Asigurările sociale

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 23834
Mărime: 110.76KB (arhivat)
Publicat de: Alin Florescu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. Asigurarile sociale.
 2. 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale. 2
 3. 2.Sursele de constituire a fondurilor asigurarilor sociale. 4
 4. 3.Asigurarile de bunuri , persoane si raspundere civila. 6
 5. 3.a. Formele de ocrotire a cetatenilor prin asigurarile sociale de stat Asigurarile sociale pentru sanatate Vechimea in munca 8
 6. Capitolul 2. Finantele private ale intreprinderii.
 7. 1.Relatiile financiare private ale intreprinderii si mediul in care se manifesta 12
 8. 2.Functia financiara a intreprinderii 14
 9. 3.Fluxuri si cicluri financiare ale intreprinderii private 15
 10. 4. Cadrul general de constituire a capitalurilor 16
 11. 5. Trezoreria intreprinderii 21
 12. 6.Politica financiara a intreprinderii si coordonatele sale 21
 13. 7.Echilibrul financiar al intreprinderii 24
 14. 8. Bugetul –instrument de planificare financiara.
 15. Previziunea financiara.Tipuri de bugete cunoscute in practica financiara 30
 16. Capitolul 3. Resursele financiare publice.
 17. 1.Continutul resurselor financiare publice si alocarea acestora 44
 18. 2.Structura resurselor financiare publice 47
 19. 3. Notiuni generale privind impozitele 52
 20. 4. Clasificarea impozitelor 54
 21. 4.1. Impozite directe
 22. 4.2.Impozite indirecte ( caracterizare generala)

Extras din curs

Capitolul 1.

Asigurările sociale

1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale

Necesitatea asigurărilor sociale decurge din faptul că persoanele îşi pot pierde capacitatea

de muncă în timpul desfăşurării activităţii ca urmare a accidentelor, bolilor sau depăşesc o anumită vârstă şi nu mai dispun de veniturile necesare. Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă datorită unor accidente, boli, maternitate, invaliditate, precum şi ca urmare atingerii unei anumite vârste şi nu mai dispun de venituri, au dreptul să fie protejaţi. Dreptul la pensie, la concediu medical, la concediu de maternitate se înscriu în drepturile fundamentale pe care statul le protejează pentru cetăţenii săi.

Din punct de vedere economic asigurările sociale exprimă procesele, relaţiile şi tehnicile

specifice prin care se mobilizează, repartizează şi utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii persoanelor angajate care şi-au pierdut parţial sau total capacitatea de muncă sau au depăşit o anumită vârstă. Prin asigurările sociale sunt protejaţi salariaţii angajaţi cu contracte sau convenţii de muncă aflaţi în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, în caz de bătrâneţe şi în alte cazuri prevăzute de lege. De asemenea, asigurările sociale ocrotesc şi membrii familiilor persoanelor menţionate mai sus.

Asigurările sociale reprezintă un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a

persoanelor din câmpul muncii şi a membrilor lor de familie care constă în acordarea unor pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la tratament balnear, la odihnă, precum şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă, sau dacă depăşesc o anumită vârstă sau în alte cazuri când este necesară sprijinirea lor.

Prin asigurările sociale se adoptă măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor, refacerea şi

întărirea sănătăţii, precum şi pentru asigurarea mijloacelor de subzistenţă acelora care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza bolii, accidentelor, a atingerii unei anumite limite de vârstă etc. şi a celor care nu au susţinători legali.

In afara sistemului de stat, asigurările sociale se pot organiza şi în forme private sau de

către sindicate.

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit sistemul public care este organizat şi funcţionează având la bază următoarele principii:

- principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public

bazat pe aceleaşi norme de drept;

- principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili

şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile

prevăzute de lege;

2.

- principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă

reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea

riscurilor sociale;

- principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a

participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu

îndeplinirea obligaţiilor;

- principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe

baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul

public iar drepturile de asigurări sociale se acordă în temeiul contribuţiilor de asigurări

sociale plătite;

- principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile constituite se redistribuie pentru plata

obligaţiilor ce revin sistemului public;

- principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public.

140

În sistemul public sunt asigurate persoanele fizice, denumite asiguraţi care pot fi cetăţeni

români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pentru perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să

beneficieze de prestaţii de asigurări sociale.

În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

- persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;

- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în

cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului;

- membrii aparţinând unei organizaţii a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi

obligaţii sunt asimilate, cu cele ale persoanelor prevăzute mai sus;

- persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau

alocaţie de sprijin, care se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj;

- persoanele care realizează un venit brut pe un an calendaristic echivalent cu cel puţin 3

salarii medii brute pe economie;

- persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de

servicii şi care realizează un venit brut pe un an calendaristic echivalent cu cel puţin 3

(trei) salarii medii brute pe economie.

Se pot asigura în sistemul public pe bază de contract de asigurare, şi alte persoane care nu

se regăsesc în situaţiile prezentate, dacă plătesc contribuţie pentru asigurări sociale.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea categoriile de asiguraţi

menţionaţi, denumite angajatori, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj, sunt obligate să depună în fiecare lună, la termenul stabilit de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), o declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat. Aceasta se depune la Casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul angajatorului.

Preview document

Asigurările sociale - Pagina 1
Asigurările sociale - Pagina 2
Asigurările sociale - Pagina 3
Asigurările sociale - Pagina 4
Asigurările sociale - Pagina 5
Asigurările sociale - Pagina 6
Asigurările sociale - Pagina 7
Asigurările sociale - Pagina 8
Asigurările sociale - Pagina 9
Asigurările sociale - Pagina 10
Asigurările sociale - Pagina 11
Asigurările sociale - Pagina 12
Asigurările sociale - Pagina 13
Asigurările sociale - Pagina 14
Asigurările sociale - Pagina 15
Asigurările sociale - Pagina 16
Asigurările sociale - Pagina 17
Asigurările sociale - Pagina 18
Asigurările sociale - Pagina 19
Asigurările sociale - Pagina 20
Asigurările sociale - Pagina 21
Asigurările sociale - Pagina 22
Asigurările sociale - Pagina 23
Asigurările sociale - Pagina 24
Asigurările sociale - Pagina 25
Asigurările sociale - Pagina 26
Asigurările sociale - Pagina 27
Asigurările sociale - Pagina 28
Asigurările sociale - Pagina 29
Asigurările sociale - Pagina 30
Asigurările sociale - Pagina 31
Asigurările sociale - Pagina 32
Asigurările sociale - Pagina 33
Asigurările sociale - Pagina 34
Asigurările sociale - Pagina 35
Asigurările sociale - Pagina 36
Asigurările sociale - Pagina 37
Asigurările sociale - Pagina 38
Asigurările sociale - Pagina 39
Asigurările sociale - Pagina 40
Asigurările sociale - Pagina 41
Asigurările sociale - Pagina 42
Asigurările sociale - Pagina 43
Asigurările sociale - Pagina 44
Asigurările sociale - Pagina 45
Asigurările sociale - Pagina 46
Asigurările sociale - Pagina 47
Asigurările sociale - Pagina 48
Asigurările sociale - Pagina 49
Asigurările sociale - Pagina 50
Asigurările sociale - Pagina 51
Asigurările sociale - Pagina 52
Asigurările sociale - Pagina 53
Asigurările sociale - Pagina 54
Asigurările sociale - Pagina 55
Asigurările sociale - Pagina 56
Asigurările sociale - Pagina 57
Asigurările sociale - Pagina 58
Asigurările sociale - Pagina 59
Asigurările sociale - Pagina 60
Asigurările sociale - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Asigurarile Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul asigurărilor de sananate din România - studiu de caz

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurări sociale și calculul pensiilor de stat în România

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate din România

1. Importanța asigurărilor sociale de sănătate Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății...

Sistemul de Ocrotire a Sănătății în România

INTRODUCERE În dicţionarul explicativ al limbii române se precizează că prin ocrotirea sănătăţii se înţelege un complex de măsuri luate de stat...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Sisteme și instituții de asigurări sociale

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de...

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din...

Introducere în asigurări

1.1. Conceptul de asigurare - Prevenirea este cel dintai mijloc de protectie, permitand partial suprimarea riscurilor, dar avand rareori un efect...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor

Cap. I Organizarea si functionarea S.C OMEGA-TEHNOTON S.A I.1 Scurt istoric Bijuteria industriei electronice romanesti din anii '70 este astazi o...

Managementul contabilității la Casa Județeană de Pensii Timiș

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE PENSII În cursul vieţii, orice persoană traversează perioade mai scurte sau mai lungi, în...

Ai nevoie de altceva?