Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13871
Mărime: 227.69KB (arhivat)
Publicat de: Daniela N.
Puncte necesare: 11
Specializare: Management Financiar Bancar

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI TEORETICE UTILIZATE ÎN ELABORAREA LUCRĂRII
 3. 1.1.MISIUNEA FIRMEI MODERNE
 4. 1.1.1.Definirea misiunii
 5. 1.1.2. Comunicarea misiunii firmei
 6. 1.1.3.Caracterul antreprenorial al misiunii
 7. 1.1.4. Importanța misiunii organizației
 8. 1.2. OBIECTIVELE FIRMEI
 9. 1.2.1. Definirea obiectivelor firmei
 10. 1.2.2. Obiectivele organizaționale
 11. 1.2.3.Obiective pe termen lung și scurt
 12. 1.2.4. Precizarea obiectivelor strategice sau fundamentale
 13. CAPITOLUL 2. STUDIU DE CAZ. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
 14. 2.1. PREZENTAREA ENTITĂȚII. MISIUNE ȘI VIZIUNE LA BRD
 15. 2.1.1. Prezentarea societății bancare. Evoluție și istoric.
 16. 2.1.2. Politica de Resurse Umane
 17. 2.1.3. Funcții, activități, operațiuni bancare
 18. 2.1.4. Organizarea societății bancare
 19. 2.2. STRATEGII BANCARE ALE BRD îN REALIZAREA OBIECTIVELOR
 20. 2.2.1. Strategia de resurse umane
 21. 2.2.2. Politica de creștere durabilă prin creșterea calității serviciilor
 22. 2.2.3. Dezvoltarea produselor și serviciilor
 23. 2.2.4. Investiții și parteneriate
 24. CONCLUZII
 25. B I B L I O G R A F I E

Extras din disertație

INTRODUCERE

Orice firmă modernă, lucrativă sau non lucrativă, urmărește ca în decursul unei perioade de timp să obțină un rezultat anume sau să ajungă să îndeplinească un ideal anume. Aceste lucruri sunt valabile pentru toate organizatiile din domeniul afacerilor, pentru că în zilele noastre, spre deosebire de climatul afacerilor corespunzător anilor 1980, mediul corporativ este din ce în ce mai instabil, mai revoluționar și mai accelerat.

Managerul firmei moderne este obligat să se adapteze continuu și să faca față unor forțe neliniare, fără a avea tendința să construiasca așa zise edificii permanente.

Actualii manageri adaptabili ar putea fi nevoiți „să-și deconstruiască companiile pentru a le maximiza manevrabilitatea”.

Pe lânga recomandările din manualele de management, în societatea noastră nu există modele de urmat sau alte repere fixe, nici proceduri sau strategii pe care să le învățăm și să le imităm. Un manager trebuie să-și găsească limitele imaginației sau să și le depășească pentru a merge pe propriul drum în evoluția afacerii pe care o conduce.

În această lucrare vreau să arăt că evoluția atât de rapidă a sistemului bancar al BRD Groupe Societe Generale a adus cu sine, în contextul desfășurării evenimentelor de natură economică, politică, socială sau culturală ce au jalonat traseul României, elemente de remarcat, atât pe plan intern, cât și în relațiile acestei bănci cu celelalte sisteme bancare din Europa sau din lume. Din acest punct de vedere se cuvine a se menționa că sistemul bancar este o componentă a economiei naționale, calitatea și nivelul de dezvoltare ale acesteia determinând, pe de o parte, caracteristicile sale, iar pe de altă parte, poziția ocupată de către băncile românești în matricele de evaluare a riscului operațional pe care băncile și instituțiile de evaluare financiară le determină.

Spre deosebire de anumite evoluții negative constatate în băncile românești care au fost surprinse nepregătite dintr-un punct de vedere mai puțin cercetat și căruia i s-a dat mai puțină importanță în mediile din afara sistemului, în cadrul BRD nu s-a constatat insuficiența personalului calificat și, mai ales, insuficiența la nivelul întregului sistem a managerilor profesioniști de bancă.

Băncile românești de la sfârșitul anului 1989 dispuneau, probabil, de personal suficient, iar pregătirea acestuia satisfăcea în acel moment necesitățile profesionale.

Evoluția ulterioară a sistemului bancar, a impus însă, implicarea unui număr din ce în ce mai mare de salariați fără o experiență anterioară corespunzătoare.

Astfel, în cadrul BRD Groupe Societe Generale s-a procedat la acumularea și perfecționarea din mers a cunoștințelor profesionale, în vederea satisfacerii noilor cerințe apărute ca urmare a deschiderii economiei românești și reluării relațiilor de piață.

Lucrarea prezentă urmărește crearea un cadru general de informații referitoare la acivitatea băncii din sudiul de caz, ce conține teme legate de concept, elemente, funcții, rol, caracteristici, tipuri de operațiuni bancare, management, strategii și tendințe în evoluția sistemului bancar. De asemenea, în capitolul dedicat studiului de caz sunt prezentate etape importante din realizarea obiectivelor, la una dintre cele mai bine cotate instituții bancare din România, BRD Groupe Société Générale.

Vom arăta că prin etapa de formare a viziunii și misiunii acestei companii trebuie să treacă orice antreprenor. Unii din ei au poornit activitatea demult, iar alții au găsit-o după un timp. Misiunea și viziunea sunt noțiuni ce stau la baza unei strategii de marketing.

O viziune strategică poate descrie situația analizată după o perioadă de condiții ideale. Pentru a ajunge acolo s-a pornit de la o stiuație existentă. Astfel a fost determinată o direcție de dezvoltare și s-a adus motivatia unei acțiuni. În alți termeni, viziunea acestei companii a răspuns la ceea ce s-a dorit sa ajungă.

Managerii băncii trebuie să fie în continuare bazați pe valori comune, să aibă încredere în viitor, dar și să construiască o punte între prezent și viitor. Posibilitățile viitoare vor trebui să fie evaluate în mod realist, să reflecte idealuri înalte, chiar să tindă spre perfecțiune. Direcțiile viitoare de dezvoltare trebuie să fie clare, să încurajeze pe cei loiali și să inspire entuziasm.

O planificare strategică a firmei moderne trebuie să aibă tangențe cu tradiția, cultura, istoria și valorile mediului în care se dezvoltă.

Bibliografie

- Alvin Tofller - Corporația adaptabilă, Editura „Antet”, București, 1997

- Berea Aurel Octavian - Strategie bancară, Editura Expert, București, 2001.

- Cocriș Vasile, - Tehnica operațiunilor bancare, Editura Economică, București, 2000

- Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu - Mangement, Editura “Economică”, București, 1997

- Ovidiu Nicolescu, Luminița Nicolescu - Managementul modern al organizației, Editura “Tribuna Economică”, București, 2001

- Hoffman,K.D ,Bateson,J.E.G Essentials of Services Marketing The Dryden Press,Orlando,Florida,1997

- Panaite C. Nica, Aurelian Iftimescu - Managementul firmei, Editura „Condor”, Chișinău, 1994

- Mark, BaetzC and Christopher K. Bart - Developing Mission Statement Which Work - “Long Range Planning 29, no. 4, 1996”.

- “Mission Statements make Cents” - Journal of Business Strategy, 1995, “Mission Possible” Business Week, 1999

- P. F. Drucker - The Practice of Management, Editura “Heinemann“, 1955

- Rotaru Constantin, Managementul performanței bancare, Editura Expert, București, 2001

- Dănilă Nicolae, Berea Aurel Octavian, Management bancar: fundamente și orientări, Editura Economică, București, 2000

- Maricica Stoica, Management bancar, Editura Economică, 1999

- Dârdac Nicolae, Vascu Teodora, - Moneda și credit, Editura Didactică și Pedagogică București, 2005

- Dârdac, Nicolae, Barbu Teodora, - Monedă, bănci și politici monetare, Editura Didactică și Pedagogică București, 2004

- Dedu Vasile, - Gestiunea și auditul bancar, Editura Economică, București, 2003.

- Dobrovici M. Gheorghe, Finanțele statului, Enciclopedia României, vol. IV, București

- F. Lobez, - Banques et marchés du credit, Editura PUF, Paris.

- Hapenciuc Valentin - Politici și strategii bancare - note de curs

- Iuliana Cetină - Marketing Financiar Bancar, Editura Economică, București, 2005.

- www.brd.ro

Preview document

Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 1
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 2
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 3
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 4
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 5
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 6
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 7
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 8
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 9
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 10
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 11
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 12
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 13
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 14
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 15
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 16
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 17
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 18
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 19
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 20
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 21
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 22
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 23
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 24
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 25
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 26
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 27
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 28
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 29
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 30
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 31
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 32
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 33
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 34
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 35
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 36
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 37
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 38
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 39
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 40
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 41
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 42
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 43
Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Firma moderna - viziune, misiune, obiective - studiu de caz.docx

Ai nevoie de altceva?