Contabilitatea decontării cu salariații

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 128 în total
Cuvinte : 29284
Mărime: 136.88KB (arhivat)
Publicat de: Iulian Ghiță
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doctor Angela Raduti
proiect licenta prez la UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA FINANŢE BĂNCI CONTABILITATE

Cuprins

 1. Cap. IOBIECTIVE SI PRINCIPII PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII
 2. 1.1.Obiectivele organizării contabilităţii pag 4
 3. 1.2 Utilizatorii informaţiilor contabile pag 8
 4. 1.3 Principiile contabile pag 15
 5. 1.4. Prezentarea societaţii “ SCHELA PETROLIERĂ POENI” pag.20
 6. Cap.II TRATAMENTUL CONTABIL ŞI CADRUL JURIDIC AL OPERAŢIUNILOR LEGATE DE SALARIAŢI
 7. 2.1. Cadrul juridic privind salarizarea pag 28
 8. 2.2. Sisteme de documente contabile privind înregistrarea operaţiunilor economice referitoare la salarii si alte drepturi de personalpag 49
 9. 2.3. Sistemul de conturi privind înregistrarea salariilor pag 53
 10. 2.4. Calcularea drepturilor cuvenite angajaţilor si a reţinerilor din
 11. salarii pag 59
 12. 2.5. Controlul economic si financiar asupra salariilor pag 70
 13. 2.6. Noţiuni teoretice privind evaluarea performantelor
 14. personalului pag 78
 15. Cap.III STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SALARIILOR
 16. ŞI CONTRIBUŢIILE AFERENTE LA “SCHELA POENI”
 17. 3.1. Contabilizarea si modul de calcul al salariilor .pag 87
 18. 3.1.1. Determinarea veniturilor nete si a contribuirilor aferente . pag 88
 19. 3.1.2. Contabilitatea operaţiunilor privind salariile pag 96
 20. 3.1.3. Contabilitatea operaţiunilor privind decontare salariilor nete pag 100
 21. 3.2. Contabilitatea datoriilor angajaţilor către bugetul de stat pag 102
 22. 3.2.1. Contribuţia personalului la asigurări sociale pag 102
 23. 3.2.2. Contribuţia personalului la fondul de şomaj pag 102
 24. 3.3 Calcularea venitului global pag 103
 25. 3.4.Contribuţia datoriilor instituţiei asimilate salariilor la
 26. bugetul de stat pag 104
 27. Cap.IVCONTABILITATEA SALARIILOR UTILIZĂND
 28. MIJLOACE INFORMATICE DE CALCUL
 29. 4.1. Necesitatea unui sistem informatic
 30. privind activitatea de personal pag 108
 31. 4.2. Prezentarea programului informatic al firmei pag 110
 32. 4.3. Aplicaţie informatică privind evidenţa personalul pag 112
 33. CONCLUZII pag 120
 34. ANEXE pag 125
 35. BIBLIOGRAFIE pag 134

Extras din licență

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii

Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a acestora nu poate sǎ neglijeze faptul cǎ produsele financiare ale oricǎrui sistem contabil sunt documente de sintezǎ, iar oferta de informaţii contabile depinde de utilizatori şi necesităţile lor informaţionale (cererea). Altfel spus ca primele vizate sunt obiectivele informǎrii financiare sau obiectivele situaţiilor financiare.

În 1971, la iniţiativa organismului profesiei contabile americane, a fost creat un grup de lucru ( comisia Trueblood ), cu misiunea de a studia obiectivele situaţiilor financiare. Raportul Trueblood a prezentat o listǎ a obiectivelor, pe primul loc figurând furnizarea de informaţii utile luǎrii deciziilor economice. Aceastǎ listǎ a stat la baza tuturor cadrelor conceptuale (conceptual frameworks) elaborate ulterior. Esenţialul acestei liste se regǎseşte în schema următoare :

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL

Furnizarea de informaţii utile luării deciziilor

OBIECTIVUL 2

Pentru a fi folosite de utilizatori care nu au puterea, competenta sau resursele necesare pentru obţinerea informaţiilor si care solicita situaţiile financiare pentru a aprecia activitatea economica a întreprinderii.

OBIECTIVUL 3

Furnizarea de informaţii utile investitorilor si creditorilor, pentru a le permite sa prevadă, sa compare si sa evalueze fluxurile monetare si potenţiale, in termeni de mărime si de risc.

Organismul American de normalizare (FASB), în cadrul sau conceptual (1978-1985), considerǎ cǎ situaţiile financiare au vocaţia de a furniza informaţii utile pentru deciziile de investiţii şi de credit, şi inteligibile, pentru toţi cei care au cunoştinţe rezonabile asupra întreprinderii. Aceste cunoştinţe trebuie sǎ fie susceptibile de a ajuta investitorii în a evalua fluxurile monetare viitoare.

Cadrul contabil conceptual American se ataşeazǎ poziţiei raportului Trueblood în privinţa obiectivelor informaţiilor contabile prezentate de societǎţile comerciale, mai ales în ceea ce priveşte dimensiunea lor previzionalǎ.

Recunoscând raportul Trueblood, FASB recunoaşte, implicit, ipoteza eficienţei pieţelor şi aderǎ la modelul de luare a deciziei de cǎtre investitor. Dar, în timp ce cadrul conceptual American este fundamentat pe logica investitorului, raportul Trueblood recunoscuse şi utilizatorii secundari ai informaţiilor contabile precum statul (guvernul), salariaţii etc.

Cadrul conceptual American este mai restrictiv şi în privinţa limitelor situaţiilor financiare. În speţǎ, el aduce în discuţie faptul cǎ informaţia contabilǎ nu este destinatǎ sǎ fie utilizatǎ direct în evaluarea întreprinderilor, ci, mai degrabǎ , sǎ ajute pe cei ce doresc sǎ procedeze la aceste evaluări.

Conceptul prioritar de utilitate, prezent în sursele indicate mai sus, trebuie sǎ fie precedat de douǎ alte mari concepte, legate strâns intre ele. Astfel, contabilitatea financiarǎ îşi propune sǎ comunice o informaţie utilǎ pentru bunǎstarea societǎţii, ea realizând aceasta finalitate graţie unei utilizǎri şi repartizǎri optimale a resurselor. De altfel, comitetul de studii al profesiei contabile americane menţioneazǎ cǎ ,,ţinând cont de necesitǎţile întreprinderilor contabilitatea permite sǎ se repartizeze optimal resursele şi, prin aceasta, sǎ se asigure bunǎstarea societǎţii ‘’ .

Acest mod conceptual de utilitate este cuprins într-un lanţ de determinǎri, care, în ordinea de generalitate, schematizeazǎ urmǎtoarele trei obiective ale informǎrii financiare:

Preview document

Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 1
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 2
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 3
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 4
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 5
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 6
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 7
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 8
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 9
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 10
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 11
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 12
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 13
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 14
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 15
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 16
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 17
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 18
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 19
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 20
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 21
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 22
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 23
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 24
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 25
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 26
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 27
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 28
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 29
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 30
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 31
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 32
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 33
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 34
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 35
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 36
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 37
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 38
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 39
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 40
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 41
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 42
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 43
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 44
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 45
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 46
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 47
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 48
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 49
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 50
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 51
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 52
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 53
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 54
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 55
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 56
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 57
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 58
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 59
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 60
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 61
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 62
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 63
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 64
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 65
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 66
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 67
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 68
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 69
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 70
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 71
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 72
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 73
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 74
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 75
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 76
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 77
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 78
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 79
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 80
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 81
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 82
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 83
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 84
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 85
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 86
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 87
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 88
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 89
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 90
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 91
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 92
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 93
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 94
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 95
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 96
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 97
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 98
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 99
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 100
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 101
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 102
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 103
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 104
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 105
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 106
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 107
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 108
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 109
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 110
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 111
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 112
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 113
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 114
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 115
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 116
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 117
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 118
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 119
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 120
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 121
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 122
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 123
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 124
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 125
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 126
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 127
Contabilitatea decontării cu salariații - Pagina 128

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarii cu Salariatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava

CAPITOLUL 1 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 1.1. Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă Factorul muncă – condiţie generală a oricărei...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Calculul și înregistrarea salariilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor unitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul,...

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații

Cuvântul “salariu’’ provine din latinescul “salarium” care are la origine semnificatia de ratie alocata unui soldat; ulterior el a fost utilizat...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea decontărilor cu personalul la SC Elmi 94 SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. In vederea efectuarii de acte de...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Ai nevoie de altceva?