Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 12689
Mărime: 4.11MB (arhivat)
Publicat de: Elena S.
Puncte necesare: 12
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. CAPITOLUL 1. MEDIUL CONCURENȚIAL - CONCEPTE ȘI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ 5
 3. 1.1. Analiza și managementul strategic al firmei 5
 4. 1.2. Mediul concurențial al firmei 6
 5. 1.2.1. Tipologia mediilor concurențiale 8
 6. 1.2.2. Sisteme de analiză a mediului concurențial 9
 7. 1.3. Concepte și instrumente de analiză strategică a organizației 11
 8. 1.3.1. Segmentarea strategică 11
 9. 1.3.1.1. Elementele segmentării 11
 10. 1.3.1.2. Metode de segmentare 12
 11. 1.3.2. Poziționarea strategică 12
 12. 1.3.3. Profilul strategic 12
 13. 1.3.4. Matrice de analiză a portofoliului firmei 13
 14. 1.3.4.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 13
 15. 1.3.4.2. Matricea McKinsey 14
 16. 1.3.4.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 15
 17. 1.4. Mediul concurențial în contextul internaționalizării 15
 18. CAPITOLUL 2. STADIUL ACTUAL AL MEDIULUI CONCURENȚIAL LA AEGON ROMÂNIA. 17
 19. 2.1. Prezentarea generală a firmei 17
 20. 2.2. Scurt istoric 17
 21. 2.3. Organizare 18
 22. 2.4. Piața 19
 23. 2.4.1. Sector de activitate 19
 24. 2.4.2. Micromediul 20
 25. 2.4.2.1. Clienți 20
 26. 2.4.2.2. Intermediari 20
 27. 2.4.2.3. Concurenți 20
 28. 2.4.2.4. Furnizori 21
 29. 2.4.3. Macromediul firmei 21
 30. 2.4.3.1. Mediul demografic 21
 31. 2.4.3.2. Mediul economic 22
 32. 2.4.3.3. Mediul tehnologic 22
 33. 2.4.3.4. Mediul cultural 22
 34. 2.4.3.5. Mediul politico-legislativ 23
 35. 2.4.4. Produse oferite 23
 36. CAPITOLUL 3. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL AL AEGON ROMÂNIA. 25
 37. 3.1. Analiza SWOT 25
 38. 3.2. Tipul de mediu concurențial în care AEGON ROMÂNIA. acționează 25
 39. 3.3. Sisteme de analiză a mediului concurențial: Modelul lui Porter 26
 40. 3.4. Segmentarea strategică 28
 41. 3.5. Poziționarea strategică 29
 42. 3.6. Profilul strategic 31
 43. 3.7. Matrice de analiză a portofoliului firmei 32
 44. 3.7.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 32
 45. 3.7.2. Matricea McKinsey 33
 46. 3.7.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 34
 47. CAPITOLUL 4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ 36
 48. 4.1. Concluzii derivate din analizarea matricelor de analiză a portofoliului firmei 36
 49. 4.1.1. Matricea Boston Consulting Group (BCG) 36
 50. 4.1.2. Matricea McKinsey 36
 51. 4.1.3. Matricea Arthur D. Little (ADL) 37
 52. 4.2. Recomandări pentru îmbunătățirea poziției concurențiale 37
 53. 4.2.1. Recomandări derivate direct in analiza mediului concurențial 37
 54. 4.2.2. Alte recomandări 40
 55. CAPITOLUL 5. PROGRAMUL DE ACȚIUNI STRATEGICE PENTRU IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR PROPUSE 43
 56. 5.1. Acțiuni strategice 43
 57. 5.2. Resurse 44
 58. 5.3. Responsabilii pentru implementarea soluțiilor propuse 44
 59. 5.4. Termene 45
 60. 5.5. Concluzii finale 45
 61. BIBLIOGRAFIE 47
 62. ANEXE 48

Extras din disertație

INTRODUCERE

Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că răspunzătoare de evoluția nefavorabilă a sectoarelor în care activează este instabilitatea mediului concurențial, mai precis lipsa concurenței reale de pe piața românească.

Deși până nu demult, aceste afirmații ar fi fost pertinente, în prezent cadrul economic, legislativ și chiar politic din România poate fi comparat tot mai mult cu cel existent la nivelul întregii Uniuni Europene.

În această situație, se constată necesitatea investigării cât mai detaliate a problemelor orientate către segmentul de concurență cu care firmele se confruntă. Astfel, în condițiile existenței unei mulțimi tot mai mari de competitori pe piață, cele mai multe organizații riscă să își piardă din avantajul competitiv sau chiar să iasă definitiv de pe piață. Acest lucru se datorează în primă instanță lipsei de acuratețe în stabilirea strategiilor acestor firme, care de cele mai multe ori se limitează la imitarea concurenților cu cotă de piață mai mare, propunându-și obținerea unei poziții mai favorabile decât a acestora, fără a lua în considerare eventualele aspecte specifice ale activității conduse sau oportunitățile care există pe piață și care nu au fost încă exploatate.

Modificările survenite în mediul concurențial de-a lungul timpului au condus la multiplicarea instrumentarului managerial, sporind metodele și tehnicile de analiză folosite în cadrul mediului ambiant și al concurenței.

Am considerat oportună realizarea acestei lucrări deoarece o analiză de ansamblu axată pe mediul concurențial al unei firme poate conduce la o mai bună cunoaștere a ambiantului în care aceasta își desfășoară activitatea, la o identificare mai rapidă și exactă a oportunităților și a amenințărilor pe piață, la o conturare precisă a strategiilor și chiar la o cunoaștere mai aprofundată a organizației înseși. Totodată, analiza mediului concurențial al firmei este prima etapă în cadrul procesului de trecere spre un management strategic, fără de care o firmă nu poate fi competitivă în actuala economie de piață.

Capitolul 1. Mediul concurențial - concepte și instrumente de analiză

1.1. Analiza și managementul strategic al firmei

În ultimele decenii se constată că în cadrul mediului ambiant au survenit o serie de modificări majore, dintre care cele mai importante pot fi considerate:

- deplasarea raportului de putere de la producător la consumator;

- existența aproape în toate cazurile a unei oferte mai mari decât cererea;

- existența unui mediu ambiant caracterizat în cea mai mare parte prin risc și incertitudine;

- modificarea rapidă a caracteristicilor mediului;

- creșterea concurenței dintre producători, concomitent cu apariția unor relații de alianță concurențială între participanții la filierele de producție ce satisfac anumite segmente de piață.

Pentru a contracara efectele negative ale acestor „mutații” este necesar ca managementul să pună un accent tot mai mare pe coerența și acuratețea strategiilor formulate și aplicate, precum și pe adaptarea activă la mediul ambiant - prin valorificarea oportunităților apărute și eliminarea amenințărilor.

În acest context, s-au conturat conceptele de analiză strategică și management strategic.

Înaintea elaborării strategiei este necesară efectuarea unei analize strategice care constă în diagnosticarea mediului extern (analiza strategică a mediului concurențial) și a celui intern (analiza strategică internă a firmei) al organizației.

După finalizarea analizei strategice, se elaborează strategia care constă în conturarea „ansamblului obiectivelor majore ale organizației pe termen lung, principalele modalități de realizare, împreună cu resursele alocate, în vederea obținerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizației” .

Pornind de la aceste elemente, se poate realiza trecerea către managementul strategic care, în esență, reprezintă „o nouă formă de management bazată pe strategie, prin care managerii urmăresc să asigure evoluția și performanțele organizației pe termen lung, accentul punându-se pe formularea riguroasă a strategiei, pe implementarea sistemică și eficace și pe evaluarea continuă a acesteia” . Constituind un proces deosebit de complex, managementul strategic poate fi explicat prin trei dimensiuni:

- dimensiunea economică - analiza mediului înconjurător, evaluarea resurselor, determinarea ecartului planificării, prezentarea portofoliului de activități;

- dimensiunea umană - identificarea stakeholderilor, analiza dinamică a legăturii dintre întreprindere și stakeholderi;

- dimensiunea organizațională - stabilirea gradului de descentralizare, determinarea mărimii unităților operaționale, alegerea mijloacelor de coordonare, elaborarea sistemului informațional.

Evoluția mediului ambiant, modificările survenite în cadrul acestuia și concurența tot mai acerbă dintre organizații susțin faptul că doar prin recurgerea la un management strategic firmele vor supraviețui în economia de piață actuală. În sprijinul consolidării managementului strategic, la nivel de firmă trebuie abordate următoarele etape:

1. analiza mediului concurențial;

2. analiza mediului intern;

3. poziționarea firmei, prin identificarea factorilor cheie de succes;

4. elaborarea strategiilor de dezvoltare generală și parțială.

Prezenta lucrare se axează pe analiza mediului concurențial, considerată element primordial în implementarea managementului strategic în cadrul unei organizații.

Bibliografie

1. Cârstea Ghe. (coord.), Deac V., Popa I., Podgoreanu S., Analiza strategică a mediului concurențial, Editura Economică, București, 2002;

2. Gavrila I. (coord.), Gavrila T., Popescu A., Mediul concurențial și politica Uniunii Europene în domeniul concurenței, Editura Economică, București, 2006;

3. Greii din Pilonul II, exclusi de la repartizarea aleatorie. Liderul pietei contesta decizia (http://www.wall-street.ro/slideshow/Finante-Banci/75831/Greii-din-Pilonul-II-exclusi-de-la-repartizarea-aleatorie-Liderul-pietei-contesta-decizia.html);

4. Moșteanu T., Alexandru F., Concurență economică și integrare europeană, Editura Tribuna Economică, București, 2006;

5. Nicolescu O., Verboncu I., Fundamentele managementului organizației, Editura Tribuna Economică, București, 2001;

6. Popa I., Management General, Editura ASE, București, 2005;

7. Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul III 2009, (http://www.allmoldova.com/ro/project/clubul-economic/1036.html);

8. Voineagu V., Îmbătrânirea demografică: între realitate și îngrijorare (ftp://ftp.unfpa.ro/unfpa/Imbatranirea_demografica_UNFPA_Oct_2008.pdf);

9. www.AEGON .ro

Preview document

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 1
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 2
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 3
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 4
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 5
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 6
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 7
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 8
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 9
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 10
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 11
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 12
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 13
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 14
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 15
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 16
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 17
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 18
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 19
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 20
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 21
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 22
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 23
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 24
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 25
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 26
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 27
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 28
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 29
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 30
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 31
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 32
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 33
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 34
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 35
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 36
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 37
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 38
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 39
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 40
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 41
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 42
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 43
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 44
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 45
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 46
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 47
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 48
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 49
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 50
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 51
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 52
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 53
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 54
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 55
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 56
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 57
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 58
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 59
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 60
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 61
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 62
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 63
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 64
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 65
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 66
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 67
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 68
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 69
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 70
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 71
Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Analiza strategica a mediului concurential al firmei Aegon Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de schimbare în activitatea de publicitate la S.C. PubliMedia Internațional S.A.

PubliMedia International - compania de publishing a grupului de firme MediaPRO, este unul dintre cei mai mari publisheri de pe piaţa din România de...

Diagnosticarea strategică în cadrul firmei SC Domand CAȘ SRL

INTRODUCERE Transformările produse în economia românească după 1990 au determinat mutații importante mai ales la nivel de organizație. Acestea...

Analiza strategică a SC Electroprecizia SA

5. Concluzii generale. Recomandari 1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international Criza economica din 1929-1933...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Studiu de caz - comunicarea managerială în SC Farmec SA

COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ 1. Ce este comunicarea? În sens general, comunicarea este procesul de transmitere a unui mesaj, printr-un canal, de...

Fundamentarea strategiei de dezvoltare a firmei SC Safir SRL

INTRODUCERE S.C. SAFIR S.R.L. - VASLUI functioneaza ca o ferma zootehnica, in ajutorul ei venind metodele moderne de management, care ii ajuta pe...

Managementul Proiectelor - Hotel Sugas

Managementul proiectelor Amenajarea Hotelului Șugaș Tema lucrării ”Managementul proiectelor Amenajarea Hotelului Șugaș”, este managemntul...

Utilizarea lanțului valorii pentru creșterea calității proceselor de producție

1.Calitatea 1.1 Accepțiuni diferite ale noțiunii de calitate Noțiunea de calitate a preocupat în mod semnificativ societatea, motiv pentru care...

Ai nevoie de altceva?