Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 28933
Mărime: 163.33KB (arhivat)
Publicat de: Melina Trif
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Eduard

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 1.Scopul si obiectivele lucrarii 3
 3. 2.Prezentarea generala a SC ISEP SRL Târgoviste 4
 4. CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATELE
 5. 1.1. Delimitari si structuri privind cheltuielile 9
 6. 1.1.1. Conceptul de cheltuiala 9
 7. 1.1.2. Structura cheltuielilor 11
 8. 1.1.3. Cheltuielile prin prisma contabilitatii de gestiune 21
 9. 1.2. Delimitari si structuri privind veniturile 26
 10. 1.2.1. Conceptul de venit 26
 11. 1.2.2. Structura veniturilor 27
 12. 1.3. Delimitari si structuri privind rezultatele 33
 13. 1.4. Reglementari contabile armonizate cu Standardele Contabile Internationale
 14. 38
 15. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR LA SC QUARTZ SRL
 16. 2.1. Documente contabile utilizate si fluxul informational 46
 17. 2.2. Organizarea contabilitatii analitice si sintetice a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la SC ISEP SRL
 18. 51
 19. 2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor 51
 20. 2.2.2. Contabilitatea veniturilor 69
 21. 2.2.3. Contabilitatea rezultatelor 82
 22. 2.3. Prezentarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contul de profit si pierdere
 23. 97
 24. CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERII
 25. 3.1. Analiza pe baza contului de profit si pierdere 104
 26. 3.1.1. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune (SIDG)
 27. 104
 28. 3.1.2. Capacitatea de autofinantare (CAF) 107
 29. 3.2. Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor la nivelul întreprinderii
 30. 109
 31. 3.3. Analiza indicatorului “Cheltuieli la 1.000 lei venituri” 111
 32. 3.4. Analiza cifrei de afaceri (CA) 112
 33. 3.5. Analiza productiei exercitiului 114
 34. 3.6. Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 115
 35. CONCLUZII 120
 36. BIBLIOGRAFIE 123

Extras din proiect

INTRODUCERE

1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII

Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a rezultatelor financiare din cadrul societasii prezentate.

Principalele obiective tratate în aceasta lucrare constau în:

-Delimitarea, structura si conceptul cheltuielilor, veniturilor si rezuntatelor financiare ;

-Cheltuielile, veniturile si rezultatele abordate prin prisma reglementarilor contabile asimilate cu Standardele Internationale ;

-Prezentarea operatiilor contabile din evidenta societatii ;

-Prezentarea evidentei contabile a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor în cadrul societatii;

-Prezentarea indicatorilor economico-financiari si analiza acestora din cadrul societatii prezentate

2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII ISEP TÂRGOVISTE

Înfiintarea societatii

SC ISEP S.R.L. s-a înfiintat în baza deciziei nr.1034 din 5.03.1991, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J15/400/1991 având cod unic de înregistrare 916297.

Societatea are sediul în strada Constructorului nr. 7, loc. Târgoviste, jud. Dâmbovita.

Forma juridica

Societatea are forma juridica de Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata, comform Legii nr. 31/1990.

Societatea îsi desfasoara activitatea în comformitate cu legile române si cu prezentul statut.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii îl constituie:

-Fabricarea piese quartz si firme luminoase;

-Fabricarea de piese componente pentru tehnica vidului;

-Fabricarea de componente, sub ansamble si piese de schimb pentru industria electrotehnica si electronoca din materiale feroase, neferoase, ceramice si luminoscente;

-Fabricarea de aparatura de testare alcoolscopica;

-Import-export produse industriale si bunuri de larg consum;

-Comercializarea en-gros si en-detail de produse electrice si industriale din import si tara;

-Transport intern si international de marfuri si persoane;

-Servicii pentru produsele comercializate;

-Producerea si comercializarea de articole din mase plastice;

Capitalul social

Valoarea capitalului social initial era de 161,8 mii lei, majorat în anul 1992 ca urmare a actului aditional nr. 5462/1992 la 312.500 mii lei împartit în 3125 parti

sociale în valoare de 100.000 lei fiecare, fiind compus din :

- mijloace fixe – 60 % (cladire, mijloace transport si utilaje);

- aport în lei – 40 %.

Administrarea societatii

Societatea este administrata de trei asociati având drepturi egale la luarea deciziilor cu privire la numarul de angajari ai salariatilor, viza bilanturilor, întocmirea contractelor, strategie marketing, cercetare dezvoltare, de asigurare a calitatii produselor si de protejare a mediului înconjurator.

Ei se comformeaza prevederilor legale cu privire la normele de protectie a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor.

Cota de perticipare la profit/pierdere este de 33,33 % pentru fiecare asociat.

Nomenclatorul de produse

Programul de productie al SC ISEP S.R.L. cuprinde:

-Fiole alcooltest “Testal Q” destinata utilizarii de catre lucratorii de politie din formatiunile de control si dirijarea circulatiei si de catre lucratorii din transportul feroviar în scopul depistarii persoanelor care au consumat bauturi alcoolice. De asemenea produsul poate fi utilizat si de alte institutii ai caror salariati sunt obligati sa nu consume bauturi alcoolice. Fiola poate fi folosita si de persoane fizice pentru autocontrolul preventiv.

-Concentrat chimic extraaditivat “Sunivra super” utilizat pentru prepararea emulsiei de racire, ungere si protectie anticoroziva la prelucrari metalice ale metalelor feroase. Produsul acopera o gama foarte larga de prelucrari cum ar fi : prelucrari metalice prin aschiere, ambutisari, industria laminoarelor, etc. Sunivra super este un produs de sinteza cu mare stabilitate în timp, cu slaba degradare biologica în timpul utilizarii. Este aliniat tendintelor mondiale în domeniu, utilizând substante fara risc în utilizare în raport cu factorul uman. Verificarile si omologarile produsului s-au facut împreuna cu institute universitare de cercetari.

-Repere ceramice si tuburi quartz U sunt doua produse care constituie materia prima în fabricarea termocuplelor necesare masurarii temperaturilor ridicate

din cuptoarele sidelurgice.

Preview document

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 25
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 26
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 27
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 28
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 29
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 30
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 31
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 32
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 33
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 34
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 35
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 36
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 37
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 38
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 39
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 40
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 41
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 42
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 43
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 44
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 45
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 46
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 47
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 48
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 49
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 50
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 51
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 52
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 53
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 54
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 55
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 56
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 57
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 58
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 59
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 60
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 61
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 62
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 63
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 64
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 65
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 66
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 67
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 68
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 69
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 70
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 71
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 72
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 73
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 74
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 75
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 76
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 77
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 78
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 79
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 80
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 81
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 82
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 83
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 84
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 85
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 86
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 87
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 88
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 89
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 90
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 91
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 92
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 93
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 94
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 95
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 96
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 97
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 98
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 99
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 100
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 101
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 102
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 103
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 104
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 105
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 106
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 107
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 108
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 109
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 110
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 111
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 112
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 113
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 114
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 115
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 116
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 117
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 118
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 119
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 120
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 121
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 122
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 123
Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor - Pagina 124

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză financiară - SC Pâinea SA

INTRODUCERE În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

Denumirea Denumirea societatii este Societatea Comerciala “CONFORT” S.A. Galati, înfiintata prin Decizia Prefecturii Judetului Galati nr. 72/1991...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la societatea comercială Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Ai nevoie de altceva?