Mondiale pentru Dezvoltare Durabilă organizată de Naţiunile Unite la Rio de Janeiro în 1992 şi reiterat cu mai mare forţă la Johanesburg după 10 ani. Conceptul marchează o schimbare majoră în abordarea problemelor dezvoltării umanităţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice.

“Dezvoltarea durabilă răspunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi" (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare). Astfel, dezvoltarea poate genera prosperitate, dacă se regenerează resursele şi se protejează mediul.

Durabilitatea pleacă de la ideea că activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resurse. Sănătatea, siguranţa socială şi stabilitatea economică a societăţii sunt esenţiale în definirea calităţii vieţii.

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din Roamania reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Prezenta lucrare este structurata in 3 capitole, tratand principalele teme legate de procesul de dezvoltare durabila in Romania.

Capitolul 1 prezinta notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila. Sunt expuse contextul istoric, cauzele, definitia si contextul in care a aparut dezvoltarea durabila ca necesitate la nivel global si local, precum si obiectivele majore: protejarea mediului, eradicarea sărăciei, îmbunătaţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei economii locale viabile şi eficiente.

Capitolul 2 trateaza contexul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana: modificarile de perspectiva asupra dezvoltarii economice si de mediu durabile. Obiectivele cheie ce se cer a fi atinse de catre statele membre sunt: a. protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de impactul negativ asupra mediului; b. echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel; c. prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine plătite; d. indeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Capitolul 3 expune masurile ce sunt si urmeaza a fi aplicate in Romania pentru a realiza o dezvoltare durabila eficienta, in concordanta cu cadrul furnizat de catre Uniunea Europeana. Sunt analizate provocarile aparute in problematica dezvoltarii durabile, aspecte ale dezvoltarii durabile economice in context romanesc, orizonturi ale Romaniei in 2020 si 2030 precum si mijloacele de implementare, monitorizare si raportare a rezultatelor dezvoltarii durabile in Romania.

In concluzii, sunt prezentate rezultatele prezentei analize: evaluarea capacitatii Romaniei de a a atinge obiectivele dezvoltarii durabile in toate aspectele ei.

Astfel, dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare, pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi schimbările externe şi interne care o pot afecta, adaptându-se acestor schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale si prioritate, pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi sansele de viitor.

Capitolul 1

Notiuni de baza in legatura cu dezvoltarea durabila

Evocat pentru prima oară în 1987 cu ocazia reuniunii Comisiei mondiale pentru mediu şi dezvoltare, conceptul de dezvoltare durabilă are numeroşi susţinători: organisme internaţionale şi supranaţionale, societatea civilă, puterile publice şi diverse întreprinderi. Conceptul, foarte vast, îşi propune să răspundă nevoilor prezente fără a compromite supravieţuirea generaţiilor următoare, are tangenţe cu economia, administraţia publică şi privată, protecţia mediului înconjurător, sănătatea, educaţia, agricultura, turismul, dezvoltarea internaţională.

Actorii de pe scena politică, economică şi socială trebuie să ia în considerare dezvoltarea durabilă în cadrul strategiilor lor. Gestionarea riscurilor care planează asupra mediului înconjurător, consultanţă în domeniul ecologic, cod etic şi deontologie, audit social sau ecologic şi evaluare, comunicare financiară, guvernare, consultanţă pentru o strategie durabilă... Profesioniştii în domeniu se înmulţesc şi se specializează, oferta de formare în domeniu creşte de la an la an şi se diversifică. Profesioniştii în domeniu se găsesc în marile întreprinderi, la baza creării de noi întreprinderi, în cabinetele de consultanţă, societăţile de evaluare, bănci, ONG-uri, organizaţii internaţionale, naţionale şi regionale.

Preview document

Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 1
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 2
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 3
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 4
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 5
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 6
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 7
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 8
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 9
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 10
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 11
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 12
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 13
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 14
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 15
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 16
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 17
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 18
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 19
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 20
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 21
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 22
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 23
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 24
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 25
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 26
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 27
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 28
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 29
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 30
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 31
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 32
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 33
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 34
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 35
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 36
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 37
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 38
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 39
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 40
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 41
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 42
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 43
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 44
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 45
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 46
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 47
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 48
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 49
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 50
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 51
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 52
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 53
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 54
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 55
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 56
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 57
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 58
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 59
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 60
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 61
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 62
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 63
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 64
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 65
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 66
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 67
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 68
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 69
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 70
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 71
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 72
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 73
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 74
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 75
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 76
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 77
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 78
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 79
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 80
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 81
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 82
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 83
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 84
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 85
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 86
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 87
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 88
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 89
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 90
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 91
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 92
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 93
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 94
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 95
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 96
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 97
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 98
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 99
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 100
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 101
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 102
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 103
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 104
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 105
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 106
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 107
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 108
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 109
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 110
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 111
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 112
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 113
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 114
Dezvoltarea durabilă în România - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Anexa 1.doc
 • Anexa 2.doc
 • CUPRINS progry.doc
 • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.doc
 • Licenta Dezvoltarea Durabila in Romania.ppt
 • strategie.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele Constitutive ale Societăților Comerciale

Societatea comerciala, ca si toate celelalte institutii ale dreptului, îsi datoreaza aparitia unor cauze economice si sociale . Pe masura ce...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Dezvoltarea durabilă - Element cheie al politicii comunitare privind mediul înconjurător

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a conturat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice...

Economia mediului - dezvoltarea durabilă și globalizarea - concepte și realități

ECONOMIA MEDIULUI. DEZVOLTAREA DURABILA SI GLOBALIZAREA. CONCEPTE SI REALITATI Capitolul 1: Dezvoltarea durabila 1.1 Abordari conceptuale...

Interacțiunea dintre Procesul Globalizării și Dezvoltarea Durabilă

1. INTRODUCERE Pentru a putea realiza acest proiect trebuie în mod sigur să avem un punct de plecare iar noi am ales ca punct de plecare acest...

Sărăcia

Studiul economiei saraciei continua sa fie excesiv de nebulos. Poetii si istoricii releva adesea intelesurile fundamentale a ceea ce inseamna sa...

Dezvoltare durabilă în România

1. CONSIDERATII GENERALE Definitie: concept ce sta la baza masurilor de crestere a nivelului de dezvoltare economica si sociala, de imbunatatire a...

Dezvoltarea durabilă în România în contextul integrării europene

1. CONCEPTUL DE INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ „Forma cea mai complexă a integrării economice regionale este dată de integrarea...

Te-ar putea interesa și

Agricultura, zonele rurale și dezvoltarea durabilă în România

INTRODUCERE Zona rurală este legătura noastră cu pământul. Uneori evocă imaginea simplității și a păcii, iar alteori imaginea izolării, a unei...

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Valorificarea litoralului românesc prin dezvoltare durabilă

Actualitatea tezei şi nivelul cercetărilor întreprinse. Economia naţională a României parcurge o dificilă etapă de tranziţie exprimată prin...

Dezvoltarea durabilă - strategii - politici de mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã...

Rolul Turismului Rural Românesc în Dezvoltarea Durabilă

INTRODUCERE Activitatea turistică se înscrie între fenomenele ce s-au impus în mod deosebit pe plan mondial, dezvoltarea sa spectaculoasă...

Dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale din România în contextul integrării în Uniunea Europeană

Dezvoltarea durabila este forma de crestere economica care satisface nevoile societatii în termeni de bunastare pe termen scurt, mediu si lung. Ea...

Dezvoltarea durabilă și ocuparea forței de muncă în România pe regiuni

Dezvoltarea durabilă si ocuparea resurselor de muncă în România Acest referat prezintă situaţia ocupării în România din perspectiva dezvoltării...

Ai nevoie de altceva?