Toate documentele din domeniul Știința Administrației

Dreptul consumatorilor

1. Scurta introducere Concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale . Procedeele care caracterizează concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii și uzanțelor cinstite,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea instituției publice, primăria Târgul Mureș

Introducere Contabilitatea instituțiilor publice, inclusiv a primăriilor, este reglementată de legislația specifică și este necesară pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare publice. În general, contabilitatea instituțiilor publice urmărește trei obiective principale: înregistrarea corectă și completă a... citește mai departe

29 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Construire pensiune turistică Cabana Păstrăvarului

CAP.I. DESCRIEREA PROIECTULUI 1.1. Titlu, locație, solicitant, programul de finanțare Titlu proiect: Construire pensiune turistică „Cabana Păstrăvarului” în localitatea Pojorâta, județul Suceava Solicitant: SC PĂSTRĂVUL COM SRL Adresa: localitatea Pojorâta, nr. 930, județul Suceava Tel: 0721 123456 Programul... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Structura organelor locale din administrația publică

INTRODUCERE: După cum vă puteți da seama și din titlu, în această lucrare voi încerca să tratez cât mai concis un subiect foarte dezbătut în ultimii ani, întrucât știința administrației este o disciplină nouă și se dorește a fi aprofundată mult mai mult pentru a se găsi o structură cât mai eficientă pe baza unor... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Atribuțiile Președintelui României

INTRODUCERE Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din Vasile Văcaru, care a sintetizat de o manieră unică mecanismul instituțional al președintelui României astfel: „Prin modul său de alegere, Președintele reprezintă punctul de... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Extras Bibliografie Preview

Aspecte teoretice privind universitatea morală

1. Etic și moral - definiții și concepte Termenul ”etică” provine din limba greacă de la cuvântul ”ethos” care înseamnă caracter, obișnuință. Etica este una din principalele ramuri ale filosofiei având ca obiect de cercetare morala. La rândul ei, morala reprezintă înțelegerea categoriilor etice fundamentale... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Program de dezvoltare, protejare și promovare a Municipiului Arad

CAPITOLUL I - AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CĂI DE ACCES Amplasat pe valea Mureșului, Municipiul Arad, reședința Județului Arad, este cel mai important oraș al județului și unul din cele mai importante orașe din țară. Municipiul Arad este așezat în extremitatea vestică a României, în șesul întins al Tisei, la 46°11' lat.... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Legistică formală

Procesul Legislativ reprezintă ansamblul operațiilor ce trebuie realizate de către o entitate care dorește ca o lege să fie adoptată. Legile sunt în general inițiate de către parlamentari, de către ministere sau de către alte autorități interesate. După scrierea proiectului, inițiativa legislativă trece prin mai... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Creditul public în România - evoluție și perspective

1. Conceptul de credit Creditul este ilustrat ca fiind expresia relației bănești ce se stabilește între un creditor care poate fi o persoană fizică sau juridică ( persoană care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie) și un debitor, o altă persoană fizică sau juridică ( acea... citește mai departe

7 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul Uniunii Europene - Curtea de Conturi a Uniunii Europene

Organizarea Curții de Conturi Curtea de Conturi reprezintă un organ colegial format din 27 de membri din statele componente ale Uniunii Europene. Membrii sunt desemnați de către Consiliu în urma consultării Parlamentului European, având un mandat de șase ani care poate fi înnoit. Ei își exercită îndatoririle în... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza administrației publice locale important actor al cooperării transfrontaliere - Studiu de caz Bihor

Introducere Referintele academice sau policy papers abunda în tratarea rolului administratiei publice subnationale în dezvoltarea societatii, de la cele care merg catre sublinirea rolului acestora în dezvoltare prin descentralizare, pana la acele care critica lipsa de reactie acestora fata de birocratizare și... citește mai departe

31 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Bazele contabilității

Tema 1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 1.1. Noțiuni privind contabilitatea și rolul ei în sistemul informațional Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare și prezentare a informației privind activitatea entității economice și rezultatele sale financiare.... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Administrația Publică Locală - Primarul

1. Consideratii introductive 1.1 Administratia publica Constituirea unui spatiu administrativ separat este rezultatul unui proces indelungat, in doua etape: de diviziune si autonomie. Nasterea administratiei este legata, mai intai, de fenomenul diviziunii sociale, prin intermediul caruia, societatea, pana atunci... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management intercultural - Studiu comparativ între Spania și Ucraina

Rezumat Acest proiect are ca scop studierea celor doua țări europene, Ucraina și Spania scotand in evidenta aspecte din cele mai variate domenii precum: agricultura;economia;relief;populatia;transporturile;fauna si vegetatia;solurile șa. Complexitatea proiectului vine din nevoia unui manager de a cunoaște tara in... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Managementul investițiilor

Tema nr. 1 Glosar Ofertant - oricare operator economic care a depus oferta; Oferta - actul juridic prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica Achiziție... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Instituții ale Uniunii Europene

INTRODUCERE Curtea Europeană de Conturi (CEC) este una din cele cinci instițutii ale UE, denumită de către unii „conștiința financiară“ a UE, iar de către alții „gardianul“ finanțelor sale, având sediul la Luxemburg. Misiunea sa este de a consolida sistemul Comunităților Europene de finanțare din resurse proprii,... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Prefectul

Istoric al reglementarii Prefectul este asa cum sustinea Prof. M. Waline, o creatie napoleoniana , ea a fost create in anul al VIII-lea de la Marea Revolutie franceza si pana la modificarea Constitutiei Frantei, din anul 1958, prefectul fiind reprezentantul Guvernului si seful administratiei departamentului in care... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Integrarea europeană și impactul monedei Euro asupra utilizatorilor - Criterii de convergență nominală și reală în România

I. Procesul de integrare europeană Ideea unei Europe unite a fost susținută de-a lungul secolelor de împărați și intelectuali deopotrivă, dar numai după cel de-al doilea război mondial statele europene au instituționalizat forme de cooperare internațională, cu competențe în domenii specifice, cum ar fi: Organizația... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etape pentru consultarea pieței

Potrivit prevederilor art. 148 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, respectiv art. 19 din HG. Nr 394/2016 privind normele de aplicare, consultarea pieței se poate derula ca parte a pregătirii procedurii de atribuire. Potrivit art. 148 din Lege, înainte de inițierea procedurii de atribuire a... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Strategii de atragere a turiștilor în Brăila

Grand Hotel Orient -Brăila Grand Hotel Orient Acest hotel de 4 stele din centrul istoric al Brăilei se află la doar 100 de metri de faleza Dunării și la 400 de metri de Biserica Greacă. Hotelul Grand Orient oferă acces Wi-Fi gratuit și include un restaurant, care servește preparate din bucătăria internațională și... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Administrația publică și diferitele regimuri politice

DEFINIȚIA ȘI TRĂSĂTURILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Termenul de administrație provine din limba latină, „administer” traducându-se agent, ajutător. Verbul „administro” înseamnă a da o mână de ajutor, a conduce sau a dirija. Administrația publică reprezintă activitatea pe care statul o desfășoară în vederea asigurării,... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Aplicarea metodologiei euristice hero pentru calculul raportului de forțe, pierderilor și vitezelor de înaintare

I. Scenariul operației Timp operativ: august 1870; Zona de operații: malul râului Meuse.; Tematica operației: apararea forțelor franceze contra atacului germanilor. Obiectivul atacatorului: cucerirea Sedanului și croirea unui drum spre Canalul Mânecii la 50 km in adancime. Ducerea luptei: în conformitate cu... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Porsche România

Introduction I have chosen Porsche Romania to make a project about because it is the importer in Romania of some of my favourite car brands, such as Audi and Volkswagen. Since I was very young my family had different german cars, mostly Volkswagen and I remember that they were reliable. By doing this project I... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Guvern vs Consiliul Local - analiza comparativă între cele două autorități ale administrației publice

1. Definiții. Înainte de a trece la evidențierea asemănărilor și deosebirilor existente între Guvern și Consiliul Local, se cuvine să facem o scurtă prezentare a celor două instituții ale administrației publice. Textul art. 1, alin. 1 din Legea nr. 90 / 2001 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - analiza raporturilor interne și externe

1. Descrierea instituției Legea de bază în domeniul cărților funciare este Legea nr. 7 / 1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, prin care sunt reglementate aspectele referitoare la regimul general al cadastrului și publicității imobiliare, în special organizarea activității, realizarea, întreținerea și... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview