Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4051
Mărime: 20.22KB (arhivat)
Publicat de: Tamara Roșu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale

Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din produsul naţional brut, constituind un mijloc de control asupra formării, repartizării şi utilizării acestuia, când se alimentează, se repartizează şi se utilizează fondurile asigurărilor sociale.

a) Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice băneşti cu ajutorul cărora în procesul repartiţiei produsului naţional brut se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor din companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, etc..

b) Asigurările sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi a membrilor lor de familie, care constă în acordarea de către stat sau anumite organizaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă, sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.

Aplicarea în practică a politicii sociale a statului român a contribuit la cristalizarea şi la perfecţionarea pe plan naţional a unui sistem de asigurări sociale, care cuprinde ansamblul organizat al formelor de asigurări sociale ce îşi păstrează individualitatea, depind unele de altele, realizându-se astfel aspectul de totalitate şi integralitate prin care sunt ocrotiţi lucrătorii din unităţile de stat, mixte, private, membrii cooperativelor meşteşugăreşti, agricultorii, avocaţii, slujitorii cultelor, personalul casnic şi de îngrijire a blocurilor de locatari, pensionarii şi membrii lor de familie.

Începând din anul 1992 se conturează tot mai bine realizarea unui sistem public naţional unificat de asigurări sociale, prin integrarea în asigurările sociale de stat a sistemelor independente de asigurări sociale (asigurările sociale pentru agricultori, ale cooperaţiei meşteşugăreşti, ale Bisericii Ortodoxe Române, ale artiştilor plastici, ale muzicienilor, compozitorilor şi scriitorilor).

Prin instituirea sistemului public naţional de asigurări sociale s-a creat un cadru unitar de aplicare a legislaţiei în domeniu, se economisesc resurse materiale şi umane, se creează flexibilitate în redistribuirea resurselor disponibile, în funcţie de cerinţele pentru anumite prestaţii, se întăreşte controlul privind constituirea şi utilizarea resurselor şi calitatea prestaţiilor.

2. Principiile şi rolul sistemului public naţional de asigurări sociale

Principiile de organizare şi funcţionare a sistemului public naţional de asigurări sociale sunt următoarele:

a) Unicitatea. Potrivit acestui principiu este organizat şi funcţionează un singur sistem public naţional de asigurări sociale, garantat de stat. Concomitent, se prevăd posibilitatea şi condiţiile de organizare şi funcţionare a unor sisteme private, facultative, de asigurări sociale.

b) Obligativitatea. În concordanţă cu cerinţele acestui principiu, persoanele fizice care desfăşoară activităţi aducătoare de venituri şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege sunt cuprinse, prin efectul legii, în sistemul public naţional de asigurări, beneficiind de drepturi şi având obligaţii reglementate.

Asigurările sociale cuprind: personalul din companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, întreprinderile privare, cooperatorii, asociaţii, agricultorii, avocaţii, slujitorii cultelor, toţi pensionarii şi membrii lor de familie.

Practic, astăzi toţi cetăţenii activi ai ţării, pensionarii şi membrii lor de familie sunt ocrotiţi prin asigurările sociale, ceea ce înseamnă că la baza asigurărilor sociale se află principiul generalităţii şi că statul garantează aceste drepturi prin Constituţie şi prin alte acte normative.

c) Garantarea de către stat a drepturilor de asigurări sociale. Statul este garantul acestui

drept exercitat prin sistemul public naţional al asigurărilor sociale. Statul sprijină acest sistem al asigurărilor sociale, în situaţii temeinic motivate, prin acoperirea deficitelor financiare potrivit prevederilor legii bugetului de stat.

d) Cetăţenii sunt ocrotiţi în toate cazurile şi pentru toată perioada de pierdere a capacităţii lor de muncă, iar mamele se bucură şi de ocrotire socială deosebită în caz de sarcină, lehuzie, pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, când au copii mici bolnavi etc..

Preview document

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 1
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 2
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 3
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 4
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 5
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 6
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 7
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 8
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 9
Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Public National al Asigurarilor Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Pensia pentru munca depusă și limita de vârstă

1.1. Introducere Pensiile reprezintă un mecanism prin care se reduce riscul sărăciei la bătrânețe și un mijloc de a îmbunătăți condițiile de...

Sistemul de pensii în România

1. DEFINIȚIE ȘI CONCEPT Pensiile constituie cea mai importantă prestație de asigurări sociale acordată în cadrul sistemului public. Orice tip de...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Asigurări și protecție socială

Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte...

Sisteme și instituții de asigurări sociale

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de...

Asigurări și protecție socială

Capitolul IV. Securitatea socială din România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană În perioada de pregătire pentru aderarea la Uniunea...

Impactul aderării asupra sistemului de pensii

I. Politica socială în Uniunea Europeană Una din preocupările majore în cadrul Uniunii Europene o reprezintă politica socială, statele membre şi...

Te-ar putea interesa și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurările sociale - pensii asupra activității economico-sociale

Impactul cheltuielilor publice pentru asigurarile sociale( pensii) asupra activitatii economico-sociale Capitolul 1. Cheltuielile publice pentru...

Organitarea și conducerea contabilității la policlinica cu plată

Structurile economice, politice, sociale si culturale, natura relaţiilor dintre oameni şi legat de aceasta, formele de organizare si conducere...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la SC Agrocomplex SA Bârlad

Capitolul 1. Organizare si functionalitate la SC Agrocomplex SA Bârlad 1.1. Prezentare generala S.C. AGROCOMPLEX S.A. este societate comerciala...

Asigurări Sociale de Stat

Introducere Actualitatea lucrării şi nivelul cercetărilor întreprinse. Germenii nevoii de protecţie au apărut cu mult înainte, ca o necesitate,...

Pensii Private versus Pensii Facultative

Principiul fundamental ce stă la baza sistemului de pensii multi-pilon este acela al diversificării surselor de finanţare a veniturilor din pensii...

Cheltuieli Publice

Sistemul cheltuielilor publice Continutul notiunii de cheltuiala publica Intr-o viziune traditionala a finantelor publice, cheltuiala publica...

Parteneriatul public-privat în gestiunea riscului

Parteneriatul public-privat in gestiunea riscului (inclusiv in domeniul asigurarilor sociale) Necesitatea organizarii ocrotirii cetatenilor, sub...

Ai nevoie de altceva?