Toate documentele din domeniul Psihologie

Succesul meu depinde de mine

Propunător: Unitatea de invățământ: Colegiul Silvic “Th Pietraru” Brănești, Ilfov Data: Clasa: Disciplina: Consiliere și orientare TITLUL ACTIVITĂȚII : Succesul depinde de mine? Îndrăznește să fii mare. SCOPUL ACTIVITĂȚII Dezvoltarea unor comportamente dezirabile necesare în obținerea succesului, premisa... citește mai departe

41 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Grile Judiciară

1. Analiza profilului infractorului are ca rezultat identificarea... a) Caracteristicilor infractorului si a conduitei sale probabile din momentul savarsirii crimei b) Datele personale/de identificare ale infractorului c) Carac. Infractorului si conduitei sale exacte din momentul savarsirii cirmei d) Cauzelor... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Grile Socială

1. În experimentul lui M.Baldwin și J.Holmes (1987) cercetătorii au aplicat participanților un exercițiu de imagistică mintală pentru a conștientiza (salience) audiența privată. Participanții au fost ghidați pentru o interacțiune: a) reală și explicită (real interaction) b) trebuită, cea care era impusă prin... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Prostituția de copii

### Introducere Prostituția de copii este una dintre cele mai grave forme de exploatare și abuz la care pot fi supuși minorii. Acest fenomen global afectează milioane de copii, în special din regiunile sărace și instabile ale lumii. Acest referat își propune să ofere o analiză cuprinzătoare a problemei prostituției... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Relația dintre bunăstarea subiectivă a bogăției

Introducere Dezbaterea asupra relației existente între, pe de o parte, o bunăstare subiectivă și, pe de altă parte, bogăție, a fost un subiect de mare controversă atât în rândul savanților, cât și al criticilor. Este argumentul unui număr de autori (de exemplu, Deci & Ryan 2000; Kasser 2002; Kasser & Ahuvia 2002)... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Cum influențează clasa socială asupra sănătății mintale

Introducere Termenul de clasă socială a fost discutat de mulți sociologi pentru o lungă perioadă (Argyle 1994). S-a descoperit că diferențele considerabile dintre clase au un impact asupra comportamentului uman, a rezultatelor, a mobilității sociale și a dezvoltării conflictelor între oameni din diferite clase.... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Efectele maturizării asupra dezvoltării rețelelor atenționale - o abordare din teoria lui Posner

REZUMAT Acest proiect urmărește să investigheze efectele maturizării asupra dezvoltării rețelelor atenționale. În acest scop, se bazează pe modelul teoretic propus de Michael Posner, care înțelege atenția ca un sistem complex alcătuit din trei rețele diferite: rețeaua de atenție, rețeaua de orientare și rețeaua de... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Extras Preview

Efectul amprentelor direcționate în atenția spațială

1. Abstract Literatura privind procesele atenționale este foarte extinsă. Acest studiu, în special, este inspirat de efectul semnalizării privirii, prin care deplasarea atenției indivizilor către o anumită țintă este facilitată (deci mai rapidă) dacă privirea persoanei observate este îndreptată în aceeași direcție... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu privind influența pozitivă a șahului în formarea și educarea tinerei generații

Problema tratată. Apariția șahului în lume datează încă din antichitate.În prezent originea șahului este foarte controversată însă teoria comun acceptată de majoritatea cercetătorilor consideră că șahul a luat ființă în zona India,China,Persia sub numele “ciaturanga”.Cuvintele “șah” și “mat”au ca limbă de... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Plan de lecție - Figuri geometrice (triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc)

DATA: 11.06.2013 CLASA: a IV-a ARIA CURRICULARĂ : Matematică și științe ale naturii DISCIPLINA : Matematică UNITATEA DE INVĂȚARE : Figuri geometrice SUBIECTUL LECȚIEI : Figuri geometrice( triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc) TIPUL LECȚIEI : consolidare OBIECTIV FUNDAMENTAL - consolidarea deprinderilor de a... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Immanuel Kant

1. INTRODUCERE Immanuel Kant a fost printre cei mai mari gânditori din perioada iluminismului, cu influență enormă în filosofie, prin activitatea în teoria cunoașterii, eticii și estetica. Întreaga viață a lui Kant a fost petrecută în Konigsberg, unde a fost educat și, apoi a activat ca profesor și lector popular... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Behaviorismul

1. INTRODUCERE Behaviorismul reprezintă o teorie a învățării bazată pe ideea că toate comportamentele sunt dobândite prin condiționare, iar condiționarea are loc prin interacțiunea cu mediul. Behavioriștii consideră că acțiunile noastre sunt modelate de stimulii din mediu. Conform acestei școli de gândire,... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lawrence Kohlberg

1. INTRODUCERE Lawrence Kohlberg s-a născut pe 25 Octombrie 1927 în Bronxville, New York, U.S. și s-a stins din viață la data de 17 Ianuarie 1987 în Boston, Massachusetts, fiind cel mai mic dintre cei 4 copii ai familiei Kohlberg. 2. CONTEXTUL 2.1. Cadrul istoric Kohlberg și alți teoreticieni ai educației din... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Relația pedagogiei cu alte științe

Conceptul pedagogic are un potențial uriaș de dezvoltare, care este determinat de problemele interne care rămân nerezolvate, dar este extrem de important pentru teoria și practica pedagogică și depinde de mai multe informații despre caracteristici a fenomenului, precum și despre diseminarea aplicațiilor practice ale... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Vocația pedagogică astăzi - Aptitudinea pedagogică. Calități și competențe ale profesorului

1. INTRODUCERE Profesorul nu este doar cel care știe sau generează cunoaștere, ci și cel care se dovedește capabil să comunice altora ceea ce el posedă. (Constantin Cucoș, 2013, p.16) În stadiul actual al civilizației, complexitatea și dezvoltarea societății au atât consecințe negative, cât și pozitive aspecte ale... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Consiliere psihologică

Introducere Această lucrare va discuta critic teoria lui Egan privind ajutorul calificat și sistemele familiale aplicate consilierii de cuplu și familiei. Familiile implică un număr de persoane care pot fi în conflict la un moment dat. Prin urmare, este important să se asigure stabilirea unei soluții eficiente.... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dificultăți și crize familiale

Introducere Crizele familiale încep atunci când partenerii nu reușesc să-și mai comunice sentimentele și nevoile pe care le au aceștia, astfel aceste lucruri pot duce la apariția unor crize familiare exprimate prin gelozie, infidelitate, apariția unor dependențe, lipsa îngrijirii reciproce cât și apariția unor... citește mai departe

35 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Facultățile gândirii

Unul dintre obiectivele cele mai importante, din studiul psiholingvisticii, îl constituie facultățile gândirii. Dar ca să vorbim de facultățile gândirii hai să vedem, ce este gândirea? Gândirea este procesul psihic de reflectare mijlocită și generalizat-abstractă - sub forma noțiunilor, judecăților și... citește mai departe

9 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Introducere în filozofia minții - dualismul cartezian

Acest referat tratează tema dualismului cartezian, care constă în faptul că omul este alcătuit din substanța gânditoare, res cogitans, sufletul și substanța materială, caracterizată de extensiune, corpul, res extensa. Deși sunt substanțe independente, separate, ele coexistă într-o unitate și anume individul, al... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Melanie Klein

1. Introducere Melanie Klein s-a născut pe data de 30 martie 1882, la Viena, într-o familie de evrei. A fost ultima dintre cei patru copii ai familiei, motiv pentru care a avut mereu sentimentul ca ar fi nedorită. Această trăire alimentând mai târziu dorința sa de a găsi o explicație pentru dezvoltarea și depresia... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Teoriile motivaționale și importanța lor în dezvoltarea umană

Teoriile motivaționale sunt esențiale pentru a înțelege ceea ce determină comportamentul uman și ce îi determină pe oameni să acționeze într-un anumit fel. Aceste teorii sunt folosite într-o varietate de domenii, inclusiv în psihologie, sociologie, educație, afaceri și managementul resurselor umane. În cele ce... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Pedagogia socială

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE PEDAGOGIE SOCIALĂ 1.1. Noțiuni generale Pentru a ilustra conceptul de pedagogie socială trebuie să pornim de la definiția dată pedagogiei, ca fiind știința despre educație sau altfel spus, știința de a modela personalități în conformitate cu anumite finalități la care un individ sau o... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Comportamentul agresiv în adolescență - un predictor al problemelor personale, familiale și de adaptare la școală

Scopul acestui studiu a fost de a determina măsura în care comportamentul agresiv față de semeni prezice o mai mare inadaptare personală, școlară și familială la adolescenții agresivi de ambele sexe. Literatura științifică anterioară privind relația dintre comportamentul agresiv față de colegii de la școală și... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Particularitățile expertizei medico legale psihiatrice

Expertiza medico-legală psihiatrică se efectuează în următoarele situații: - în dreptul penal: - în cazul infracțiunii de omor deosebit de grav (art. 176 Cp.): săvârșit prin cruzimi; asupra a două sau mai multor persoane; de către o persoană care a mai săvârșit un omor; pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea... citește mai departe

4 pagini 3 puncte Extras Bibliografie Preview

Personalitatea

Problematica abordată în acest proiect cuprinde descrierea unei persoane cunoscute din punct de vedere al personalității urmărind cei cinci factori ai personalității al BIG FIVE, utilizând de asemenea pentru fiecare factor cele șase fațete. Voi descrie o persoană folosind termeni comportamentali (ce face acea... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview