Cursurile din domeniul Psihologie

Pedagogia socială

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE PEDAGOGIE SOCIALĂ 1.1. Noțiuni generale Pentru a ilustra conceptul de pedagogie socială trebuie să pornim de la definiția dată pedagogiei, ca fiind știința despre educație sau altfel spus, știința de a modela personalități în conformitate cu anumite finalități la care un individ sau o... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Stres, mecanisme de coping și mecanisme de apărare

Oamenii se confruntă cu o mulțime de situații stresante: tulburări ale stării de sănătate, zgomot, probleme la muncă, presiunea timpului, probleme sentimentale sau probleme financiare. O expunere îndelungată la o multitudine de situații cauzatoare de stres, poate duce la tulburarea stării de sănătate sau la... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Afectivitatea

AFECTIVITATEA Procesele psihice care reflecta relatiile dintre subiect si obiect sub forma de trairi, unoeri atitudinale, poarta denumirea de procese afective. Procesele afective sunt stări sau trăiri care reflectă relațiile omului cu lumea înconjurătoare, măsura în care necesitățile lui interne sunt satisfăcute... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor, adulților - Nivel II

CAPITOLUL I CUNOAȘTEREA ȘI CARACTERIZAREA PSIHOLOGICĂ A PERSONALITĂȚII La finalul acestui capitol studenții vor putea să: o utilizeze adecvat o serie de concepte psihologice fundamentale, o explice dublul determinism, extern și intern, al conduitelor umane, o caracterizeze personalitatea sub aspect structural... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Limbajul și filosofia cercetării calitative

Caracteristici ale cercetării calitative - Cercetarea calitativă poate fi definită ca o multimetodă focalizată ce implică o abordare interpretativă și naturalistă a subiectului (Tomofumi, O., Shaw, I., 2000). - Definiția pare vagă deoarece conceptul este foarte larg. Voi lua în discuție trei caracteristici... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Matematică

1. Introducerea datelor în SPSS În lucrul cu SPSS-ul avem două moduri de introducere a datelor: de la tastatură sau dintr-un program cu foi de lucru. În cadrul acestei lucrări ne vom referi la primul mod de lucru. Deschizând sesiunea de lucru cu SPSS pentru Windows, pe ecran va apărea o fereastră în care vom fi... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Psihoterapia de cuplu și familie

1. TERAPIA DE CUPLU ȘI FAMILIE: ÎNCEPUTURI Terapia de familie s-a născut în 1950, a crescut în jurul anului 1960 și s-a maturizat în anii 1970. Dacă inițial a existat un val de entuziasm de a trata întreaga familie ca pe un întreg, ulterior a existat o diversificare a școlilor, fiecare în parte orientându-se spre o... citește mai departe

69 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Inteligența emoțională

Capitolul I Evoluția concepțiilor în domeniul inteligenței - Dintre definițiile reputate ale inteligenței considerăm două ca fiind de largă circulație în domeniul psihologiei: - Marele dicționar Larousse pentru psihologie din 1992 dă următoarea definiție a inteligenței : ”Aptitudine a unei ființe umane de a se... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Genetica comportamentului uman

Informații generale 1.1. Date de identificare a cursului Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu Birou:.Institutul de Psihologie, str. Republicii, nr. 37 Telefon: 0264-590967 Fax: 0264-590967 E-mail: andreimiu@psychology.ro Consultații: Luni, 14:00-16:00 Date de... citește mai departe

99 pagini Gratis Extras Preview

Plan de lecție - Grădina prieteniei

Grupa: Mare Disciplina: Consiliere și orientare Profesor: Ion Alexandra Mădălina Tema: Grădina prieteniei Obiective operaționale: O1: - Să stabilească relații de prietenie cu un copil; O2: - Să denumească care sunt criteriile personale de alegere a prietenilor; Metode : lectura, conversația; Resurse... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Fenomene definitorii ale dezvoltării psihice

Dezvoltarea este înțeleasă ca un proces obiectiv, universal și necesar, care se realizează ca o mișcare ascendentă, de la simplu la complex, de la inferior la superior, prin trecerea de la o stare calitativă veche la o alta nouă. Procesul dezvoltării implică progresul în continuă reînnoire, înlocuirea legică a... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Procese psihice senzoriale

SENZAȚIILE DEFINIREA ȘI CARACTERIZAREA GENERALĂ A SENZAȚIILOR Definiție: Senzațiile sunt procese psihice elementare care semnalizează, sub formă de imagini simple și primare, însușirile concrete (intuitive), separate, ale obiectelor și fenomenelor, precum și stările interne ale organismului, în momentul acțiunii... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Consiliere și orientare școlară și profesională

Curs 1 Începând cu 1960 în SUA apărea conceptul de carieră pentru a-l înlocui pe cel de profesie. În teoriile clasice cariera este interpretată drept totalitatea tipurilor de muncă pe care cineva le îndeplinește în viață sau „succesiunea de profesiuni, îndeletniciri și poziții pe care le are o persoană în decursul... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Intelectul și gândirea

INTELECTUL Definiție Intelectul desemnează un sistem de relații, activități și procese psihice superioare (inteligență, gândire, memorie, imaginație, limbaj), sistem ce se constituie și funcționează plenar la nivel uman, depășind experiența senzorială, dar bazându-se pe ea, uzând de proprietăți specifice ale... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Cauzele psihologice ale bolilor la copii

Corpul tine scorul Emotiile si gandurile noastre sunt intr-o continua interactiune cu corpul nostru. Rosim cand ne este rusine, transpiram si tremuram cand suntem anxiosi, devenim insomniaci si epuizati cand suntem deprimati. Inima ne bate mai tare si devenim energici cand suntem entuziasmati. Sistemul endocrin... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Bibliografie

Psihologie

Sezațiile-Senzatiile sunt procese psihice senzoriale si in acelasi timp imagini primare care semnalizeaza asupra insusirilor concrete si separate ale obiectelor si fenomenelor in conditiile actiunii directe a acestora asupra analizatorilor sau organelor de simt. Caracteristica senzațiilor: Senzațiile sunt procese... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Psihologie Socială II

1. Grupul: definire si caracteristici 1.1. Raporturile interpersonale si specificul grupului Orice fel de abordare în domeniul psihologiei sociale (fie că este vorba despre interacțiune si influență sau despre orice fel de fenomen psihosocial) face referință la raporturile interpersonale . Asupra raporturilor... citește mai departe

79 pagini Gratis Extras Preview

Psihologie socială

Capitolul I Exercitii de gandire critica 1.Avand in vedere informatiile detaliate din acest capitol, care credeti ca ar fi sarcinile psihologului social? Psihologul social studiaza modul in care procesele psihoindividuale sunt influentate de interactiunea cu altii.Analizeaza influenta proceselor sociale asupra... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Managementul organizațional și elementele sale psihosociale

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Influențele structurante ale sistemului sociocultural asupra personalității, mai ales în ontogeneză, cât și influențele individuale asupra structurilor sociale (grupuri, organizații, instituții) nu pot avea loc decât pe fondul unui sistem complex de relații interpersonale, ale cărui... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Fundamentele psihologiei

- Etimologic termenul de psihologie provine de la grecescul „psyche” care semnifică suflet, spirit, duh și „logos” care semnifică cuvânt, cunoaștere, știință; îmbinând cele două semnificații putem spune că psihologia este știința despre psihic, suflet; știința care studiază viața interioară a omului și manifestările... citește mai departe

70 pagini Gratis Extras Preview

Psihologie socială

Prefață De ce este psihologia socială un curs atractiv pentru studenți? Pentru cineva avizat, întrebarea din titlu este retorică, întrucât, dacă răsfoim un curs de psihologie socială cum este cel de față, observăm că analizează teme de interes major apropiate vieții noastre de zi cu zi, preocupări constante... citește mai departe

95 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fundamentele psihologiei

1. Devenirea psihologiei ca știință. 2. Obiectul de studiu al Psihologiei 1. DEVENIREA PSIHOLOGIEI CA ȘTIINȚĂ Ca preocupare a omului pentru înțelegerea și explicarea fenomenelor vieții sale sufletești, psihologia este foarte veche. De-a lungul existenței sale psihologia a trecut prin mai multe etape: - Etapa... citește mai departe

105 pagini Gratis Extras Preview

Observația și conversația

Obiectiv central: cunoașterea specificului metodei observației în aria psihodiagnozei. 1. Epistemic și egocentric în observație Ca metodă de cercetare, observația constă în urmărirea intenționată și înregistrarea exactă, sistematică a diferitelor manifestări comportamentale ale individului (sau grupului), ca și... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în psihanaliza lui Sigmund Freud

1. Descrieți relația dintre interviu, consiliere psihologică și psihoterapie Există un grup central de deprinderi de comunicare necesare oricărui interviu, oricărei intervenții terapeutice, astfel, intervievarea (pentru obținerea unor informații din experiența intervievatului), consilierea (psihologică, juridică,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Conspect genetică

Dominant, caracter: o trăsătură care-i exprimată în indivizii care sunt heterozigoți pentru o anumită genă, de fiecare dată când ea este prezentă. Gena dominantă este cea care se exprimă fenotipic și în stare heterozigotă și în stare homozigotă (Ss, SS). Se poate spune că alela S este dominantă față de alela s.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview