Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 37179
Mărime: 179.31KB (arhivat)
Publicat de: Maria Lavinia T.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul I.
 2. Politica concurentiala în Uniunea Europeană ... 5
 3. 1.1. Politica în domeniul concurenței în Uniunea Europeană ... 5
 4. 1.2. Evoluția politicii în domeniul concurenței ... 6
 5. 1.3. Principalele reglementări ale politicii in domeniul concurenței 8
 6. 1.4. Conținutul politicii comunitare in domeniul concurenței 8
 7. 1.4.1.Politica în domeniul cartelurilor și a altor practice restrictive 8
 8. 1.4.2. Interzicerea abuzului de poziție dominantă 10
 9. 1.4.3.Controlul concentrărilor 11
 10. 1.4.4. Controlul intervențiilor publice care pot deforma concurența intre firme 13
 11. 1.5. Reforma politicii comunitare in domeniul concurenței 16
 12. 1.6. Politica concurentei în România 17
 13. Capitolul II. Practicile anticoncurențiale.
 14. Abordări în teoria și practica concurenței 21
 15. 2.1. Înțelegerile între operatorii economici 21
 16. 2.2. Abuzul de poziție dominantă 32
 17. 2.3. Detectarea practicilor anticoncurențiale 35
 18. Capitolul III. Prețul-instrument al practicilor anticoncurențiale 38
 19. 3.1. Fixarea concentrată a prețurilor- formă gravă de încălcare
 20. a principiilor concurenței directe 38
 21. 3.2. Prețurile de revânzare în practicile comerciale 41
 22. 3.3. Prețurile de ruinare 42
 23. 3.4. Prețurile de discriminare 51
 24. 3.5. Prețurile de dumping și replica antidumping-ului 58
 25. Concluzii finale 62
 26. Bibliografie 65

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau unul similar pe piața bunurilor sau serviciilor, sau pe alte segmente ale pieței, prezentându-se cu alternative posibile în fața consumatorilor.

Consolidarea poziției pe care o dețin întreprinderile pe piață comportă mobilizarea de către acestea a tuturor forțelor capabile pentru eficientizarea activității și ,în ultimă instanță, maximizarea profitului - pe termen scurt - și a valorii întreprinderii - pe termen lung.

Concurența economică este abordată ca o condiție și o garanție a progresului. Apatiția tot mai frecventă a abuzurilor și a practicilor anticoncurențiale, în lupta pentru putere economică, pentru dominația pe piață, a făcut ca problema protejării concurenței economice să facă obiectul reglementărilor legale și a instituționalizarii procedurilor de urmărire și sancționare, de reprimare a abuzurilor care reprezintă încălcări ale disciplinei definite de respectarea regulilor normalității pieței.

Opțiunea României pentru constituirea economiei bazate pe piața liberă, pe concurență, a făcut ca reglementarea protecției concurenței să reprezinte unul dintre pilonii edificiului economico-juridic construit în etapa tranziței. Momentul culminant al realizărilor în domeniul adaptării legislației la cerința fundamentală a tranziției a fost marcat de adoptarea Legii Concurenței nr 21/19966. Pe baza ei, România a fost plasată între statele în care reglementarea concurenței economice corespunde standardelor actuale în materie.

Din 1996, înființate pe baza Legii Concurenței, funcționează autoritățile concurenței: Consiliul Concurenței, ca autoritate administrativă autonomă, ai căror membri sunt demnitari de stat numiti prin decret prezidențial, pentru un mandat de 5 ani, având competență deliberativă în materie de concurență; Oficiul Concurenței, ca organ de specialitate aflat în subordonarea Guvernului.

Politica în domeniul concurenței și reglementările legale privind protecția acesteia își au originea în legislațiile naționale în materie, înca de la sfârsitul secolului XIX, în SUA și Canada, și din a doua jumătate a secolului XX(1957, Tratatul de la Roma) în Europa, bazate pe convingerea că menținerea armoniei în economie, în care concurența liberă și corectă între întreprinderi are ca efect alocarea optimă a resurselor în economie, reducerea în termeni reali a prețurilor, creșterea calității produselor și serviciilor destinate consumatorilor. Toate acestea converg către progresul material în avantajul societății, în ansamblul ei.

Piața românească este în formare, ca piață concurentă liberă. La aceasta contribuie măsurile luate de stat prin reglarea comportamentelor operatorilor economici, prin crearea și consolidarea proprietății private, ca temelie a concurenței, prin restrângerea intervenței directe a statului în economie.În această ultimă direcție, de la 1 ianuarie 2000 a intrat în vigoare Legea privind ajutorul de stat nr.143/1999 administrată de catre autoritățile concurenței, care asigură supravegherea transferurilor de resurse financiare publice către operatorii economici pentru a preîntâmpina efectele negative ale acestora asupra concurenței economice.

Regulile concurenței corecte active în România sunt instaurate. Autoritățile concurenței și-au format deja o minima experiență, dispun de personal specializat într-o nouă profesie, aceea de inspector de concurență, care abordează piețele relevante și identifică comportamentele reprobabile, pe care legea le încriminează. Piața si concurența corectă pot fi protejate.

CAPITOLUL I.

POLITICA CONCURENȚIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

1.1. Politica în domeniul concurenței în Uniunea Europeană

Rațiunea principală de a fi a politicii în domeniul concurenței este determinată de faptul că piața nu poate, în mod natural, să funcționeze normal, fiind necesare intervenții din afară, care să-i asigure o evoluție corespunzătoare. Piața și concurența au un rol fundamental în garantarea bunăstării consumatorilor, în realizarea unei repartiții optime a resurselor și în oferirea unei motivații puternice privind creșterea eficienței și a nivelului tehnic și calitativ al producției. Teoretic, politica în domeniul concurenței se fundamentează pe modelul economiei de piață perfect competitive - model care nu se regăsește în practica economică actuală. Concurența este imperfectă: consumatorii nu sunt perfect informați iar prezența unor înțelegeri între concurenți sau a unor monopoluri poate duce la prețuri mai mari decât costul marginal și la profituri nemeritate, motiv pentru care este necesară adoptarea unei strategii concertate în domeniu.

Factorii care au contribuit la introducerea de reguli în domeniul concurenței sunt de natură diversă și au variat în timp.

Primul set de reguli în domeniul concurenței a fost introdus în SUA, prin US Sherman Act, din 1890. Măsurile au fost adoptate ca rezultat al îngrijorărilor crescânde în legătură cu creșterea numărului de înțelegeri din domeniul căilor ferate, petrolului și băncilor, care amenințau stabilitatea sistemului economic și politic.

În diferitele țări europene reglementările în domeniul concurenței, de la începutul secolului al XX-lea, au căutat să asigure un echilibru între beneficiile economice generate de colaborarea dintre firme și riscurile politice și economice pe care aceasta le implica. Atât în Germania, cât și în Japonia după al doilea război mondial, forțele aliate au impus o legislație anti-monopol cu scopul de a restrânge puterea unor coloși financiari-industriali, care susținuseră eforturile de război ale acestor țări.

Din motive similare au fost introduse în Tratatul CECO reglementări privind controlul concentrărilor.

În cazul Comunității Europene, regulile au fost introduse în 1957, prin Tratatul CEE și au servit pentru a garanta că restricțiile tarifare și netarifare anulate prin acest Tratat nu vor fi înlocuite de înțelegeri (carteluri) între companiile din diferite țări.

Conform reglementărilor comunitare, politica în domeniul concurenței este privită ca o condiție necesară realizării pieței interne. Astfel, Art.3(g) al TCE subliniază că scopul urmărit este de a permite instituirea unui „regim care să asigure faptul că, în cadrul pieței unice, concurența nu este distorsionată".

Obiectivele politicii europene în domeniul concurenței sunt:

- garantarea unității pieței interne și evitarea realizării de înțelegeri între firme, de natură să afecteze comerțul intracomunitar și manifestarea liberă a concurenței (înțelegerile și practicile concertate);

- evitarea situațiilor în care una sau mai multe întreprinderi încearcă să exploateze într-o manieră abuzivă puterea lor economică în raport cu alte firme mai puțin puternice (abuz de poziție dominantă)-,

- împiedicarea acelor intervenții ale guvernelor statelor membre care pot falsifica regulile jocului liber al pieței în favoarea întreprinderilor de stat sau prin acordarea de ajutoare către anumite firme din sectorul privat (ajutoarele de stat).

Bibliografie

1. A. Campbell, „A Sense of Mision”, The Economist Book, Ltd, Hutchinson, 1990.

2. APREJE "Le Juriste et L'Enteprise, Actes du Seminaire International"

Chambre de Commerce et d'Industrie, Paris, 1996;

3. Asociația Baroului American, Programul Pentru Inițiativă Juridică în Europa

"Seminar de Dreptul Concurenței", Oradea și București, România, 1996, Manual de Seminar.

4. C. Basno, N. Dardac, C. Floricel „Monedă, Credit, Bănci”, Editura Didactică, București, 1994;

5. Commission Europeenne XXVe Rapport sur la politique de concurrence 1995 (publie en relaion avec Raport general d’activite de l’nion europeenne, Bruxeles-Luxembourg, 1996);

6. Consiliul Concurenței, România Protecția Concurenței în România. Principii și reglementări, București, 2015;

7. Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris

„Lexique de la Concurrence”, Paris, 1990;

8. Departamentul de Justiție Divizia Antitrust și Comisia Federală de Comerț SUA Tehnici de investigare - seminar, Prețuri de ruinare, Mteriale pentru seminar, Consiliul Concureței, România, București, 2016;

9. European Commission „Fifth survey on state aid in the European Union in the manufacturing and certain other sectors”, Document, 1997;

10. European Commission „Merger control low in the Eurpean Union”, Bruxelles - Luxemburg, 1996;

11. G. Anghelache "Piețele de capital și tranzacții bursiere", Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997;

12. Gh. Caraiani,

C. Cazacu „Zonele libere”, Editura Economică, București, 1995;

13.G.S. Beker (Premiul Nobel pentru economie, 1992) „Comportamentul uman, o abordare economică”, traducere Editura ALL, București, 1994;

14.J.H. Adam "Longman Dictionary of Business English". Longman Group Limited. Relod, 1993;

15.M. Blaug „Economic Theory in Retrospect”, traducere în limba română, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1992;

16. M.C. Demetrescu „O abordare a sutdiilor de piață la nivelul exigențelor actuale”, Monitorul Consiliului României, Nr. 9,10/1995;

17. M. Chevalier „Fixation de la prix de vene des produits industriels:, Editure Economica, Paris, 1990”;

18. M.R. Cândea „Comunicarea managerială în procesul de Reengeneering”, Marketing-Managemen Nr. 1,2/1996;

19.P. Auerbach „Competition. The Economics of Industrial Change”, Basil Blachwell Ltd., Oxford U.K., 1998;

20. P. Bran „Economia valotii”, Editura Economică București 1995

21. P. Brezeanu „Gestiunea Financiară și politicile Financiare ale Întreprinderii”, Editura Fundației „România de Mâine”, București. 1998;

Preview document

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 1
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 2
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 3
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 4
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 5
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 6
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 7
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 8
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 9
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 10
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 11
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 12
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 13
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 14
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 15
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 16
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 17
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 18
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 19
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 20
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 21
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 22
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 23
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 24
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 25
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 26
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 27
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 28
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 29
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 30
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 31
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 32
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 33
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 34
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 35
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 36
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 37
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 38
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 39
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 40
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 41
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 42
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 43
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 44
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 45
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 46
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 47
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 48
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 49
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 50
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 51
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 52
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 53
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 54
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 55
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 56
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 57
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 58
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 59
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 60
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 61
Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale politicii concurentiale in cadrul Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Impozitarea averilor persoanelor fizice din România - analize comparative internaționale

INTRODUCERE Bugetul tuturor ţărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, se alimentează, în principal din prelevări...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Cartelul o politică antitrust sancționată

Concurenta este un mecanism de baza al economiei si prin intermediul acestei firmele ofera consumatorilor produsele pe care acestia le doresc in...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Practici Anticoncurențiale și Politica privind Concurența

Introducere Politica de concurenţă este esenţială pentru garantarea funcţionării mecanismelor economiei libere, susţinând existenţa unui mediu...

Aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală - acord multilateral important al OMC

INTRODUCERE Pentru început este extrem de important de afirmat faptul ca lucrarea de fata nu îsi propune o abordare juridica a proprietatii...

Exigențe ale integrării României în Uniunea Europeană - impactul aderării asupra economiei naționale

Capitolul 1 Exigenţe ale integrãrii României în Uniunea Europeanã 1.1 Scurt istoric privind relaţiile României cu Uniunea Europeanã Primele...

Concurența - componentă definitorie a regulilor de joc în cadrul pieței unice europene

1.Introducere Cunoasterea consumatorilor din spatiul comunitar,la care urmeaza sa se raporteze un intreprinzator,nu este totul in cadrul luptei in...

Politica de concurență în Uniunea Europeană

Capitolul I. Elemente introductive ale politicii de concurenţă “Atunci când politica concurenţei este efectiv aplicată, consumatorii au cele mai...

Necesitatea armonizării fiscale în zona euro. Controverse privind un impozit european

Cap.1 Necesitatea armonizării fiscalității directe ȋn zona euro 1.1 Introducere Ȋnfăptuirea pieței unice ȋntre tările membre ale Comunității...

România și Uniunea Europeană

Scurt istoric al Uniunii Europene Uniunea Europeana este rezultatul eforturilor depuse incepand din anii 1950 de catre promotorii Europei...

Ai nevoie de altceva?