Asigurări și reasigurări

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 38046
Mărime: 153.68KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Farkas
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Serghei Margulescu

Cuprins

 1. Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE
 2. 1.1 Tipologia riscurilor
 3. 1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor
 4. Unitatea de invatare 2. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR
 5. Unitatea de invatare 3. ELEMENTELE ASIGURĂRILOR ŞI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ASIGURARE
 6. 3.1 Elementele asigurărilor
 7. 3.2 Caracteristicile contractului de asigurare
 8. Unitatea de invatare 4. ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
 9. 4.1Consideraţii generale
 10. 4.2 Forme ale asigurărilor de viaţă
 11. 4.3 Condiţii contractuale şi clauze suplimentare
 12. Unitatea de invatare 5. ASIGURĂRILE DE ACCIDENTE
 13. Unitatea de invatare 6. ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE
 14. 6.1 Consideraţii generale
 15. 6.2 Categorii de asigurări private de sănătate
 16. Unitatea de invatare 7. ASIGURAREA DE PROPRIETĂŢI ŞI BUNURI.
 17. 7.1 Tipuri de bunuri
 18. 7.2 Elemente specifice contractului de asigurări de bunuri
 19. Unitatea de invatare 8. ASIGURAREA DE PROPRIETĂŢI ŞI BUNURI – TIPURI DE ASIGURARI.
 20. 8.1. Asigurarea clădirilor, a altor construcţii şi a conţinutului acestora împotriva incendiului şi a altor calamităţi.
 21. 8.2. Asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor împotriva avariilor accidentale.
 22. 8.3. Asigurarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a răspunderii constructorului.
 23. 8.4. Asigurarea bunurilor şi valorilor împotriva furtului prin efracţie sau acte de tâlhărie.
 24. 8.5. Asigurarea geamurilor, oglinzilor şi altor bunuri casabile.
 25. 8.6. Asigurarea complexă a gospodăriilor persoanelor fizice.
 26. 8.7. Asigurarea animalelor.
 27. 8.8. Asigurarea culturilor agricole.

Extras din curs

Cuprins

Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE

1.1 Tipologia riscurilor

1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor

Diferentierea tipurilor de riscuri

Intelegerea riscurilor asigurabile

Intelegerea formelor de protecţie împotriva riscurilor

Unitatea de învăţare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE

1.1 Tipologia riscurilor

Riscul este definit în general ca un pericol potenţial sau ca o pierdere posibilă. Natura acestor pericole sau pierderi se referă la:

- viaţa sau integritatea corporală a oamenilor;

- pierderi materiale ale persoanelor fizice sau juridice;

- pierderi financiare ale persoanelor fizice sau juridice.

Evenimentele sau cauzele ce pot determina apariţia acestor efecte nedorite pot fi grupate în două categorii:

a) evenimente independente de voinţa oamenilor sau de activitatea acestora. Le numim evenimente obiective şi ne referim la catastrofele naturale;

b) evenimente legate de comportamentul oamenilor, individual, colectiv sau la nivel social-economic. Sunt factori restrictivi ce pot fi localizaţi în două grupe: catastrofe tehnice şi riscuri financiare.

Diversitatea şi multitudinea acestor evenimente generează în permanenţă pentru viaţa oamenilor sau tranzacţiile economice în care sunt implicaţi aceştia, adesea într-o proporţie substanţială, atât riscuri cât şi incertitudini.

Menţionăm distinct cele două noţiuni, cea de risc şi cea de incertitudine, deoarece din punct de vedere probabilistic ele se diferenţiază şi această distincţie devine importantă şi în unele sectoare ale economiei, inclusiv în sfera serviciilor de asigurare.

Riscul se referă la situaţiile în care probabilităţile apariţiei diferitelor evenimente pot fi calculate pe baza unei date statistice anterioare. Se creează astfel posibilitatea unui calcul raţional privind selectarea unei alternative.

Din contră în cazul incertitudinii nu se poate determina cât de cât riguros probabilitatea obţinerii diferitelor rezultate posibile. Lipsa sau insuficienţa datelor privind frecvenţa şi intensitatea evenimentelor din perioada precedentă face imposibil calculul probabilităţilor obiective ale acestora şi alegerea raţională între alternative. Probabilităţile obiective pot fi înlocuite cu probabilităţi subiective ce pot diminua într-o anumită măsură gradul de incertitudine, acoperind din distanţa ce separă incertitudinea de risc. Anumite tehnici de extragere de probabilităţi subiective din mediul economic sau al altor tipuri de activităţi favorizează acest demers. Din fericire incertitudinea nu apare în mod tipic în domeniile legate de asigurări. Ea caracterizează unele riscuri speciale pe care asiguratorii le preiau ocazional şi pe baza unei analize distincte. Acceptarea incertitudinii nu trebuie văzută doar în potenţialul de a genera în mod aleatoriu pierderi. O anumită incertitudine este prezentă în multe situaţii şi acceptarea lor poate constitui chiar o sursă de profit, inclusiv în cazul unor produse noi din sfera asigurărilor.

În sfera asigurărilor sunt prezente riscuri diversificate aferente atât persoanelor fizice cât şi celor juridice.

Persoanele fizice sunt afectate de riscuri specifice evenimentelor de viaţă (deces, boală, invaliditate) sau de riscuri de natură financiară, ambele categorii având ca factori determinanţi catastrofe naturale, accidente tehnice, acţiunea altor persoane.

La nivelul persoanelor juridice pot fi analizate de asemenea mai multe categorii de riscuri.

O primă delimitare se poate realiza între riscurile speculative şi riscurile pure, pe baza următoarelor caracteristici:

a) Riscurile speculative sunt determinate de activitatea pe care un agent economic o desfăşoară, ele fiind acceptate sau nu în funcţie de gradul de aversiune pe care îl are decidentul faţă de risc. Riscurile pure nu sunt acceptate pentru că apariţia lor face ca agentul economic să suporte o pierdere şi niciodată aceste riscuri nu reprezintă o sursă de câştig.

b) Riscurile speculative sunt delimitate de sfera de activitate, agentul economic putând să decidă angajarea activităţii sale în limitele unui buget corespunzător (pentru publicitate, cercetare, etc.). Riscurile pure nu sunt şi nu pot fi delimitate pentru că agentul economic nu poate să evalueze şi să decidă, înainte de apariţia unui fenomen, care sunt pagubele care se pot produce şi mărimea lor, existând posibilitatea ca fondurile constituite de agentul economic pentru acoperirea pagubelor să fie mai mici decât nivelul acestora.

c) Riscurile speculative se realizează în timp şi sunt datorate activităţii agentului economic, deci preîntâmpinarea şi restricţionarea stărilor de risc se poate realiza după o anumită perioadă, fapt care dă posibilitatea stabilirii unor concluzii privind mărimea şi intensitatea riscurilor prezente şi viitoare. Riscurile pure nu se realizează în timp, sunt imprevizibile, apar fără manifestarea unor semnale precedente, nu sunt total dependente de activitatea desfăşurată.

d) Riscurile speculative sunt controlabile, agenţii economici putând să-şi dea seama de fenomenele care pot apare în activitatea desfăşurată, luând în consecinţă măsurile care se impun şi considerate raţionale de către aceştia. Riscurile pure sunt greu de controlat, iar posibilităţile de intervenţie sunt reduse.

Riscurile speculative sunt dependente de apariţia sau existenţa unor factori:

- decizia puterii publice (fiscalitatea, drepturile şi obligaţiile sociale comerciale);

- tehnici de producţie (brevete, informaţii);

- factori financiari (buget, contabilitate, investiţii);

- factori umani (vârstă, sex, nivel de pregătire);

- factori organizatorici şi de structură (organizare, fuziune, absorbţie).

Aceşti factori sunt controlabili, iar riscurile pot fi diminuate sau limitate prin aplicarea unor tehnici specifice de gestiuni şi marketing.

Riscurile pure sunt consecinţa unor evenimente accidentale sau fortuite. La prima vedere s-ar părea că provin ca urmare a întâmplării, prin acţiunea unor forţe exterioare, necontrolate, care produc evenimente de forţă majoră (uragane,inundaţii) sau au ca suport comportamentul psihologic al omului în sistemul economic şi social existent (război, atentate, vandalism). De fapt ele au o anumită probabilitate de apariţie. Dificultatea constă în stabilirea timpului de apariţie şi a intensităţii fenomenelor, de a găsi mijloacele de intervenţie şi protecţie şi de a le aplica.

Concluzia generală care se deduce este faptul că în timp ce riscurile speculative provin din voinţa agenţilor economici şi sunt rezultatul activităţii pe care o desfăşoară, riscurile pure sunt determinate de factori externi şi nu depind de voinţa acestora. În prezent riscurile pure sunt frecvent conectate la riscul decizional, iar realizarea sau creşterea probabilităţii de apariţie poate avea la bază o decizie strategică eronată a agenţilor economici. Deci creşterea vulnerabilităţii este rezultatul interdependenţei dintre riscurile pure şi riscurile speculative.

Preview document

Asigurări și reasigurări - Pagina 1
Asigurări și reasigurări - Pagina 2
Asigurări și reasigurări - Pagina 3
Asigurări și reasigurări - Pagina 4
Asigurări și reasigurări - Pagina 5
Asigurări și reasigurări - Pagina 6
Asigurări și reasigurări - Pagina 7
Asigurări și reasigurări - Pagina 8
Asigurări și reasigurări - Pagina 9
Asigurări și reasigurări - Pagina 10
Asigurări și reasigurări - Pagina 11
Asigurări și reasigurări - Pagina 12
Asigurări și reasigurări - Pagina 13
Asigurări și reasigurări - Pagina 14
Asigurări și reasigurări - Pagina 15
Asigurări și reasigurări - Pagina 16
Asigurări și reasigurări - Pagina 17
Asigurări și reasigurări - Pagina 18
Asigurări și reasigurări - Pagina 19
Asigurări și reasigurări - Pagina 20
Asigurări și reasigurări - Pagina 21
Asigurări și reasigurări - Pagina 22
Asigurări și reasigurări - Pagina 23
Asigurări și reasigurări - Pagina 24
Asigurări și reasigurări - Pagina 25
Asigurări și reasigurări - Pagina 26
Asigurări și reasigurări - Pagina 27
Asigurări și reasigurări - Pagina 28
Asigurări și reasigurări - Pagina 29
Asigurări și reasigurări - Pagina 30
Asigurări și reasigurări - Pagina 31
Asigurări și reasigurări - Pagina 32
Asigurări și reasigurări - Pagina 33
Asigurări și reasigurări - Pagina 34
Asigurări și reasigurări - Pagina 35
Asigurări și reasigurări - Pagina 36
Asigurări și reasigurări - Pagina 37
Asigurări și reasigurări - Pagina 38
Asigurări și reasigurări - Pagina 39
Asigurări și reasigurări - Pagina 40
Asigurări și reasigurări - Pagina 41
Asigurări și reasigurări - Pagina 42
Asigurări și reasigurări - Pagina 43
Asigurări și reasigurări - Pagina 44
Asigurări și reasigurări - Pagina 45
Asigurări și reasigurări - Pagina 46
Asigurări și reasigurări - Pagina 47
Asigurări și reasigurări - Pagina 48
Asigurări și reasigurări - Pagina 49
Asigurări și reasigurări - Pagina 50
Asigurări și reasigurări - Pagina 51
Asigurări și reasigurări - Pagina 52
Asigurări și reasigurări - Pagina 53
Asigurări și reasigurări - Pagina 54
Asigurări și reasigurări - Pagina 55
Asigurări și reasigurări - Pagina 56
Asigurări și reasigurări - Pagina 57
Asigurări și reasigurări - Pagina 58
Asigurări și reasigurări - Pagina 59
Asigurări și reasigurări - Pagina 60
Asigurări și reasigurări - Pagina 61
Asigurări și reasigurări - Pagina 62
Asigurări și reasigurări - Pagina 63
Asigurări și reasigurări - Pagina 64
Asigurări și reasigurări - Pagina 65
Asigurări și reasigurări - Pagina 66
Asigurări și reasigurări - Pagina 67
Asigurări și reasigurări - Pagina 68
Asigurări și reasigurări - Pagina 69
Asigurări și reasigurări - Pagina 70
Asigurări și reasigurări - Pagina 71
Asigurări și reasigurări - Pagina 72
Asigurări și reasigurări - Pagina 73
Asigurări și reasigurări - Pagina 74
Asigurări și reasigurări - Pagina 75
Asigurări și reasigurări - Pagina 76
Asigurări și reasigurări - Pagina 77
Asigurări și reasigurări - Pagina 78
Asigurări și reasigurări - Pagina 79
Asigurări și reasigurări - Pagina 80
Asigurări și reasigurări - Pagina 81
Asigurări și reasigurări - Pagina 82
Asigurări și reasigurări - Pagina 83
Asigurări și reasigurări - Pagina 84
Asigurări și reasigurări - Pagina 85
Asigurări și reasigurări - Pagina 86
Asigurări și reasigurări - Pagina 87
Asigurări și reasigurări - Pagina 88
Asigurări și reasigurări - Pagina 89
Asigurări și reasigurări - Pagina 90
Asigurări și reasigurări - Pagina 91
Asigurări și reasigurări - Pagina 92
Asigurări și reasigurări - Pagina 93
Asigurări și reasigurări - Pagina 94
Asigurări și reasigurări - Pagina 95
Asigurări și reasigurări - Pagina 96
Asigurări și reasigurări - Pagina 97
Asigurări și reasigurări - Pagina 98
Asigurări și reasigurări - Pagina 99
Asigurări și reasigurări - Pagina 100
Asigurări și reasigurări - Pagina 101
Asigurări și reasigurări - Pagina 102
Asigurări și reasigurări - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Asigurari si Reasigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurări de Bunuri

Introducere Traim zi de zi, procurându-ne bunuri si servicii sau suntem angrenati în cadrul societatilor, a organizatiilor care furnizeaza aceste...

Asigurarea bunurilor persoanelor juridice și fizice

Introducere Asigurarea este un mijloc de protecție împotriva pierderilor financiare. Este o formă de gestionare a riscurilor, utilizată în...

Asigurări și Reasigurări

CURS I PIATA ASIGURARILOR 1.1. Conceptul de piata Cadrul organizatoric si metodologic în care se realizeaza operatiile de asigurare, respectiv...

Riscul în Activitatea de Creditare

Cap1.CREDITAREA, PARTE COMPONENTA DE BAZA A TEHNICII SI OPERATIUNILOR BANCARE 1.1Necesitatea diversificarii operatiunilor, tehnicilor, produselor...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurarea Sistemelor Informaționale

Acest tip de asigurare acoperră costurile prejudiciile aduse reţelelelor informatice prin intermediul actelor criminale .Reprezintă un nou tip de...

Asigurări de Răspundere Civilă

ASIGURĂRI DE RĂSPUNDERE CIVILĂ 5.1. Necesitatea asigurărilor de răspundere civilă Instabilitatea şi incertitudinea care se manifestă în toate...

Introducere în asigurări

1.1. Conceptul de asigurare - Prevenirea este cel dintai mijloc de protectie, permitand partial suprimarea riscurilor, dar avand rareori un efect...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Piața Asigurărilor în Uniunea Europeană

PIAŢA ASIGURĂRILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CAP I. CADRUL GENERAL AL PIEŢEI ASIGURĂRILOR ÎN UE (PIAŢĂ UNICĂ) Piaţă asigurărilor reprezintă locul unde...

Piața Asigurărilor și Reasigurărilor

INTRODUCERE ÎN CONCEPTUL DE ASIGURARE Aparitia asigurarilor este legata de necesitatea ca oamenii sa se ajute reciproc în cazul daunelor în...

Piața asigurărilor în Uniunea Europeană

COORDONATE ALE REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PIAŢA UNICĂ A ASIGURĂRILOR Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul unde au loc operaţiile de asigurare,...

Reasigurarea

Definirea reasigurării Reasigurarea este o formă de transfer al riscurilor de la o companie de asigurări către o companie de reasigurare, deoarece...

Evoluția asigurărilor și reasigurărilor la nivel internațional

Introducere Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasa de protective a omului si a avutului său agonisit cu trudă,...

Piața internațională a asigurărilor și reasigurărilor

CAP. 1. ASIGURAREA 1.1.Formele de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva actiunii fortelor distructive ale naturii, accidentelor, bolilor...

Asigurările și reasigurările în Europa, fiscalitatea acestora

Piata internationala a asigurarilor si reasigurarilor Cresterea si diversificarea activitatii economice si, implicit, a schimburilor...

Ai nevoie de altceva?