Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 19255
Mărime: 929.11KB (arhivat)
Publicat de: Iulia B.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: conf. univ. Nadejda Botnari
Specializare: Finanțe și Bănci
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE .4
 2. Capitolul I. Fundamentartea politicii financiare a întreprinderii .6
 3. 1.1 .Conținutul și sfera de cuprindere a politicii financiare .6
 4. 1.2 .Politica financiară și rolul ei în activitatea întreprinderii . 14
 5. 1.3 .Factorii de influență asupra politicii financiare a întreprinderii .24
 6. Capitolul II. Aprecierea eficienței politicii financiare la întreprinderea în baza indicatorilor economico-financiari .30
 7. 2.1 .Analiza indicatorilor structurii financiare la întreprinderea CRC ..30
 8. 2.2 .Indicatorii capacității de plată și a stabilității financiare a întreprinderii .36
 9. 2.3 Analiza eficienței rezultatelor activității economico-financiare ..42
 10. Capitolul III. Perfecționarea mecanismului și direcțiile de sporire a capacității politicii financiare a întreprinderii .44
 11. 3.1 .Politica financiară în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova 44
 12. 3.2 Soluții de optimizare a politicii financiare .48
 13. Concluzii și recomandări ..54
 14. Bibliografie .58
 15. Anexe ..60

Extras din licență

INTRODUCERE

Întreprinderea - una din verigile importante ale economiei naționale, având un rol important în buna funcționare a întregului sistem economico-social, a fost afectată de profundele schimbări petrecute în viața economică, socială și politică din ultimii ani.

Au apărut elemente tipice economiei de piață, s-a modificat modul de acces la resurse, structurile ierarhice au dispărut sau au fost reorganizate, relațiile cu sistemul bancar, total reorganizat și el, și-au schimbat conținutul, legăturile cu bugetul de stat s-au modificat.

În acest cadru întreprinderea întâmpină dificultăți, trebuind să se adapteze rapid la noile realități. Autoritatea și libertatea întreprinderii în domeniul investițiilor, în procurarea resurselor, în atragerea capitalurilor, în stabilirea și negocierea prețurilor, în relațiile cu furnizorii, clienții, acționarii, băncile, bugetul statului etc.,

Actualitatea temei. Importanța politicii financiare în contextul întreprinderilor din Republica Moldova este una evidentă, din moment ce multe întreprinderi își desfășoară activitatea,ele se dezvoltă, se modifică,se perfecționează și se adaptează continuu. În același timp, politica financiară are rolul de catalizator al activității economico-financiare din perspectiva obținerii rezultatelor financiare pozitive.

Pe de altă parte, alături de maximizarea valorii de piață, obținerea profitului și a unei rentabilități înalte, precum și menținerea unui nivel optim al lichidității, asigurarea echilibrului financiar la întreprindere constituie de asemenea un imperativ.

Din aceste considerente este necesară analiza detaliată a eficienței politicii de financiare în cadrul autogestiunii economico-financiare .

Scopul lucrării. Abordarea principiilor teoretice a politicii financiare în cadrul autogestiunii, precum și analiza aspectelor practice a capacității de autofinanțare și de creștere a capitalului economic prin prisma indicatorilor economico-financiari a întreprinderii.

Obiectivele propuse în cadrul acestei lucrării constituie:

- Concepte generale privind activitatea de autogestiune (gestiune) la întreprindere;

- Evidențierea aspectelor legate de formarea resurselor financiare, politicii financiare;

- Impactul autofinanțării asupra rezultatelor activității economico - financiare;

- Identificare factorilor de nivel micro și macro care influențează capacitatea de adaptare a politicii financiare a întreprinderilor din Republica Moldova.

Scopul și obiectivele menționate au determinat următoarea structură a lucrării:

introducere, trei capitole, concluzii și recomandări.

În introducere este argumentată actualitatea temei, scopul și obiectivele lucrării.

Capitolul I „Concepte generale privind politica financiară a întreprinderii” reprezintă o sinteză a noțiunilor, sfera de cuprindere a politicii financiare a autogestiunii economico-financiare, rolul și influența autofinanțării în politica financiara.

Organele de conducere ale societății sunt:

> Adunarea generală a acționarilor;

> Consiliul societății;

> Organul executiv-directorul;

> Comisia de cenzori.

Structura organizatorică constă din un sistem de subdiviziuni controlate și dirijate la un nivel ierarhic sub conducerea directorului executiv. Procesul de producere se efectuează în 4 secții: secția de pâine și panificație, secția de patiserie, secția de patiserie - produse moi, secția de turnare a apei și berei. Pentru menținerea unui proces de producție ritmic și continuu există secțiile auxiliare: de transport, materiale de construcție, serviciul mecanic, care sunt dirijate de inginerul mecanic și a inginerului energetic.

CAPITOLUL I. Fundamentarea politicii financiare a întreprinderii

1.1. Conținutul și sfera de cuprindere a politicii financiare

Orice agent economic trebuie să stabilească relații comerciale cu alte persoane fizice sau juridice. Aceste relații comerciale presupun dezvoltarea fluxurilor materiale (de bunuri materiale sau nemateriale) precum și fluxuri financiare, care de cele mai multe ori (în condițiile în care ele însele nu reprezintă obiectul tranzacțiilor) au rolul de a stinge angajamente generate de fluxurile materiale. Acesta reprezintă principalul motiv pentru care firmele evoluează într-un spațiu numit mediu financiar.

Spațiul financiar oferă firmei instrumente și posibilități de acțiune specifice, dar o supune și unor constrângeri deosebite. Obiectul politicii financiare la nivelul întreprinderii identifică trei componente specifice: politica de investiții, politica de finanțare și politica de divident.

Problematica politicii financiare și conținutul său tehnic sunt în strânsă legătură cu contextul intern și cu cel extern. În aceste condiții apare necesară evidențierea aspectelor identificate de teoria și practica financiară, dar și a aspectelor conjuncturale și locale proprii unui anumit tip de firmă și unui anumit context național sau regional.

O firmă de orice fel, trebuie să abordeze probleme de gestiune financiară de fiecare dată când efectuează sau are în vedere o operațiune care implică achiziționarea, deținerea sau cesionarea de bani sau de titluri financiare, în consecință, orice întreprindere care face parte dintr-o economie în care există o circulație a banilor sau a altor creanțe, e confruntată cu oportunități și constrângeri financiare și trebuie să-și pună la punct proceduri adecvate de gestiune financiară.

Bibliografie

1. Tribuna economică, nr.24, 13 iunie 2001, P. Banc, M.Bătrîncea, Echilibrul financiar al firmei

2. Tribuna economică, nr. 40, 3 octombrie 2001, V. Ilie, M. Teodorescu, Politici de autofinanțare la nivel de întreprindere

3. RFPC, nr. 4/2002, Teorie și Practică, I. Budică, M. Siminică, Modalități de analiză a echilibrului financiar al firmei

4. Propuneri pentru îmbunătățirea climatului investițional în Moldova, Foreign Investors Association, 2005, Cartea Albă

5. Publicația Cotidianul, D. Oanță, Firmele mici nu prea trec pragul băncilor comerciale, 2005

6. Tribuna economică, nr.24, 13 iunie 2001, P. Banc, M.Bătrîncea, Echilibrul financiar al firmei

7. Tribuna economică, nr. 40, 3 octombrie 2001, V. Ilie, M. Teodorescu, Politici de autofinanțare la nivel de întreprindere

8. RFPC, nr. 4/2002, Teorie și Practică, I. Budică, M. Siminică, Modalități de analiză a echilibrului financiar al firmei

9. RFPC, nr. 4/2002, Teorie și Practică, I. Budică, M. Siminică, Modalități de analiză a echilibrului financiar al firmei

10. RFPC, nr. 4/2002, Teorie și Practică, I. Budică, M. Siminică, Modalități de analiză a echilibrului financiar al firmei

11. RFPC, nr. 4/2002, Teorie și Practică, I. Budică, M. Siminică, Modalități de analiză a echilibrului financiar al firmei.

12. Legea nr. 268-XVI din 28.07.06, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142-145 din 08.09.06

13. Guvernare și democrație în Moldova, e-journal, anV, nr.92, 19 martie - 1 aprilie 2007, I. Goțîșan, Revoluție fiscală: pro sau contra?

14. Casson, M.: The entrepreneur - An economic Theory, 2nd ed., Edward Elgar: Celtenham, UK, 2003

15. Schumpeter, J.A.: „Entrepreneur as innovation”, i R. Swedberg (ed.) Entrepreneurship. The social science view. Oxford Universitry Press, 2000

16. Johnsson, C.B: Entrepreneurship and Self-Finance, http://home.tiscali.se/amagi/, 2 ianuarie 2005

17. Jaques-Bernard Sauner-Leroy: „Managers and productive investment decisions”, Journal of Small Business Management, SUA, 2004

18. http://www.europa.md/rom/sbmen/37

19. ECO, magazin economic, nr. 115, 21 martie 2007, V. Bercu 2007-un an al creditelor scumpe

20. Propuneri pentru îmbunătățirea climatului investițional în Moldova, Foreign Investors Association, 2005, Cartea Albă

21. Publicația Cotidianul, D. Oanță, Firmele mici nu prea trec pragul băncilor comerciale, 2005

22. Legea nr. 268-XVI din 28.07.06, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142-145 din 08.09.06

23. Guvernare și democrație în Moldova, e-journal, anV, nr.92, 19 martie - 1 aprilie 2007, I. Goțîșan, Revoluție fiscală: pro sau contra?

24. Casson, M.: The entrepreneur - An economic Theory, 2nd ed., Edward Elgar: Celtenham, UK, 2003

25. Schumpeter, J.A.: „Entrepreneur as innovation”, i R. Swedberg (ed.) Entrepreneurship. The social science view. Oxford Universitry Press, 2000

26. Johnsson, C.B: Entrepreneurship and Self-Finance, http://home.tiscali.se/amagi/, 2 ianuarie 2005

27. Jaques-Bernard Sauner-Leroy: „Managers and productive investment decisions”, Journal of Small Business Management, SUA, 2004

28. http://www.europa.md/rom/sbmen/37

29. ECO, magazin economic, nr. 115, 21 martie 2007, V. Bercu 2007-un an al creditelor scumpe

Preview document

Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 1
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 2
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 3
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 4
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 5
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 6
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 7
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 8
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 9
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 10
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 11
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 12
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 13
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 14
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 15
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 16
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 17
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 18
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 19
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 20
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 21
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 22
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 23
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 24
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 25
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 26
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 27
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 28
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 29
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 30
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 31
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 32
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 33
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 34
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 35
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 36
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 37
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 38
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 39
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 40
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 41
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 42
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 43
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 44
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 45
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 46
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 47
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 48
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 49
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 50
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 51
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 52
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 53
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 54
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 55
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 56
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 57
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 58
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 59
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 60
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 61
Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Politica financiara si dezvoltarea intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Evaluarea financiară și mixtă a întreprinderii

CAPITOLUL I SCOPUL EVALUARII Evaluarea companiilor constituie pentru multi finantisti un subiect de disputa si divergente. Metodele considerate...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Impactul Costului Capitalului asupra Procesului Dezvoltării Economice și Sociale la Nivel Microeconomic și Macroeconomic

I. Costul capitalului: conţinut şi mod de determinare Activele întreprinderii sunt finanţate prin următoarele modalităţi (mijloace) : 1)...

Demers în teoria performanței economico-financiare

Capitolul 1. PROFITUL-INDICATOR AL RENTABILITATII IN TEORIA SI PRACTICA MONDIALA „Probabil, nici o alta notiune sau concept nu este folosit in...

Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale

Legătura întreprinderii cu mediul său, îndeosebi cu piaţa capitalurilor este asigurată de funcţia financiară. Funcţia financiară este reprezentată...

Funcția financiar-contabilă a logisticii

1.Continutul si importanta functiunii financiar contabilitate a intreprinderii 1.1.Continutul si specificul functiunii financiar contabilitate...

Ai nevoie de altceva?