Situațiile financiar anuale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 23067
Mărime: 287.71KB (arhivat)
Publicat de: Abel Bejan
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. BILANTUL CONTABIL IN GESTIUNEA INTREPRINDERII 2
 3. 1.1 Definitia conceptului de bilant 2
 4. 1.2 Continutul si structura bilantului contabil 6
 5. 1.2.1 Bilantul contabil 7
 6. 1.2.2 Contul de profit si pierdere 12
 7. 1.2.3 Anexe la bilant 14
 8. 2. STANDAREDE CONTABILE INTERNATIONALE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE 22
 9. 2.1 Bilantul contabil in viziunea Directivei a IV-a a Uniunii Europene 22
 10. 2.2 Adaptarea Romaniei la cerintele directivelor europene 32
 11. 3. PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C.EUROCONSULTIN SERV S.R.L. 36
 12. 3.1 Prezentare generala a societatii 36
 13. 3.1.1 Organizarea si structura societatii 36
 14. 3.1.2 Obiectivul societatii 39
 15. 3.2 Lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar si intocmirea bilantului 39
 16. 3.2.1 Lucrari premergatoare intocmirii bilantului 41
 17. Verificarea înregistrării corecte în conturi a tuturor operaţiunilor. 41
 18. 3.2.2 Intocmirea bilantului 56
 19. 4. PROPUNERI SI SESIZARI 60
 20. B I B L I O G R A F I E 63
 21. A N E X E 65

Extras din licență

I N T R O D U C E R E

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile, în documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale în calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale.

Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii.

Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991, toţi agenţii economici ( toate persoanele juridice ) sunt obligaţi să întocmească bilanţ contabil.

Bilanţul este documentul oficial de sinteză al tuturor unităţilor patrimoniale.

Bilanţul contabil contribuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi asupra rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, care presupune:

- respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitatea activităţii bilanţului de deschidere cu cel de închidere, a noncompensării;

- posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă activul şi pasivul unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

1. BILANTUL CONTABIL IN GESTIUNEA INTREPRINDERII

1.1 Definitia conceptului de bilant

Bilanţul este o noţiune de bază, deosebit de importantă, cu care se operează frecvent în teoria şi practica contabilităţii.

Cerinţa întocmirii bilanţului este arătată de matematicianul Luca Paciolo, odată cu cristalizarea ca sistem a contabilităţii, bazată pe înregistrarea în partidă dublă. Caracterul documentar şi informativ economic al bilanţului a fost relevat de Jaques Savary în 1673 “ca un instrument de control al înregistrărilor contabile şi de cunoaştere a situaţiei economico-financiare a întreprinderii“1.

Dar, deşi bilanţul este cunoscut şi utilizat de veacuri în practica contabilă, el devine obiectul unor cercetări deosebite abia la sfârşitul secolului trecut. Astfel, belgianul Simon Stevin “ se remarcă prin aceea că este primul autor acare a pus în mod ştiinţific problema necesităţii bilanţului anual“2. Cercetările în legătură cu rolul şi funcţiile bilanţului s-au accentuat apoi foarte mult, rezultând astfel din aceste cercetări numeroase teorii ale bilanţului.

Primele teorii ale bilanţului apărute în anul 1919, în literature germană, respectiv teoria statică dezvoltată de Nicklisch şi teoria dinamică a lui Schmalenbach. Au fost elaborate şi alte teorii care vor fi prezentate în continuare. Toate teoriile bilanţului sunt considerate ca fiind teorii ale evaluării sau teorii ale funcţiilor bilanţului.

Fiecare dintre aceste teorii prezintă importanţă pentru practica contabilă punând în evidenţă rolul diferit şi funcţiile multiple ce pot fi atribuite bilanţului. “Un neajuns al acestor teorii constă în faptul că atunci când se pune întrebarea ce este bilanţul, ce este geneza şi sensul lui cognitiv în procesul conoaşterii, răspunsurile sunt foarte diferite, atribuind bilanţului o semnificaţie foarte largă “3. Profesorul Spiridon Iacobescu şi Al. Sorescu ocupându-se de acestă problemă reproduc peste 35 de definiţii date bilanţului şi examinând aceste definiţii constată că bilanţul este privit într-un fel de doctrina contabilă şi în alt fel de cea juridică. Ei consideră că este necesar să definească bilanţul în două versiuni, una generală şi alta contabilă.

În definiţia generală ei precizează că “bilanţul este o situaţie patrimonială definitivă, care prezintă în forma contabilă activul şi pasivul patrimoniului unei personae, împreună cu rezultatele care au modificat forma iniţială a patrimoniului, iar în definiţia contabilă se arată că bilanţul este contul patriminiului persoanei, alcătuit din activ şi pasiv rezultat de soldurile situaţiei finale a tuturor conturilor“4.

Profesorul C.G. Demetrescu, în lucrările sale, reproduce peste 20 de definiţii date bilanţului de diferiţi autori.

După aprecierea sa, numeroasele definiţii date bilanţului se explică prin faptul că unii privesc bilanţul din punct de vedere juridic, iar alţii îl privesc din punct de vedere contabil, iar dintre aceştia unii îl privesc ca formă ( şi anume situaţie, cont, tablou, etc.), iar alţii îl interpretează ca funcţie şi ca scop.

Precizându-şi propriul punct de vedere, C.G. Demetrescu arată că “Bilanţul este o situaţie întocmită sub formă contabilă, după un anumit plan, cuprinzând activul şi pasivul unei întreprinderi , precum şi rezultatele obţinute până la o anumită dată”5.

Examinând diferitele definiţii ce s-au dat noţiunii de bilanţ constatăm că nu este vorba numai de formulări diferite; punctele de vedere se deosebesc între ele, în primul rând, datorită poziţiilor adoptate în legătură cu geneza acestuia.

Preview document

Situațiile financiar anuale - Pagina 1
Situațiile financiar anuale - Pagina 2
Situațiile financiar anuale - Pagina 3
Situațiile financiar anuale - Pagina 4
Situațiile financiar anuale - Pagina 5
Situațiile financiar anuale - Pagina 6
Situațiile financiar anuale - Pagina 7
Situațiile financiar anuale - Pagina 8
Situațiile financiar anuale - Pagina 9
Situațiile financiar anuale - Pagina 10
Situațiile financiar anuale - Pagina 11
Situațiile financiar anuale - Pagina 12
Situațiile financiar anuale - Pagina 13
Situațiile financiar anuale - Pagina 14
Situațiile financiar anuale - Pagina 15
Situațiile financiar anuale - Pagina 16
Situațiile financiar anuale - Pagina 17
Situațiile financiar anuale - Pagina 18
Situațiile financiar anuale - Pagina 19
Situațiile financiar anuale - Pagina 20
Situațiile financiar anuale - Pagina 21
Situațiile financiar anuale - Pagina 22
Situațiile financiar anuale - Pagina 23
Situațiile financiar anuale - Pagina 24
Situațiile financiar anuale - Pagina 25
Situațiile financiar anuale - Pagina 26
Situațiile financiar anuale - Pagina 27
Situațiile financiar anuale - Pagina 28
Situațiile financiar anuale - Pagina 29
Situațiile financiar anuale - Pagina 30
Situațiile financiar anuale - Pagina 31
Situațiile financiar anuale - Pagina 32
Situațiile financiar anuale - Pagina 33
Situațiile financiar anuale - Pagina 34
Situațiile financiar anuale - Pagina 35
Situațiile financiar anuale - Pagina 36
Situațiile financiar anuale - Pagina 37
Situațiile financiar anuale - Pagina 38
Situațiile financiar anuale - Pagina 39
Situațiile financiar anuale - Pagina 40
Situațiile financiar anuale - Pagina 41
Situațiile financiar anuale - Pagina 42
Situațiile financiar anuale - Pagina 43
Situațiile financiar anuale - Pagina 44
Situațiile financiar anuale - Pagina 45
Situațiile financiar anuale - Pagina 46
Situațiile financiar anuale - Pagina 47
Situațiile financiar anuale - Pagina 48
Situațiile financiar anuale - Pagina 49
Situațiile financiar anuale - Pagina 50
Situațiile financiar anuale - Pagina 51
Situațiile financiar anuale - Pagina 52
Situațiile financiar anuale - Pagina 53
Situațiile financiar anuale - Pagina 54
Situațiile financiar anuale - Pagina 55
Situațiile financiar anuale - Pagina 56
Situațiile financiar anuale - Pagina 57
Situațiile financiar anuale - Pagina 58
Situațiile financiar anuale - Pagina 59
Situațiile financiar anuale - Pagina 60
Situațiile financiar anuale - Pagina 61
Situațiile financiar anuale - Pagina 62
Situațiile financiar anuale - Pagina 63
Situațiile financiar anuale - Pagina 64
Situațiile financiar anuale - Pagina 65
Situațiile financiar anuale - Pagina 66
Situațiile financiar anuale - Pagina 67
Situațiile financiar anuale - Pagina 68
Situațiile financiar anuale - Pagina 69
Situațiile financiar anuale - Pagina 70
Situațiile financiar anuale - Pagina 71
Situațiile financiar anuale - Pagina 72
Situațiile financiar anuale - Pagina 73
Situațiile financiar anuale - Pagina 74
Situațiile financiar anuale - Pagina 75
Situațiile financiar anuale - Pagina 76
Situațiile financiar anuale - Pagina 77
Situațiile financiar anuale - Pagina 78
Situațiile financiar anuale - Pagina 79
Situațiile financiar anuale - Pagina 80
Situațiile financiar anuale - Pagina 81
Situațiile financiar anuale - Pagina 82
Situațiile financiar anuale - Pagina 83
Situațiile financiar anuale - Pagina 84
Situațiile financiar anuale - Pagina 85
Situațiile financiar anuale - Pagina 86
Situațiile financiar anuale - Pagina 87
Situațiile financiar anuale - Pagina 88
Situațiile financiar anuale - Pagina 89
Situațiile financiar anuale - Pagina 90
Situațiile financiar anuale - Pagina 91
Situațiile financiar anuale - Pagina 92
Situațiile financiar anuale - Pagina 93
Situațiile financiar anuale - Pagina 94
Situațiile financiar anuale - Pagina 95
Situațiile financiar anuale - Pagina 96
Situațiile financiar anuale - Pagina 97
Situațiile financiar anuale - Pagina 98
Situațiile financiar anuale - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Situatiile Financiar Anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Situațiile financiare la firma Dimos Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC. DIMOS IMPEX S.R.L 1.1 Date generale SC. DIMOS IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1992 şi...

Fundamentarea indicatorilor financiari la Primăria Deleni, Vaslui

1. Organizarea si functionarea Primariei Deleni 1.1. Scurt istoric si obiect de activitate Regimul general al autonomiei locale, precum si...

Fundamentarea și finanțarea-execuția cheltuielilor bugetare la o instituție publică din domeniul administrației publice Primăria Comunei Cristinești

Capitolul 1. Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Cristinești Scurt istoric În art.3 alin. (3) din Constituţia Romaniei se prevede că...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Auditarea situațiilor financiare anuale la SC Impar SRL

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Ai nevoie de altceva?