Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 13598
Mărime: 63.14KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia V.
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA PETRE ANDREI din IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SPECIALITATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1.PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC
 2. 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC. FLORISOL PRODUCT SRL
 3. 1.2.Structura organizatorica si functionala a SC.FLORISOL PRODUCT SRL
 4. 1.3.Organizarea activitatii financiar- contabile
 5. 1.4.Cadrul normativ in care isi desfasoara activitatea .Standarde internationale de contabilitate (IAS)
 6. CAPITOLUL 2.INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR
 7. FINANCIARE.
 8. BILANTUL CONTABIL
 9. 2.1.Continutul si structura situatiilor financiare anuale conform IFRS
 10. 2.2.Delimitari privind lucrarile de inchidere a exercitiului financiar
 11. 2.3.Bilantul –imaginea pozitiei financiare a intreprinderii
 12. 2.3.1.Dezvoltarea gandirii economice cu privire la bilantul contabil
 13. 2.3.2.Teorii cu privire la bilant
 14. 2.3.3.Rolul bilantului contabil in gestiunea patrimoniului
 15. 2.4.Contul de profit si pierdere – expresia performantelor intreprinderii
 16. 2.5.Situatia modificarii capitalului propriu
 17. 2.6.Situatia fluxurilor de trezorerie( numerar)
 18. 2.7.Notele explicative si politicile contabile
 19. 2.8.Aprobarea,semnarea,auditarea,depunerea si publicarea situatiilor financiare ale intreprinderii.
 20. CAPITOLUL 3.ANALIZA FINANCIAR CONTABILA A SITUATIILOR FINANCIARE
 21. 3.1.Rolul analizei financiare
 22. 3.2.Analiza rezultatelor
 23. 3.3.Analiza echilibrelor financiare ale bilantului
 24. 3.4.Analiza rentabilitatii
 25. 3.5.Analiza riscurilor

Extras din licență

C A P I T O L U L I

PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL.

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL cu sediul social in str. Marasti nr 1,DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI a fost infiintata in conformitate cu prevederile leg.31/1990 si inregistrata la Registrul Comertului J07/43/2005.

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL este societate cu capital integral privat.Durata de activitate este nelimitata.

Reglementarile generale privind functionarea societatii sunt cuprinse in leg.31/1990,Codul fiscal,Codul de procedura fiscala,Codul muncii etc.

Capitalul social subscris si varsat este de 34.490 lei,divizat in 3449 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei,apartinand asociatului unic, structura actionariatului fiind urmatoarea;

Nr.

crt Nume actionar Numar parti sociale Valoare parti sociale Pondere %

1 FODOR MIHAI 3449 34.490 100

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL desfasoara , activitate in domeniul extractiei turbei, cod CAEN 0892 ca activitate de baza.

1.2. Structura organizatorica si functionala a SC FLORISOL

PRODUCT SRL.

Organigrama SC FLORISOL PRODUCT SRL prin compartimentele si treptele ierarhice asigura realizarea obiectivelor societatii,in domeniile;productie,dezvoltare, comercializare, financiar – contabil,corelarea si urmarirea lor.

Structura organizatorica a unitatii este de tip ierarhic functional incluzand organele de conducere la nivel superior sub care sunt redate succesiv celelalte functii organizatorice conform dependentei ierarhice,asigurand unitatea decizionala de actiune.

Ca si activitati functionale in structura SC FLORISOL PRODUCT SRL enumeram;

-activitate de productie

-activitati comerciale privind prospectarea pietii interne

-activitati comerciale pentru desfacerea produselor

-activitati de aprovizionare cu materii prime,materiale,carburanti,piese de schimb etc

-activitati de intretinere, reparatii,modernizare a masinilor si instalatiilor

Intreaga activitate privind organizrea firmei este reflectata in urmatoarele documente;

1.Regulamentul de organizare si functionare este documentul prin care se detalieaza structura organizatorica ,descriind mecanismul de functionare a firmei prin;

- stabilirea atributiilor fiecarui departament

- precizarea sarcinilor,competentelor si responsabilitatilor tuturor functiilor existente in firma

Bibliografie

1. Directiva a IV a a Comunitatii Economice Europene 78/660/CEE din 25.07.1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale, Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 222/14.08/1978, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Directiva a VII a a Comunitatii Economice Europene.

3. Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale .

4. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

6. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

9. RISTEA MIHAI – Contabilitatea financiara – Editura Universitara Bucuresti 2004.

10. GHEORGHIU AL - Analiza economico-financiara la nivel microeconomic, Ed.Economica Bucuresti 2004 .

11. PETRIS R - Bazele contabilitatii, Ed. Gorun, Iasi 2002.

Preview document

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 1
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 2
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 3
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 4
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 5
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 6
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 7
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 8
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 9
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 10
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 11
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 12
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 13
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 14
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 15
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 16
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 17
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 18
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 19
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 20
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 21
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 22
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 23
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 24
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 25
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 26
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 27
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 28
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 29
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 30
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 31
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 32
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 33
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 34
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 35
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 36
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 37
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 38
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 39
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 40
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 41
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 42
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 43
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 44
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 45
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 46
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 47
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 48
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 49
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 50
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 51
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 52
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 53
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 54
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 55
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 56
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 57
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 58
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 59
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 60
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 61
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 62
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 63
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 64
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 65
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 66
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 67
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 68
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 69
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 70
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 71
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

“Toată lumea socoteşte fie pentru a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de vacanţă...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea societăților comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Elaborarea situațiilor financiare la SC Minimax SRL

Introducere Proiectul de faţă îşi propune prezentarea societăţii comerciale Mercadia Group S.A. Această societate deţine în portofoliul său mai...

Situațiile Financiare în Contextul Standardelor Internaționale de Contabilitate Publică

Introducere Integrarea europeană este un proces istoric evolutiv de ajustare a economiilor ţărilor occidentale la un nivel comun de dezvoltare, în...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din America și referențialul internațional

Introducere Studiul sistemelor contabile comparate porneşte de fiecare dată de la definirea elementelor cadrului teoretic al contabilităţii...

Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale

Nevoia de armonizare, convergenţă şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale am formalizat şi materializat...

Ai nevoie de altceva?