Cursurile din domeniul Știința Administrației

Aplicarea metodologiei euristice hero pentru calculul raportului de forțe, pierderilor și vitezelor de înaintare

I. Scenariul operației Timp operativ: august 1870; Zona de operații: malul râului Meuse.; Tematica operației: apararea forțelor franceze contra atacului germanilor. Obiectivul atacatorului: cucerirea Sedanului și croirea unui drum spre Canalul Mânecii la 50 km in adancime. Ducerea luptei: în conformitate cu... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Organizarea unităților administrativ-teritoriale în statele regionale din Uniunea Europeană

1. Concepte 1.1. Concepte privind unitatile administrativ-teritoriale O unitate administrativ-teritoriala este o portiune dintr-o tara sau dintr-o regiune, creata de stat si delimitata in scopul administrarii, prin care acesta urmareste sa poata conduce si guverna societatea, sa gestioneze si sa trateze... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Stadiul procesului de descentralizare în România

În România, procesul de descentralizare a început în anul 1991, odată cu adoptarea noii Constituţii. Aceasta consfinţea noile structuri administrative şi recunoştea, printre altele, înfiinţarea administraţiei publice locale „în baza principiului descentralizării” (art. 119) şi ca „autorităţi administrative... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Banca Centrală Europeană

Banca Centrala Europeana Odată cu intrarea în a treia fază a Uniunii Economice şi Monetare îşi intră în atribuţii Banca Centrală Europeană şi Sistemul European al Băncilor Centrale configurând principalul cadru instituţional al Uniunii Economice şi Monetare. Banca Centrală Europeană este banca centrală a Uniunii... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Știința Administrației

CAPITOLUL I SEPARAȚIA PUTERILOR – PRINCIPIUL FUNDAMENTAL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A STATULUI DE DREPT 1.Apariția și evoluția principiului separației puterilor Separația puterilor în stat a devenit principiul fundamental al democrațiilor moderne și o garanție esențială a libertății societății și protecției... citește mai departe

114 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Guvernanță și Politici Economice în Uniunea Europeană

Partea I Principalele aspecte ale construcţiei Uniunii Europene Cap. I INTEGRAREA ECONOMICĂ INTERSTATALĂ – FAZĂ PREMERGĂTOARE A GLOBALIZĂRII. PROCESUL DEVENIRII ACTUALEI UNIUNI EUROPENE 1.Conceptul de integrare economică interstatală 2.Principalele forme ale integrării economice interstatale 3.Principalele... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Actul Administrativ

Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice. În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice, cât şi aspectul material al... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Contencios Administrativ

SCOPUL CURSULUI Cursul îşi propune prezentarea cadrului teoretic necesar înţelegerii fenomenului administrativ în relaţia sa cu domeniul politic, economic si juridic, a gradului de reflectare a teoriilor în realităţile administraţiei publice, în structurile, mecanismele şi instituţiile administrative existente în... citește mai departe

110 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice și guvernanță europeană

MODULUL 1 : ORIENTĂRI ACTUALE ÎN GUVERNAREA UE Scopul modulului: familiarizarea masteranzilor cu noţiunile de bază ale studierii noilor abordări procesului de guvernare la nivelul UE Obiectivele propuse: La finalul acestui modul, masteranzii trebuie să: - Să definească conceptele de guvernare şi guvernanţă -... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Organizarea fiscală în Moldova până în secolul XIX

In cadrul instituţiilor statului medieval organelor fiscale le-a revenit un loc aparte, acestea asigurind funcţionarea aparatului de stat in ansamblu. In secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, odată cu intemeierea statului, s-a dezvoltat treptat de la o organizare simplă la una complexă sistemul fiscal al Moldovei .... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Convergență structurală

Deşi regionalizarea (împărţirea pe regiuni) este larg răspândită în organizarea teritorială a ţărilor europene, este imposibil să definim un concept de bază comun pentru regiunile existente. În unele ţări, cum ar fi de ex. Italia, regiunile au devenit imediat funcţionale, în alte ţări regiunile servesc drept un... citește mai departe

310 pagini Gratis Extras

Suport curs - planificare strategică

1.1. Definirea şi conţinutul managementului strategic Expresia “management strategic” şi-a făcut intrarea oficială în vocabularul managementului în 1973 în cadrul “Primei Conferinţe Internaţionale asupra Managementului Strategic”, iniţiată de teoreticianul american Igor Ansoff la Universitatea Vanderbilt (SUA).... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Cultură Antreprenorială

1. Schimbarea în lumea contemporană Lumea a fost şi este în permanentă schimbare, schimbare care în trecut se producea destul de lent. Azi, însă, lucrurile s-au modificat radical. Lumea în ansamblul ei este semnificativ diferită de cea existentă până în urmă cu doar câţiva ani. Toate sistemele economice suferă... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras Preview

Justiție ecologică, echitate

Concept Recent diferite tari au inceput sa abordeze fenomenul cunoscut ca „inechitate / injustitie ecologica”, sau „rasism ecologic”. Acesti termeni sunt legati de observatiile urmatoare la nivelul diferitelor societati - membrii unor minoritati etnice sau comunitatile cu statut socio-economic inferior, segmentele... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Accidente de Munca

Scopul principal al securitatii si sanatatii in munca il constitue activitatea de prevenire a producerii accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale. Reglementarile legale in acest domeniu sunt astfel stabilite incat sa apere viata, sanatatea si integritatea corporala a celor ce participa la realizarea... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Documente Administrative Contemporane

Statul reprezintă principala instituţie politică a societăţii, care exercită puterea suverană, asigurând organizarea şi conducerea societăţii prin prerogativa pe care o are de a elabora şi aplica dreptul, a cărui respectare o poate garanta prin forţa sa de constrângere. Puterea de stat este o componentă esenţială a... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Drept Administrativ

Noţiuni elementare în analiza fenomenului administrativ ( conceptul de societate şi sistem social, aspecte generale privind organizarea statului, noţiuni elementare privind ştiinţa administraţiei şi dreptul administrativ) I. Conceptul de societate şi sistem social 1. Conceptul de societate Societatea este un mod... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras Preview

Deontologia funcționarului public

Funcţia Publică Functiunea administrativa consta in a asigura functionarea continua a serviciilor publice administrative care in totalitatea lor alcatuiesc Administratia Statului. Serviciul public este un organism administrativ cu competenta determinata cu mijloace financiare procurate din patrimoniul general al... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Parlamentul României

Organizarea Parlamentului României Validarea mandatelor de deputat şi senator Cele două camere nou alese se întrunesc la convocarea preşedintelui României în cel mult douăzeci de zile de la alegeri. Convocarea Camerei Deputaţilor şi Senatului se face prin decret prezidenţial. Până la constituirea organismelor de... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Izvoarele dreptului internațional public

Izvoarele dreptul internaţional public Izvoarele dreptului internaţional sunt forme specifice de exprimare a normelor acestui drept, care rezulta din acordul de vointa al statelor. Ele sunt deci surse ale normelor dreptului internaţional public sau mijloace juridice de exprimare a acestora. În lipsa unei... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Diagnosticul întreprinderii

1. Necesitatea şi rolul diagnosticului în evaluarea firmei În sens general, conceptul de diagnostic, la nivelul unei firme, presupune reperarea disfuncţionalităţilor activităţii ei, cercetarea şi analiza faptelor şi responsabilităţilor, identificarea cauzelor şi a măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

SDC - sisteme de dirijare a calității

La momentul actual viata oricarei intreprinderi si locul ei stabil pe piata marfurilor si serviciilor este determinata de nivelul capacitatii de concurenta. Conceptual politicii nationale in domeniul calitatii productiei si serviciilor accentueaza ca scopul de baza a economiei este cresterea capacitatii de... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea organizațiilor

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE EVALUARE 1.1. Cadrul de desfăşurare a activităţii de evaluare 1.2. Organisme naţionale şi internaţionale de evaluare a întreprinderii 1.3. Standardele de evaluaroke 1.4. Organizarea activităţii de evaluare 1.5. Etapele evaluării întreprinderii în România 1.6. Conduita... citește mai departe

135 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Politici Publice

Introducere in politici publice Definitii ale politicilor publice : 1. actiuni ale Guv central sau local, prin care se urmareste rezolvarea problemelor societatii/comunitatii; utilize resurse guvernam (bani/autoritate) serviciul satisfacerii obiectivelor politice; cu aceste resurse Guv influentiaza comportamentul... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Practici Decizionale în Administrația Publică

Capitolul I Decizia – noţiune, caracteristici, tipologie 1.1. Decizia-noţiune Înţelegând că orice ciclu de conducere începe cu stabilirea unui anumit scop, putem consdera conducerea înseamnă întotdeauna un “proces” de luare de decizii, înţelegând prin “proces” atât analiza activităţii anterioare, cât şi... citește mai departe

68 pagini Gratis Cuprins Extras Preview