Toate documentele din domeniul Istoria Românilor

Coloniile grecești din Pontul Stâng

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE ALE COLONIZĂRII GRECEȘTI ÎN BAZINUL MĂRII NEGRE 1.1. Trăsături ale colonizării grecești În marea colonizare greacă, există un proces de „expresie a cetății la începuturile ei” , iar acest proces trebuie înțeles într-un mod specific prin care are loc practic o multiplicare de state... citește mai departe

38 pagini 10 puncte Extras Preview

Economia Daciei Romane

1. Introducere Cucerirea romană și influența exercitată de cultura și civilizația Romei vor pune capăt înfloritoarei culturi geto-dacice, care se va structura prin receptarea și asimilarea noilor valori materiale și spirituale. O atenție deosebită în istoria și civilizația Daciei Romane, au avut-o organizarea... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Constantin Brâncoveanu - ctitor al Mănăstirii Hurezi

La sfârșitul secolului al XVII-lea a luat naștere una dintre capodoperele arhitecturii românești, rămasă până azi neatinsă de vremuri și oameni, mănăstirea Hurezi, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești (1688-1718), om politic, diplomat, reformator, sprijinitor al culturii, însemnat... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Revoluția de la 1848 ca preocupare a istoriografiei comuniste ( 1947-1989)

Dupa evenimentele de la 23 august 1944 si mai ales dupa decembrie 1947-cand s-au petrecut schimbari fundamentale in societatea romaneasca si in institutiile ei sub presiunea inaintarii si stabilirii agresive a ideilor comuniste-istoriografia romaneasca avea sa sufere grave atingeri. Principiile filozofiei... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Romania Democratică

România a devenit o țară democratică începând cu anul 1989, imediat după revoluția care a condus la căderea Comunismului, care a căzut în toată Europa. Însă abia în 1990 au avut loc alegeri libere, până atunci singurele schimbări care au avut loc au fost la nivel de denumire a unor instituții. O constituție... citește mai departe

2 pagini 4 puncte Extras Preview

Ștefan cel Mare - proiect didactic consolidare - ciclul primar

Propunătoare: Data: Școala: Clasa: a IV-a Aria curriculară: Om și societate Disciplina: Istorie Unitatea de învățare: Epoci, evenimente și personalități Subiectul: Ștefan cel Mare Tipul lecției: predare-învățare Scop: Familiarizarea elevilor cu informațiile legate de Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei.... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

În apărarea României Mari

Înfăptuirea unirii României cu teritoriile ce aparținuseră pentru o perioadă lungă de timp imperiilor cu care se învecina, în special Austro-Ungaria și Rusia a provocat nemulțumiri multiple, cum ar fi ruperea relațiilor cu guvernul de la București, de către Uniunea Sovietică, iar de cealaltă parte, o atiudine ostilă... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Istoriografia românească despre anul revoluționar 1848 în perioada interbelică

Infaptuirea Marii Uniri de la 1918 si crearea Romaniei Mari- idee si nazuinta fundamentala a majoritatii carturarilor si liderilor nationali in secolul XIX- a relevat rolul acestora in procesul constituirii statului modern roman. Astfel ca literatura istoriografica avea sa se imbogateasca cu noi lucrari menite sa... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Contribuții ale istoriografiei române în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX

Lucrari si aprecieri asupra Revolutiei romane de la 1848-1849 s-au publicat la foarte scurt timp de la desfasurarea ei. O prima categorie de lucrari apartine conducatorilor, fruntasilor evenimentelor respective ce incercau sa-si apere si sa - si justifice actiunile pe de o parte, si pe de alta sa atraga atentia... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Procesele comunismului

Introducere Comunismul, sistemul care s-a dorit a fi noul model de civilizație, a creat importante modificări în toate domeniile vieți, atât în România cât și în toate celelalte state care i-au căzut pradă în urma celui de Al Doilea Război Mondial. Sistemul marxist-leninist a conferit valorilor fundamentale un nou... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Prezentare de carte Alin Ciupală

Am ales să prezint la această disciplină cartea, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public și privat, scrisă de către profesorul universitar Alin Ciupală. Dorința de a înțelege cum a evoluat statutul femeii din spațiul românesc al secolului al XIX-lea a fost principala rațiune, care m-a... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Eforturile diplomatice românești pentru recunoașterea unirii depline (1859-1862)

După dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei pe data de 5 ianuarie 1859, precum și ca domn în Țara Românească pe data de 24 ianuarie a aceluiași an, Principatele Române se vedeau în fața faptului împlinit, de înfăptuire a unirii. Urma acum testul adevăratei maturități politice pentru generația... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Grigore Gafencu

Grigore Gafencu, jurist, om politic și jurnalist, născut în București la 30 ianuarie 1892, având origini englezești, bunicul patern fiind englez. Studiile și le-a început în orașul natal, continuându-le la Geneva și Paris, obținând în 1914 doctoratul în științe juridice. În timpul Primului Război Mondial, Gafencu a... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Domniile lui Nicolae Mavrocordat în Moldova

Introducere Ca o consecinta a situatiei politice de la inceputul secolului al XVIII-lea ( interesul tot mai mare al Rusiei tariste si al Imperiului habsburgic pentru zona dunareana), Principatele romane au cunoscut instaurarea regimurilor fanariote. Domnii fanarioti erau principi greci sau grecizati, proveniti din... citește mai departe

8 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Memoria războiului în contextul instaurării regimului comunist în România

Evoluția celui de-al Doilea Război Mondial în spațiul românesc a produs multiple consecințe atât la nivel teritorial, politic, militar, dar și social. În acest sens, România a fost marcată de rafturile teritoriale din a doua jumătate a anului 1940, fapt ce a determinat schimbările politice care aveau să-l aducă în... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Al doilea Război Mondial. Trecerea României de partea Națiunilor Unite

Introducere După o perioadă de neutralitate de mai bine de un an (în decursul căreia Regatul României a permis evacuarea guvernului, tezaurului și forțelor poloneze spre Egiptul britanic, dar a pierdut importante teritorii în profitul aliaților de atunci ai Germaniei naziste, anume URSS, Ungaria și Bulgaria),... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mănăstirea Sucevița

Mănăstirea Sucevița este localizată în județul Suceava, comuna Margina, satul Sucevița pe șoseaua Rădăuți-Câmpulung Moldovenesc, la 18 km S-V de orașul Rădăuți. „Hramul mănăstirii este Învierea Domnului ”. Între anii 1582-1584, familia boierească a Movileștilor ctitorea, pe locul unei vechi biserici de lemn,... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Viața și activitatea Reginei Maria

,,Despre nici o viață, scrie Maria, nu se poate vorbi fără a pomeni de copilărie și de tinerețe, care sunt marile făuritoare ale caracterului. Își amintește, de Eastwell, din Kent, unde se născuse în 1875, într-o casă mare de piatră cenușie, într-un imens parc englezesc, cu pajiști largi de iarbă și vaste zări... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Marea Unire în istoriografia românească

Realizarea României Mari, prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu vechiul Regat, a fost rezultatul acțiunii românilor în conjunctura favorabilă de la sfârșitul primului război mondial, când dispăreau de pe harta Europei Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar. Unirea cu Regatul României a acestor teritorii... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Primul stat al dacilor - statul lui Burebista, statul lui Decebal

În acest referat am ales să tratez informații referitoare la primul stat al dacilor și anume „Dacia”, teritoriul locuit în antichitate de daco-geți, care erau împărțiți într-un număr mai mare de state, iar ei ocupau un teritoriu cuprins între: râul Tisa (V), râul Nistru și Marea Neagră (E), Dunărea (S) și Carpații... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza efectelor transformărilor instituționale asupra dezvoltării economiei României în perioada 1859-1939

Introducere Constituirea statului român modern poate fi asemănată sau comparată cu acel „take off” despre care vorbește Fernand Braudel în cunoscuta sa lucrare și anume ”Gramatica civilizațiilor”. Asemenea avionului care după ce rulează părăsește pista , prin documentul istoric de la data de 24 ianuarie, anul 1859,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul și însemnătatea domniei lui Mihai Viteazul(1558-1601)

Prezenta lucrare este un eseu dedicat memoriei lui Mihai Vodă cunoscut și ca Mihai Bravu sau Mihai Viteazul,primul unificator al românilor,cel care a pus mai presus de toate unitatea și libertatea românilor.Prin puținele mele cuvinte doresc să aduc un elogiu Măriei sale Mihai Vodă. Îndrăznesc al compara pe Mihai... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

Acest subiect necesita abordarea a cel puțin 2 aspecte: 1. Formarea poporului român și al limbii române (etnogeneza) 2. Modul în care a fost tratată de-a lungul timpului problema românității in viziunea istoricilor ETNOGENEZA a avut mai multe etape: 1. Procesul de sinteză: romanizarea 2. Asimilarea migratorilor... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Elena Farago

Elena Frago, născută la Bârlad, la data de 29 martie 1878 a fost o poetă apreciată îndeosebi pentru operele scrise copiilor. A fost a doua născută dintre cei șapte copii ai familiei. Tatăl Elenei, Francisc Paximada, venise în Bârlad din Basarabia unde avea în arendă o moșie, alături de fratele său. Odată stabilit... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Aspecte din istoria unei instituții bisericești din Moldova - Episcopia de Rădăuți în secolele XV-XVIII

INTRODUCERE Aflată într-o zonă ce abundă de mărturii ale ortodoxiei românești medievale, Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuți este, oarecum, în afara circuitului turistic actual. O lasă în spate salba de biserici pictate, parte a patrimoniului UNESCO, din zona Sucevei. Nu se bucură deocamdată de afluxul de... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview