Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 31023
Mărime: 269.65KB (arhivat)
Publicat de: Mirela Man
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE4
 2. CAPITOLUL I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII5
 3. 1.1.Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL5
 4. 1.1.1.Elemente de identificare5
 5. 1.1.2.Obiect de activitate8
 6. 1.2.Structura organizatorică şi funcţională9
 7. 1.2.1.Funcţiile întreprinderii şi compartimentele care le realizează9
 8. 1.2.2.Structura organizatorică a firmei12
 9. 1.2.3.Componentele organizatorice care au ca responsabilităţi pe linie de resurse umane17
 10. CAPITOLUL II. CADRUL GENERAL AL DATORIILOR ŞI CREANŢELOR SALARIALE, ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ18
 11. 2.1.Sistemul de salarizare şi formele sale18
 12. 2.1.1.Principii de bază privind salarizarea.18
 13. 2.1.2.Strctura drepturilor salariale23
 14. 2.1.3.Formele de salarizare26
 15. 2.2.Sistemul de asigurări sociale şi protectia socială29
 16. 2.2.1.Consideraţii generale privind sistemul de asigurări sociale şi protecţia socială29
 17. 2.2.2.Bugetul asigurărilor sociale de stat30
 18. 2.2.3.Surse de constituire a fondului de asigurări sociale şi protectie sociala32
 19. 2.2.3.1.Contributia la asigurarile sociale de stat33
 20. 2.2.3.2.Contribuţia la asigurările sociale de sănătate34
 21. 2.2.3.3.Contributia la fondul de şomaj35
 22. 2.2.3.4.Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale36
 23. 2.2.3.5.Comision datorat Inspecţiei Teritoriale a Muncii37
 24. 2.2.4.Formele de protecţie prin asigurări sociale38
 25. 2.3.Consideraţii generale privind stabilirea şi plata salariilor45
 26. CAPITOLUL III. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND DECONTĂRILE CUANGAJAŢII ASIGURĂRILE SOCIALE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ48
 27. 3.1.Documente de evidenţă a drepturilor şi creanţelor rezultate în urma salarizării precum şi obligaţiile de plată49
 28. 3.2.Contabilitatea decontărilor cu personalul62
 29. 3.2.1.Contabilitatea decontărilor cu personalul66
 30. 3.2.2.Contabilitatea ajutoarelor materiale datorate67
 31. 3.2.3.Contabilitatea participării personalului la profit68
 32. 3.2.4.Contabilitatea avansurilor acordate68
 33. 3.2.5.Contabilitatea drepturilor de personal neridicate69
 34. 3.2.6.Contabilitatea reţinerilor din salarii datorate terţilor69
 35. 3.2.7.Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul70
 36. 3.2.8.Contabilitatea impozitului pe venituri de natura salariilor71
 37. 3.3.Contabilitatea operaţiilor privind decontările cu asigurările sociale şi protecţia socială71
 38. 3.3.1.Contabilitatea decontărilor cu asigurările sociale72
 39. 3.3.1.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale72
 40. 3.3.1.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale73
 41. 3.3.2.Contabilitatea decontarilor cu asigurările sociale de sănătate73
 42. 3.3.2.1.Contabilitatea decontării unităţii cu asigurările sociale de sănătate73
 43. 3.3.2.2.Contribuţia decontarii personalului cu asigurările sociale de sănătate74
 44. 3.3.3.Contabilitatea decontărilor privind protecţia socială74
 45. 3.3.3.1.Contabilitatea decontării unităţii cu fondul de şomaj75
 46. 3.3.3.2.Contribuţia decontării personalului cu fondul de şomaj75

Extras din proiect

INTRODUCERE

Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului, determină mărimea acestor modificări, delimitează cauzele care le-au generat, stabilind în final natura rezultatelor obţinute.

Contabilitatea înregistrează prin intermediul conturilor toate mişcările de valori relative la ansamblul activităţilor desfăşurate, fiind un sistem de înregistrare a informaţiilor şi un sistem de prelucrare şi valorificare a acestora.

Activitatea economică, atât cea de la nivelul companiei, cât şi cea de la nivelul naţional, realizează cu participarea celor trei factori de producţie : munca, pământul şi capitalul determină în final producerea venitului total. Potrivit teoriei moderne a repartiţiei, în funcţie de aportul fiecărui factor, urmează o redirijare a fluxului de venituri către posesorii de capital, obiectivându-se astfel ceea ce ştiinţa economică denumeşte recompensarea factorilor de producţie. Corelaţia salariul-profit-rentă se răsfrânge la nivelul activităţii productive, ea definind sursele de întreţinere şi acumulare ale agentului economic. Este de neconceput realizarea oricărei activităţi economico-socială fără prezenţa şi intervenţia omului, care nu este doar purtătorul unor nevoi de consum, ci şi un posesor al unor abilităţi ce-i permit să acţioneze în scopul satisfacerii acestor nevoi.

Resursele umane sau capitalul uman au un rol important în asigurarea performanţelor economico-financiare a întreprinderii. Recompensarea angajaţilor este un instrument important al managementului prin care se influenţează eficienţa activităţii unei firme.

În teoria şi practica economică, problematica recompensării muncii deţine un loc de o importanţă deosebită. Fiind legată de relaţiile ocazionate de angajarea, utilizarea şi plata muncii ca factor de producţie, suscită puternic şi perpetuu atenţia, deoarece de modul în care se realizează recompensarea muncii depinde asigurarea cu mijloace de existenţă a unei părţi semnificative din populaţia planetei.

Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă a necesitat schimbări esenţiale şi în domeniul recompensării resurselor umane, apariţia şi dezvoltarea pieţei muncii, privatizarea societăţilor comerciale, perfecţionarea managementului sunt premise favorabile pentru realizarea unui sistem de recompense curent.

Capitolul I. STUDIUL CADRULUI JURIDIC ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII

1.1. Prezentarea generală a SC LAMADORS SRL

1.1.1.Elemente de identificare

SC LAMADORS se înfiinţează cu respectarea legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50/30.01/1996 de către următorii asociaţi fondatori : Mosca Nicoleta şi Gribanela Vicenza.

Sediul societăţii este în România, comuna Dumbrava-Roşie, jud. Neamţ. În funcţie de necesităţi firma va deschide birouri sucursale sau agenţii în alte localităţi pe baza hotărârii AGA şi-n conformitate cu legislaţia română.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată începând cu data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului.

În momentul constituirii societatea a avut un capital social de 20.000 RON subscris şi vărsat în numerar la data constituirii societăţii. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar şi în natură pe baza hotărârii AGA – cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societăţii comerciale cu răspundere limitată.

AGA este organul de conducere a SC LAMADORD SRL şi decide prin votul reprezentativ majoritatea asociaţilor şi a părţilor sociale. Aceasta aprobă:

-propunerile privind strategia de dezvoltare, tehnologizare, modernizare şi restructurare economico - financiară pe termen scurt, mediu şi lung;

-stabileşte structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi necesare desfăşurării activităţii, angajează şi concediază personalul angajat, stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;

-alege membrii consiliului de administraţie şi cenzorii societăţii;

-stabileşte nivelul de indemnizaţie a consiliului de administraţie şi a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie;

-aprobă b

Preview document

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 1
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 2
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 3
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 4
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 5
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 6
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 7
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 8
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 9
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 10
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 11
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 12
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 13
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 14
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 15
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 16
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 17
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 18
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 19
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 20
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 21
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 22
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 23
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 24
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 25
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 26
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 27
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 28
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 29
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 30
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 31
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 32
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 33
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 34
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 35
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 36
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 37
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 38
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 39
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 40
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 41
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 42
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 43
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 44
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 45
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 46
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 47
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 48
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 49
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 50
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 51
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 52
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 53
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 54
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 55
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 56
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 57
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 58
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 59
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 60
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 61
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 62
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 63
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 64
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 65
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 66
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 67
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 68
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 69
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 70
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 71
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 72
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 73
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 74
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 75
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 76
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 77
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 78
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 79
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 80
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 81
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 82
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 83
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 84
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 85
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 86
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 87
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 88
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 89
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 90
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 91
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 92
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 93
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 94
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 95
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 96
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 97
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 98
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 99
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 100
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 101
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 102
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 103
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 104
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 105
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 106
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 107
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 108
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 109
Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala .doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Studiu privid organizarea contabilității decontărilor cu asigurările și protecția socială la SC Med Com Prod SA Călărași

CAPITOLUL I 1.1 Contabilitatea sintetica privind asigurarile sociale Contabilitatea decontarilor privind contributia unitatii la asigurarile...

Taxa pe Valoarea Adăugată

1.1. Continutul si rolul impozitelor Termenul de impozit provine din latinescul imponere (a stabili cu forta). În pre capitalism cu termenul de...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Analiza TVA

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ I.1. Fundamentarea teoretică a taxei pe valoarea adăugată...

Contabilitatea decontărilor cu personalul și a operațiilor asimilate

S T A T U T U L S.C. S.R.L. " SC S.R.L." este o societate comerciala cu raspundere limitata. Isi desfasoara activitatea in conformitate cu...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Implicațiile Politicii Salariale asupra Eficienței Întreprinderii și Gestiunii Resurselor Umane

1.1 Mediul intern Compania ARABESQUE este o companie cu capital privat autohton care a fost înfiinţată in anul 1994 ca răspuns al necesităţii unei...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Contabilitatea și gestiunea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Noțiuni Generale privind Relația Întreprinderii cu Personalul

Introducere Lucrarea de faţă, este concepută şi structurată pe o problematică relativ complexă, cu un cuprins teoretic şi practic, partea finală...

Contabilitatea Salariului

Contabilitatea decontarilor cu personalul si cu bugetele de asigurari si protectie sociala I.1 Salarizarea Alaturi de resursele materiale, forta...

Ai nevoie de altceva?