Cursurile din domeniul Asigurări

Factorii ce influențează gestiunea activității de asigurare

Managementul activității de asigurare este dependent de influența anumitor factori: - Caracterul aleatoriu al daunelor - Forma juridică de asigurare - Domeniul de asigurări - Sfera de cuprindere în profil teritorial - Dimensiunile fondurilor pe care le gestionează Societatea de Asigurare Caracterul aleatoriu... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Apariția și evoluția asigurărilor sociale pe plan internațional

Argument Am ales să abordez tema „Apariția și evoluția asigurărilor sociale pe plan internațional” deoarece consider că este un subiect de interes major. În prezent fiecare persoană este interesată de beneficiile aduse de sistemul asigurărilor sociale. Și pe lângă asta, dat fiind faptul că bugetul este format și... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări

Introducere Teama acestei lucrări, adică AORCA, este extrem de actuală la momentul de față. Actualitatea ei constă în faptul că din ce în ce mai mulți oameni devin proprietari ai automobilelor proprii, ceea ce face ca popularitatea serviciilor de asigurare auto să fie într-o continuă creștere. De asemenea, foarte... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări financiare

Cap. 1. Asigurări. Concept și tipuri de asigurări Conceptul de asigurări Asigurările reprezintă o ramură prestatoare de servicii, cu un caracter distinct și adresate unei categorii speciale de clienți. In schimbul primelor, asigurătorii vând un bun necorporal: preluarea asupra lor a efectelor negative ale... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și Protecție Socială

Capitolul 1. Sistemul de asigurări sociale 1. Locul și rolul asigurărilor sociale în sistemul de securitate socială 1.1. Necesitatea asigurărilor sociale Decurgem din faptul că salariații, întreprinzătorii, asociații, acționarii particulari, lucrători pe cont propriu pot ajunge în imposibilitatea de a mai... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Contabilitatiii

CURSURI 12 şi 13 5.3. Contabilitatea tranzacţiilor şi evenimentelor aferente activităţii de finanţare Societăţile pot apela la următoarele modalităţi de finanţare: - finanţarea internă – care este obţinută de la investitori, atât de la cei actuali, potenţiali, cât şi de la cei existenţi (acţionari). Acest tip de... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări de persoană

Trăsăturile şi importanţa asigurărilor de persoane Asigurările de persoane constituie o ramură importantă a asigurărilor din ţara noastră, care acordă indemnizaţii băneşti în cazul producerii unor riscuri ce afectează sănătatea, integritatea fizică şi chiar viaţa persoanelor. Asigurările de persoane îşi au... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Riscuri și Politici în Domeniul Asigurărilor

CAPITOLUL I – METODE DE CEDARE A RISCULUI ModalităŃile de cedare a riscurilor sunt următoarele: a) Asigurarea b) Autoasigurarea c) Coasigurarea d) Reasigurarea e) Retrocesiunea (retrocedarea) 1.1. Asigurarea Este un raport juridic ce se încheie între o persoană fizică sau juridică în calitate de asigurat si... citește mai departe

61 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări și Reasigurări

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI 1.Asigurările sub aspect juridic: definiţia, caracterele juridice, condiţiile de valaditate, elementele de bază a contractului de asigurare, efectele, modalităţile de încetare a contractului de asigurare, noţiunile de bază din domeniul asigurărilor, cadrul legal. Din punct de vedere... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Asigurare Directă

Tema 3: Contabilitatea operațiilor din asigurarea directă. 1. Componența și clasificarea veniturilor și cheltuielilor privind activitatea de asigurări. 2. Contabilitatea veniturilor din asigurarea directă și co-asigurare. 3. Noțiuni despre plățile de asigurare și contabilitatea cheltuielilor privind aceste plăți.... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările Sociale de Stat

Introducere Prezentul curs de Asigurari si protectie sociala se adreseaza studentilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti, in special celor de la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de valori, forma de invatamant ID. Cunostintele obtinute de studentii care parcurg prezentul material sunt utile... citește mai departe

106 pagini Gratis Extras Preview

Modul Asigurări Generale

I. TIPOLOGIA PRODUSELOR DE ASIGURĂRI GENERALE A. Clasele de asigurări generale – conform Legii 32/2000, cu modificările și completările ulterioare 1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă și bolile profesionale), pentru care se acordă: - despăgubiri financiare; - despăgubiri în natură; -... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurarea Sistemelor Informaționale

Acest tip de asigurare acoperră costurile prejudiciile aduse reţelelelor informatice prin intermediul actelor criminale .Reprezintă un nou tip de servicii de asigurare disponibile la un număr de societăţi de asigurare limitat. În Republica Moldova acest tip de asigurare nu este prezent dar este practicat în state... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Riscul în Activitatea de Creditare

Cap1.CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor, produselor si serviciilor bancare Bancile comerciale constituite in Romania dupa 1989 sunt societati pe actiuni si au caracter universal adica realizeaza toate produsele si... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și reasigurări

Cuprins Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE 1.1 Tipologia riscurilor 1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor Diferentierea tipurilor de riscuri Intelegerea riscurilor asigurabile Intelegerea formelor de protecţie împotriva riscurilor Unitatea de învăţare 1. TIPOLOGIA... citește mai departe

103 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări

Managem in asig urmareste crearea unor conditii optime pt desfasurarea activitatii si obtinerea unei eficiente economice sporite. Conditiile specifice in care se desfasoara activitatea de asigurari si anume crearea de fonduri menite sa acopere piata vizand plata unor daune cu un mare caracter aleatoriu genereaza... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări

În fiecare zi se pot observa, în jurul nostru, diferite evenimente care demonstrează existenţa unor riscuri de diferite tipuri, de multe ori cu un impact foarte ridicat. Accidente teribile, dezastre naturale, crize economice – toate presupun grade diferite de risc şi toate aduc cu sine pierderi importante pentru cei... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de productie. Instituirea si dezvoltarea asigurãrilor sociale au fost determinate de crearea si dezvoltarea industriei. În România, primele forme incipiente ale asigurãrilor... citește mai departe

78 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări și reasigurări

China – mileniul III Î.C. Babilon – mileniul II Î.C. Perºii – 10 000 monezi de aur Rhodos – avaria comunã 1310 – Ducele de Flandra: Camera de Asigurari Genova – asig. Maritime (1385) Grecii – asigurãri de viatã (prin bresle) 1601 – Londra: Legea privind politele de asig. folosite de negustori 1680 – asig.... citește mai departe

127 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări comerciale

De reţinut! Tipul disciplinei: de domeniu Discipline recomandate: Finanţe publice, Asigurări şi Protecţie Socială, Matematică Aplicată în Economie Număr ore de curs: 2 ore/ săpt. Număr ore de seminar/ actovitate aplicativă: 2 oră/ săpt. la toate specializările Forma de evaluare: examen Bibliografie minimală... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras

Asigurări și Reasigurări

CAPITOLUL I REASIGURĂRILE - NECESITĂŢI, FUNCŢII 1.1.Necesitatea reasigurării, funcţionarea şi utilizarea 1.2.Funcţiile reasigurării 1.1. Necesitatea reasigurării funcţionarea şi utilizarea reasigurării A. Necesitatea reasigurării Asigurarea şi reasigurarea suferă schimbări apărând noi tipuri de contracte... citește mai departe

96 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Managementul Asigurărilor

INTRODUCERE Prin tematica pe care o abordează, acest curs îşi propune să ofere studenţilor din învăţământul superior economic la distanţă o imagine asupra unei părţi din multitudinea de aspecte pe care complexitatea activităţii de asigurare o presupune. Obiectivele cursului: - să faciliteze însuşirea de către... citește mai departe

86 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurări internaționale

CURS 1 ASIGURARE ŞI REASIGURARE 1.1. Rolul şi obiectivele asigurărilor Asigurarea este un aranjament (o intelegere) prin care una din parti , numita asigurator, promite sa plateasca celeilalte parti, asigurat sau beneficiar, o suma de bani daca se produce un evaniment care il face pe asigurat sa sufere o pierdere... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Asigurări comerciale

Societăţile de asigurări realizează dispersia riscurilor prin mecanismul coasigurării respectiv al reasigurării. Coasigurarea constă în participarea mai multor societăţi la asigurarea unui bun de valoare mare. Reasigurarea este o formă de asigurare prin care o organizaţie de asigurări poate transfera către un alt... citește mai departe

76 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Asigurarea facultativă a autovehiculelor. asigurarea auto - CASCO

Riscurile pentru care asigurătorii oferă protecţie riscuri specifice diferitelor accidente, ciocniri, loviri, zgârieri, căderi, derapări sau răsturnări; riscuri generale, determinate de calamităţile naturale: incendiu, trăsnet, explozie, furtună, cutremur de pământ, uragan, ploaie torenţială, grindină, prăbuşire... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras