Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA)

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13923
Mărime: 224.78KB (arhivat)
Publicat de: Adina R.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Bucataru
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL FIRMEI- CERINȚĂ A ÎNFĂPTUIRII GESTIUNII FINANCIARE A ACESTEIA 4
 3. 1.1.Obiective ale gestiunii financiare a firmei 4
 4. 1.2.Definirea echilibrului financiar al întreprinderii și forme de manifestare al acestuia 8
 5. CAPITOLUL II. PREZENTAREA S.C. BOROMIR PROD. S.A. 16
 6. 2.1. Particularități ale activității S.C. BOROMIR PROD S.A. și influiențe asupra realizării echilibrului financiar a acesteia 16
 7. 2.2. Evoluția principalilor indicatori ai echilibrului financiar 21
 8. CAPITOLUL III. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL S.C. BOROMIR PROD. S.A. 25
 9. 3.1. Analiza dinamică a echilibruilui financiar. Încasări-plăți la S.C. BOROMIR PROD. S.A . 25
 10. 3.2.Analiza statică NFR CU FR (la nivel de trimestru) 33
 11. CONCLUZII 38
 12. BIBLIOGRAFIE 43

Extras din licență

INTRODUCERE

Importanța echilibrului financiar în activitatea unei întreprinderi este foarte puternică, deoarece ia în considerare cerințele și necesitățile firmei, respectiv numărul de resurse disponibile ce pot servi la satisfacerea acestora.

Echilibrul, din punct de vedere financiar, reprezintă o armonie a resurselor cu nevoile pe care o firmă le deține. Orice firmă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea întâmpină diverse probleme în ceea ce privește echilibrul financiar.

Pe măsură ce echilibrul financiar al unei firme indică faptul că activitatea este rentabilă, dispare și riscul de faliment care ar putea să apară, deoarece el își face prezența atunci când o firmă intră în incapacitatea de a-și acoperi toate cheltuielile respectiv datoriile pe care le deține. Nu elimină riscul, el rămâne prezent, astfel încât trebuie să dețină în mod constant o stare de incertitudine ce poate fi cauzată de elementele ce aparțin mediului în care își derulează activitatea atât celui economic cât și celui financiar. Riscul poate fi explicat prin instabilitatea rezultatului, care generează efecte negative asupra rentabilității activelor, mai exact a capitalului ce a fost utilizat în investiții.

Gestiunea financiară reprezintă un ansamblu al activităților împreună cu deciziile luate, ce au avut la bază anumite obiective cu scopul de a sistematiza fluxurile financiare ce se referă la nevoile și fondurile sale. Rolul pe care îl are gestiunea financiară a unei firme este de a crea efecte pozitive asupra activității desfășurate din punct de vedere economic dar și financiar.

Ca orice activitate desfășurată și gestiunea financiară are la bază o serie de obiective ce privesc întrebuințarea resurselor și rentabilitatea operațiunilor ce li se atribuie și garantarea regulată a firmei cu fondurile ce sunt necesare pentru activitatea de producție și exploatarea curentă în vederea obținerii resurselor la momentul dorit.

Prin definiția atribuită gestiunii financiare semnificațiile sunt multiple, există anumite decizii cu diferite acțiuni ce contribuie în realizarea acestora cu privire la domeniul aflat în discuție. Deciziile fac referire la activitățile care se derulează zilnic și au la bază probleme foarte bine determinate, cunoscute, pentru care se găsesc rezolvări periodice.

Echilibrul financiar al unei întreprinderi se bazează pe veniturile obținute din activitatea desfășurată împreună cu cheltuielile generate, respectiv câte încasări s-au obținut sau câte plăți s-au efectuat, dacă acestea au fost păstrate sau reutilizate.

Datorită încasărilor și plăților care prezintă un echilibru se demonstrează că circuitul economic evoluează în mod normal din punct de vedere financiar și că mișcarea resurselor în activitatea prestată împreună cu mijloacele utilizate nu se află în inactivitate. Mihaela Onofrei consideră că echilibrul financiar al întreprinderii este înfățișat de egalitatea ce trebuie să existe între resurse și necesarul de resurse, respectiv între venituri și cheltuieli .

Această lucrare este structurată pe trei capitol, fiecare cu diferite tematici și anume:

Capitolul 1 - Asigurarea echilibrului financiar al firmei-cerință a înfăptuirii gestiunii financiare a acesteia, aici voi puncta obiectivele gestiunii financiare a unei firme și voi defini echilibrul financiar al unei întreprinderi menționând și formele de manifestare ale acestuia.

Capitolul 2 - Prezentarea S.C. BOROMIR PROD S.A. este cel în care voi trata particularitățile activității S.C. BOROMIR PROD. S.A. și care sunt influențele asupra realizării echilibrului financiar, prin detalierea evoluției principalilor indicatori a echilibrului financiar pentru 3 ani (2015, 2016 și 2017);

Capitolul 3 - Analiza echilibrului financiar al S.C. BOROMIR PROD S.A. În cadrul acestui capitol voi prezenta o analiză a echilibrului financiar pentru această întreprindere atât în mod dinamic, cât și în mod static, unde voi arăta situația încasărilor respectiv a plăților firmei și de cât fond de rulement dispune firma pentru a-și acoperi necesarul de fond de rulement, concluzionând cu menționarea distribuirii acestor surplusuri de resurse sau în caz contrar din ce surse își acoperă întreprinderea minusurile pe care le întâmpină la anumite momente în perioada analizată.

Bibliografie

Cărți

1. Antoniu, N., Finanțele întreprinderilor, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1993;

2. Anton, S.G., Gestiunea riscurilor financiare: abordări teoretice și studii de caz, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2009;

3. Avram, V., Managementul procesului de creare a valorii în contextual guvernării întreprinderii, Editura Economică, București, 2003;

4. Bistriceanu, G., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică, 1995;

5. Bran, P., Finanțele întreprinderii. Gesiunea fenomenului microfinanciar, Editura Economică, București, 2003;

6. Brezeanu, P., Diagnostic financiar, Editura Economică, București, 2003;

7. Brezeanu, P., Gestiunea financiară și politicile financiare a întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997;

8. Bucătaru, D., Evaluarea întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2006;

9. Bucătaru, D., Finanțele întreprinderii, Editura Tipo Moldova, 2016;

10. Bucătaru, D., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Junimea, Iași, 2006;

11. Cocriș, V., Ișan V., Economia afacerilor, Editura Graphix, Iași, 1995

12. Conso, P., La gestion financiere de l’entreprise, Dunod, 1989;

13. Dănulețiu, A. E., Analiza echilibrului financiar al firmei, Editura Aeternitas, Alba-Iulia, 2009;

14. Depallens, G., Gestion financiere de l’entreprise, Sirey, 1980;

15. Dincă, M. S., Gestiunea financiară a firmei, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2011;

16. Dornescu, V., Finanțarea investițiilor, Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași, 2009, Editura a II a;

17. Dragotă, V., Managementul financiar, Editura Economică, 1997;

18. Filip, Gh., Viabilitatea financiară a întreprinderii în dimensiunea financiară a întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iași, 1995;

19. Gearba, R., Management financiar, Editura Rentrop & Straton, București, 2004;

20. Ghic, G., Analiza economico- financiară, Repere teoretice și practice, Ediția a 3-a Editura Universitară București, , 2008;

21. Giurgiu, I.A., Mecanismul financiar al întreprinzătorului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995;

22. Hoanță, N., Gestiunea finanțelor firmei, Editor Tribuna Economică, București, 1999;

23. Ionescu, V. C., Managementul firmelor mici și mijlocii, Editura Economică, București, 2004;

24. Mironiuc, M., Analiza economico-financiară. Elemente teoretice-metodologie și Aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006;

25. Neagoe, I., Finanțele întreprinderii, Editura Ankarom, Iași, 1997;

26. Nistor, C., Teorii ale echilibrului economic, Editura Universitară, București, 2004

27. Onofrei, M., Finanțele întreprinderii, Editura Economică, București, 2004;

28. Onofrei, M.,Management financiar, Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, București, 2007;

29. Petcu, M., Analiza economico-financiară a întreprinderii, probleme, abordări, metode, aplicații, Editura Economică, București, 2009;

30. Stancu, I., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Economică, București, 1994;

31. Stancu, I., Finanțe, Ediția a IV-a, Editura Economică, București, 2007;

32. Tudose, M.B., Gestiunea capitalurilor întreprinderii. Organizarea structurii financiare, Editura Economică, București, 2006;

33. Vernimmen, P., Finance d’entreprise, Dalloz, 1990;

Alte publicații:

34. Rezultate financiare, S.C. BOROMIR PROD.S.A., http://www.bvb.ro/RapoarteFinanciare/IFC_rf_fs.aspx?s=SPCU&d=12/31/2017&lang=ro

35. Rezultate anuale, S.C. BOROMIR PROD.S.A., http://www.boromir.ro//uploads/files/raportare-contabila-anuala-31-12-2017

Site-uri:

36. http://www.boromir.ro/

37. http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SPCU

Preview document

Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 1
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 2
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 3
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 4
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 5
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 6
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 7
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 8
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 9
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 10
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 11
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 12
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 13
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 14
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 15
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 16
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 17
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 18
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 19
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 20
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 21
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 22
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 23
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 24
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 25
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 26
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 27
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 28
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 29
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 30
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 31
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 32
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 33
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 34
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 35
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 36
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 37
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 38
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 39
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 40
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 41
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 42
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 43
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 44
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 45
Asigurarea echilibrului firmei și riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA) - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Asigurarea echilibrului firmei si riscul de faliment al acesteia (pe exemplul SC Boromir Prod SA).docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul financiar al întreprinderii Boromir Prod SA Buzau

Introducere O economie de piaţă, şi cu atat mai mult una aflată în tranziţie la economia de piaţă, cum este cazul ţării noastre, este într-un...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Echilibrul financiar, cerință a gestiunii financiare a firmei

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susținerea principiului continuității...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii Boromir S.A

SC BOROMIR PROD S.A, a fost înființată ca societate comercială pe acțiuni prin preluarea activului și pasivului fostei Întreprinderi de Morărit și...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Situației Financiare a Firmei Boromir

Boromir Prod SA Buzau (Spicul) are ca obiect de activitate fabricarea painii, prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie. Societatea ofera...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Ai nevoie de altceva?