Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 11843
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Publicat de: Aliona A.
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE CATEDRA ECONOMIE ȘI REI SPECIALITATEA „FINANȚE ȘI BĂNCI

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul 1. CONTINUTUL ECONOMIC, FUNCTIILE SI STRUCTURA FINANTELOR
 3. 1.1. Conceptul de finanţe şi sistemul financiar in întregime 6
 4. 1.2. Accepţiunea clasică şi modernă a conceptului de finanţe publice 10
 5. 1.3. Funcţiile finanţelor publice în economia mondială 13
 6. Capitolul II. POLITICA FINANCIARĂ A STATULUI – COMPONENTA A POLITICII ECONOMICE GENERALE
 7. 2.1. Politica social-economică a statului. Conceptul de politică financiară 19
 8. 2.2. Tipuri de politică financiară în Uniunea Europeană 22
 9. Capitolul III. OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE POLITICII FINANCIARE IN REPUBLICA MOLDOVA
 10. 3.1. Principalele trăsături şi obiective ale politicii financiare din R. Moldova 25
 11. 3.2. Direcţii esenţiale ale politicii financiare a Republicii Moldova 28
 12. 3.3. Instituţii şi organe cu atribuţii în sfera activităţii şi desfăşurării politicii financiare 37
 13. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 42
 14. BIBLIOGRAFIE 46
 15. ANEXE 48

Extras din licență

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în primul rând, reprezintă un mijloc de acoperire a cheltuielilor cu funcţionarea sectorului public, în al doilea rând, finanţele publice sunt un mijloc de intervenţie economică şi socială.

Finanţele publice formează un domeniu de cercetări care tratează, în special, problemele veniturilor şi cheltuielilor publice [6]. În perioada contemporană, aceste probleme se împart în câteva mari diviziuni: venitul public, cheltuiala publică, trezoreria publică, datoria publică, politica şi mecanismul financiar, anumite probleme ale sistemului fiscal în ansamblu, cum ar fi caracteristica impozitelor şi taxelor, clasificarea acestora, politica fiscală etc.

Organele financiare, cadrele de conducere şi specialiştii din instituţiile publice, din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, ca şi din celelalte unităţi care participă la procesul de colectare, repartizare şi utilizare a resurselor financiare publice, sunt chemate să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor autorităţilor publice, în raţionalizarea opţiunilor bugetare, în creşterea eficienţei cu care sunt folosite resursele materiale, umane, financiare şi valutare de care dispun [5].

Această lucrare cuprinde aspecte teoretice şi aplicaţii practice, descrierea problemei politicii financiare a Republicii Moldova şi obiectelor principale şi direcţiilor politicii financiare optimale în raport cu interesele economiei naţionale autohtone.

Scopul prezentei lucrări constă în analiza politicilor financiare promovate de autorităţile administraţiei publice în Republica Moldova pentru încurajarea businessului mic şi mijlociu şi managementului acestora prin prisma practicilor internaţionale în domeniu, fundamentarea politicilor financiare stimulative pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi elaborarea procedurilor manageriale ale reţelei de acţiuni de politică financiară pentru termen mediu în vederea impulsionării activităţilor economice în sectorul dat.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele sarcini de bază:

- cercetarea aspectelor teoretice ale politicilor publice şi ale managementului acestora;

- definirea esenţei politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- studierea sistemului de metode, forme şi mecanisme financiare de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- generalizarea experienţei internaţionale privind managementul politicilor financiare publice de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii;

- analiza politicilor financiare promovate de administraţia publică în Republica Moldova la diferite etape ale tranziţiei economice;

- conturarea sistemului de politici financiare publice de stimulare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

- fundamentarea modului de perfecţionare a impunerii directe şi indirecte a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Suportul metodologic al lucrării. În calitate de suport metodologic au fost utilizate şi conceptele teoretice ale lucrărilor economiştilor contemporani din ţară:

Hîncu R., Nichitina L.; din România: Mihalcea L.; din Franţa – Duverger Maurice, ş.a.

Structura şi conţinutul lucrării. Realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse au condiţionat structura tezei, care include introducere, trei capitole ce reflectă conţinutul cercetării efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

În Introducere se argumentează actualitatea temei de investigare, sunt definite scopurile şi sarcinile cercetării, este menţionat suportul teoretico-metodologic al tezei, noutatea ştiinţifică şi importanţa practică a lucrării.

Preview document

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 1
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 2
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 3
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 4
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 5
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 6
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 7
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 8
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 9
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 10
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 11
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 12
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 13
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 14
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 15
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 16
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 17
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 18
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 19
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 20
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 21
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 22
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 23
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 24
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 25
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 26
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 27
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 28
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 29
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 30
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 31
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 32
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 33
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 34
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 35
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 36
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 37
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 38
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 39
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 40
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 41
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 42
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 43
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 44
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 45
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 46
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 47
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 48
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 49
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 50
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 51
Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Politica Financiara a Statului - Obiectivele Principale ale Politicii Financiare in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Analiza sistemului de asigurări sociale de stat din Republica Moldova

Introducere Sistemul public de asigurări sociale reprezintă un sistem de măsuri cu caracter economic, juridic, social şi organizatoric,...

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Politica Fiscală și Rolul ei în Politica Social-economică a Statului

Capitolul I Politica fiscală și rolul ei în politica social-economică a statului 1.1. Politica fiscală - concept, obiective și principii În...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE O dată cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii OMV Petrom SA

Introducere In prezent firmele au la dispozitie mai mult surse de finantare,atat pe plan national cat si pe plan international. In cadrul...

Strategii de dezvoltare a sectorului agroalimentar al Republicii Moldova în contextul comerțului cu Uniunea Europeană

Introducere Agricultura reprezintă cel mai mare sector al economiei Republicii Moldova, care antrenează aproape jumătate din forţa de muncă,...

Evaziunea fiscală prin companiile offshore în Republica Moldova

Oamenii au căutat, de sute de ani, să eludeze plata impozitelor şi a taxelor şi să-şi plaseze în condiţii de siguranţă veniturile obţinute pe căi...

Ai nevoie de altceva?