Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 14402
Mărime: 260.47KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice
Universitatea "Constantin Brancoveanu", Pitesti

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL ȘI PERFORMANȚELE ORGANIZAȚIEI
 3. 1.1. Definirea și funcțiile managementului 3
 4. 1.2. Comparație între management și leadership ..7
 5. 1.3. Reproiectarea sistemului managerial în vederea obținerii unor performanțe durabile 14
 6. 1.4. Organizația performantă - caracteristici 15
 7. CAPITOLUL 2. ANALIZA COMPARATIVĂ A STILURILOR DE CONDUCERE
 8. 2.1. Factori care influențează stilul de management 20
 9. 2.2. Tipologia stilurilor de conducere ..24
 10. 2.3. Autoritatea exercitată de manager .37
 11. 2.4. Preocuparea pentru oameni și pentru producție 40
 12. CAPITOLUL 3. CARACTERISTICI ALE STILULUI MANAGERIAL AL LUI BILL GATES
 13. 3.1. Prezentarea fondatorului companiei Microsoft . .42
 14. 3.2. Compania Microsoft - prezentare și scurt istoric ..44
 15. 3.3. Afacerea cu IBM 46
 16. CONCLUZII ..47
 17. BIBLIOGRAFIE ..48

Extras din disertație

INTRODUCERE

Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă, pentru că mi s-a părut o temă destul de interesantă pentru viața de toate zilele și pentru că am vrut să aprofundez stilurile de management și negociere, întrucât furnizează informații benefice în rezolvarea pe cale amiabilă a oricărui conflict.

Deși activitățile manageriale existau cu mii de ani în urmă, totuși abia secolul al XX-lea aduce managementul la nivel de știință și-l face omniprezent în practica oricărei organizații. Acest proces de conturare a managementului ca știință care nu poate fi considerat încheiat în prezent, a constat în sedimentarea succesivă a contribuțiilor unor curente diferite de gândire, ale unor personalități științifice, în jurul cărora s-au constituit școli și mișcări care au jalonat procesul respectiv.

De-a lungul evoluției sale istorice, managementul a început ca artă, iar pe măsura acumulării experienței, a formulării unor principii și legalități, a dezvoltării unor metode și proceduri specific de investigare și acțiune a căpătat tot mai mult caracteristici unei științe.

Ca artă managementul este legat de calitățile manageriale pentru ca rezultatele depind și de experiența, aptitudinile și capacitățile lui de atragere a oamenilor pentru îndeplinirea celor stabilite.

Arta conducerii constă tocmai în legătura științei cu experiența practică.

Arta în management semnifică “a ști cum să faci” pentru a obține un rezultat practic sau cum spun unii specialiști arta este o cunoaștere de comportament.

Arta are o relativă autonomie față de existența, care se înnoiește continuu, fiind un element caracteristic al culturi, îndeplinind funcția de cunoaștere.

Managementul eficient nu este o artă sau o știință, deoarece presupune utilizarea calităților personale pentru a adopta cunoștințele, metodele, tehnicile specifice la un context determinat. În practica de fiecare zi a unui manager se întâlnesc atât aspectele artistice (mai evidente la stilul de management) cât și cele științifice (in domeniul interpersonal, informațional, decizional).

Specialiștii admit ca trăsături definitorii pentru manageri:

- dubla profesionalizare (cunoștințe din domeniul condus și cunoștințele specifice de management)

- creativitatea activităților manageriale, deoarece în aproximativ 80% din cazuri managerul se confruntă cu situații noi.

Managerul îmbină știința cu arta, respectiv cu talentul aplicând cunoștințele la condițiile concrete din fiecare organizație la nivelul sistemului social.

De aceea multe politici de organizare a activităților și instituțiilor și de reformatare a lor nu se finalizează deoarece un manager ori are talent dar nu are suficiente cunoștințe, ori are știința conduceri dar nu are cunoștința morală, talent și aptitudini necesare.

O primă și simplă concepție este înțelegerea istoriei și culturii orientale care poate permite managerilor occidentali să adopte și să utilizeze ideile și practicile orientale pentru îmbunătățirea organizațiilor din întreaga lume. Cu toate acestea managementul afacerilor nu a fost tratat în mod distinct timp de secole. Atenția în domeniul afacerilor s-a concentrat pe aspectele lor manageriale.

Abordarea științifică a managementului nu se remarcă până în secolul XIX. Reținem printre pionierii cercetării și abordării teoretice a managementului pe Robert Owen și Charles Babbage. Din cercetarea contribuției lui Robert Owen la structurarea științei managementului putem reține mai ales meritul său de a recunoaște importanța resurselor umane într-o organizație, respectiv rolul acestora într-o afacere.

La rândul său Charles Babbage are meritul, plecând de la profilul lui de matematician, de a se fi concentrat pe eficiența producției. Acesta a fost atât precursorul teoriei managementului clasic, cât și a teoriei managementului cantitativ. Credem că Babbage poate fi remarcat mai ales prin modul în care a înțeles relațiile de armonie care se creează între forța de muncă și management pe fondul uni numitor comun: profitul și împărțirea profitului.

Pentru a avea o imagine mai concludentă asupra evoluției teoriilor legate de management mai putem adăuga și alți cercetători ai domeniului. Apreciem astfel, contribuția profesorului Andrew Ure la studierea și formularea principiilor managementului la începutul secolului XVII, la Colegiul Anderson și Glasgow.

Preocupări legate de principiile managementului au mai avut și Charles Dupin în Franța și Daniel McCalleem, ultimul remarcându-se prin publicarea uneia din primele organigrame ale unei companii.

Bibliografie

1. Armstrong Michael, Cum să fii un manager și mai bun, Ediția a VI-a, Editura Meteor Press, București 2007;

2. Badruș Gheorghe, Rădăceanu Eduard, “Globalitate și management”, Editura ALL BECK, București, 1999;

3. Deac Vasile (coord.), Management, Colecția Management, Editura ASE, București, 2014;

4. Drucker Peter, Despre profesia de manager, Editura Meteor Press, București, 2006;

5. Morris Michael, Cum să devii manager de succes, Editura All Beck, București, 2002;

6. Neagu Cibela, Udrescu Mircea, Managementul organizației, Editura Tritonic, București. 2001;

7. Nicolescu Ovidiu (coord.), Managerii și managementul resurselor umane, Editura Economică, București, 2004;

8. Nicolescu Ovidiu, Verboncu I., Fundamentele managementului organizației, Editura Tribuna Economică, București, 2002;

9. Puiu Alexandru, Management - analize și studii comparative, Ediția a treia, Editura Independența Economică, Pitești, 2007;

10. Puiu Alexandru, “Management internațional”, Tratat, vol. I, Editura Independența Economică, Pitești, 2003;

11. STĂNCIOIU Ion, MILITARU Gheorghe, “Management. Elemente fundamentale”, Editura Teora, București, 1999;

12. Vlăsceanu Mihaela, Psihologia organizațiilor și conducerii, Editura Poideia, București, 1993;

13. Zorțelan T., Burduș E., Căprărescu G., Managementul organizației, Editura Economică, București, 1999;

14. Zlate Mielu, Leadearship, Editura Polirom, Iași, 2004.

Preview document

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 1
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 2
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 3
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 4
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 5
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 6
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 7
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 8
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 9
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 10
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 11
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 12
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 13
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 14
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 15
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 16
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 17
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 18
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 19
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 20
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 21
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 22
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 23
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 24
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 25
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 26
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 27
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 28
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 29
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 30
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 31
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 32
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 33
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 34
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 35
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 36
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 37
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 38
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 39
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 40
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 41
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 42
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 43
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 44
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 45
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 46
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 47
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 48
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 49
Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Analiza stilurilor de management si a impactului acestora asupra performantelor organizationale.doc
 • cuprins lucrare.docx
 • pagina garda.doc

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Posibilități de schimbare în activitatea de publicitate la S.C. PubliMedia Internațional S.A.

PubliMedia International - compania de publishing a grupului de firme MediaPRO, este unul dintre cei mai mari publisheri de pe piaţa din România de...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Analiza și Perfecționarea Stilurilor de Management

CAPITOLUL I EVOLUŢIE ÎN ABORDAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT 1.1 Istoricul conceptului de management Teoriile contemporane ale managementului...

Relația dintre Leadership și Personalitate din Perspectiva Psihologiei Organizaționale

INTRODUCERE „Îi admirăm pe oamenii de geniu, îi invidiem pe oamenii bogaţi, ne temem de oamenii aflaţi la putere, dar de încrezut, nu ne încredem...

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea - Proces dominant la nivelul economiei mondiale

Mediul înconjurător în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile devine tot mai turbulent, astfel organizaţiile trebuie să înveţe să se...

Stiluri de Leadership în Management

Determinată de multitudinea transformărilor şi presiunilor, atât interne, cât şi ale mediului extern, schimbarea organizaţională este o realitate...

Liderii

Introducere În comportamentul liderilor există o mare varietate privind modalităţile de influenţare şi motivare,precum şi de direcţionare a...

Diagnoză și Dezvoltare în Managementul Resurselor Umane

1. REZUMAT Firma analizata este S.C. Cosmo Plus S.R.L, firma ce isi desfasoara activitatea in domeniul telefoniei mobile Firma este in plina...

Leadership-ul

1. PRECIZĂRI CONCEPTUALE – LEADER, MANAGER SAU CONDUCĂTOR? Leadershipul este un subiect foarte popular în comportamentul organizaţional deoarece...

Logistică

presupune asigurarea concordantei strategice Daca ai un produs bun, nu-l dai spre vanzare printr-un distribuitor care vinde produse slab calitativ...

Psihologia organizațiilor 2

Raţionalismul birocratic (Max Weber) Analiza structurilor administrative realizată de M.Weber poate fi pe deplin înţeleasă în contextul...

Ai nevoie de altceva?