Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 16322
Mărime: 115.81KB (arhivat)
Publicat de: Simion Balazs
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

Legătura întreprinderii cu mediul său, îndeosebi cu piaţa capitalurilor este asigurată de funcţia financiară. Funcţia financiară este reprezentată de totalitatea raporturilor ce privesc constituirea şi utilizarea capitalurilor întreprinderii. Ea este expresia numeroaselor relaţii şi fluxuri ce există între firma şi piaţa financiară. Funcţia financiară presupune informarea corectă şi sistematica privind potenţialul de producţie şi desfacere al firmei şi a modului de gestionare a resurselor. Ea asigură: funcţionarea în condiţii de eficienţă, controlul intrărilor şi ieşirilor de mijloace băneşti şi materiale, şi reglarea activităţii în ansamblu a întreprinderii. În lucrările de specialitate se subliniază faptul că funcţia financiară are un rol operaţional, unul funcţional şi altul politic.

În vederea desfaşurării în bune condiţii a activităţii financiare trebuiesc respectate o serie de principii. Astfel ,lucrările sau activităţile asemănătoare sunt reunite în acelaş compartiment. În conformitate cu acest principiu, de exemplu activităţile ca efecte directe asupra capitalului sunt reunite în compartimentul de trezorerie, în timp ce cele de urmărire a modului de constituire şi de utilizare a capitalului precum şi de analiză sunt realizate în cadrul compartimetului de control financiar intern. Un alt principiu constă în separarea lucrărilor de preveziune de cele de execuţie. Realizarea acestui principiu are un impact, o anumită diviziune a muncii. Astfel conturile trebuie verificate şi confirmate de alte persoane decât cele care gestionează depozitele bancare şi efectuează plăţi, salariile, să fie plătite de către persoane care nu au legat cu întocmirea statelor de plată,evidenţa stocurilor să fie întocmită de persoane complet diferite de cele care întocmesc facturile sau avizile de expediţie sau recepţionează produsele. Între activităţile financiare mai reprezentative la nivelul firmelor, menţionăm:

- Elaborarea şi executarea bugetului întreprinderii şi a altor documente de planificare financiară;

- Asigurarea de resurse financiare necesare ciclurilor de exploatare şi de investiţii şi selectarea lor în funcţie de costuri;

- Optimizarea stocurilor, luarea măsurilor pentru realizarea lichidităţii,solvabilităţii,a rentabilităţii scontate şi evitarea riscurilor;

- Efectuarea de analize şi acţiuni de control financiar.

Între funcţia financiară şi celelalte funcţii ale întreprinderii exista corelari, iar toate au legături cu mediul înconjurator prin fluxuri reale şi băneşti. În acest,sector de producţie achiziţionează de la furnizori materii prime şi materiale, pe care le transformă în produse finite. Factorii de producţie menţionaţi se achiziţionează cu ajutorul mijloacelor băneşti alocate de sectorul financiar. Sectorul de comercializare primeşte de la sectorul de producţie produse finite pe care le pregăteşte pentru vânzare, cu ajutorul mijloacelor băneşti puse la dispoziţie tot de sectorul financiar. Mult timp, funcţia financiară a avut ca sarcină de bază ţinerea evidenţie cu scopul de a asigura ”cea mai bună reglementare posibilă a plăţii datoriilor contractate şi născute din activitatea de producţie”.

Funcţia financiară a întreprinderii a evoluat în ultimul deceniu datorită dezvoltării pieţei financiare şi mondializării producţiei. Piaţa financiară se structurează pe o piaţă interbancară rezervată băncilor prin care se acoperă nevoile de lichidităţi ale acestora, o piaţă a capitalurilor pe care se negociază titlurile de valoare prin care se formează cea mai mare parte a capitalurilor firmei şi o piaţă monetară de unde,pe termn scurt,se pot completa nevoile conjucturale de capitaluri ale întreprinderilor. În contextul mediului economic contem-poran,firmele au mai multe posibilităţi de procurare a capitalurilor la costuri variate datorită, în primul rând a diversificării instrumentelor cu ajutorul cărora se poate, mai uşor, accede la disponibilităţile pieţei. Inovaţiile financiare elimină monopolul băncii centrale şi a băncilor comerciale şi creează condiţii pentru manifestarea pieţei deschise.

Preview document

Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 1
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 2
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 3
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 4
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 5
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 6
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 7
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 8
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 9
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 10
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 11
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 12
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 13
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 14
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 15
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 16
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 17
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 18
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 19
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 20
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 21
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 22
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 23
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 24
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 25
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 26
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 27
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 28
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 29
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 30
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 31
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 32
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 33
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 34
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 35
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 36
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 37
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 38
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 39
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 40
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 41
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 42
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 43
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 44
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 45
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 46
Finanțarea activității curente a întreprinderii prin factoring și implicațiile sale - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Finantarea Activitatii Curente a Intreprinderii prin Factoring si Implicatiile Sale.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contractul de Leasing

1. Contractul de leasing 1.1. Generalitati Leasing-ul se integreaza tehnicilor moderne de contractare, mai cu seama in comertul international....

Managementul Riscului Valutar

1. Riscul valutar: conţinut, clasificare, factori de influenţă În activitatea financiar-monetară internaţională problema pronosticării,...

Relații valutar-financiare Internaționale

Tema 1. Conceptul şi domeniul de studiu al relaţiilor valutar-financiare internaţionale 1. Conţinutul şi domeniul de studiu al relaţiilor...

Monedă și credit

6.1. Continutul si trasaturile creditului Termenul de credit*, abordat semantic are numeroase sensuri economice, fiind utilizat deopotriva în...

Ai nevoie de altceva?