Analiză financiară - SC Pâinea SA

Proiect
7.5/10 (11 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 29356
Mărime: 290.59KB (arhivat)
Publicat de: Adnana Vereș
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. I. OPORTUNITATEA SI CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI 5
 3. 1.1.NECESITATEA ELABORARII PLANULUI DE AFACERI 5
 4. 1.2. CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI 6
 5. II. DIAGNOSTICUL ECONOMICO – FINANCIAR AL S.C. PÂINEA S.A. 10
 6. 2.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. PÂINEA S.A. 10
 7. 2.1.1. Date de identificare 10
 8. 2.1.2. Scurt istoric 10
 9. 2.1.3. Descrierea activitatii curente si obiectul de activitate 12
 10. 2.1.4. Structura si evolutia capitalului social 15
 11. 2.2. ORGANIZAREA STRUCTURALA 18
 12. 2.2.1. Structura organizatorica 18
 13. 2.2.2. Structura de productie 19
 14. 2.3. DIAGNOSTICUL POTENTIALULUI TEHNICO – PRODUCTIV 21
 15. 2.3.1.Active imobilizate 22
 16. 2.3.2. Utilaje 22
 17. 2.3.3. Aparatura de laborator 24
 18. 2.3.4. Descrierea materiei prime 25
 19. 2.3.5. Caracterizarea produselor 26
 20. 2.3.6. Descrierea procesului tehnologic din moara de porumb a SC PÂINEA SA 27
 21. 2.4. DIAGNOSTICUL MANAGEMENTULUI SI AL UTILIZARII RESURSELOR UMANE 34
 22. 2.4.1. Competenta echipei manageriale 34
 23. 2.4.2. Personalul executiv al societatii 35
 24. 2.4.3. Productivitatea muncii 38
 25. 2.5. DIAGNOSTICUL ACTIVITATII ECONOMICE 39
 26. 2.6. Diagnosticul activitatii de marketing 41
 27. 2.6.1. Piata de aprovizionare 41
 28. 2.6.2. Analiza competitiei 42
 29. 2.6.3. Politica de pret 43
 30. 2.6.4. Politica de desfacere. Canale de distributie 44
 31. 2.7. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 45
 32. 2.7.1. Evolutia si structura patrimoniala 45
 33. 2.7.2. Evolutia si structura cheltuielilor 47
 34. 2.7.3. Evolutia si structura veniturilor 48
 35. 2.7.4. Evolutia indicatorilor financiari 48
 36. 2.7.5. Structura lichiditatii patrimoniale 49
 37. 2.8. CONCLUZII GENERALE ALE DIAGNOSTICULUI 50
 38. III. OBIECTIVELE INVESTITIEI 52
 39. 3.1. Obiectivele directe capacitatii de productie sunt: 52
 40. 3.2. Obiectivele indirecte ale proiectului sunt: 52
 41. 3.3. Obiectivele relative 53
 42. 3.4. Cadrul legislativ (influenta actuala, tendinte previzibile) 53
 43. 3.5. Dimensionarea resurselor alocate 55
 44. 3.5.1. Conditii generale impuse la alegerea utilajului tehnologic din Sectia Moara 56
 45. 3.5.2. Conditii particulare pentru alegerea utilajelor si instalatiilor 56
 46. 3.5.3. Masinile si utilajele tehnologice propuse pentru a fi achizitionate pentru Sectia Moara si Sector ambalare malai 57
 47. 3.6. Situatia existenta 60
 48. 3.7. Valorificarea superioara a subproduselor 64
 49. IV. EVALUAREA ACTIVITATII VIITOARE A S.C. PÂINEA S.A. 66
 50. 4.1. DELIMITAREA PIETEI DE DESFACERE A S.C. PÂINEA S.A. 66
 51. 4.1.1. Tendinte în domeniul consumului. Profilul consumatorului 66
 52. 4.1.2. Desfacerea si canalele de distributie 67
 53. 4.2. Programul de productie al S.C. PÂINEA S.A. 68
 54. 4.2.1.Proiectarea capacitatii de productie pe întregul flux tehnologic 68
 55. 4.2.2.Capacitati de prelucrare a produselor finite 68
 56. 4.2.3. Structura sortimentala 70
 57. 4.2.4. Structura productiei 71
 58. 4.2.5. Stabilirea necesarului de personal pe categorii 72
 59. 4.2.6. Prognoza cheltuielilor de exploatare pe produse 73
 60. 4.2.7. Estimarea implicatiilor ecologice 83
 61. 4.3. PLANUL DE MARKETING-COMERCIALIZARE 85
 62. 4.3.1. Analiza de piata pentru obiectivul propus 85
 63. 4.3.2. Prognoza vânzarilor 88
 64. 4.3.3. Promovarea sortimentelor de malai 91
 65. 4.3.4. Conditiile de transport 91
 66. 4.3.5. Modalitati de distributie 92
 67. 4.3.6. Politica de aprovizionare. Furnizorii de materii prime 93
 68. 4.3.7. Managementul societatii 93
 69. 4.4. PLANUL FINANCIAR 95
 70. 4.4.1. Indicatori financiari practicati în scopul sustinerii avantajelor proiectului propus 95
 71. 4.4.2.Conditiile financiare de realizare a investitiei 98
 72. V. CONCLUZII SI PROPUNERI 110

Extras din proiect

INTRODUCERE

În întreaga lume o importanta din ce în ce mai mare o prezinta noile programe legate de afaceri, ceea ce presupune a organiza si a conduce oamenii, a dezvolta activitatea întreprinderii printr-un plan de actiune structurala si a imobiliza întreaga echipa pentru a reusi în actiunile întreprinse. Concret, la nivelul întreprinderii, aceasta se materializeaza în planul de afaceri.

Daca la sfârsitul anilor ’70 în teoria si practica afacerilor din economia de piata nu se întâlnea conceptul de “plan de afaceri”, la începutul anilor ’90 nici o banca nu accepta deschiderea unei finantari pentru o noua afacere fara prezentarea unui plan bine întocmit.

Planul de afaceri se refera la promovarea unei întreprinderi noi, fie la lansarea unui proiect important în cadrul unei întreprinderi existente.

Planul de afaceri constituie un document care sintetizeaza rezultatele activitatilor de cercetare, concepere si dezvoltare a unor proiecte privind crearea unei noi întreprinderi, a unui nou produs si/ sau a unui nou serviciu.

Un plan de afaceri eficient investigheaza, în cele mai mici detalii, fezabilitatea afacerii, deoarece proiecteaza obiectivele întreprinzatorului si metodele cu ajutorul carora acesta le va realiza si prezinta, pentru o anumita perioada de timp, rezultatele anticipate. De aceea, un plan de afaceri corect redactat trebuie sa contina o analiza detaliata a întreprinderii, a produsului si/ sau a serviciului nou creat, piata estimata, politicile de marketing urmarite (referitoare la pret, promovare, distributie), metodele de productie utilizate, precum si aspectele financiare ale viitoarei afaceri (incluzând venitul estimat, investitiile necesare si recuperarea acestora, profitul urmarit etc.).

Orice plan de afaceri bine conceput si realizat trebuie sa raspunda unor întrebari fundamentale cum sunt:

1. Este complet “pachetul” care prezinta noua afacere?

2. Va fi afacerea propusa atractiva pentru potentialii posesori de capital de risc?

3. Ce sanse de succes are afacerea propusa?

4. Ce avantaje competitive prezinta, pe termen lung, pentru întreprinzatori afacerea propusa? Dar pentru investitori? Dar pentru salariatii întreprinderii?

5. Poate fi realizata în mod eficient afacerea nou creata?

6. Au piata de desfacere asigurata produsele si/ sau serviciile create prin noua afacere?

7. Pot fi recuperate, în timp relativ scurt (când, cum si în ce conditii), fondurile financiare investite în noua întreprindere/ noul produs/ noul serviciu?

8. Poate fi condusa eficient afacerea viitoare a întreprinderii nou create (sau a celei deja existente)?

Deci, putem afirma ca a demara o noua afacere este un act deosebit de complex, având implicatii si riscuri foarte mari.

I. OPORTUNITATEA SI CONTINUTUL PLANULUI DE AFACERI

1.1.NECESITATEA ELABORARII PLANULUI DE AFACERI

Planul de afaceri reprezinta o schema de actiune construita logic si presupune o gândire de perspectiva asupra afacerii respective. Pornind de la obiectivele stabilite, planul de afaceri cuprinde toate etapele si resursele de care întreprinzatorul are nevoie pentru a le realiza într-o perioada de timp determinata.

Dintre cele mai importante argumente care justifica necesitatea întocmirii unui plan de afaceri mentionam:

1. redactarea acestui document permite întreprinzatorului sa realizeze o imagine de ansamblu asupra întregii afaceri si sa nu se concentreze numai asupra unor aspecte particulare ale acesteia;

2. planul de afaceri realizeaza o evaluare a noii idei de afaceri sau poate anticipa sansele de succes ale afacerii în curs, reprezentând, practic, un studiu de fezabilitate;

3. planul de afaceri se constituie într-un instrument de proiectare, realizare, conducere si control al afacerii;

4. planul de afaceri este cel care faciliteaza comunicarea, catre mediul ambiant al întreprinderii, a noii idei de afaceri;

5. planul de afaceri furnizeaza scheme detaliate ale activitatilor implicate în noua afacere, în vederea obtinerii acordului de finantare a acesteia;

6. planul de afaceri faciliteaza mentinerea directiilor de actiune stabilite, permitând întreprinzatorului sa îsi concentreze energia pentru atingerea obiectivelor propuse.

Concluzionând, putem afirma ca planul de afaceri îndeplineste trei functii dupa cum urmeaza:

- se constituie într-un instrument de lucru al întreprinzatorului, capabil sa îi permita acestuia comunicarea propriilor idei, identificarea celor mai eficiente solutii, efectuarea propunerilor de finantare, etc.;

- reprezinta baza de conducere a noii afaceri;

- este un “dispozitiv” de evaluare a schimbarilor care trebuie efectuate în cadrul unei întreprinderi;

Preview document

Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 1
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 2
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 3
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 4
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 5
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 6
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 7
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 8
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 9
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 10
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 11
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 12
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 13
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 14
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 15
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 16
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 17
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 18
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 19
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 20
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 21
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 22
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 23
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 24
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 25
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 26
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 27
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 28
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 29
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 30
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 31
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 32
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 33
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 34
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 35
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 36
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 37
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 38
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 39
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 40
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 41
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 42
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 43
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 44
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 45
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 46
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 47
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 48
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 49
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 50
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 51
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 52
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 53
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 54
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 55
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 56
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 57
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 58
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 59
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 60
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 61
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 62
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 63
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 64
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 65
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 66
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 67
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 68
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 69
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 70
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 71
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 72
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 73
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 74
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 75
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 76
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 77
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 78
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 79
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 80
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 81
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 82
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 83
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 84
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 85
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 86
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 87
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 88
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 89
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 90
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 91
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 92
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 93
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 94
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 95
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 96
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 97
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 98
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 99
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 100
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 101
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 102
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 103
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 104
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 105
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 106
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 107
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 108
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 109
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 110
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 111
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 112
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 113
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 114
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 115
Analiză financiară - SC Pâinea SA - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Analiza Financiara - SC Painea SA
  • bilant.doc
  • Planul de afaceri al unei unitati de morarit si panificatie.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Management Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 1.1.1. Locul şi rolul activităţii...

Norme de Securitate Compartiment Financiar-Contabil

In Romania Protectia Muncii este reglementata prin legea 90 / 1996. Constituie un ansamblu de activitati ce au ca scop asigurarea celor mai bune...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele Analizei Financiare la SC Succes Nic Com SRL

Prin prisma acestei lucrări de licenţă Fundamentele analizei financiare la S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.am dorit să evidenţiez importanţa analizei în...

Analiza unei întreprinderi

Capitolul I Prezentarea generala a pietei de produse ecologice 1.1 Ce este un produs ecologic ? Produsele ecologice: produsele obtinute in...

Majorarea Capitalului Social la SC Mopan SA Suceava

I. Alegerea subiectului Am ales să majorăm capitalul social la firma S.C MOPAN S.A Suceava, firmă ce provine din fosta întreprindere de morarit și...

Implicațiile financiare ale amortismentului la nivelul societății comerciale

INTRODUCERE Economiştii sunt persoanele de a căror prestaţie profesională depinde, într-o mare măsură, rezultatele profitabile ale unei...

Plan de afaceri la fabrica de pâine - SC Dany Pan SRL

PLAN DE AFACERI LA S.C. DANY PAN S.R.L. 1. INTRODUCERE. S.C. DANY PAN S.R.L. Varfu Campului, infiintata in decembrie 2006 isi propune ca obiect...

Eficiența economică a investițiilor în cadrul SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL 1- ASPECTE GENERALE ALE FIRMEI La sfârsitul secolului al XIV-lea este atestat documentar dregătorul Vel Pitar, care era“pus peste pitari...

Analiza economico-financiară a SC Lormar SA

Capitolul 1. Introducere în analiza economico – financiară 1.1. Conținutul aplicativ și metodologic al analizei activității economico – financiare...

Analiza mixului de marketing la firma Vel Pitar

Cap. 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MIXUL DE MARKETING 1.1. Conceptul de marketing Noua filosofie a abordării activității de afaceri este...

Ai nevoie de altceva?