Asigurări și protecție socială

Curs
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Asigurări
Conține 2 fișiere: doc, pdf
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27851
Mărime: 408.00KB (arhivat)
Publicat de: Romulus Chiriță
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaduva Maria
Universitatea “Constantin Brâncuºi” din Târgu Jiu Facultatea de ªtiinþe Economice si Gestiunea Afacerilor Departamentul ID

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE 5
 3. 1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale 5
 4. 1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor
 5. sociale
 6. 1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale 12
 7. 1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat 16
 8. 1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale 16
 9. Test de Evaluare
 10. CAPITOLUL II
 11. PROTECtIA SOCIALÃ,ROL ªI IMPORTANtà 19
 12. 2.1. Protectia Socialã în Comunitatea Europeanã 19
 13. 2.2. Piata munci si protectia socialã 21
 14. 2.3. Protectia socialã a femeilor si tinerilor 22
 15. 2.4. Reconversia Profesionalã 24
 16. Test de Evaluare
 17. CAPITOLUL III
 18. ASISTENtA SOCIALÃ – COMPONENTÃ A SISTEMULUI DE
 19. PROTECtIE SOCIALÃ
 20. 3.1. Asistenta socialã – concept, caracteristici si principii. 27
 21. 3.2. Managementul asistentei sociale 28
 22. 3.3. Obiectivele sistemului de asistentã socialã. 29
 23. 3.4. Forme de sprijin din domeniul asistentei sociale 30
 24. Test de Evaluare
 25. CAPITOLUL IV
 26. FORMELE DE OCROTIRE A CETÃtENILOR PRIN
 27. ASIGURÃRILE SOCIALE DE STAT
 28. 4.1. Pensiile, Calculul pensiilor 37
 29. 4.2. Trimiterile la tratament balnear si odihnã 45
 30. 4.3. Indemnizatii si ajutoarele sociale 46
 31. Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID
 32. Test de Evaluare
 33. CAPITOLUL V
 34. SISTEMUL DE ASIGURÃRI SOCIALE DE SÃNÃTATE 58
 35. 5.1. Importanta asigurãrilor sociale de sãnãtate 58
 36. 5.2.Persoane cuprinse în asigurãrile sociale de sãnãtate 63
 37. 5.3. Drepturile si obligatiile asiguratilor 65
 38. Test de Evaluare
 39. CAPITOLUL VI
 40. SISTEMUL ASIGURÃRILOR PENTRU ªOMAJ 69
 41. 6.1. Categorii de persoane cuprinse în sistemul asigurãrilor pentru
 42. somaj
 43. 6.2. Ajutorul sau indemnizatia de somaj 71
 44. 6.3. Sursele de constituire a bugetului asigurãrilor pentru somaj 72
 45. 6 4 Rolul Agentiei Nationale a Ocupãri Fortei de Muncã în
 46. diminuarea somajului4
 47. Test de evaluare
 48. Bibliografie 79
 49. Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID
 50. CAPITOLUL I
 51. SISTEMUL NAtIONAL DE ASIGURARI SOCIALE
 52. CONtINUT:
 53. 1.1. Continutul economiei asigurãrilor sociale
 54. 1.2. Principiile si rolul sistemului public national al asigurãrilor
 55. sociale
 56. 1.3. Sursele de constituire a fondurilor asigurãrilor sociale
 57. 1.4. Bugetul asigurãrilor sociale de stat
 58. 1.5. Jurisdictia asigurãrilor sociale

Extras din curs

1.1. Necesitatea, continutul economiei al asigurãrilor sociale

Necesitatea ocrotirii cetãtenilor a apãrut o datã cu dezvoltarea

factorilor de productie. Instituirea si dezvoltarea asigurãrilor sociale

au fost determinate de crearea si dezvoltarea industriei.

În România, primele forme incipiente ale asigurãrilor sociale au

apãrut cãtre sfârsitul sec. al XIX-lea si începutul sec. XX-lea din

initiativa lucrãtorilor din fabrici. Formele concrete de ocrotire a

cetãtenilor si a familiilor lor n-au putut satisface pe deplin cerintele de

viatã ale acestora.

Asigurãrile sociale din tara noastrã s-au dezvoltat si s-au

perfectionat mereu continuând si în prezent. Necesitatea înfãptuirii

asigurãrilor sociale decurge din faptul cã participarea cetãtenilor la

desfãsurarea procesului de productie si a oricãrei activitãti utile

societãtii poate sã punã salariatilor întreprinzãtori particulari în anume

situatii în imposibilitatea de a presa o muncã în conditii normale.

Cetãtenii pot sã ajungã în imposibilitatea de a mai munci si de

asi dobândi prin muncã bunurile si serviciului necesare traiului si a

familiilor lor datoritã diferitelor cauze: accidente, boli, maternitate,

invaliditate si ca urmare a atingerii unei anumite limite de vârstã este

necesar ca statul, companiile nationale, societãtile comerciale,

asociatiile, întreprinderile private, întreprinzãtori particulari sã i-a

mãsurile necesare pentru protectia cetãtenilor asigurându-le veniturile

necesare traiului.

Dezvoltarea si perfectionarea factorilor de productie au

determinat crearea unui sistem propriu national de asigurãri sociale

care se extinde si perfectionarea continuu.

Necesitatea realizãrii asigurãrilor sociale este determinatã si de

grija pe care statul trebuie sã o manifeste fatã de cetãtenii sãi.

Asigurari si Protectie Sociala – curs universitar ID

Drepturile de asigurãri sociale ale cetãtenilor sunt garantate de

constitutie de codul muncii si de alte acte normative.

Constitutia României prevede:

Art. 34 Dreptul la ocrotirea sãnãtãtii este garantat.

Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurãri

sociale pentru boalã accidente, maternitate si recuperare, controlul

exercitatii profesiilor si alte mãsuri de protectie a sãnãtãtii fizice si

mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

Art. 47 Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare

economicã si de protectie socialã de naturã sã asigure cetãtenilor un

nivel de trai decent.

Cetãtenii au dreptul de pensie la concedii de maternitate plãtit,

la asistentã socialã prevãzutã de lege.

Cetãtenii au dreptul si la mãsuri de asistentã socialã portivit

legii.

Art. 49 Copii si tineri se bucurã de un regim special de protectie

si de asistentã în realizarea drepturilor lor.

Statul acordã alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru

îngrijirea copilului bolnav sau cu handicap.

Asigurãrile sociale constituie unul dintre mijloacele de

garantare, de realizare a drepturilor constitutionale ale poporului, ele

reprezintã numai o parte din complexul de mãsuri luate pentru

realizarea unei vieti decente si civilizatie a poporului român.

Asigurãrile sociale sunt o institutie obiectiv necesarã a societãtii

chemate sã rezolve protectia salariatilor, asociatilor, pensionarilor si

familiilor lor în cazuri de incapacitate temporarã sau permanentã de

muncã.

Asigurãrile sub aspect financiar participã la repartitia unei pãrti

din PNB constituind un mijloc de control asupra formãrii, repartizãrii

si utilizãrii acestuia când se alimenteazã, se repartizeazã si se

utilizeazã fondurile asigurãrilor sociale.

Continutul economic al asigurãrilor sociale este determinat de

trãsãturile orânduiri social-economice.

Asigurãrile sociale constituie acea parte relatiilor socialeconomice

bãnesti cu ajutorul cãrora în procesul repartitiei se

gestioneazã si se utilizeazã fondurile bãnesti necesare ocrotirii

obligatorii a salariatilor si pensionarilor din companiile nationale,

regiile autonome, societãtile comerciale, a asociatilor a mestesugurilor

de ateliere proprii a întreprinzãtorilor particulari, a slujitorilor cultelor,

a personalului casnic care lucreazã al persoane fizice, a persoanelor

care deservesc blocurile de locatari, a persoanelor aflate în

incapacitatea temporarã sau permanentã de muncã, în caz de bãtrânete

si în alte cazuri prevãzute de lege. Asigurãrile sociale ocrotesc si

membrii familiilor persoanelor de mai sus.

Preview document

Asigurări și protecție socială - Pagina 1
Asigurări și protecție socială - Pagina 2
Asigurări și protecție socială - Pagina 3
Asigurări și protecție socială - Pagina 4
Asigurări și protecție socială - Pagina 5
Asigurări și protecție socială - Pagina 6
Asigurări și protecție socială - Pagina 7
Asigurări și protecție socială - Pagina 8
Asigurări și protecție socială - Pagina 9
Asigurări și protecție socială - Pagina 10
Asigurări și protecție socială - Pagina 11
Asigurări și protecție socială - Pagina 12
Asigurări și protecție socială - Pagina 13
Asigurări și protecție socială - Pagina 14
Asigurări și protecție socială - Pagina 15
Asigurări și protecție socială - Pagina 16
Asigurări și protecție socială - Pagina 17
Asigurări și protecție socială - Pagina 18
Asigurări și protecție socială - Pagina 19
Asigurări și protecție socială - Pagina 20
Asigurări și protecție socială - Pagina 21
Asigurări și protecție socială - Pagina 22
Asigurări și protecție socială - Pagina 23
Asigurări și protecție socială - Pagina 24
Asigurări și protecție socială - Pagina 25
Asigurări și protecție socială - Pagina 26
Asigurări și protecție socială - Pagina 27
Asigurări și protecție socială - Pagina 28
Asigurări și protecție socială - Pagina 29
Asigurări și protecție socială - Pagina 30
Asigurări și protecție socială - Pagina 31
Asigurări și protecție socială - Pagina 32
Asigurări și protecție socială - Pagina 33
Asigurări și protecție socială - Pagina 34
Asigurări și protecție socială - Pagina 35
Asigurări și protecție socială - Pagina 36
Asigurări și protecție socială - Pagina 37
Asigurări și protecție socială - Pagina 38
Asigurări și protecție socială - Pagina 39
Asigurări și protecție socială - Pagina 40
Asigurări și protecție socială - Pagina 41
Asigurări și protecție socială - Pagina 42
Asigurări și protecție socială - Pagina 43
Asigurări și protecție socială - Pagina 44
Asigurări și protecție socială - Pagina 45
Asigurări și protecție socială - Pagina 46
Asigurări și protecție socială - Pagina 47
Asigurări și protecție socială - Pagina 48
Asigurări și protecție socială - Pagina 49
Asigurări și protecție socială - Pagina 50
Asigurări și protecție socială - Pagina 51
Asigurări și protecție socială - Pagina 52
Asigurări și protecție socială - Pagina 53
Asigurări și protecție socială - Pagina 54
Asigurări și protecție socială - Pagina 55
Asigurări și protecție socială - Pagina 56
Asigurări și protecție socială - Pagina 57
Asigurări și protecție socială - Pagina 58
Asigurări și protecție socială - Pagina 59
Asigurări și protecție socială - Pagina 60
Asigurări și protecție socială - Pagina 61
Asigurări și protecție socială - Pagina 62
Asigurări și protecție socială - Pagina 63
Asigurări și protecție socială - Pagina 64
Asigurări și protecție socială - Pagina 65
Asigurări și protecție socială - Pagina 66
Asigurări și protecție socială - Pagina 67
Asigurări și protecție socială - Pagina 68
Asigurări și protecție socială - Pagina 69
Asigurări și protecție socială - Pagina 70
Asigurări și protecție socială - Pagina 71
Asigurări și protecție socială - Pagina 72
Asigurări și protecție socială - Pagina 73
Asigurări și protecție socială - Pagina 74
Asigurări și protecție socială - Pagina 75
Asigurări și protecție socială - Pagina 76
Asigurări și protecție socială - Pagina 77
Asigurări și protecție socială - Pagina 78
Asigurări și protecție socială - Pagina 79
Asigurări și protecție socială - Pagina 80
Asigurări și protecție socială - Pagina 81
Asigurări și protecție socială - Pagina 82
Asigurări și protecție socială - Pagina 83
Asigurări și protecție socială - Pagina 84
Asigurări și protecție socială - Pagina 85
Asigurări și protecție socială - Pagina 86
Asigurări și protecție socială - Pagina 87
Asigurări și protecție socială - Pagina 88
Asigurări și protecție socială - Pagina 89
Asigurări și protecție socială - Pagina 90
Asigurări și protecție socială - Pagina 91
Asigurări și protecție socială - Pagina 92
Asigurări și protecție socială - Pagina 93
Asigurări și protecție socială - Pagina 94
Asigurări și protecție socială - Pagina 95
Asigurări și protecție socială - Pagina 96
Asigurări și protecție socială - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Asigurari si Protectie Sociala.doc
 • Asigurari si Protectie Sociala.pdf

Alții au mai descărcat și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Asigurările de Accidente

1. Concept privind asigurările de accidente Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte din sistemul de asigurări...

Strategii Misiuni și Obiective ale Managementului Asigurărilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări,...

Anliza bugetului asigurărilor sociale de sănătate în perioada 2005-2008

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind asigurarile sociale de sanatate Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare...

Necesitatea și rolul asigurărilor

Necesitatea si continutul economic al asigurarilor sociale Necesitatea oragnizarii ocrotirii cetatenilor, sub diferite forme a aparut odata cu...

Principiile și rolul asigurărilor de stat

Sistemul public national de asigurari sociale este organizat pe baza urmatoarelor principii : -unicitatea -obligativitatea -garantarea de catre...

Asigurările sociale

Capitolul 1. Asigurările sociale 1.Principiile si rolul sistemului public de asigurari sociale Necesitatea asigurărilor sociale decurge din...

Asigurări și protecție socială

Capitolul I SISTEMUL PUBLIC NAŢIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE Conţinutul economic al asigurărilor sociale Asigurările sociale constituie acea parte...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privid organizarea contabilității decontărilor cu asigurările și protecția socială la SC Med Com Prod SA Călărași

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială la SC Industrializarea Laptelui Dâmbovița SA

1.OBIECTIVE,PRINCIPII SI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A INTEPRINDERII 1.1 Cunoaşterea concretă a întreprinderii(istoricul...

Ai nevoie de altceva?