Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 14906
Mărime: 199.88KB (arhivat)
Publicat de: Simona I.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. DELIMITARI SI FUNDAMENTARI TEORETICE PRIVIND PERSONALUL, ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA
 4. 1.1. Delimitari conceptuale privind drepturile salariale, asigurarile si protectia sociala
 5. 1.2. Sistemul de salarizare
 6. 1.2.1. Principiile sistemului de salarizare
 7. 1.2.2. Formele de salarizare
 8. 1.3. Purtatorii de informatii privind contabilitatea personalului, asigurarilor si protectiei sociale
 9. 1.4. Cadrul juridic al salarizarii
 10. CAPITOLUL II
 11. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII PERSONALULUI, ASIGURARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE
 12. 2.1. Societatea comerciala SC. TERMLOC S.A. - cadrul organizational al contabilitatii personalului, asigurarilor si protectiei sociale
 13. 2.1.1. Prezentarea societatii comerciale TERMLOC S.A.
 14. 2.1.2. Compartimentul financiar – contabil in structura organizatorica a S.C. TERMLOC S.A.
 15. 2.2. Organizarea si conducerea contabilitatii curente a decontarilor cu personalul, asigurarile si protectia sociala
 16. 2.2.1. Contabilitatea decontarilor cu personalul
 17. 2.2.2. Contabilitatea decontarilor privind asiguraile si protectia sociala
 18. ÎNTOCMIREA SI ÎNREGISTRAREA STATELOR DE SALARII PENTRU PERSONALUL CU CONTRACT DE MUNCA DIN CADRUL S.C. TERMLOC S.A.
 19. ÎNTOCMIREA SI ÎNREGISTRAREA STATELOR DE SALARII PRIVIND COLABORATORII DIN CADRUL S.C. TERMLOC S.A.
 20. ÎNTOCMIREA SI ÎNREGISTRAREA STATELOR DE SALARII PRIVIND INDEMNIZATIILE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA DIN CADRUL S.C. TERMLOC S.A.
 21. PARTICIPAREA PERSONALULIUI LA PROFIT
 22. 2.2.3. Sinteze contabile privind decontarea personalului, asigurarilor si protectiei sociale
 23. CAPITOLUL III
 24. ANALIZA POTENTIALULUI UMAN
 25. 3.1. Analiza efectivului de salariati din punct de vedere cantitativ, structural si calitativ
 26. 3.2. Analiza calificarii personalului din S.C. TERMLOC S.A.
 27. 3.3. Analiza utilizarii timpului de munca
 28. 3.4. Analiza eficientei cheltuielilor cu personalul
 29. Cheltuieli salariale la 1000 lei venituri din exploatare
 30. 3.5. Analiza corelatiei dintre dinamica productivitatii muncii si dinamica salariului mediu
 31. 3.6 Analiza profitului mediu pe un salariat
 32. CAPITOLUL IV
 33. POSIBILITATI DE PERFECTIONARE A CONTABILITATII PERSONALULUI, ASIGURARILOR SI PROTECTIEI SOCIALE PRIN INFORMATIZAREA ACESTEIA
 34. 4.1. Delimitari conceptuale privind sistemul informational contabil al întreprinderii si informatizarea acestuia
 35. 4.2. Aspecte privind informatizarea contabilitatii personalului, asigurarilor si protectiei sociale
 36. 4.2.1. Descrierea aplicatiei
 37. 4.2.2. Prezentarea intrarilor
 38. 4.2.3. Prezentarea iesirilor
 39. CONCLUZII
 40. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările sociale şi protecţia socială, deoarece acestea exercită o puternică influenţă asupra condiţiilor de muncă şi viaţă a populaţiei, a calităţii vieţii.

În desfăşurarea activităţii agenţilor economici, un rol important îl deţine forţa de muncă, deoarece cu ajutorul mijloacelor de producţie, acţionează asupra obiectului muncii in vederea transformării acestuia în noi valori de întrebuinţare.

Participarea resurselor umane la desfăşurarea procesului muncii poate înregistra în anumite situaţii întreruperi din cauze diverse. Angajaţii societăţilor comerciale pot să-şi piardă în anumite împrejurări capacitatea de muncă. Avem în vedere accidente, boli profesionale, maternitatea, invaliditatea, etc. În aceste condiţii este necesar ca statul şi societăţile comerciale să ia din timp măsuri corespunzătoare pentru protecţia cetăţenilor, asigurându-le veniturile necesare.

În acest scop statul şi societăţile comerciale au creat şi extins un sistem de securitate socială, constituit din asigurări sociale de stat, private şi protecţie socială.

În cursul desfăşurării activităţii economice apar numeroase operaţii de mişcare şi transformare a valorilor, care se constituie în obiectul contabilităţii.

O astfel de operaţie este cea referitoare la reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, deoarece salariile şi alte cheltuieli asimilate acestora sunt cheltuieli care se includ în costurile producţiei fabricate sau serviciilor prestate.

În domeniul salarizării trebuie manifestată multă prudenţă şi o perfectă cunoaştere a actelor normative care sunt în continuă schimbare. În contextul modernizării sistemului contabil din ţara noastră se apelează la metode şi proceduri de proiectare a sistemelor informatice care să contribuie la creşterea eficienţei. În acest context menţionăm şi compartimentul de calcul şi evidenţă a salariilor, a altor drepturi asimilate, a reţinerilor salariale, care reprezintă sectoare importante în aplicarea sistemelor informatice moderne.

Primul capitol face referire la aspectele generale cu privire la drepturile salariale, asigurările şi protecţia socială, sistemul de salarizare, purtătorii de informaţii privind contabilitatea personalului, asigurărilor şi protecţiei sociale.

Capitolul al II-lea al lucrării, denumit „Organizarea şi conducerea contabilităţii personalului, asigurărilor şi protecţiei sociale” ”, prezintă modul de organizare şi conducere a contabilităţii in cadrul societăţii comerciale TERMLOC S.A..

Capitolul al III-lea este dedicat exclusiv analizei economico-financiare a potenţialului uman şi anume analiza calificării personalului din S.C. TERMLOC S.A., analiza utilizării timpului de muncă, analiza eficienţei cheltuielilor cu personalul, analiza profitului mediu pe un salariat.

În capitolul al IV-lea este abordată problematica referitoare la perfecţionarea contabilităţii in domeniul salariilor prin informatizarea acesteia.

La sfârşitul lucrării sunt concluzionate aspectele esenţiale în urma analizării capitolelor parcurse şi propunerile personale venite să îmbunătăţească sau să completeze activitatea în domeniul contabilităţii personalului, asigurărilor şi protecţiei sociale.

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND PERSONALUL, ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

Delimitări conceptuale privind drepturile salariale, asigurările şi protecţia socială

Resursele umane, împreună cu resursele materiale şi cele financiare, au un rol deosebit în cadrul oricărei întreprinderi. Prin utilizarea resurselor umane, întreprinderea înregistrează cheltuieli care, din punct de vedere juridic, reprezintă datorii, iar salariaţii beneficii care, din punct de vedere juridic, reprezintă drepturi.

Salariaţii primesc în schimbul serviciilor prestate de ei un salariu. Prin definiţie, pentru cel care îl dobândeşte, salariul reprezintă un venit, iar pentru acela care îl plăteşte (angajatorul forţei de muncă), salariul reprezintă un cost.

Indiferent de numirea sa - leafă, remuneraţie, retribuţie -, salariul reprezintă suma de bani dată de angajatori angajaţilor pe baza unui Contract individual de muncă pentru munca efectuată ori pentru serviciile îndeplinite sau care trebuie îndeplinite. Astfel, între agenţii economici şi personalul angajat intervin decontări pentru munca prestată.

Salariul trebuie corelat cu productivitatea muncii pentru sporirea eficienţei economice. Această corelaţie exprimă şi determină :

legături strânse între rezultatele cantitative şi calitative ale muncii şi salariu;

formarea unor proporţii şi echilibre micro şi macroeconomice între volumul producţiei şi fondul de salarizare;

realizarea echilibrului dintre dezvoltarea economică a unei ţări şi ocuparea forţei de muncă;

împărţirea produsului nou creat în produs net şi produs necesar.

Creşterea productivităţii muncii reprezintă singura sursă de mărire a salariului.

În funcţie de componentele sale, salariul este de două feluri: brut şi net.

Preview document

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 1
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 2
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 3
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 4
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 5
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 6
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 7
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 8
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 9
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 10
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 11
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 12
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 13
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 14
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 15
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 16
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 17
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 18
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 19
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 20
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 21
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 22
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 23
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 24
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 25
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 26
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 27
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 28
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 29
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 30
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 31
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 32
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 33
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 34
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 35
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 36
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 37
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 38
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 39
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 40
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 41
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 42
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 43
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 44
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 45
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 46
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 47
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 48
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 49
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 50
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 51
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 52
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 53
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 54
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 55
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 56
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 57
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 58
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 59
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 60
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 61
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 62
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 63
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 64
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 65
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 66
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 67
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 68
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 69
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 70
Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Conducerea Contabilitatii Personalului, Asigurarilor si Protectiei Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Decontări în numerar și prin conturile curente

Capitolul I Aspecte legislative 1.1. Problematica decontărilor în accepţiunea legislaţiei în vigoare Contabilitatea trezoreriei are ca obiect...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

CAPITOLUL 1 FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Caiet de practică la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Ai nevoie de altceva?