Asigurări și protecție socială

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 19784
Mărime: 69.54KB (arhivat)
Publicat de: Sonia Voicu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Utureanu Simona
Universitatea Ovidius, FB III

Extras din curs

Capitolul I

SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE

Conţinutul economic al asigurărilor sociale

Asigurările sociale constituie acea parte a relaţiilor social-economice cu ajutorul cărora, în procesul repartiţiei produsului naţional brut, se formează, se repartizează, se gestionează şi se utilizează fondurile băneşti necesare ocrotirii obligatorii a salariaţilor şi pensionarilor, a persoanelor aflate în incapacitate temporară sau permanentă de muncă, în caz de bătrâneţe şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Asigurările sociale cuprind un sistem de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor şi membrilor lor de familie, care constă în acordarea de către stat sau anumite organizaţii de indemnizaţii, ajutoare, pensii, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte gratuităţi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate de muncă sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară.

Primele forme de asistenţă socială în România au fost organizate de biserică. Până în secolul al XVI-lea, majoritatea acţiunilor de ajutorare a diferitelor categorii de persoane aflate în impas aveau loc în cadrul mânăstirilor. Pe lângă unele mânăstirii au fost organizate aziluri pentru bolnavii săraci, pentru invalizi, pentru bătrânii săraci şi cerşetori.

În secolul al XVI-lea au apărut instituţii de asistenţă socială denumite „calcii”. Astfel de aşezăminte înfiinţează domnitorul Negru Vodă la Bucureşti, de asemenea, „Fundaţia Pantelimon” înfiinţată de Grigore Ghica construieşte spitalul cu acelaşi nume, pe lângă care funcţionează un orfelinat pentru copii săraci, prima instituţie din ţară cu acest profil.

În anul 1751, domniţa Balaşa, fiica lui Constantin Brâncoveanu, fundează biserica şi azilul de femei „Domniţă Bălaşa”, destinat fetelor sărace şi orfane. Sub domnia lui Mihail Şuţu, se înfiinţează, în anul 1780, „Episcopia Obştei” care se ocupă cu ajutorarea săracilor.

După Regulamentul Organic (1831), pe lângă „Fundaţia Colţea” întemeiată de spătarul Mihai Cantacuzino şi clucerul Colţea, au fost construite o mânăstire şi primul spital cu o capacitate de 24 de paturi.

De fapt, Regulamentul Organic este primul document oficial care stabileşte o reglementare a instituţiilor de asistenţă socială existente, respectiv Institutul copiilor sărmani şi Casa de ajutorare a săracilor.

Între cele două războaie mondiale, în urma distrugerilor înregistrate, problemele de asistenţă socială s-au amplificat ca o consecinţă a stării de pauperizare a populaţiei, bolnavii s-au înmulţit, mulţi copii au pus probleme de îngrijire specială, numărul săracilor a crescut.

În perioada 1930-1936 în scopul, participării la acţiunea naţională de ocrotire socială au fost înfiinţate societăţi de binefaceri. Aceste societăţi aveau prevăzut în statutul de funcţionare: ocrotirea mamei şi a noului-născut, ocrotirea copiilor, a tinerilor, asistenţa copiilor abandonaţi şi a persoanelor cu deficienţe fizice şi psihice. Ele aveau atribuţiile stabilite prin statut aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, iar statul subvenţiona cu un fond de până la 20% din totalul veniturilor realizate prin mijloace proprii de către fiecare societate în parte.

Începând cu anul 1923 apar în România legi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de asistenţă socială.

Primul recensământ în domeniul asistenţei sociale în România s-a efectuat în anul 1936. S-au identificat atunci 521 de unităţi, dintre care 50 de stat şi 471 particulare. Aceste unităţi aveau un număr redus de asistaţi, cele mai multe având capacitatea sub zece persoane asistate.

Din anul 1923 şi până în 1943, problemele de asistenţă socială au fost reglementate şi coordonate de Ministerul Sănătăţii Publice, Muncii şi Ocrotirilor Sociale. Prin Decretul-Lege nr.189 din martie 1943 privind organizarea sanitară şi ocrotirea statului, se înfiinţează Ministrul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. El avea o direcţie a ocrotirilor sociale cu trei servicii (ocrotirea familiei, ocrotirea mamei şi copilului, asistenţă socială), iar în teritoriu funcţionau servicii sanitare şi de ocrotire judeţene. În coordonarea acestora din urmă funcţionau, în teritoriu, centre pentru ocrotirea copiilor, leagăne de copii, cămine de zi, colonii de vacanţă, aziluri pentru bătrâni şi persoane cu handicap. În afara acestor servicii, funcţionau şi servicii sanitare şi de ocrotire urbane, care aveau în subordine circumscripţii sanitare şi centre de sănătate.

În anul 1947, se înfiinţeză, prin scindarea Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerului Muncii Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. Prin Decretul nr.75 din 1951, o serie de atribuţii trec de la Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale la alte ministere. Astfel, casele de copii şi şcolile pentru deficienţi au trecut la Ministerul Învăţământului, reeducarea copiilor cu tulburări de comportament a trecut în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

Preview document

Asigurări și protecție socială - Pagina 1
Asigurări și protecție socială - Pagina 2
Asigurări și protecție socială - Pagina 3
Asigurări și protecție socială - Pagina 4
Asigurări și protecție socială - Pagina 5
Asigurări și protecție socială - Pagina 6
Asigurări și protecție socială - Pagina 7
Asigurări și protecție socială - Pagina 8
Asigurări și protecție socială - Pagina 9
Asigurări și protecție socială - Pagina 10
Asigurări și protecție socială - Pagina 11
Asigurări și protecție socială - Pagina 12
Asigurări și protecție socială - Pagina 13
Asigurări și protecție socială - Pagina 14
Asigurări și protecție socială - Pagina 15
Asigurări și protecție socială - Pagina 16
Asigurări și protecție socială - Pagina 17
Asigurări și protecție socială - Pagina 18
Asigurări și protecție socială - Pagina 19
Asigurări și protecție socială - Pagina 20
Asigurări și protecție socială - Pagina 21
Asigurări și protecție socială - Pagina 22
Asigurări și protecție socială - Pagina 23
Asigurări și protecție socială - Pagina 24
Asigurări și protecție socială - Pagina 25
Asigurări și protecție socială - Pagina 26
Asigurări și protecție socială - Pagina 27
Asigurări și protecție socială - Pagina 28
Asigurări și protecție socială - Pagina 29
Asigurări și protecție socială - Pagina 30
Asigurări și protecție socială - Pagina 31
Asigurări și protecție socială - Pagina 32
Asigurări și protecție socială - Pagina 33
Asigurări și protecție socială - Pagina 34
Asigurări și protecție socială - Pagina 35
Asigurări și protecție socială - Pagina 36
Asigurări și protecție socială - Pagina 37
Asigurări și protecție socială - Pagina 38
Asigurări și protecție socială - Pagina 39
Asigurări și protecție socială - Pagina 40
Asigurări și protecție socială - Pagina 41
Asigurări și protecție socială - Pagina 42
Asigurări și protecție socială - Pagina 43
Asigurări și protecție socială - Pagina 44
Asigurări și protecție socială - Pagina 45
Asigurări și protecție socială - Pagina 46
Asigurări și protecție socială - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Asigurari si Protectie Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurări și protecție socială

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea factorilor de...

Asigurări și protecție socială

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de...

Sisteme și instituții de asigurări sociale

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de...

Asigurări și protecție socială

Capitolul IV. Securitatea socială din România în perspectiva aderării la Uniunea Europeană În perioada de pregătire pentru aderarea la Uniunea...

Sistemul Public Național al Asigurărilor Sociale

1. Necesitatea şi conţinutul economic al asigurărilor sociale Sub aspect financiar, asigurările sociale participă la repartiţia unei părţi din...

Asigurări financiare

Cap. 1. Asigurări. Concept și tipuri de asigurări Conceptul de asigurări Asigurările reprezintă o ramură prestatoare de servicii, cu un caracter...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privid organizarea contabilității decontărilor cu asigurările și protecția socială la SC Med Com Prod SA Călărași

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială la SC Industrializarea Laptelui Dâmbovița SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Ai nevoie de altceva?