Toate documentele din domeniul Management

Sistemul de recompense și componentele sale

Introducere Recompensarea este un factor motivator. Sistemul de recompensare reprezintă un efort al angajatorilor de a-și motiva angajații. Sistemul de recompense reprezintă ansamblul veniturilor materiale și nemateriale, financiare și non-financiare, a facilităților sau avantajelor atribuite individului în funcție... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Importanța comunicării interpersonale în organizație

1. Introducere Comunicarea este un act de transfer al informațiilor dintre o un expeditor si destinatar. Transmiterea informației de la expeditor la destinatar poate fi afectată de o gama mre de factori . Acestea pot fi emoțiile persoanelor implicate in transmiterea si recepția informațiilor, situatia culturală a... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politica de mediu - Green Deal

INTRODUCERE Politica de mediu reprezintă totalitatea obiectivelor și priorităților de mediu, a metodelor de reglementare și a instrumentelor de implementare a acestora, concepute pentru asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale și prevenirea degradării calității mediului. Uniunea Europeană aplică unele... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Încălcarea eticii și integrității în cadrul universității

Preambul Etica este o disciplină filosofică și științifică, ce are ca obiect de studiu „morala”. La origine termenii de “etică” și “morală” sunt apropiați: primul derivă din grecescul „ethos”, iar al doilea din latinescul „mores”. Ambii termeni desemnau bunele moravuri și buna conduită. În timp, sensul lor s-a... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de dezvoltare sustenabilă pe piața hotelieră

Capitolul 1. Aspecte teoretice referitoare la calitatea serviciilor, managementul calității și strategii de calitate/sustenabilitate. Calitatea serviciilor 1: Calitatea serviciilor se referă la gradul în care o companie își îndeplinește promisiunile făcute clienților și depășește așteptările acestora într-un mod... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Mixul de marketing la SC EUROSPORT DHS SA

CAPITOLUL I ABORDÃRI TEORETICE PRIVIND MIXUL DE MARKETING 1.1 No.iunea de mix marketing Apariția marketingului este strâns legată de existența comețului și a apărut în marile universități americane la începutul secolului XX. Ca termen, marketingul a fost utilizat pentru prima dată în 1902, la Universitatea din... citește mai departe

46 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentarea deciziilor financiare ale firmei prin intermediul agenților ce intervin în circuitul fundamental financiar Compania Transgaz

Introducere În circuitul de finanțare a întreprinderii există diferiți agenți, fiecare având o funcție proprie: acționarii, managerii, creditorii și statul. Înțelegerea funcționării financiare a întreprinderii implică cunoașterea obiectivelor acestor parteneri în circuitul financiar al întreprinderii. Decizia... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetare de marketing privind comportamentul de cumpărare asupra brandurilor auto

Introducere Invenția automobilelor a fost unul dintre cele mai importante evenimente din toate timpurile, revoluționând pentru totdeauna călătoria, munca și viața de zi cu zi a oamenilor. Mașina modernă a avut numeroase avantaje, atât pentru economie cât și pentru diversele moduri în care a reușit sa conecteze... citește mai departe

58 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Steve Jobs și stilul său inovator de leadership

1. Introducere Steve Jobs a fost o figură iconică în lumea afacerilor, un antreprenor care a fondat Apple în garajul părinților săi în 1976, a fost înlăturat în 1985, și a revenit în 1997 pentru a salva compania de la faliment. La momentul morții sale în octombrie 2011, Apple devenise cea mai valoroasă companie din... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Zara - Strategii de achiziții și desfacere

Scurtă prezentare a companiei Zara reprezintă un lanț de magazine aparținând grupului Inditex, deținut de Amancio Ortega, ce are în portofoliul său și alte branduri renumite: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius, Uterqüe și Berska. Grupul are sediul în A Coruña, Galicia, Spania, unde în anul 1975 s-a... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sustenabilitate și inovare în mediul internațional de afaceri

CAPITOLUL I 1.1. Sustenabilitate. Impactul asupra mediului de afaceri. Sustenabilitatea este o capacitate de existență constantă, în zilele noastre, făcând referire la capacitatea biosferei și a civilizației umane de a coexista. De asemenea, se poate defini ca fiind un proces de menținere a schimbărilor într-un... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul asigurărilor de șomaj

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte modificările și completarea legii nr. 6/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. După cum știm, în orice societate democratică dreptul la muncă și alegerea liberă a profesiei sunt drepturi fundamentale ale omului,... citește mai departe

78 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Actul decizional în domeniul militar

1. PRINCIPII GENERALE DEFINIREA DECIZIEI - implică luarea în considerare a două idei fundamentale: - conceptualizarea unei opțiuni; - luarea decizie implică simplificarea realității. - DECIZIA - a fost definită în mod diferit, de la formulări simple precum: “ actul prin care se hotărăște o anumită linie de... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Noțiuni introductive și evoluția managementului polițienesc

Secțiunea I: MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI Unul dintre cele mai importante aspecte în studiul organizațiilor se referă la conducerea acestora, mai ales la conducerea lor eficientă. Conducerea este astfel considerată factorul-cheie, strategic, în procesul de structurare și eficientizare a organizațiilor. Și nu... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Funcțiile managementului militar

FUNCȚIILE MANAGEMENTULUI MILITAR PROBLEME: 1. Conceptul de proces managerial; 2. Funcțiile managementului. 1. CONCEPTUL DE PROCES MANAGERIAL în cadrul oricărei structuri organizaționale au loc procese de muncă pe care le putem clasifica în procese de execuție și procese manageriale. - proces managerial -... citește mai departe

39 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Promovarea afacerilor economice, ca funcție a administrării

Funcțiile managementului Funcțiile managementului în afacere reprezintă adaptarea funcțiilor privite ca o știință a conducerii cu largă aplicabilitate la specificul activității manageriale în acest domeniu. Totalitatea funcțiilor managementului sunt organizarea produselor și serviciilor ce presupune o înlănțuire... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Economia subterană și corupția - Analiză comparativă

Introducere Scop, obiective, metodologie și ipoteze de cercetare În contextul actual, caracterizat de o complexitate a activităților economice și politice, corupția a devenit un obstacol major în calea dezvoltării economice, prin deturnarea unor resurse, prin subminarea unor bugete și reducerea unor fonduri... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz

INTRODUCERE Orice firmă modernă, lucrativă sau non lucrativă, urmărește ca în decursul unei perioade de timp să obțină un rezultat anume sau să ajungă să îndeplinească un ideal anume. Aceste lucruri sunt valabile pentru toate organizatiile din domeniul afacerilor, pentru că în zilele noastre, spre deosebire de... citește mai departe

44 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dimensiunile culturale ale Republicii Moldova

Profilul național cultural al societății în Republica Moldova conform modelului Hofstede Dimensiunea culturală Caracteristicile culturale naționale în RM 1 RM este o țară cu distanța mare față de putere - ierarhia este o inegalitate naturală; - majoritatea persoanelor din RM depind de alții; - superiorii sunt... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Preview

Managementul Resurselor Umane

I. Introducere Resursele umane sunt unice în ceea ce privește potențialul lor de creștere și dezvoltare, în capacitatea lor de a- și cunoaște și învinge propriile limite. Succesul unei organizații, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa ca oamenii sunt bunul cel mai de preț al organizației.... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Discovering your skills - Strategic career management and employees development

Knowing what skills you have to offer can help you identify specific industries or organizations where your strengths might be a good match for the employer’s needs. How you feel when using these skills is also important. If you enjoy work that requires certain skills, then look for opportunities to use them, even... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Strategii de influență socială la locul de muncă - efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne

INTRODUCERE Am ales tema de disertație “Strategii de influență socială la locul de muncă: efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne” deoarece consider că este foarte important să înțelegem și să aplicăm în calitate de lider într-o organizație noțiunea de influențare socială. Totodată, un alt factor... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Eseu argumentativ - Organizația și relația de putere a managerului cu angajații

CAPITOLUL I . INTRODUCERE De-a lungul timpului relațiile dintre persoanele din conducerea unei organizații și angajații acesteia au variat în funcție de contextul economic, geografic, socio-politic , astfel se impune o întrebare: Există o relație de putere între managerul unei organizații cu angajații ? Da, există... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul resursei umane în managementul totale al calității

Introducere Managementul resurselor umane este recunoscut ca fiind un ansamblu de activități desfășurate la nivel organizațional, având ca scop utilizarea optimă a personalului angajat al unei autorități pentru atingerea obiectivelor generale ale organizației și pentru îndeplinirea nevoilor individuale ale... citește mai departe

57 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea strategiei de marketing Benvenuti SRL

Introducere Realitatea mediului care ne înconjoară a modificat conceptele clasice de marketing și de management; firmele au trecut de la managementul portofoliului de produse la cel al portofoliului de clienți; departamentul de marketing nu mai este doar un departament însărcinat cu anumite activități specifice.... citește mai departe

55 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview